Är det Christer Anderssons revolver?

Uppgifter om revolveren från Bällsta Åen väst för Stockholm är sekretessbelagd.

Av PAUL SMITH:

Den 14. september 2021 postade jag Nationellt Forensisk Centrum i Lidköping ett rekommenderad brev, där jag frågade til den Smith & Wesson .357 magnum-revolver, som magnetfiskeren Paul D’arcy fiskede upp från Bällsta Åen den 20. augusti samma år i det västra Stockholm.

En polispatrull blev tillkallad och undersökte den uppfiskade .358 Smith & Wesson Magnum-revolver, som Paul D’Arcy fick på kroken.
Foto: Expressens fotograf.

Vapnet blev skickad vidare till National Forensisk Center i Lidköping.

Den 14. september skickade jag ett rekommenderad brev till Polismyndigheten samma ställe och förfrågade om vapnet hade serienummer 61 575 X.

Det numret hade den Smith & Wesson revolver, som sakens huvud-misstänkta sedan 1995, Palme-hateren – den fallerade börs-spekulant Christer Andersson – hade ägt.

Vapnet är aldrig hittat och hans förklaring till, varför han icke längre hade revolveren, var en sång från dom varme länderna.

Han sköt sig i entréen natten till den 13. augusti 2008, och dem sista orden, han hörde i sitt liv, var:

“Öppna dörren, det är polisen!”.

Krister Petersson.

Christer Andersson var huvudmisstänkt sedan 1995, där efterforskerna upptäckte, att hans revolver var bortglömd.

Christer Andersson ägde också en Hämmerli .38 pistol, och en kontorist hade vid ett fel bytet runt på dem två vapens serienumre.

Det blev upptäckt av kriminalinspektør Lennart Gustafsson, och efteråt sökte polisen icke längre efter den berömde nål i höstacken.

Det ändrade sig, när åklagaren Krister Petersson tog över fallet i 2018.

Åklagaren skrev av efter den halv-studerade rövare Thomas Pettersson från tidsskiftet ‘Filter’ i Göteborg, liksom när studenter fifflar vid eksamen och at hämtar svaren ner från internettet.

Och “halv-studerad” därför att Thomas Pettersson enbart har en 1-årig journalist utbildning (!), och ytterligare är dåligt tänkande:

Hans mygg-svärm av fodnoten är henvisninger till mobilsamtal med vittnen till et mord, som hände för knap 30 år sedan!

Vilken vittnen kommer i håg precist så många år efter? Nästan ingen.

Professor Elisabeth Loftus från Harvard University.

Undertecknade var journalistelev i 3 år under mästerläran vid Den socialdemokratiske Presse i Danmark.

Ja, och sen har jeg läst vad vittne-psykologins ‘Grand old Woman’, professor Elisabeth Loftus från Harvard University har skrivit om vidnespsykologi.

Skandiamanden Stig Engström.
Skandiamanden Stig Engström. Politiets foto.

Här efteråt blev ‘Skandiamanden’ Stig Engström jagad med hundar, flammekastare og dårliga argumenten.

En väsentlig detalj:

I Expressens artikel, säger Paul D’arcys sambo, den vapen-kunniga Eva Kallio, att revolveren har ligget i vattnet i många år”:

“Förmodligen i 20-30 år.”

Det går i hop med, att ett familiemedlem till Christer Andersson har berättat på den nederländska forfatteren och journalist Marc Pennartz’ hemsida,:

Han menade, att Andersson slutade med att skyta med revolvern kring 1995.

Det var efter hans fars död.

Polismyndigheten i Lidköping mørklægger sagen:

Svaret från 17. oktober 2021 är klart:

”Ett offentliggörande av sådana uppgifter i utredningen skulle kunna försvåra polisens möjlighet at bedriva förundersökningen, varför jag bedömer, att de skyddas av förundersökningssekretess… (…).

Annika Thomsen, Forensisk generalist.”

Paul D’Arcy främvisar vapnet för Expressens fotograf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *