Netflix, Mindhunter och Palmemordet

Av PAUL SMITH

Tv-tittare av ’Mindhunter’ på Netflix vet om karaktären Bill Trench spelat av Holt McCallany.

Men långt färre vet, att bakom karaktären Bill Trench gömmer sig den tidigare FBI-agent Robert Ressler, som var f.d. överste i US Military Police Corps.

Och mycket få vet om, att Robert Ressler har varit konsult för den svenske parlamentariske kommission, vis uppgift det var, at se kritisk på det svenske politis arbete i efterforskningen av mordet på Olof Palme.

Enbart läsare av boken ’Palmes Morder?’ från 2012 vet om detta.

”Olof Palmes mördare var icke professionell…”

I 1999 blev ’Granskningskommissionens Betänkande’ offentliggjort, och här kunde alla läse om Robert Ressler’s syn på mordsaken:

”En .357 magnum revolver med en sex tums pipa är totalt ute av varje kontext som något en organiserad gruppering ville använda. Det antyder at gärningsmannen var en amatör.”

Han förklarar, att en av orsakerna är larmen från ett sådant vapen. Den drar till sig uppmärksamheten till mordplatsen, och det var, vad hände. 14 vittnen var snabbt på korsningen Sveavägen – Tunnelgatan.

Vidare förklarar Ressler, att en professionell ville använda en pistol med ljuddämpare.

Ett skott emot kroppen…

Ressler framförde och så, att en professionell icke nöjda med att ett skott mot kroppen.

Här delar han uppfattning med den danske motståndsrörelse, där under den tyska ockupationen likviderade ca. 400 Gestapo-tjallare eller förmodade sådana.

Motståndsmännen m/k avslutade alltid en likvidering med et eller fler huvudskott.

Dem kallade det for at ”punktera” tjallaren.

Skottet mot Lisbeth Palme

Gärningsmannen sköt ock så ett skott mot Lisbeth Palme, som medförde ett blödande sår långs ryggen.

”Det hade varit enkelt att döde henne, och ut från hans synpunkt borde hon vara det viktigaste vittne. Men en icke-professionell gärningsman är koncentrerad om sit huvudsyfte. Luften var gåt ut av ballongen.”

Ressler: ”At that point he had blown his bubble.”

Mordplatsen

Här är Ressler kontant: Det var ett dåligt val, i och med att det icke var en plats, han själv kontrollerade.

Huvudstadspressen och FBI

Hur har pressen i Stockholm och Köpenhamn reagerat på Ressler’s information?

I Sverige tog enbart Aftonbladet och Tv4 Robert Ressler på alvar.

Varför?

I Köpenhamn var Weekendavisen och Kristeligt Dagblad undantag.

Dem övriga huvudstads-journalister på båda sidor av Sundet, anser sig uppenbarligen för klokare end FBI:s profilexperter.

Vilket självförtroende!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *