“Vi känner honom inte…”

Av PAUL SMITH

Den svensk-nederländska författare Marc Pennartz har genom 4 år sökt kontakt til hyresgästföreningen ‘Berget’ i Västerhanninge. Orsak:

Christer Andersson – huvudmisstänkt som Olof Palmes mördare sedan 1999 – lurade i åratal polis och folkbokföring med en falsk adress i en av Bergets lägenheter.

Pennartz skriver bl.a. på sin hemsida:

“Det har gått fyra år sedan jag frågade dem första gången. Då var det inget svar.

Men i slutet av 2019 fick jag äntligen en formell bekräftelse från ägarföreningen.

Christer Andersson, huvud misstänkt för mordet på Olof Palme sedan 1990-talet, ägde inte en lägenhet i byggnaderna på Huggarvägen i Västerhaninge.

Icke desto mindre, enligt det svenska befolkningsregistret, registrerades han där från 18 augusti 1987 till 30 maj 2002.

Och enligt de svenska skattemyndigheterna, som håller befolkningsregistret, hade han ingen inkomst i flera år under den perioden. Inga löner, inga förmåner, ingen inkomst från ränta.”

Han skriver bl.a. vidare:

“Bostadsrättighets-föreningen i Västerhaninge kallas Berget.

Jag har kontaktat föreningen flera gånger för att diskutera Andersson, men varje gång utan resultat.

Svenskar är i allmänhet mycket hjälpsamma, men när det gäller Christer Andersson träffar du snabbt en vägg.

I ett ultimat försök, när jag frågar ordföranden i Berget 2019 om Andersson någonsin ägde en av sina lägenheter, får jag fortfarande ett svar.

Han hänvisar mig till HSB, en nationell organisation för bostadsrättighets-föreningar. De håller register över historien för varje lägenhet.

HSB’s logo.

De dyker in i arkiven på min begäran, men deras sökning ger inget annat än detta: Christer Andersson har aldrig ägt en lägenhet på Huggarevägen.”

Et avslutande citat från hans hemsida:

“Och enligt de svenska skattemyndigheterna, som håller befolkningsregistret, hade han ingen inkomst i flera år under den perioden. Inga löner, inga förmåner, ingen inkomst från ränta.”

Det var smart gjort: I o.m. att han inte hade inkomst – om vi ser bort från svarta pengar – upptäckta skattemyndigheten inte heller, att adressen var fri fantasi.

Han bodde rent faktisk i föräldrarnas sommarstuga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *