Clairvoyanta Tommy Lindström, Leif GW & Eva Rausing

Medan Paul Smiths bok Palmes Mördare? fortfarande var på väg med posten till Stockholm, kunde kvällstidningen Expressen låta sina ”experter” såga boken (7.6.12).

Var experterna clairvoyanta?

Tidigare rikskriminalchef Tommy Lindström hade till trotts för sin expertis ganska glömd bort, att han ca 15 månaden tidigare hos Hasse Aro i TV3’s Efterlyst hade menad, att Christer Andersson – i programmet anonymiserat som ”C” – var en mycket tänkbar Palmemords-kandidat (se linket Media til Hasse Aro och TV3).

Tommy Lindström

Insidaren från Palmeutredningen – “Den svenska rösten” – kom sedan med följande kommentar till Paul Smith:

”Tommy Lindström har alltid vänd sin kappa efter vinden”.

“Experten” Leif GW Persson

Den andra ”experten” är Leif GW Persson, som säger om Christer Andersson: ”Det handlar om en stollepelle från början till slut.”

Har Leif GW träffat Christer Andersson?

Har Leif GW Persson träffat Christer Andersson?

Nej, det har han nog inte, men det har Pauls Smiths insider från Palmeutredningen, och insidaren beskriver Christer Andersson som ”intelligent och manipulerande”, och läser man intervjun, som Aftonbladets Anders Johansson gjorde med Andersson i augusti 1999, verkar han absolut inte som en ”stollepelle”.

Dernäst: Finns der ingen journalister på Expressen? En journalist hade fattat, att Leif GW är inhabil i och med at hans böcker om Palmemordet nu blir til en tv-film (jmf. Jyllands-Posten, 11.5.12)

Experten Eva Rausing

När överklassen halucinerar, gör Expressen och Tommy Lindström honnör.

Med ovanstående in mente, är det icke konstigt, att Expressen ser helt annorlunda på saken, när en genom många år drogpåverkat fru från överklassen, Eva Rausing, berättar, att hon bl.a. ”via syner” har kommit på, att det var hennes svärfar, som stod bakom mordet på Olof Palme. Enligt Eva Rausing, skulle Palme ha blivit skjuten i nacken, vilket absolut icke stämmer med obduktionsrapporten. Den säger, att han ble skjuten i ryggen. Men vad betyder en höna i slakttiden?

När överklassen hallucinerar och uppträder som “medier” för alskans åndemakari, tar Tommy Lindström “elitens” drogfyllda och förvirrade tankarna annorlunda på alvar, än när dett rör sig om Christer Andersson från underklassen:

”Det kan vara intressant. Hans Kristian Rausing [= Evas make] borde höras om det är konkrete uppgifter.” (Expressen, 3.8.12)

Ja, intressant är det, att hon pekar på sin svärfar som Olof Palmes mördare. Det ville

Sigmund Freud

Sigmund Freud säkert också mena.

Men nog av ganska andra årsaker än hos Expressen och Tommy Lindström.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *