Är Grandmannen Palmes mördare?

21 vittnesmål pekar på Grandmannen som Palmes mördare:

OlofogLisbeth

Lisbeth och Olof Palme

Innan mordet hade Olof och Lisbeth Palme varit i biografen Grand på Sveavägen tillsamman med sonen Mårten och dennes flickvän.

Hade en av Sveriges många ”Palme-hatare” set honom gå in till biografens 21,15-föreställning och efteråt åket hem efter sitt kanske lagliga vapen? Och sedan åkt tillbaka innan filmen tog slut kl. 23:07?

Hypotesen understödjas av en rad vittnen, där sju fortfarande är sekretessbelagde. Dessa 7 är i det följande med fet och kursiv skrift:

1) Konstnären Birgitta W. har förklarat, att hon så en ca 30-årig mörkhåret man med djuptliggande ögon och ett ”brinnande blick”, som stod på trottoaren, när hon lämnade Grand efter 19-forestillingen – samtidig med att Palme-parret ankom. Birgitta W. anslog, att mannen med det stirrande blick var 180 cm. hög.

Birgittastegning

Birgitta W tecknade sedan mannen.

2) Kanske var det honom, ett vittne så i biografens lobby just efter Birgitta W. bemärkte den stirrande man utanför biografen? Mannen virkade mycket anspänt och upphetsat och försökte att betrakta åtskilliga personer i lobbyn. Vittnet gjorde sin iakttagelse, när Olof Palme stod i biljettkön.[1]

3) Omedelbart efter bemärkte vittnet W. en rastlös man, som stod i biljettkön. Han hade en muskulös överkropp.[2]

4) Hubert F lämnade sitt arbete överfor biografen kort för kl. 21:00. Han gick till busshållplatsen på Grand-siden av Sveavägen. Här så han en man som syntes nervös. Han stirrade mot biografen och vandrade fram och tillbaka och holt sig tät vid fasaden. Hubert Fs intryck var at mannen spionerade mot en kvinnlig bekant som var ute med en annan. Därför lagde Hubert F märke till mannen. Da Hubert F stiger på bussen kl. 21:15, registrerar han, att mannen icke var med bussen. Han var 40-45 år och ca 180 cm. hög.

5) Malte E. och hans vänner så Olof Palme utanför biografen. De kom omedelbart söder ifrån och bemärkte en man, där stod med ryggen till et möbelaffärens utställningsfönster just syd för Grand. Mannen stod med ansiktet mod Grand och när Malthe E. gick förbi honom bakifrån, gick mannen et steg tillbaka och dem gick in i varandra. Malte E. bad om ursäkt, men fick icke något svar.

FOYER

Grands lobby

6) Vittnet Inga Å. var till samme föreställning som paret Palme och när hon (…) stod i kön for at komma in i biografsalen, bemärkte Inga en man, som stod främst i kön. När dörren till salen blev öppnat, lämnade mannen som stod längst framme sin plats och försvann därifrån. Han gick emot utgången.

Mannen beskrivs som ca 185 cm. hög, 35-40 år, kantade ansiktsdrag, typisk svensk utseende. Han havde tre dagrar gamle skäggstubb. (…) Mannen virkade nervös. Han stod med ryggen mod dörren in till biografsalen och stirrade ut over publikum som stod i kö.

Medan filmen rullade inne i Grand, gjorde andre iakttagelser utanför:

7) Omkring kl. 22:35 gick A-B ad Sveavägens östlige trottoar norrut. Det var ovanvanligt få folk på Sveavägen. När hon passerade hörnet av Adolf Fredriks Kyrkogata och Sveavägen så hon en man, som fick henne till att känna obehag.[3]

Buen

Huset är svagt cirkel-format. Grand ligger just till vänster.

8) Mellan 22:35 och 22:40 så vittnet Gudrun Kristina W. en man som stod inne i ”cirklen” på hörnet av Tegnérgatan och Sveavägen. Mannen försöker att tände en cigarett och skakar på handen som om han var nervös eller påverkat. Han så nog icke ut som en missbrukare. Han får eld på cigaretten i tredje försök. Han er ca 30-35 år, over 180 cm. hög, barhuvad med mörkt hår som var litet böljat och icke direkte kortklippt. Han hade ett avlångt ansikte, blek ansiktshud, mörke ögonbryn och mörke ögon. Han havde en svart överrock, som sluttade just ovanför knäna och svarta byxor. Han havde brede axlar och smala höften. När hon litet senare återvänder, fanns han där icke längre.

9) Kl. ca 22:50 bemärkte Max D. en man, som stod vid bokhandelns utställningsfönster [= bredvid Grand, PS] och studerade det. Han hade hele tiden ryggen till vittnet.

10) Hans Mikael Å. bemärkte litet efter en man, som lutade sig mod en telefonboks just ovanför Grand och på gatans motsatte sida. Å. spekulerade over, om mannen kanske väntade på någon. Mannen var 30-40 år, 180-185 cm. hög.

11) Lars-Erik E. väntade på sina föråldra, som också var i biografen. När Lars-Erik E. parkerade just utanför biografens dörrar, bemärkte han en man, som snabbt gav honom en känsla av obehag. Därför låste han bildörrarna, och några minuten senare lyssnade han på 23-nyheterna på radio. Mannen var ca 180 cm. hög, kraftig utan att vare fet, med ett fyrkantigt ansikte, som var ”hårt och rått”. Hele tiden gick han fram och tillbaka utanför Grand.

12) Kl. ca 23:05 sGrandBioå vittnet Pettersson en man, som stirrade på plakaten utanför Grand.[4]

13) To finske kvinnor i 30-års ålder, Margareta S. och Anneli K. var i Grand for at se filmen ’Gå och se’, som sluttade 5-10 minuten innan ’Bröderna Mozart’, som Palme-familjen så.

Margareta S. blev stående i foajén, när hon upptäcker en man, som står omedelbart utanför biografens dörrar.

Margareta ser på mannen och fastnar sig ved hans blick, som hon beskriver som mycket intensivt. Mannen ser på dem med et intensivt och mörkt blick. Margareta upplever blicken som spänt och ångestfyllt.

14) Anneli K bemärker en man, som står omedelbart utanför biografens entrédörrar. Dörrarna är av glas. Anneli bemärker mannen därför att han stirrar så konstigt genom dörren och in i foajén. Anneli och Margareta lämnar biografen och går ut på Sveavägen (…) När de lämnar biografen, fanns mannen där fortfarande.

Det mest i ögonfallande var mannens “stirrande blick och att han syntes at vänta på någon.”

Efter filmen var slut kl. 23:07, gjorde fler vittnen iakttagelser:

Grandmanden

Grandmannen betér sig lika så professionellt som var han Flexnes i rollen som “diskret” privatdetaktiv!

15) När vittnet Lars Erik K. lämnar biografen, passerar han en man, som står och ser på biografens affischer. Han var ca 40 år, av medellängd, kanske liten överviktig och iklädd en blå jacka, som ”så ut som en skiddräkt från 50’erne eller 60’erne.” Hans ansikte var röd mossat och han så ut till att frossa. Han liknade en korsning mellan Flexnes og Björn Gustavsson. Mannen stod just utanför Grand till vänstre, och Lars Erik K. var säker på, at han icke var en biografgängare.

16) När vittnet T. och några kompis hade lämnat Grand kring kl. 20:40 efter att ha set filmen ”Ran” så hon en man, som stod utanför biografen. Hon bemärkte honom igen, när de återvände till Grand mellan kl. 21:05 och 21:10. När hon lämnade biografen efter att ha set ’Bröderna Mozart’, fick hon igen syn på denne man.[5]

17) Kl. 23:15 frågade vittnet X-gren en man utanför Grand om vad klockan var. Mannen svarte, at ”han icke hade tid till detta i afton.”[6]

MårtenP

Mårten Palme

18) Mårten Palme berättar på morgonen efter mordet: Efter att filmen var slut, stod familjen vid bokhandeln just syd for biografen för at titta på böcker.

Mårten och hans flickvän går sedan mod nord emot biografen, medan makarna Palme fortsätter ad Sveavägen mod Kungsgatan. På sin väg omedelbart nord for boghandelen ser Mårten en man som står och ser på et butiksskylt, men i samme ögonblick, som Mårten passerar, börjar mannen at följa efter makarna Palme. Mårten beskriver manen som ca 40 år gammal, ca 1,80 cm hög och kraftigt byggd.

Christer Andersson

Mårten Palme: “Han hade ett fyrkantigt ansikte.”

Senare lägger Mårten Palme till: 

”Mannen hade en fixerad blick, ”boxarblick”. Han hade ett fyrkantigt ansikte och ett sammanbitet ansiktsuttryck med tunna läppar. Mannen var ej svartmuskig. Han var ca 40 år. Mannen var lång, ca 185-190 cm, men gick hopsjunket och framåtlutad.”

Mårten är helt säker på, att manen följde efter hans föräldrar, men tänkte icke närmare over detta i situationen.”

Sari

Ljubisas korvkiosk med kyrkan i bakgrunden. Bilden är tagit från övergången ganska nära till Sari.

19) Ljubisa N tog hand om korvkiosken vid Adolf Fredriks Kyrka på Sveavägen. Korvkiosken ligger nästen mitt i mellan Grand och mordplatsen, och han bemärkte Palme-paret gå förbi. 10 meter bak dem så han en 45-50 årig man, som gick i samme tempo som Palme-paret. Han var over 180 cm hög, kraftigt byggt, ”korpulent och svär”, och var ikläd en gråa, sliten rock som gick honom till knäna. (…) Annars mente han, at mannen var nordbo på grund av hans mellanblonde hår.

20) Kerstin N. bodde på 6. etage på Sveavägen 39, och på den aktuelle tidpunkten så hon et par korsa Sveavägen i övergången vid kyrkan. Vi vet från Lisbeth Palme, at det just var, vad dem hade gjort. På gatans andra sida stoppade dem upp och tittade på den indiske butik Saris utställningsfönster (också bekräftat av Lisbeth Palme), och Kerstin N. bemärkte en man, som följde efter dem over gatan. Makarna Palme fortsatte efteråt mod syd, men Kerstin N. förlorade ögonkontakten till mannen.

Orsak? Mannen gick med stor sannolikhet retur til Sveavägens västra trottoar. 3 fredags-berusade punkare i omedelbar närhet gjorde, att han beslöt att inte döda Palme vid Sari – annars ett lempligt ställe. Tillbaka till västra trottoar gick han söderut mot Tunnelgatan.

Dekorima

Dekorima lå på Nord-Ost-hörnat av Sveavägen – Tunnelgatan.

21) När klockan var ca. 23:20 – alltså drygt ett minut för mordet – passerade vittnet X-lund det nordvästra hörna av Sveavägen – Tunnelgatan. Han så en man stå på hörnet och se mod nord ad Sveavägen.[7]

Palme blev mördat på det nordostlige hörna kl. ca. 23:21.

Bemärk att alla vittnesiakttagelser är gjort vid elektrisk belysning. Därför icke märkvärdigt, att färgan på t.ex. Grandmannens rock beskrivs olika.

Ett exempel på att vittnesiakttagelser vid elektrisk belysning kan vara fel ger mordplatsvittnet Christina M. W. ofrivilligt ett exempel på. Hon beskrev 27. mars 1986 vittnet Anders B. på bland annat följande  sätt:

AndersB

Var Anders B. ljushårig? Polisfoto från rekonstruktionen på mordplatsen, där alla vittnen bär samma kläder som på mordaftonen.

Han var ljushårig, ganska tjockt hår och mustasch.

Polisens foto från rekonstruktionen på mordplatsen dokumenterar, att Anders B.s hårfärg är brunt.

Konspirations-anhängerna påstår, att mordet var professionellt.

Betedde Grandmannen sig professionellt?

 Döm sjelv.

[1] Jvf. Olssons og Åsgårds Gärningsmannaprofil, (den engelske utgåvan) p. 60.

[2] Ibid., p. 60.

[3] Ibid. p. 61.

Mordsted1

[4] Ibid., p. 62.

[5] Ibid., p. 63.

[6] Ibid. p. 63-64.

[7] Ibid. p. 66.

rolf jacobson on May 28, 2018 at 3:35 pm said:

Intressant !
Jag satt i T-banetåget som stod ganska länge på Hötorgets T-banestation.
En man som påminner om denne kom in och ställde sig med ryggen och liksom försöker göra sig osynlig vid ett av dörrparen, kanske mellan 23:20 och 23:30. Mannen uppträder som om han inte vill bli sedd och möter mig med en hotfull blick.
Jag kände att han liksom sa “Om du röjer mig så tar jag ihjäl dig”. Han åkte med tåget söderut och jag noterade att han var borta vid T-bana Medborgarplatsen.
Jag tror han håller något i högerhanden innanför rocken. Jag har berättat detta några ggr för plamespanarna.
Signalementet jag kommer ihåg var att mannen hade ett högt hårfäste.

Kristina on April 10, 2016 at 12:49 pm said:

Kan mördaren ha gömt sig på Nalen, då ett Rehab för missbrukare ? Låg på Regeringsgatan ? Är Nalen med i utredningen ?

PaulSmith on April 10, 2016 at 2:14 pm said:

Nej, det är inte sannolikt i och med att Nalen finns söder om David Bagares Gata – om jag nu minns rätt.
Och sissta vittnet som såg mördaren var Anki Robrandt. Han sprang in i henne så hon ramlade. Och det var i Regeringsgatan just nord om David Bagares Gata. Och mördaren fortsatta nordut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *