Sydafrikas agent i Sverige

Av PAUL SMITH

ANC:s president Oliver Tambo var i Stockholm omkring den 15. februari 1986, varför Sydafrikas regering självklart hade en agent i landet.

Det var förmodligen landets vicekonsul i Danmark, Steyn, som var anknuten till Sydafrikas säkerhetstjänst BOSS.

Konsulatet ­– numera Ambassaden – låg i en 3-vånings patriciervilla i Köpenhamns-förorten Hellerup och Steyn bodde på adressen.

Sydafrikas ambassad i Köpenhamn.

Unga från Moderata Ungdoms Förbundet som påverkningsagenter?

Sverige hade brutit de diplomatiske förbindelserna med Apartheidregimen, varför man måste ha en man på plats, som kunde rapportera om besöket.

Det krävde bland annat, att agenten i ett visst mål kunde läsa svenska tidningar. Dessutom ville agenten förmodligen kontakta unga MUF:are och fiska efter ’påverknings-agenter’, jmf den danska ’PET-kommissionens Beretning’ [1]:

”I 1988 uppgav en källa, att tre från Konservativ Ungdom hade deltagit i en delegationsresa till Sydafrika och Namibia. Resan hade betalts av den vita Apartheid-regimen, som hade använt 84,000 kr. på flygbiljetter och lyxhotell. Dessutom mottog KU: arna 30,000 kr. till ”upplysning” från en ”särskilt låda” hos den sydafrikanska säkerhetstjänst BOSS.

Under en middag efter hemkomsten överlämnade Steyn omkring 25 foton av de senaste bombattentaten utförda av (…) ANC, och förtrogna uppgifter om en delegationsresa av Dansk Ungdoms Fællesråd till Zimbabwe till en av KU: arna och bad honom om att använda materialet i ”upplysningssyfte”.

Steyn berättade under mötet, att sydafrikanerna övervakade ANC-arrangement i Danmark med hjälp av ”speciella danska vänner”, som var närvarande vid mötena med en bandspelare.

Denna uppgift fick Polisens Underrättelsetjänsten, PET  att dra slutsatsen, att det inte längre fanns någon tvekan om, att Sydafrikas konsulatet var involverat i underrättelse-verksamhet i Danmark.

Brian Mikkelsen: En dansk påverkningsagent.

Några dagar efter att PET hade mottagit dessa uppgifter, blev saken avslöjad i pressen,[2] och en av resedeltagarna, Brian Mikkelsen (han blev efter 2001 både Kulturminister, Justitieminister och Näringsminister i olika borgerliga regeringar för Konservativt Folkeparti) blev kritiserad  för att låta sig användas av den vita Apartheid-regimen för att sprida vilseledande uppgifter om förhållanden i Namibia.”

Brian Mikkelsen förklarade i dagstidningen Politiken sitt beteende med ”ungdomligt oförstånd” – mycket lik när Jan Guillou förklarade varför han hade varit KGB-agent.

Mikkelsen lämnade politik i 2018 och blev lobbyist/påverkningsagent för organisationen ’Dansk Näringsliv’.

Två svenska påverkningsagenter?

Steyn har inte haft svårigheter med att hitta påverkningsagenter i Sverige.

Var Betrice Ask en sydafrikansk påverkningsagent?

Moderate Ungdomsförbundets ordförande, Beatrice Ask, ”menade att Sverige behövde sydafrikansk platina för att kunna tillverka katalysatorer. Frihet för henne innebar inte att bojkotta apartheid.”[3]

Och om Steyn ville ha precise översättningar från svenska tidningar kunde Beatrice Ask också leverera dessa.

Hon hade ett high school diplom från Akron, Ohio, USA. Jobbet var säkert bra betalt med pengar från Steyns ”särskilda låda”.

En annan påverkningsagent var förmodligen Gunnar Hökmark, som var MUF:s ordförande från 1979 – 1984, och chef för Timbro Idé 1986 – 1991. Han var också ledamot i Sveriges Riksdag 1982 – 1991 och sedan kom han till EU-parlamentet.

Dansade Gunnar Högmark ‘sydafrikansk underrättelses-vals’ med Beatrice Ask?

’Timbro Idé’ är ett kapitel i sig.

Timbro stod bakom en rad ’underrättnings-verksamheter’ av agitatorisk karaktär. Dem var extremhögerns svar på extremvänsterns  ’Agitprop’ och ungefär lika fåniga. Men Timbro hade mycket mer pengar – det rörde sig om ett grundkapital på drygt 300 miljoner kronor.[4]

Läser man Timbros egen historia på internet är de påfallande tysta om sina aktiviteter från 1983 – 1991. Allt vad man hittar är en bild på organisationens hemsida: ”Timbros monter på Bokmässan 1986.”

Mycket beläget för Timbro hade man publicerad extrem-liberala böcker som F.A. Hayeks ’Frihetens Grundvalar’  1983.[5]Bokmässan i Göteborg hade startat året dessförinnan, och Göteborg ligger långt ifrån Stockholm.

Strax efter mordet – vilket agenten Steyn förmodligen hörde på svensk radio ­– lämnade han Sverige och åkte tillbaka till Köpenhamn i sin sannolikt förhyrda bil.

Detta kan förklara, varför första ambassadsekretären, Peter T. vid den svenska ambassaden i Bonn kl. 02.45 blivit uppringd i sin bostad av en man som på flytande tyska meddelat:”Här är RAF. Vi har skjutit er statsminister”. [6]

Den 3. mars kontaktade Palmeutredningen televerkets utlandsavdelning, som uppgav att man bara expedierad ett samtal till Tyskland under natten då mordet ägt rum. Det kunde konstateras, att det inte kunde ha rört sig om det samtal Peter T. mottog.

Den 6. Mars fick ambassaden två brev undertecknade ”RAF”.

Den tyska polisen hade spontant konstaterat att det inte rörde sig om äkta brev. Sådana fel som förekom i brevet ”gör RAF inte”. RAF hade bättre diktion, skrev längre brev och använde sig vanligen av ”termotryckare” och inte av vanliga skrivmaskiner.

Var det Sydafrikas Underrättelsetjänst, BOSS, som la ut en dimridå för att dölja Steyns resa till Sverige?      

Den pinsamma pressträffen i Stockholm

Varför blev Sydafrika-“spåret” tagit upp på pressträffen på Polishuset i Stockholm den 10. juni 2020?                         

Menar åklagaren Krister Petersson verkligen – liksom kompagniet av konspirations-anhängare – att Sydafrika var så dåligt informerade om svenska förhållanden, att de trodde, att en mördad Palme skulle betyda en ändring i Sveriges Sydafrikapolitik?

Timbro – eller Steyn –  hade förmodligen informerat Apartheid-regimen om, att politiken hade fullt stöd av LO (med IF Metall som ett pinsamt undantag), Socialdemokratin, SSU, Kvinnoförbundet och Broderskaps-rörelsen? Och dessutom fick stöd från Folkpartiet och VPK?

Eller att Sydafrikapolitiken i praktiken var utformad av textilarbetar-sonen från Borås, Ingvar Carlsson, Olof Palmes efterträdare?

Och trodde dom verkligen, att BOSS icke hade råd med att köpa en pistol med ljuddämpare, men i stället fick använda ett så opraktisk vapen som en Smith & Wesson .356 magnum, där skotten kunde hörs helt upp till Grand Bio?


Vittnet Pia Engström – och fler andra – hörde faktisk skotten helt uppe vid Grand Bio, men Pia E. trodde, att det rörde sig om afgas-eksplosioner från en bils avgasrör.


[1] Jmf PET’S OVERVÅGNING AF POLITISKE PARTIER 1945 – 1989, PET-KOMMISSIONENS BERETNING, BIND 7, p. 138 – 139, Kbh. 2001.

[2] Jmf Lisbeth Møller: ”Usandheder og halve sandheder om Namibia”, Politiken, 22. November 1988.

[3] Jmf Åsa Linderborg: ”Historieförfalskarna vägrar be om ursäkt”, Aftonbladet 11. december, 2013.

[4] Jmf Timbros egen hemsida på internet: ’Vår historia’ berättar bl.a. att i ”2003 bildades Stiftelsen Fritt Näringsliv (SFN), som fortfarande är huvudman för Timbro, och ett grundkapital på drygt 300 miljoner kronor tillsköts stiftelsen från svensk Näringsliv.”

[5] 2000-talets finanskriser har – liksom 1900 & 1800-talets dito – dokumenterad, att marknaden inte är självaste Gud i Himmelen, som Hayek uppenbarligen tror.

[6] Jmf Granskningskommissionen p. 600 – 602.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *