Sveriges årlige konspirations-konsert

Årsdagen för Palmemordet närmre sig – och därmed för pressens skåpmat av konspirations-fantasterier.

”Det här är bara en stolle som försöker göra sig märkvärdig.” [1]

Så kategorisk var ’polisprofessor’ Leif GW Persson, när han i 2012 direkt avfärdade den avlidna Palme-hatare Christer Andersson, som Palmes mördare.

Boken Palmes Morder?  [2] kan icke ha varit många timar på kvällstidningarnas redaktion, innan han vände tummen ner.

Avvisningen undrade. CA havde trots alt engång skjutit sitt eget tv sönder, därför att Palme visade sig på tv-rutan [3]. Av samme grund var hans revolver i en period innan mordet omhändertagit. Dessutom menade han, att Palme-regeringen var orsaken till hans ekonomiske svårigheter efter omfattande aktiespekulationer [4].

Professor Perssons snabba avvisning visar, at han trodde, det rörde sig om den små-tokige sjukhjälpare Alf Lundin. Liksom Christer A bodde Alf L också nära till Grand. Och Liksom CA var Alf L också död.

När sjukhjälparen levde, exponerade han sig i långe intervjus med SVT1’s Lars Borgnäs. När han havde tid till övers, skrev han brev till polisen med fritt påhittade ’uppgifter’ om hans ”iakttagelser på mordaftonen”. Brevens dramatiske kurva var stigande, och han blev bl.a. belönat med en vittneskonfrontation med den misstänkte Christer Pettersson.

Christer Andersson skrev inte brev, men sköt sig 12. augusti 2008. Det hände, när polisen knackade på hans dör och ropade: – Öppna! Det är polisen!

Christer Andersson var också ensam ­– men ingen ”stolle”.

Polisens profilexpert, psykiatern dr. Med. Ulf Åsgård har träffat honom, och betecknar honom som ”intelligent” [5].

Ulf Åsgård.

Motsatt Alf L förstod Christer A at hålla låg profil. När polisen i 1994 intervjuade tre av hans tidigare grannar, kunde ingen minns honom. Han lurade också folkbokföring och polis med en falsk adress [6]. Därför kom polisens kallelser om, att hans revolver skulle prov testas, retur.

Professor Persson har tydligen aldrig hört tales om Christer A, även att han fyller fem sidor i Granskningskommissionens 1000 sidors långe betänkande [7]. Expert?

Andlig lathet

Leif GW Perssons andliga lathet fick samtlige svenske kriminalreportrar – bortsett från Anders Johansson, Aftonbladet och Hasse Aro, TV4 – till straks at rätte in i leden.

Leif GW Persson

När professor Persson har talat, svarar svenske journalister: Jawohl Herrn Polizeiprofessor – ock bugar djupt.

Dem gjorde det samme, när Persson i genomgick Palmemordet i svensk TV2 den 23. feb. 2016. Dramatisk så vi Leif GW Persson stå i Gamla Stan nära vid Palmes bostad ock säga, ”att gärningsmannen har stått här…”

Hur visste han, att mördaren ”stod där ock väntade på Palme-paret”, när dem lämnade bostaden kl. ca. 20:30? Persson var i Göteborg denna afton.

’Uppgiften’ kommer icke från dem fem vittnen, som rent faktisk observerade paret Palme i Gamla Stan:

Vittnet Westgaard och hans väninna frk. Johansson, så Palme-paret när dem lämnade bostaden i Västerlånggatan 31.

Citat från förhörsprotokollet den 12.3.86: [8] ”… da W vände sig om, var paret Palme ensam på Västerlånggatan så långt han kunde se.”

Frk. Johansson [9]: ”Hon vänder sig om och ser, hur Olof och Lisbeth går Västerlånggatan i motsatt riktning. Hon kan inte se, om dem vikar av i någon gränd.”

Hon säger intet om en förföljare eller om andre på gatan. Men medan hon och W står vid Hotell Lord Nelson ”ser hon en person, som står på Västerlånggatan, utanför nummer 24 vid Ignatiigränd.”

Kan det vara Perssons ’gärningsman’?

Mycket väl, men då har Persson inte kol på kompassen. Mannan har då ståt 30 m. nord om Palmes bostad, och makarna Palme gick söderut, när dem lämnade bostaden. Och när Frk. Johansson ser mannen, är avståndet till Palme-paret förmodligen ökat till ca. 75 meter.

Hur kan Persson veta, at denne möjliga mannen mördade Palme två timmar och tre kvart senare? Möjlig därför att receptionisten på Hotell Lord Nelson icke så mannen, även hon inte hade bråttom och hade ett stort fönster ut mot stället. Och att den eventuella mannan kan ha ståt där av 1000 andra orsaker? Vi är i Sveriges huvudstad.

Låt os gå till näste två vittnen, dem 18-åriga Larsson och Borchardt, 10.3.86. [10] Larsson: ”… nästan omedelbart då de har kommit upp på Västerlånggatan får han se Olof Palme… (…) Efter en kort stund vänder han sig åter om och får se ryggtavlan på Olof Palme då de svänger in till höger i ett valv, vilket då skal vara Yxsmedsgränd” (…) ”Larsson och Borchardt kommer inte ihåg att det fanns några andra människor som följde efter Palme. De är helt säkra på denna sak.”

Jörgen Lantz.

Skådespelaren Jörgen Lantz den 4.3. 86: [11] 

“Familjen Lantz gick till vänster på Munkbrogatan (…) till Stora Nygatan där de gick till vänster. (…) Då de kom övar på högra sidan i deras färdriktning såg Jörgen Lantz paret Palme som gick bredvid var andre på motsvarande sida åt andra hållet. (…) Vad han är helt säker på är att ingen gick efter Palme, först efter ca 50 meter fanns folk i rörelse. Han kommer ej heller ihåg att han själv mötta någon på den sida som han själv gick.”

Lars Borgnäs: En premierad fuskare

Leif GW Persson är långt ifrån sakens värste strunt-pratare. Den prisen tillkommer den mångåriga journalisten vid Sveriges TV1, Lars Borgnäs.

I 1996 avlevererade kriminalkommissarie Jan Olsson och psykiatern Dr. Med. Ulf Åsgård en ’Gärningsmannaprofil’ till mordspanarna. De hade dessförinnan diskuterad den med FBI:s profilexperter i Quantico, Virginia. Alle exemplaren var numrerade, då dem icke fick slippa ut till pressen.

Borgnäs fick likaväl snabbt tag i et exemplar, och gjorde efteråt 3 tv-program, som berättade, att polisen enbart sökte efter en ensam gärningsman a la missbrukaren Christer Pettersson, men icke följde ”konspirations-spåret”, som semantisk betraktat icke är ett ”spår”, men enbart en tes.

Detta var fsv. korrekt, men han berättade icke orsakerna. Här är et par av dem, det finns fler:

 1) En professionell använder en pistol med ljuddämpare ock icke en larmande

kaliber .357 revolver, som straks tillkallar sig vittnens uppmärksamhet.

 2) En professionell vil inte enbart skjuta ett skott mot kroppen, men vil alltid avsluta med åtskilliga huvudskott.

Med bakgrund i Olsson & Åsgårds arbete – samt råd från FBI – genomgick mordspanarna saken ock genomgick mer än 80 spår, som matchade den psykologiske gärningsmannsprofil. Ett handfull av dessa rörde sig om möjliga konspiratörer, hvilket Borgnäs också förtiger.

Et annat rörde sig om Christer A. Det fik polisen strax efter mordet, men uppgiften blev lagt åt sida. Säkert därför att det kom från CA:s f.d. svägerska. ’Familjeintriger’, har man väl räsonnerad. Det talade nog inte heller till hennes fördel, at hon var utlänning. Vad vet dom?

Förteg livvakternas arbetstider

Lars Borgnäs’ manipulationer bliver mycket värre.

Lars Borgnäs

I tv-programmen, som finns på You Tube, ser man i ett splitsekund en sida från Olsson och Åsgårds sekretessbelagda Gärningsmannaprofil.

I och med att palmemordet.eu har haft tillgång till samme – men den engelske FBI-utgåva [12] –kände vi strax igen dem färjade kolonnad-diagram, som ingick i en genomgång av livvakternas arbetstider i januari och februari 1986.

Februari hade 28 dager i dråpsåret 1986, och man kan läse, att i denne månad hade Olof Palme enbart livvakter om aftonen 7 (sju) gånger.

21 dager fick livvakterna ledigt. Ibland hele dagen, därför det var helg, eller också därför att Palme lämnade sitt jobb ock promenerade oskyddat hem. Det föredrog han.

Med andre ord: Att Palme var utan livvakter på mordaftonen, var icke en sensationell nyhet, som Persson, Borgnäs och hele konspirations-kören gärna vil lura os till at tro. Det var business as usual!

I Olsson & Åsgårds arbete kunde Borgnäs också läsa, at dörrens lock till Palmes trappa var sönder. Vem som helst kunde ta sig in [13]. Detta hade en professionell konspiration självklart vist om. Dessförutan fanns en läkare klinik på 1. våning, varför det icke drog till sig uppmärksamhet bland grannar, när främmande gick ind. Borgnäs håller bekvämt dessa informationer nära intill kroppen.

Varför skicka en armé av walkie-talkie-pratande folk runt i Stockholm, när du enbart behöver att ringe på offrens dörr?

Med ’Ockams rakkniv’ in mente: – Keep it simple stupid!

Dissa uppgifter – och många fler – har svenske TV1-tittare fortfarande till gode.

I 2006 repeterade Borgnäs sitt TV-fuskeri i boken En iskall vind drog genom Sverige och blev belönad med Svenska Deckarakademins store pris.

’Mötes-scenarion’

Gunnar Wall er också en prisbelönad journalist ut i Palmemordet.

Han menar, att Olof Palme i verkligheten gick på bio for att träffas i hemlighet med några folk på Sveavägen, når filmen var över [14].

Tesen beror på to vittnen – det ene var berusad – som menar, at Palme pratade med sin mördare, innan han blev skjuten. Att andre vittnen säger absolut motsatt, anfäktar inte honom. Att Lisbeth Palme icke minns något möte, är inget problem heller. [15] Wall förklarar Lisbeths ’dålige minne’ med ”posttraumatisk stress”.

På detta hörn på en af Stockholms mest trafikerade strök hade Palme enligt Gunnar Wall avtalat ett hemligt möte. Kunde statsministern verkligen inte hitte ett mer diskret ställe?

När Wall berättar om sina fabuleringar på Bogmessen i Göteborg, backas han strax upp av en bok-recensent vid SVT1’s morgonredaktion. Kan verkligen ingen tänka på SVT1? Et hemligt möte på trottoaren på en av Stockholms mest trafikerade gator en fredag afton, som också är lönedag? Hemligt? Kanske i tio minuten.

Vittnet M

Gunnar Wall argumenterar också för at mordet var en konspiration.

Han går all in med det vittne som menar att han i flera minuten från sin bil så mördaren stå i dörren intill färghandeln Dekorima, och väntade tills Palme-paret duckade op. Då gick han fram ock mördade Palme.

Han visste, att dem var på väg. Ergo var det en konspiration.

Det förste förhör med M sker telefonisk dagen efter mordet: ”Han ser två personer komma gående på trottoaren på Sveavägen östra del i riktning mot Sergels torg. Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa både personer bakifrån. Strax efter hörde han två skott gå av och såg hur det blixtrade till och en människa föll omkull.”[16]

Här finns intet om, att M så mördaren i flera minuten, max i 5 – 7 sekunder.

Två veckor senare förhörs han igen. Nu resonerar han sig fram till, at mördaren måste ha ståt och väntat: ”Han stod på Sveavägen. Han stod vid kåken hörnan Sveavägen – Tunnelgatan. (…) … jag uppfattade honom som att han stod där. Jag är inte helt säker på den uppgiften… (…) Jag uppfattade som att han stod, nu efteråt uppfattar jag det som att han måste ha stått och väntat.”[17]

Fler gångar erkänner han ärligt, at han har ”försökt att glömma vad tidningarna har skrivit men man blir väldigt färgad av det.”[18]

Läser man förhörsprotokollet tycker man helt synd om M, som ganska öppet erkänner, at han blandar i hop, vad han ”känner”, vad som är ”efterkonstruktioner”, och vad han ”minns”.

Vi drar den igen: Vad han känner!

När han efter nästan två år har ’känd färdig’, menar han, att mördaren väntade i flera minuten vid Dekorima, och att ingen andre gick på Sveavägen i detta tidsrummet.

Vilket dåligt minne:

Två väninnor hade just krossat Tunnelgatan framför M:s frontfönster, när mordet hände. [19] Dem minns han icke.

Et ungt par, som straks innan väninnorna hade gjort samme sak, minns han inte heller. [20]

Han minns ej heller vittnet X-lund, som drygt et minut föra mordet passerade det nordvästra hörn av Sveavägen-Tunnelgatan – knappast 20 meter skråt till vänster framför M:s bil.

Till slut minns han icke den mannen, som X-lund bemärkte stå på samme hörn och stirra mot nord. Det var med störste sannolikhet mördaren [21].

Med en så påfallande glömska, är det kanske klokt at gå till hans förste förklaring? Den som han lämnade morgonen efter mordet, medan minnet var frisk.

Jan Olsson

I Olsson & Åsgårds Gärningsmansprofil beskrivs berättelser som M:s for ’pseudo-minnen’: ”Under inverkan av andra informationskällor vävs en berättelse av förment självupplevda händelser kring en lite kärna av sanning och verklighet.”[22]

Jan Guillous brist på kännedom om revolver

Författaren Jan Guillou dokumenterar, att han icke vet mycket om revolvrar.

Han menar, at Christer Pettersson är mördaren.

FBI:s Robert Ressler

Guillou överser, at mördaren var van vid att hantera en magnum-revolver, jmf. FBI:s profilexpert Robert Ressler, som [23] påpekar: ”… att gärningsmannen på grund av hele spänningen i situationen ”klämde av” ett skott även mot Lisbeth Palme.”

Et kontrollerad skott klämmes av, medan ett förhastat skott rivs av.

Vid det kontrollerade skott påverkas vapnets mynning icke av den tränade skytteVid det förhastade medföra ’avrivningen’, at pekfingret ”drar” i vapnet, således at mynningen – förstärkt av rekylen ock att tromlen kör höger runnt – dras mod högra ock uppåt. [24]

Vid det förste skott var hanen förmodligen spänt. Men i och med att skott nr. två mot Lisbeth kommer strax efter och snuddar hennes rygg, ärr hanen blivet spänd vid att trycke på avtryckaren.

Tränade skyttar ’klämmar’ då handen mot vänster ock neråt.

Om Christer Pettersson havde avfyrad mordvapnet, hade han rivet skott nr. två av, och träffat et hus i 2 – 3 vånings höjde.

Eller kan Jan Guillou ge oss namnet på CP:s skytteklubb?

Vad sa kompisarna i Akademiska Pistolklubben om revolverskytten Christer Andersson?

Dem kamrater, som havde set honom ta del i tävlingar med den Smith & Wesson .357 Magnum-revolver, som polisen fortfarande söker efter? Fabrikations nummer: 61 575.

Svar: Att han ”var ’särpräglad person’ – men en mycket duktig skytt.”[25]

FOTNOTER:

[1] Expressen & Aftonbladet, 7. juni, 2012.

[2] Paul Smith: ’Palmes Morder?, Hovedland, Danmark, 2012.

[3] Jmf. Granskningskommissionens Betänkande, Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme’, Statens offentlige utredningar, 1999:88, Justitie-departementet, Stockholm, 1999, p. 959.

[4] Jmf. Granskningskommissionens Betänkande, p. 957-958.

[5] Jmf. samtal med Ulf Åsgård.

[6] Jmf. samtal 12. februari 1212 med Aftonbladets Anders Johansson, som upptäckte detta, när han ville träffa CA på hans folkbokföringsadress i 1999.

Anders Johansson

Anders Johansson: (i dansk översättning, därför att denna version är läst & godkänt af AJ) Da jeg kom ud til denne adresse, som jeg havde fået fra folkeregistret, stod hans navn ikke blandt de andre navne på skiltet lige indenfor i opgangen. Jeg gik op mod 4. sal, hvor han ifølge folkeregistret skulle bo, men opdagede, at der var kun 3 etager i ejendommen! Han havde altså opgivet falsk adresse. (…) Han ønsker ikke, at nogen skal finde ham”, tænkte jeg, og han havde selvfølgelig heller ikke telefon.”

Johanssons information bekräftat telefonisk vid Arkivgruppen, Skatteverket.

[7] Jf. Granskningskommissionens Betänkande, p. 955 – 960.

[8] Jmf. Förundersökningen mod Christer Pettersson, Protokoll III, Brottsplatsen och Vittnesförhören, p. 7.

[9] Ibid., p. 11.

[10] Ibid., p. 15.

[11] Jmf. Förundersökningen, Protokoll III, Brottsplatsen och Vittnesförhören, p. 17.

[12] Jan Olsson & Ulf Åsgård: ’The Murder of Olof Palme. Crime Analysis and Offender Profile’, Swedish National Criminal Investigation Service, Stockholm, 1996.

[13] Jmf. Granskningskommissionen, p. 860.

[14] Gunnar Wall: Konspiration Olof Palme. Mordet, politikern och hans tysta fiender. Bokförlaget Sieme, 2015.

[15] Jmf. Huvud-Protokoll I, Rikskriminalen – A2, p. 25.

[16] Jmf. Förundersökningen, Protokoll III:2, p. 356.

[17] Ibid., p. 359.

[18] Ibid. p. 364.

[19] Jmf. Förundersökningen, Protokoll III.2, p. 438 – 452.

[20] Ibid., p. 459 – 478.

[21] Översatt från engelsk till dansk – och nu vidare till svenska: ”När klockan var ca. 23:20 (dvs. drygt en minut föra mordet, PS) passerade vittnet X-lund det nordvästra hörn av Sveavägen – Tunnelgatan (dvs. dit postkontoret med bankomaten fanns, PS). Han så en man stå på hörnet och stirra mot nord ad Sveavägen”, jmf. Jan Olsson & Ulf Åsgård: ’The Murder of Olof Palme. Crime Analysis and Offender Profile’, p. 151.

[22] Citat från Granskningskommissionen p. 850.

[23] Jmf. Robert Ressler till Granskningskommissionen, p. 906f.

[24]  Jmf. Advokat (H) Niels Schou, som är tidigare tävlingsskytte med bl.a. revolver.

[25]  Jmf. Granskningskommissionens Betänkande p. 958.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar