Mikael Hylin – eller 16 års bortkastat liv!

Men Leif GW Persson är ock så ute att cykla.

Av PAUL SMITH

Mikael Hylin borde hålla sig till at producera ‘Expedition Robinson’.

16 år av sitt liv har filminstruktören Mikael Hylin bortkastat på en fånig teori:

Christer Pettersson mördade Olof Palme.

Dem 16 år har blivit till 6 timmars ”dokumentär”-film, som har blivit sänt på TV3 och Viaplay.

Om vi andre vil bortkasta 6 timmar av vårt liv, hade chansen funnits där.

Dertil kommer en timma med tv-reklam. 🙁

Christer Pettersson mördade icke Olof Palme.

Orsakerna är bl.a. följande:

1. Efter skottet, som dödade Palme, skyter gärningsmannen straks igen. Om han var en otränad skytt, då ville det kraftiga rekyl – i samband med att tromlen kör högra runt – från en .357 Magnum revolver medföra, att han träffade ett hus åt andre sida av Sveavägen i 2 – 3 vånings höjd.

Detta kallas bland proffs att ”riva ett skot av”.

FB experten Robert Ressler.

Men skottet snuddade Lisbeth Palme rygg. Det betyder:

Han var en tränad skytt. Han klämde emot rekylen.

Det kallas ”att klämma et skott av jmf FBI-experten Robert Ressler i Granskningskommissionens Betänkande p. 906 – 907.

En fråga till Hylin: Vilken skytteklubb var Christer Pettersson medlem av?

Christer Pettersson var small på mordtidspunkten.

2. På mordtidspunktet hade Christer P. ingen kroppslig likhet med mördaren.

Han var small, jmf. narkotikapolisens foto av honom i tiden kring mordet.

Narkotikapolisens foto visar, att Christer P. var small på mordtidspunkten.

Mördaren var absolut inte small jmf ganska många vittnesmål.

Leif GW Persson är ute att cykla

Leif GW har rätt, när han avvisar Hylin (Expressen, 8 april 2018), men straks efter är han och så ute att cykla.

Han menar, att mordet var en konspiration av folk, ”som fått vetskap om att Palme skulle vara ensam för det var han inte så ofta”.

Jo, det var precis, vad han ofta var!

Palme blev mördat på februaris sista dag den 28. Februari 1986.

Denna månad hade Palme livvaktsskydd på kvällen sammanlagt 7 gånger.

21 gånger var han utan livvakter  jmf. uppgifterna om livvakternas arbetstider kombinerad med hans sekretärs kalender och uppgifter från Lisbeth Palme.

Arbetstiderna finns här:

Jan Olsson og Ulf Åsgård: ’The Murder of Olof Palme. Crime Analysis and Offender Profile’, Swedish National Criminal Investigation Service, Stockholm, 1996, p. 48-49 & p. 53-54.

Dom finns och så här: Livvakternas arbetstider.

PS: När palmemordet.eu först kommenterar Mikael Hylins fånigheter nu, beror det på, att jag först upptäckte det i dag, 2 juni, 2018. Jag är dansk, och denna dumhet upptäckte jag enbart därför, att dansk TV3 nu ock så transmitterar Hylins “teori”. 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *