Lyssna till polisprofessorn, Leif GW Persson!

Av PAUL SMITH

Gå till Gamla Stan!

Leif GW vid Tunnelgatans trappa

Leif GW vid Tunnelgatans trappa.

Leif GW Persson kom med en väsentlig semantisk detalj, när han genomgick Palmemordet på svensk TV2 den 23. Feb. 16:

Man måste skilja mellan spår och hypoteser.

Ett spår är t.ex. dem 2 kulor, man hittade nära mordplatsen.

Medan en hypotes t.ex. är  dem många så kallade spår, som icke är spår: ’Polisspåret’, ’Sydafrika-spåret’ ’CIA-spåret’ etc. etc.

Tyvärr glömmer han snabbt sin insikt, när han sedan sätter sin konspirations-teori i sjön: 

En mindre konspiration bestående av polis – eller militärer – mördade Palme och motivet var politisk.

Och icke bara det: Dramatisk såg vi professorn stå i Gamla Stan nära till Palmes bostad och säga, ”att gärningsmannen har stått här…”

Och vi förstår, att han följde efter Palme-paret.

Vars kommer denna vetskap ifrån?

Vittnen från Gamla Stan

Polisens karta, där parret Palmes promenad från hemmet till Tunnelbanan är markerad.

Den kommer i alla fal icke från dem vittnen, som rent faktisk observerade makarna Palme i Gamla Stan på mordkvällen:

Vittnet Westgaard och hans fästmö såg när Palme-parret kom ut från deras port i Väster Långgatan. Dem gick i motsatt riktning som Palme.

Från förhörsprotokollet 12.3.86: ”… då han [W.] vände sig om var paret Palme ensam på Väster Långgatan så långt han kunde se.” [1]

Westgaards fästmö den 12.3.86:

”Hon vänder sig om och ser hur Olof och Lisbet går Väster Långgatan i motsatt riktning. Hon kan inte se om de viker av i någon gränd.”

Bemärk: Hun säger inget om en förföljare. [2]

Vittnet Larsson, 10.3.86:

”… nästan omedelbart då de har kommit upp på Väster Långgatan får han se Olof Palme (…) Larsson säger då till sin kamrat Kent B. att “såg du vem vi mötte” ?

Efter en kort stund vänder han sig åter om och får se ryggtavlan på Olof Palme då de svänger in till höger i et valv, vilket då skall vara Yxsmedsgränd.

Larsson och Kent B. kommer inte ihåg att det fanns några andra människor som följde efter Palme. De är “helt säkre på denna sak.” [3]

lantz kopi

Vittnet Lars Jörgen Lantz.

Vittnet Lars Jörgen Lantz, 4.3.86:

”Familjen Lantz gick (…) till Stora Nygatan, där de gick till vänster. (…) Då de kom över på högra sidan i deras färdriktning såg Lantz paret Palme som gick bredvid varandra på motsvarande sida åt andra hållet. (…) Vad han är helt säker på är att ingen gick efter Palme, först efter c:a 50 meter fanns folk i rörelse. Han kommer ej heller ihåg att han själv mötte någon på den sida som han själv gick.” [4]

Summa summarum: Leif GW Perssons ’skugga i Gamla Stan’ är rent Harry Potter fiction!

[1] Jmf. Brottsutredningen mot Christer Pettersson, Protokoll III, Brottsplatsen och Vittnesförhören, p. 7.

[2] Ibid, p. 11.

[3] Ibid. P. 15.

 [4] Ibid., p. 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *