Den dynamiska trio: Thure Nässén, advokat Svensson & Jan Guillou

En .357 Magnum revolvers beteende

Vad har kriminalinspektör Thure Nässén, advokaten Pelle Svensson ock författaren Jan Guillou gemensamt?

Advokat Pelle Svensson.

Svar: Dem menar att veta mer om en .357 Magnum revolvers funktion än t.ex. Robert Ressler från FBI.

Robert Ressler från FBI.

Alla 3 misser, att Olof Palmes mördare var van vid att hantera en magnum-revolver, jmf. Robert Ressler.

Han påpekar i Granskningskommissionens Betänkande, ”… att gärningsmannen på grund av hele spänningen i situationen ’klämde av’ ett skott även mot Lisbeth Palme.” (p. 906-907).

Thure Nässén, Pelle Svensson & Jan Guillou vet inte, at ett kontrollerad skott klämmes av, medan ett förhastat skott rivs av.

Vid det kontrollerade skott påverkas vapnets mynning icke av den tränade skytte.

Vid det förhastade skott medför ’avrivningen’, at pekfingret ”drar” i vapnet, så att mynningen – förstärkt av rekylen och att tromlen kör högra runt – dras mod högra ock uppåt.

Vid det förste skott mot Palme var vapnets hane förmodligen spänt. Men i och med att skott nr. två mot Lisbeth kommer strax efter och snuddar hennes rygg, är hanen blivet spänd vid att trycka på avtryckaren.

Tränade skyttar ’klämmar’ då handen mot vänster ock neråt.

Om Christer Pettersson havde avfyrad mordvapnet, hade han rivet skott nr. två av, och träffat et hus i 2 – 3 vånings höjd på andra sida av Sveavägen.

Eller kan denne dynamiska trio ge oss namnet på Christer Petterssons skytteklubb?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar