PaulSmith

PaulSmith's Profile

Name PaulSmith
Leif on December 21, 2023 at 11:07 pm said:

Engström finns inte på min karta över misstänkta. Engström var ett vittne till mordet, och han kom till platsen efter mordet. Det finns vittnesmål som pekar på att Palme var förföljd från biografen Grand ner till mordplatsen. Efter mordet finns det vittnesuppgifter långt bort mot Snickarbacken. När det gäller Engström måste man därför ställa kritiska frågor: Satt Engström alltid på sitt kontor med en laddad revolver om Palme någon gång skulle korsa Sveavägen? Hur placerar man Engström utanför Grand vid tiden då han arbetade. Hur placerar man Engström ända bort mot Snickarbacken med signalement som inte stämmer. Inte någon har sålt, eller lånat ut någon revolver till Engström. Man ska tänka på att det ligger 50 miljoner att inkassera om någon stiger fram och lämnar uppgifter om detta, men det finns ingen!
Man frågar sig då varför förundersökningsledaren Krister Peterson pekade ut Engström? PU:s enorma kostnader på över en miljard kronor hade länge retat politiska ekonomer, och förmodligen har Peterson fått uppdraget “Lägg ner PU och hitta en mördare som svenska folket kan leva med” Petersons meddelade i Sveriges radio Februari 2020 att han skulle presentera Palmes mördare, och därmed försökte han såga till ett omöjligt pussel. Heureka!

PaulSmith on December 23, 2023 at 10:52 am said:

Engström menade att han var vitnne, men han var ochså narcissist, och var på semester, när polisen inkallade dem “relevanta vittnen” – dvs. dom vittnen som rent faktisk såg, nær mordet hände – och avgav deras berättelser.
Jag har samtlige vittnesmål i mitt Palmemords-arkiv.

Leif on November 18, 2023 at 12:02 am said:

Hej bästa Paul, hoppas allt är bra med dig.
När det gäller Christer Anderssons bror Kurt, är han född 1958 vilket innebär att han bör vara pensionerad i år.
Min tanke är att Kurt inte är intresserad av att prata om sin bror Christer, och Christer ville helst inte prata med någon polis eller utredare i Palmemordet. Personligen tror jag att Kurt vet mer om sin bror än vad som framkommit. Dessa bröder har varit experter på att vinna tid! Christer drack inget, men har tydligen haft möte med sin bror på dessa ställen. Det behöver inte betyda något, men jag har svårt att släppa den nu enda överlevande som faktiskt skulle kunna berätta mer om Christer. Jag är övertygad om att Christer Andersson mördade Palme, men vi hittar inte revolvern men det finns en tystlåten Kurt!

PaulSmith on December 23, 2023 at 10:57 am said:

Vi är ense.
Orsaken till, att jag har varit länge om att svara, beror på, att jeg har haft cancer, men läkärne säger, att jag er frisk nu. 🙂

Henning Maarup on May 31, 2023 at 1:26 pm said:

Jeg har med interesse læst din bog “Morderen fra Svea’s Café” om mordet på Oluf Palme. I den forbindelse undrer det mig imidlertid, at personen “Skandiamanden” alias Stig Engström indtager en så, for at sige det mildt, beskeden plads, idet han kun, som jeg umiddelbart husker det, er nævnt periferisk en enkelt gang (nærmest i en bisætning) i sidste kapitel, selvom han jo under alle omstændigheder må have været minimum et centralt placeret vidne, angiveligt på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, nemlig få meter fra mordstedet på netop mordtidspunktet. Det undrer mig derfor, at han slet ikke nævnes endsige kommenteres i den ellers ret detaljerede gennemgang af vidner på Sveavägen før, under og umiddelbart efter Palmeparrets tur fra Grand til Skandiahuset.
Selvom man måske personligt ikke anser ham som et troværdigt vidne, endsige en mulig gerningsmand, ville det vel være naturligt trods alt at medtage ham i lighed med de øvrige vidner og offentligt mistænkte. Specielt da bogen jo først er færdigskrevet i juni 2022 (og udgivet i 2023), mens Stig Engström af politiet i Stockholm udnævnes som den absolutte hovedmistænkte allerede i juni 2020.
Det virker derfor umiddelbart lidt underligt slet ikke at medtage ham i en bog, der altså 2 år herefter detaljeret beskriver vidner og mistænkte gerningsmænd i forbindelse med mordet.
Hvad er årsagen til, at politiets nu fra og med 2020 officielt udnævnte hovedmistænkte, som den umiddelbart eneste stort set ikke er nævnt og slet ikke kommenteret i din bog fra 2023?

PaulSmith on June 6, 2023 at 5:16 pm said:

Formuleringen “at politiet nu fra og med 2020 officielt udnævnte hovedmistænkte (= Engström), vil jeg lade Justitsombudsmand Hans-Gunnar Axberger svare på.
Han udgav i 2022 en bog på over 450 sider om mordet, og efter at have slagtet “Engström-tesen” gør han bl.a. opmærksom på, at det var direkte usandt, at analysen af naboens revolver viste, at “hans Smith & WEsson” godt kunne være mordvåbnet.
Nej chancen var under 5 %!

PaulSmith on June 6, 2023 at 5:06 pm said:

Det er rigtigt, at bogen blev færdigskrivet “allerede” i 2020. Men mordet blev begået i 1986.
Så “allerede” dækker over et spænd på 34 år!
Sveriges Justitsombudmand udgav i 2022 en bog på 457 sider om sagen, og kalder pressekonferencen, hvor Engström udpeges, for “et professionelt harakiri”!
PS: Årsagen til mit svar kommer så sent, skyldes , at jeg fik hjertestop den 6. marts i år, og først nu har fået langtidshukommelsen på plads. 🙂

PaulSmith on June 6, 2023 at 5:04 pm said:

Det er rigtigt, at bogen blev færdigskrivet “allerede” i 2020. Men mordet blev begået i 1986.
Så “allerede” dækker over et spænd på 34 år!
Sveriges Justitsombudmand udgav i 2022 en bog på 457 sider om sagen, og kalder pressekonferencen, hvor Engström udpeges, for “et professionelt harakiri”!
🙂 🙂 🙂

Lars Schmoranz on May 20, 2023 at 10:35 am said:

Hej, har du ngn kunskap om Christer A hade ngt mindre handikapp med ena benet, haltade lite eller så?

PaulSmith on June 6, 2023 at 5:22 pm said:

Ja, det fremgår af retssagen et par år før mordet, hvor han dømtes for dyremishandling, fordi han havde sparket så hårdt til en nabos lille hund, at den måtte aflives.
Naboen fortalte i retten, at da hun næste dag ville tale Christer A, gik hun hen til ham på et fællesareal, som lå nedenfor begges sommerhuse.
Han kom da imod hende og råbte “jeg skal også slå dig ihjel!”, hvorefter hun skyndte sig ind på sin grund. I retten beskrev hun, hvordan han haltede lidt på det ene ben.

Robert Acedius on February 12, 2023 at 1:22 pm said:

Hej. I brist på bättre har jag köpt Din bok “Den svenska inkvisitionen”. Tyvärr är den på ett fiktivt språk, varken svenska eller danska, men visst går den att läsa. Annars tror jag att ren danska hade varit att föredra. Det är inte så svårt för en infödd svensk att förstå danska. Jag översatte Weininger från danska till svenska en gång (Geschlecht und Charakter), det gick alldeles utmärkt. Min tyska är rätt taskig.
Då jag läser DSI blir jag dock lite syrak när jag ser att Du skickat Din bok “Palmes morder” till en så ovärdig person som Krister Petersson (eller Krille P2 som jag kallar honom för att skilja den oäkta varan från den äkta, Krille P1, d v s Karl Gustav Christer Pettersson, som jag personligen har mycket större aktning för). Jag har nämligen försökt få tag på ifrågavarande bok – utan att lyckas. För jag tror att Du mycket väl kan vara på rätt spår vad avser palmemordet. Går det att finna en naturlig förklaring till alla iakttagelser av walkie-talkies mordkvällen (knarkspan, Stay behind etc), så är
Anders Christer Henning Andersson en högst plausibel ensam gärningsman. Bra jobbat, Paul.

Juan on October 11, 2022 at 8:41 am said:

I registret för vapenlicenserna finns dock inte Ruger angiven tydligt, så frågan är om vapensamlaren ens hade en sådan i sin samling?
Colt, S&W, Webley & Scott står angivna.
Sedan är det en mängd revolvrar där endast kaliber framgår.
Kalibrarna .22, .36, .357, .36, .38, .40, .44, .45, .455

PaulSmith on October 11, 2022 at 9:29 am said:

Det framgår av PROTOKOLL IV från Rikspriminalen, som är på 106 sidor, at mordkuglen ned största sannolikhet var från en Smith & Wesson .357 Magnum med en 6 tums pipa – ELLER från en Luger, som du skriver.
Här är dom ense med de tyske och de amerikanske vapenexperter.
När polisen utgår ifrån, att GM-vapnet var en Smith & Wesson, är orsaken den, att det inte fantes många Luger revolver i Sverige, medan dem var förbluffad över, hur många S & W .357 magnum, som fantes.
Jag menar, att alle Luger är testad, medan CA’s revolver med serienummer 61.575 X, icke är testad av den enkla orsak, att man aldrig har hittat det,
/PS

PaulSmith on October 11, 2022 at 9:18 am said:

Ja, men enligt såväl Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping, de tyske specialister i Västtyskland samt FBIs vapenexperters analys av dem 2 projektiler från mordplatsen, var mordvapnet med största sannolikhet en Smith & Wesson .357 magnum med en pipa på sex tum.
I Rikskriminalens PROTOKOLL IV finns en kriminalteknisk redovisning på 106 sidor:
Enligt dem alla tre kan mordvapnet vara em Smith & Wesson .357 magnum och en Ruger, men Ruger var relativ sällan i Sverige, och jag menar, att dem alla är testade. Smith & Wesson fantes det många av. Ca. 1.800 om jag minns rätt – och Christer Anderssons revolver? Den är fortfarande försvunnen.
/PS

PaulSmith on August 23, 2022 at 11:02 am said:

Fel:
Dett framgår av kriminalinspektör Lennart Gustafssons polisförh¨ör med CA den 7. februari 2007:
CA ljög, när han sa, att han ICKE fick kallelsen från polisen för i 2005.
Han fick den i 1989.Och icke EN gång, men TVÅ gångar.
Sen drar han en story från dom varma länderna, om at han “inte ville bii innblandad”.

Patrik Lindberg on August 16, 2022 at 4:56 pm said:

Mördarens namn står på rad nummer 2.

ove on July 12, 2022 at 8:11 pm said:

Nå har nok prolateren.se sine egne meninger om hvem som stod bak dette.
Men dette er interessant:

“Men som före detta Palmeåklagaren Krister Petersson skriver i ett svar till undertecknad att ”mitt beslut kan – enligt min mening – inte tas till intäkt för att mordet klarats upp”, vilket även understryks av dåvarande spaningsledaren i Palmeutredningen, Hans Melander, i ett brev från Rikspolisstyrelsen till mig:

– I det yttrande ni erhållit från chefsåklagare Krister Petersson framgår att aktuellt brott inte anses ha klarats upp.”

Hhhmm, dessto mer galt er alt styret rundt SE, som om det var hogd i stein at han var den skyldige.

https://proletaren.se/artikel/nya-uppgifter-och-outredda-spar-sviken-och-forradd-av-de-egna

PaulSmith on August 23, 2022 at 10:37 am said:

Hej Ove!
Ursäkta att jag inte svarer för nu, men orsaken är, att jag har haft brott om med en fakta-deckare om Palmemordet:
Titel på danska:
“Morderen fra Sveas Café – en dokumentarisk krimi om mordet på en svensk statsminister”.
En af dagene får jeg en sidste mail med to förhörsprotokoll från polisen i Stockholm.
Dom ville först inte posta dom, men n¨r jar gav dem fulla namn & telefonnummer och adresse på dem, var svaret positivt. 🙂
Hälsningar från Paul

ove on January 22, 2022 at 10:13 pm said:

“Polisen hade sedan tidigare varit tveksamma till Stig Engströms uppgifter om sitt agerande vid mordplatsen, som dömts ut som ej trovärdiga. Därför hade åklagarna heller inte kallat honom som vittne till tingsrätten. Det blev i stället Christer Petterssons försvarsadvokat, Arne Liljeros, som kallade Engström för att höras om sitt vittnesmål på mordplatsen…..
Stig Engström vittnade om att det kan ha funnits flera gärningsmän på platsen.”

https://www.expressen.se/nyheter/stig-engstrom-vittnade-for-christer-pettersson-/

Ja, det vitner om dårlig håndverk å si at SE kunne få CP dømt for det han selv (SE) hadde gjort.
““Nu har han [Engström] chancen för att få Christer Pettersson dömd för det mord, han själv har begått.”
(TP sier altså dette).
Hvis han sa at det kunne ha vært flere gjerningsmenn på plassen, så er det etter mitt syn et vitnemål som i praksis helt utelukker CP. Det er ganske utrolig av TP kunne ytre noe slikt. Da sier egentlig TP (uten selv å forstå det…) at SE hevner seg på åklagerne (som ikke ville bruke ham) ved å si noe som utelukker CP…!!!

PaulSmith on January 23, 2022 at 11:23 am said:

Jag är av samma uppfattning.
/PS

Klister on January 2, 2022 at 5:39 am said:

Det är en Ruger i Netflix-serien. En av de andra möjliga revolvertyperna som den sk vapensamlaren ägde, och som också finns med på listan över möjliga OP-revolvrar. TP hade förmånen att ändra valet av mordvapen efter presskonferensen där det offentliggjordes att vapensamlarens Smith & Wesson provskjutits med en simpel nolla ”0:a”.

Det är lite symtomatiskt för TP som alltid tycks ha en ny möjlighet i bakfickan gällande Stig Engström.

I boken presenterar han inte mindre än tre möjliga motiv, fem möjliga revolvrar och tre möjliga gärningsbeskrivningar. Det är upp till läsaren att bygga ihop berättelsen om Stig Engström.

TP förbiser då något tämligen grundläggande. Bara för att något är ”möjligt” så är det inte automatiskt ”troligt” eller sant. Man bör också visa eller åtminstone argumentera för att olika sakförhållanden verkligen har skett. Det blir inte heller mer ”sant” ju fler möjligheter man presenterar.

Jag tycker att TP:s bok är en retorisk och läsvärd fullträff. Men tyvärr kan det bli lite ”Kejsarens nya kläder” över det hela. Har hört att du snart ska släppa en ny bok om Palmemordet. Som alltid när det gäller CA, så får vi hoppas att den blir lika skarpladdad! Lycka till.

PaulSmith on January 2, 2022 at 7:51 am said:

Jag instämmer med dig och kan tillägga, att TP spänner vagnen föra hesten – och till och med byter vagn flera gånger, som du påpekar! 🙂
Min bok (på svenska) kommer från tryckeriet en av dagarna och får utgivningsdatum i februari.
/PS

ove on November 6, 2021 at 9:52 am said:

Jeg ser at det er lagd en film / serie om SE som den som drepte Palme.
“Den osannolika mördaren”.

SE er ikke dømt og kan heller ikke forsvare seg, men nå har man altså lagd en serie som har kostet mye og med kjente skuespillere. Dersom den framstiller ham som gjerningsmannen vil det være ganske makabert synes jeg.

PaulSmith on November 6, 2021 at 10:03 am said:

Vi kan icke vara mera ense!
/PS

Leif Lindblad on October 24, 2021 at 7:10 pm said:

Hej Paul.
CA säger i ett förhör att han har en bild på sitt vapen när han poserar med vänner, då en av de i sällskapet skall emigrera till Australien.
Vet du om PU någon gång fick se den bilden?

Hälsningar från Leif

PaulSmith on November 6, 2021 at 10:02 am said:

Ja, Lennart Gustafsson såg foton och och tog en kopia av den i polisens fotokopia-maskin.
/PS

Ronny on August 9, 2021 at 8:24 pm said:

Vart kan man hitta det förhör Leif Lindblad påtalar här i tråden, har inte hittat det men verkar intressant?

För övrigt har jag reflekterat över det att det sägs att CA förvarat sin/sina revolvrar i bankfack på vintern, då det inte är några skyttetävlingar etc på vinterhalvåret. Men i förhör med CA den 17 Januari 1995 redogör han att pistol och gevär förvaras i vapenskåp på lantstället, samt ett gevär hos sin mor. Förhöret är alltså på vintern? Har han slutat att låsa in sin pistol i bankfack på vinterhalvåret? Eller varför slutade han låsa in dom?
Vill också erinra mig om att han haft ett vapenskåp i sin bostad, minns inte riktigt vilken bostad dock.

PaulSmith on August 12, 2021 at 11:56 am said:

Förhören kan du köpa hos Rikspolisen mot en mindre betalning.
Beträffande bankfacket förstår jag det inte heller i om. att man också tävlade på vintern, menar jag.
Det är rätt, att han hade ett vapenskåp i sommarstugan – han bodde der hele året intill det såldes i 2004 om jag minns rätt – och det hade han, därför att han gick på jakt i området.
Du har också rätt beträffande vapenskåpet i Hälsingegatan. Han bror har berättat i polisförhör hur han hjalp Christer A ned att skruva det fast til väggen.
/PS

Leif Lindblad on July 22, 2021 at 9:22 pm said:

Hej Paul,
Jag letar efter anhöriga till Christer Andersson, och söker efter kusin Len..rt Andersson.
2019 var han i förhör angående ett påstått erkännande. Vid denna tid bodde han i Stockholm.
Vet du mer om hans bostadsort, samhälle?
Tack Paul.

PaulSmith on August 4, 2021 at 10:43 am said:

Hej Leif,
jag menar, att han bodde i Mölndal.
mvh/ Paul

Leif Lindblad on June 3, 2021 at 9:54 am said:

Godmorgon Paul. Angående CA:s revolver med tillhörande serienummer, refererar jag följande:
Alla förhör med CA har fram till nedläggningen av utredningen i Juni 2020 varit hemligstämplade, så jag finner inte teorin om att man vill anonymisera CA som trovärdig.
Sannolikt är det istället juristerna som idag jobbar med att maskera dokumenten som genomfört maskeringen innan dokumenten sänts ut till Paul Smith.
“Men det blev till sist upptäckt.”
Frågan angående korrekt vapennummer blev ställt av PU redan i September 1993 till Polisen i Handen, alltså flera månader innan polisens första kontakt med CA:
https://easyupload.io/qcfgzy
Den kvinnliga handläggaren informerade dock felaktigt till PU att CA:s revolver skulle ha numret 61575, medans det andra numret (alltså N-694274) skulle tillhöra Hämmerlin.
Det är tydligt att handläggaren inte haft kunskap kring olika vapens serietillverkningar, och av någon anledning drar slutsatsen att numren är ihopblandade, när de i själva verket är korrekta.
Varför hon gör detta misstag är en gåta som nog bara hon själv kan svara på.
Först i Maj 2003 finner krim. insp. Per Gustavsson att serienumren skiljer sig åt i vapenregistret resp. CA:s vapenkort.
PU tar då kontakt med S&W som bekräftar att det är N-694274 som är korrekt:
https://easyupload.io/hpi85j
Trots att PU redan 2003 fått bekräftat att man haft fel serienummer till CA:s revolver så fortsätter man i 2004 att leta efter korrekt serienummer.
I Juni 2004 skriver krim. insp. Jan Svelin et PM med förslag till hur man ska kunna finna revolverns korrekta serienummer:
https://easyupload.io/lfdyer
Även om man alltså redan i 2003 vet om att revolverns serienummer är N-694274, så fortsätter man att leta efter korrekt serienummer, och använder det felaktiga serienumret 61575 i Efterlyst.
Detta är typiskt för hur man hanterat denna mordutredning.

PaulSmith on June 3, 2021 at 9:58 am said:

Jag kan enbart ge dig rätt!
/PS

Leif Lindblad on June 2, 2021 at 1:41 pm said:

En vän till mig skriver angående CA:s revolver Smith&Wesson:
CA:s revolver ska ha haft serienummeret N-694274.
61575 är troligtvis serienummret till den .22 Hämmerli-pistol som köpte samtidigt som revolvern.
S&W-revolvrar har inte 5-siffriga serienummer, utan har ett prefix + 6-siffror. Prefixet anger frame eller ramtyp på vapnet. N-frame är den första versionen magnumrevolvrar som producerades på 30-talet men även senare under 70-talet.
Polisen har alltså hela tiden letat efter fel serienummer.

PaulSmith on June 2, 2021 at 2:38 pm said:

Nästan korrekt.
Enligt t.ex. polisförhör av 25.1. 1995 hade han båda en Hämmerlipistol & en Smith & Wesson .357 Magnum. Han är också fotograferad med denne revolver på en gruppbild i Akademiska Pistolskytteklubben, och fotografin är tagit i sommarn 1983.
Men tyvär blev prod. nr. på Hämmerli-pistolen och Smith & Wesson förbytet, när dem både blev indregistrerad.
Men det blev till sist upptäckt.
Beträffande serienumret, har polisen aldrig upplyst hela numret. Varför vet jag inte, och i utskrifterna från polisförhören är revolverns serienummer ALTID målat över med svart. Men jag gissar, att polisen har gjort det, därför att en nyfiken vapenhandlare ville kunne kolla, vem som ägde revolvern. Men det vet du som svensk säkert mera om än jag.
Den enda gången polisen var framme med cifret 61575 var i det TV-program ‘EFTERLYST’ som jag henviser till i mine böcker. Dvs.: Svensk TV3, 25. marts 2011.
Då var CA död.
/PS

Anders Svensson on May 13, 2021 at 3:54 pm said:

https://cheaper.outletsaleonline2021.com/content?c=paul%20smith%20palmemordet&id=1

Är du medveten om den här sidan som säljer dina böcker i klädstorlekar?

Bodde Christer Andersson aldrig på Huggarvägen? Och var han intresserad av amatörradio?

PaulSmith on May 14, 2021 at 8:20 am said:

1) Beträffande det förste, vet jag det icke, men i.om. att jag får procenter av varje såld bok, lyder det omedelbart bra. 🙂
2) Enligt Hyresgästföreningen har han aldrig bod på Huggarevägen.
3) Nej, jag tror inte, att han var intresserad av amatörradio, men kanske hans lillebror lurade polisen jmf. min kommande bok om Pressträffen den 10. juni 2020:
Ovanstående kan kanske kasta ett ljus över en överstruken mening i kriminalinspektör Per Hejdebäcks förhör med Kurt Andersson den 26. januari, där jag citerar från en polisrapport:
”Förhörsledaren informerar Kurt i korthet om en polismans sannolika besök [adress överstruket, men förmodligen moderns sommarstuga, PS] under försommaren 1990 i avsikt att uppsöka Christer i samband med hans innehav av den aktuella revolvern.
Christer hade själv berättat för Kurt om händelsen som han uppfattat den.
Kurt tillfrågas här om han skulle kunna bringa klarhet i, om besök [adress igen överstruket] skett såsom det sagts, vem som träffade polismannen.
Efter funderande och diskuterande med undertecknad kommer Kurt fram till, att han inte kan förklara sammanhanget. Han förstår inte [1 ¼ mening överstruket! PS]. Han är dock helt säker på, att det inte var han själv, som var där.”

Var det lillebror Kurt, som sände Torsten S. bort med en historia från dem varma länderna? (citat slut).
/PS

Anders Lotsson on February 18, 2021 at 9:43 pm said:

Med ett undantag: Lars Borgnäs hävdar i Olof Palmes sista steg att mördaren antingen var vänsterhänt eller, om han var högerhänt, tränad att vid behov kunna skjuta med vänster hand. Jag är inte övertygad om att Borgnäs har rätt – se diskussion på Gunnar Walls blogg.

PaulSmith on February 19, 2021 at 10:11 am said:

Jag håller mig til William av Ockam (1285 – 1349) ock hans ’rakkniv’:
”Man skal icke antaga flera begivenheter [for at förklara en händelse] end nödvändigt.”
Eller, som det säges i USA: – Keep it simple stupid! 🙂

Fredrik Östlund on February 13, 2021 at 12:03 am said:

Hej igen Paul!

Jag förstår om du är upptagen numera, men jag har ett par frågor som du gärna får återkomma till när du har tid och lust.

1. Ägnade sig Christers pappa åt jakt
2. Sysslade Christer själv med jakt?
3. Förekom det någonsin en vittneskonfrontation med Christer, där vittnen fick titta på honom och säga ifall de känner igen honom?
4. Visade polisen någonsin bilder av Christer för vittnen?
5. Vet du vilket serienummer Christers saknade magnumrevolver hade?
6. Tror du att Christers bror kan ha någon inblandning i mordet?
7. Var i Halland bor Christers bror? Om du vill avslöja det…
8. Vilka fler släktingar har Christer som är i livet?

Tack på förhand!
Hoppas allt är bra och det går fint med nya boken! Ser fram emot den!

Mvh Fredrik

PaulSmith on February 13, 2021 at 12:54 pm said:

Hej Fredrik!
1) Om Christers papa ägnade sig åt jagt, vet jeg inte.
2) Christer sysslade med jakt och hade båda en riffel, ett hagelgevär och en Hämmerlipistol och en Smith & Wesson .357 magnum.
En dansk kompis till mig som är jägare, har berättat, att han hade en Smith & Wesson .357 Magnum med sig, när han jagade. Orsak: Om det rörde sig om ett vådaskott, var det bäst att skjuta mot hjortens panna med en sådan. Då var den död direkt.
3) Nej, i o.m. att han icke var siktad för mordet, enbart misstänkt.
4) Nej, jmf. punkt 3.
5) 61.575. Sedan har jag upptäckt, att det nog finns en ciffer mer efter 61575, som polisen har sekretessbelagd. Jag vet inte varför.
6) Nej.
7) Han bor nu i Mölndals kommun, som tidigare låg i Hallands län, men nu ligger i Västra Götalands län. Jag tror, att adressen kan googlas.
8) Jag känner enbart till en kusin, som heter Lennart.
Annars går det bra med den nya boken, där jag får dem sista vittnesförhör med posten en av dagarna. 🙂
Hälsningar från Århus, DK
Paul

Leif Lindblad on January 30, 2021 at 9:48 pm said:

PaulSmith on August 17, 2020 at 7:01 am said:
Jag har försökt att få kontakt till CA’s f.d. svägerska, som är ryss.
En kompis till mig, som har jobbat som russisk tolk, översatte mitt brev och efteråt ringde jag upp henne.
En kvinna tog telefonen och sa på svenska med “ryssk dialekt”, att Olga inte var hemma, men ville ringe upp mig. Det gjorde hon inte.
Förmodligen har hon som ryss varit rädd för att tala med mig utan först att ha fått tillstånd från svenska polisen.
/PS

Bästa Paul Smith.
Jag har kopierat ditt svar från augusti 2019.
Har du eller någon gjort nytt försök att få tag i Olga?

Tack på forhand Paul.

PaulSmith on January 31, 2021 at 1:07 pm said:

Hej Leif!
Jeg har hört från Rikspolisen, att hon icke ville förhörs av Palmeutredarna i sin tid. Dvs. att där icke är någon förhörsprotokoll med henne.
/PS

Ove on January 24, 2021 at 10:36 pm said:

Takk for informasjon.
http://palmemordet.dk/palmemordet/morderens-faerden-for-palmemordet/ — her snakkes det om et firkantet ansikt, stirrende blikk som på en bokser (combat sport). Både CP og CA har jo det på bildene man ser. Og et hardt blikk.

SE hadde et blikk som var “dull” (not sharp), et slags trett blikk, og heller et rundt ansikt.
Men for KP & Co var nok SE lettere å selge fordi det har vært så mye snakk om ham, og mange en del om hvem han var.
CA var jo mer anonym.
Man kunne nesten tenke seg at man pin-pointet SE fordi det var en “konspirasjon” man ikke ville grave mer i.

Vi vet jo ikke 100%, men CA framstår nok mer og mer som den mest sannsynlige.
Jeg holder med om det — til det måtte komme noe helt spesielt, men akkurat det synes meg meget tvilsomt :).

ove on January 11, 2021 at 10:49 am said:

Takk for svar.
Hvis det du sier om familiens varetekt av våpenet er i dokumentene, så måtte da vel Krister Peterson & Co forfølge den saken videre, og kreve det utlevert, slik at man kunne teste det.

Så er det vel også et etisk spørsmål om familien selv burde levere det inn for test.
Da med med tanke på SEs slekt og familie.

PaulSmith on January 17, 2021 at 9:59 am said:

Hej igen,
Nej, vad som er i dokumentene, er følgende fra et forhør med Christer A.’s fætter, som hedder Lennart:
“Lennart informeras om att [sambons namn] i sitt förhör har sagt, att han för henne sagt ”att vissa saker pratar man inte om” och Lennart tillfrågas vad han menade med det.
Lennart uppger att han inte för andra framfört sina misstankar mot Christer.Lennart uppger, att [sambon] missuppfattat allt och han tillfrågas hur det kommer sig och han uppger att hon har Borderline men Lennart vet inte om det har att göre med, att hon missuppfattat allt.”
Dvs.: Vi har kun fætter Lennarts ord for det, men jeg tror ham.
/PS

ove on December 31, 2020 at 10:52 am said:

Her i Norge har vi nå sannsynligvis ved hjelp av en dyktig journalist (og en slektning av offeret) fått den sannsynlige forklaringen på et drap på en taxi-sjåfør i 1972. Det er en sak jeg har vært opptatt av i flere tiår. Interessant er at de sier at politiet ikke brydde seg noe om tidlige tips i saken. Saken ble foreldet i 1997 (men nå er det ikke lenger foreldelse i Norge heller). Saken hadde en enklere løsning enn det de fleste trodde. Teorien deres virker veldig plausibel.
Mange i lokalmiljøet har nok forstått hva som skjedde i alle disse årene.

Hvis CA skjøt Palme, hvor er våpenet? Det vet vel da ingen, men er det sannsynlig at han ødela det slik at det er i 1000 biter? Det hadde jo vært det smarteste.

Men, er det noe samarbeid mellom dere journalister / forfattere som har lagd bøker om mordet? Altså satt dere ned og prøvd å se ting fra alles vinkler og prøve å bli enige om noe sannsynlig?

Happy new year!

PaulSmith on January 5, 2021 at 9:39 am said:

Jag tror, at våbnet findes i familjens varetægt.
Efter pressemødet den 10. juni blev alle dokumenter tilgængelige mod en mindre betaling, og en fætter til Christer A har fortalt sin kæreste, at CA havde vist ham våbnet og pralet med, at det var ham – CA – som skød Palme.
Ellers har jeg samarbejdet med den hollandske journalist & forfatter Marc Pennartz, og han kommer snart med en bog på baggrund af de tilgængelige dokumenter. Det samme gør jeg.
Men ellers mener jeg ikke, at der er nogen grund til at samme en større flok skribenter for at udpege en sandsynlig gerningsmand. Det er trods alt ikke så mange dokumenter, som har været hemmelig stemplede.
Godt nytår!

ove on December 18, 2020 at 9:26 pm said:

Hei,
Jeg kom til å tenke på snoe Hans Holmer skal ha sagt i DN i 1986
“Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.”

Har du noen formening om hva han mente, om hva som kunne ligge bak dette?

PaulSmith on December 20, 2020 at 8:19 am said:

Nej, jag har ingen aning, men skal jag gissa, kan det vara något som inkluderar den kurdiska organisatonen PKK i samarbete med några sosser.
Hans Holmérs goda vän Ebbe Carlsson skrev nämligen en deckare – “Liket i Lådan” eller något liknande tror jag, den het. Den körde vist i detta spår.
Jag läste den, men slängde den efteråt. Den var för dålig!
/PS

Ove on December 2, 2020 at 12:09 pm said:

Nå har jo både Överåklagaren og Riksåklagaren (21.10.2020) i sine utsagn bekreftet at – nå er det slutt på å jobbe med saken.

Det sies jo i uttalelsen fra RÅ: “Riksåklagarens beslut kan inte överprövas eller på annat sätt överklagas. ”

Likevel sa jo spaningsleder Melander at de ikke hadde løst mordet, men framlagt en teori.
Da hadde det vært mer etisk å si at man la det ned, men kan ikke peke på noen.
Nå hengte man ut SE og sa: That’s it – even if it’s true or not…

Hva er det som ligger bak?

PaulSmith on December 3, 2020 at 10:09 am said:

Din beskrivning kan icke vara mycket bättre, och att det var djupt oetisk är indiskutabelt. Det var också både en juridik-professor och en f.d. chefsåklagare skrivit i tidningar.
Min gissning är (men det är enbart en gissning) att statsministeren tänkte, att det fanns pengar att spara om utredningen läggs ner.
Min tanke stöds av att man klart har uppgett alt för höga miljonbelopp, när man omtalade den årlige utgift till Palmegruppen.
/PS

ove on November 6, 2020 at 11:36 am said:

Jeg leste noe info om feil-registrering av CAs våpen etc.
Havnet til slutt her: https://www.flashback.org/t3125412p306
Vet du noe rundt dette?

PaulSmith on November 6, 2020 at 4:06 pm said:

Som jag läser det, har Palmeutredarna i år 2004 sammanblandat CA’s Hämmerli-pistol och CA’s Smith & Wesson revolver.
Men som det skrivs på Flashback, är de helt osannolikt, at både pistolen och revolvern skulde ha samme fabrikationsnummer.
/PS

Lars Gunnar Eriksson on September 27, 2020 at 4:01 am said:

I’d like to see Christer Andersson photo. Compared with Artist sketch of Palmes murderer.

Leif Lindblad on September 18, 2020 at 2:18 pm said:

Hej Paul,
En fråga om CA.s revolver.
Christer hade en bror Kurt och en kusin Lennart.
Ett damsällskap till någon av dessa har sett Christers revolver på 90-talet. Om det var efter -92
finns det många frågor obesvarade eftersom Christer hävdade att han sålt revolvern 1992.
Nu är vi många som är övertygade om att han INTE sålt vapnet, men intressant om någon sett revolvern innan.

I övrigt har jag en bekant som magnetfiskat i VEDASJÖN igår torsdag, och ett televisionsföretag vill gärna ta bilder och intervjua honom. Hoppas på att detta kan få igång en avancerad satsning och sökning av Vedasjön efter den saknade. revolvern. Bilder och inlägg finns i PALME-RUMMET på FB. Ha en go helg Paul.

PaulSmith on September 20, 2020 at 8:13 am said:

Hej Leif!
Det lyder bra, och jag skal titta på PALME-RUMMET her om dagen.
Du önskas en god söndag her från Århus, DK. 🙂

Nis Rode Larsen on September 15, 2020 at 3:56 pm said:

Hej Paul.
Har du hørt episode 44 af Krimiland på R4adio, der omhandler Christer Andersson? Anders og Anders gør et stort nummer ud af at få afskrevet CA som gerningsmand. Med trommehvirvel serverer Orris den pointe at CA angiveligt skulle have været stærkt nærsynet før en øjenoperation i 1990’erne, og at han derfor ikke havde kunnet se noget som helst uden briller i 1986 – og dermed kunne han ikke have begået mordet, idet intet vidne fra mordpladsen har beskrevet at gerningsmanden bar briller (ifølge Orris).
Jeg mener at det er i interviewet med Otto Ekevi at du nævner, at politiet ved ransagning hos CA både fandt briller (af samme type som SE anvendte) og kontaktlinser. Det må nødvendigvis have været i 90’erne. Kan du kaste lys over følgende:

1. Vides det om CA anvendte kontaktlinser i 1986?
2. Vides det om CA anvendte omtalte brilletype i 1986?
3. Er det tænkeligt at han har båret briller ved Grand (flere Grandvidner beskriver jo briller af d errnne type), for at kunne se OP skarpt på afstand, der stod inde i biografen, og at han har taget dem af ved gerningsstedet? Både fordi han jo ikke langsynet og evt. fordi han kalkulerede med at skulle løbe fra gerningsstedet (det ville være uheldigt for en gerningsmand at tabe dem og efterlade spor)?
4. Er oplysningen om graden af nærsynethed troværdig? Hvem stammer den fra? Broderen? Hvis CA var så synsh handicappet som Krimiland hævder, havde det da ikke været et oplagt forsvar som CA selv ville være kommet med i interviewet fra 1999? “Nej jeg slog ikke OP ihjel, og desuden havde det ikke været muligt, da jeg på gerningstidspunktet var så godt som blind.
5. Er det korrekt at ingen vidner fra mordpladsen beskriver at gerningsmanden havde briller? Var briller ikke en del af tidligt signalement til offentligheden? SE hævdede jo selv at han henvendte sig til politiet, da han var bange for at være blevet forvekslet med morderen (SE bar briller).

Bh. Nis Rode Larsen

PaulSmith on September 15, 2020 at 4:35 pm said:

Hej Nis!
Jeg er næsten færdig med en 110-siders pamflet om pressemødet i Stockholm den 10.6.2020.
Her fremlægger jeg 39 eksempler på “røgslør eller fortielser”.
Her er 4. eksempel:

4. Christer A’s stålbriller og nedsatte syn:
Krister Pettersson viste et stort power-point med Stig Engstrøm iført sine stålbriller. Flere vidner havde påpeget, at morderen bar sådanne briller.
Men Krister Pettersson fortav, at da Christer A blev afhørt den 24. februar 1995 , oplyste han, ”… at han havde nedsat syn på minus 3,5 til minus 4,0 på venstre øje, og dertil et svagere syn på det højre.
Han oplyser vedr. sine briller, at han har anvendt forskellige slags briller, både af plastik og metal. Han har også anvendt kontaktlinser.”
Christer A anvendte altså også stålbriller.
Men hvorfor ikke spørge han lillebror Kurt, jf. kriminalinspektør Per Hejdebäcks telefoniske afhøring af broderen:
”Kurt har tænkt lidt og funderet over det fantombillede, som blev publiceret efter mordet. Den person var aldrig afbildet med briller og Kurt ville nu meddele, at Christer ved tidspunktet omkring mordet bar briller. Han var nærsynet og så nærmest lige så dårligt som Kurt selv, som har minus 4 på begge øjne. Christer var altså tvunget til at bære briller for at kunne klare sig. For ca. 4 år siden [dvs. 1991] blev han opereret for sin nærsynethed og behøvede ikke længere brillerne.”

Dvs. CA’s syn var NÆSTEN lige så dårligt som Kurts. Dvs. som min hustrus i mange år indtil hun fik grå stær. Hun så ganske udmærket før ‘stæren’, som hun nu er opereret for.
Men som det fremgår af Olson og Åsgårds Gerningsmandsprofil, var der netop en mand, som meget muligt var lidt/noget nærsynet, som opdagede Palme foran Biografen Grand ved 21-tiden og siden blev bemærket af ca. 20 vidner. Hans måde at stirre på, tydede på dette, og flere vidner som bemærkede ham ved Grand omkring tiden, da filmen sluttede, fortæller om lige den slags briller, som CA OGSÅ brugte på den tid.
Når Anders & Anders udråber ham som “så godt som blind” er de vist lidt bimmelim. 🙂
Men ellers kan jeg citere lidt forkortet fra manus:

“To finske kvinder så filmen ’Gå og se’, som sluttede 5-10 minutter før ’Brødrene Mozart’, som Palme-familien overværede.
Da kvinderne kom ud i foyeren, skulle Anneli på toilettet, og Margareta S. blev i foyeren, hvor hun ”opdager en mand, som står umiddelbart udenfor biografens døre:
Margareta ser på manden og fæstner sig ved hans blik, som hun beskriver som meget intenst. Manden ser gennem glasdørene og ind i foyeren.
Hun bliver bevidst om, at hun er alene i foyeren. Den første tanke, der slår hende er, at det er biografens inspektør, som står der for at aflåse dørene. (…) Margareta indser næsten med det samme, at manden ikke er inspektør. Efter ca. 3-5 minutter kommer Anneli tilbage (…) fra toilettet.
(…) Manden ser på dem med et intenst og mørkt blik. Margareta oplever blikket som anspændt og angstfyldt.
Signalement: Mand, nordeuropæisk udseende, ca. 175 cm. Høj, blå øjne, hårfarven er ikke mørk. Iklædt store stålbriller, lysebrun hue med opknappede øreklapper, en lyseblå halvlang jakke og mørke bukser.”

Og mere:

“At han ifølge visse vidner var iført briller og ikke havde sådanne ifølge andre, giver Jan Olssons & Ulf Åsgårds Gerningsmandsprofil en forklaring på:
”Da han blev set udenfor Grand lige før Palme-parret forlod biografen, bar han briller.
Han havde imidlertid ikke disse briller på, da han fulgte efter Palme ned ad Sveavägen eller under attentatet og den efterfølgende flugt fra gerningsstedet. (…) En mere grundig analyse har vist, at det er mest sandsynligt, at han er nærsynet. Det kan forklare, hvorfor han tog fat om Olof Palmes skulder, og hvorfor han tøvede en smule, før han forlod gerningsstedet: uden sine briller kunne han have problemer med at vurdere situationen.”

Mange hilsner Paul S.

ove on September 13, 2020 at 7:43 pm said:

Takk. Da er ikke dette noe som utelukker CA slik jeg ser det.

Daniel on September 13, 2020 at 5:22 am said:

Hej Paul, har du sett denna fantombild, som tyska polisen lät göra en tid efter mordet baserat på Mårten Palmes vittnesuppgifter om grandmannen?

https://utsikterinsikter.blogg.se/2020/july/ar-det-har-olof-palmes-mordare.html

Bilden har uppenbara likheter med den mest kända bilden på CA.

PaulSmith on September 13, 2020 at 8:51 am said:

Hej Daniel, ja jag känner fantombilden och har den med i min kommande bok om Palmemordet.
Den är nästan färdig, och jag har hittet 38 exemplar på att Krister Pettersson och Hans Melander sopade fakta under mattan. Denne bild är ett av dessa exempel.
/PS

ove on September 12, 2020 at 11:54 am said:

Kan du forklare eller oppklare noe for meg, noe jeg har null kunnskap om.
Leste at “blyisotop-sammensetningen” i kulene som ble brukt mot OP er en annen enn i den typen CA kjøpte via sin klubb.
Som sagt – jeg kan null niks om det.

PaulSmith on September 12, 2020 at 12:13 pm said:

Jag skal forsøge at være præcis:
Ud fra blyisotop-sammensætningen fra Palmeparrets tøj kan det fastslås, at patronerne blev produceret af Winchester-fabrikkerne i USA.
Fabrikkerne ophørte med at producere den slags ammunition i 1982 og fra maj måned samme år, blev de ikke længere leveret til den svenske generalagent , men Christer A kunne godt have købt 5 stk. af disse patroner, da han ifølge klubbens regnskabsbøger HAR købt 5 af den slags USA-producerede patroner FØR mordet.
Denne oplysning gav kassereren i Akademisk Pistolskytteklub til kriminalinspektør Lennart Gustafsson.
MEN: Når det ikke kan siges helt sikkert, skyldes det, at det skete, at patroner fra én æske blev blandet med patroner fra senere indkøb. Selv benægtede CA, at han havde købt den slags patroner. Hvis han havde, var de købt i Tyskland, sagde han snedigt: I Tyskland er blyisotop-sammensætningen anderledes.
/PS

ove on September 5, 2020 at 7:27 pm said:

Vel, Krister Peterson la vel egentlig ned hele etterforskningen en gang for alle.
Det må vel skje helt spesielt om noe skal tas opp igjen.
SE ble den siste “patsy”, en som ikke kunne forsvare seg.
Det hel er trist.

PaulSmith on September 6, 2020 at 8:01 pm said:

Det håller jag med om.
/PS

Leif Lindblad on August 19, 2020 at 9:41 pm said:

Hej Paul, tack för din intressanta video på Youtube med Otto Ekevi Finns det några uppgifter på om Palmeutredarna försökte få tag på de personer som köpt samma ammunition som CA köpte av skytteföreningen. Föreningen hade ju uppgifter om CA:s köp av ammunition, och den informationen var många år gammal. Detta är viktigt för någon kan sitta på gamla patroner med samma isotopsammansättning som dödade Palme. Hittar man samma isotopsammansättning så har man en länk till CA.

PaulSmith on September 6, 2020 at 8:05 pm said:

Hej Leif,
då kan jag enbart referera till kriminalinspektør Lennart Gustafsson, som tidigare skrev till mig, att Akademiska Pistolskytte Klub hade såld 5 stk. metal piercing patroner til CA, och dem hade samma bly-isotop-sammansätning som mordkulan. Han köpte dem i 1982.

Emil Berg on August 5, 2020 at 3:07 pm said:

Om Christer Andersson På Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=GQsL-KL7j-s
https://www.youtube.com/watch?v=rIdNq71Dug8

Leif Lindblad on August 3, 2020 at 5:38 pm said:

Paul, jag vet att du har varit i kontakt med Christers bror Kurt, och att han var väldigt kort i luren och avslutade samtalet. Har du försökt kontakta andra i Kurts eller Christers närhet, eller har någon annan försökt få lite mer klarhet om revolvern, Christer och Kurt?

PaulSmith on August 17, 2020 at 7:01 am said:

Jag har försökt att få kontakt till CA’s f.d. svägerska, som är ryss.
En kompis till mig, som har jobbat som russisk tolk, översatte mitt brev och efteråt ringde jag upp henne.
En kvinna tog telefonen och sa på svenska med “ryssk dialekt”, att Olga inte var hemma, men ville ringe upp mig. Det gjorde hon inte.
Förmodligen har hon som ryss varit rädd för att tala med mig utan först att ha fått tillstånd från svenska polisen.
/PS

PaulSmith on August 16, 2020 at 11:06 am said:

En nevø till CA har erkänd överför polisen, att CA hade sagt til honom, att “det är jag, som har mördat Palme.”

Kristofer Eklund on August 2, 2020 at 11:51 pm said:

Hej Paul,

Kommer du att kommentera och/eller dela materialet som du har begärt ut här på din sida? Vore intressant att läsa om dina tolkningar av det som framkommer i materialet som nu är släppt iom att utredningen är nerlagd.

PaulSmith on August 17, 2020 at 6:55 am said:

Hej Kristofer,
ja, det gör jag, men jag har just nu brott om att skriva en pamflet, där jag såger presskonferensen den 10. juni.
När den är färdig, vil jeg självklart dela ut materialet her – men i kortare form.
/PS

Leif Lindblad on August 1, 2020 at 4:42 pm said:

Paul, jag måste revidera mitt tidigare inlägg.
Jag har nu läst igenom förhörsprotokollen med Christer Andersson, kusinen Lennart, Brodern Kurt, Christers mor, skytteföreningen och några till.
Det är anmärkningsvärt hur flera av dessa svävar på frågor runt Christer Anderssons som person, sitt alibi och revolvern i synnerhet.
Lögner om Christers påstådda influensa vid tiden för mordet är anmärkningsvärt.
Hela släkten Andersson i allmänhet och brodern Kurt i synnerhet vet MYCKET om Christer och vad han gjort.
Inte minst lägenhetsbytet som gjordes i samband med mordet.
På ett ställe i förhöret läser jag att Kurt säger “när Christer gjort sig av med vapnet” inte sålt…….
Sammantaget kan du ha helt rätt om vapnet Paul, men hoppas det då finns i Vedasjön vilket ger bättre odds.

PaulSmith on August 17, 2020 at 7:04 am said:

Hej Leif,
jag väntar fortfarende på protokollet med CA’s mor och skytteföreningen, men nu är handläggare nr. 2 åkt på semester. Men det kommer väl… 🙁

PaulSmith on August 1, 2020 at 6:43 pm said:

Lyder spännande!
Ser fram till att få den del av materialet, som jag har beställt men inte fåt ens, levererad!
/PS

Leif Lindblad on July 29, 2020 at 9:29 pm said:

2008. Christers bror Kurt ringde polisen och berättade att han var väldigt orolig för Christer. Han hade inte hört av sin bror på länge.
1. Det är inte sannolikt att Kurt skulle ringa polisen om han själv var inblandad med revolvern.
2. Det fanns en stor risk att Christer skulle berätta om det eventuella mordet, och att hans bror tagit hand om vapnet.
3. Det är troligt att Christer själv bytt gömställe vid stugförsäljningen vid Vedasjön 2005, om den nu låg där.
4. Om Christer haft revolvern mellan 1986-2005 borde den finnas kvar någonstans där man kan hitta den igen.
Att slänga den i havet betyder att han aldrig mer kan hålla i sin trofe. Skytte och vapen var trotts allt det mesta i Christers liv.
Misstänker att Kurt vet en del om Christers förehavanden, men har bestämt sagt till honom att han inte vill veta något mer.
Att Christer sköt sig själv KAN bero på att han anade att man funnit vapnet, och då går det ihop med att bara han visste.
Här vill jag var optimistisk och hävda att revolvern 357 magnum finns någonstans på torra land.

Emil Berg on July 29, 2020 at 12:41 pm said:

Efterlyst om Christer Andersson den 23 Februari 2011

https://www.youtube.com/watch?v=GQsL-KL7j-s

PaulSmith on August 17, 2020 at 7:05 am said:

Tackar!
/PS

Leif Lindblad on July 28, 2020 at 2:29 pm said:

Märkligt att Christers bror Kurt är så tystlåten, och nästan slänger på luren. Inte ens polis har fått så mycket ur honom. Läste att han gav Christer alibi för mordkvällen, och det säger mig att något inte står rätt till. Vad menar du att Palmevapnet kan ligga på Bottniska Viken? Är det en skarp gissning, eller är det en rad händelser som gör att du är ganska säker. Detta är i så fall INTE bra för alla spanare som är därute och letar efter Magnum 357 No: 61575. Mycket stor besvikelse om du har rätt…..

PaulSmith on July 29, 2020 at 2:28 pm said:

Jag gissar, och i och med at det var brodern som sprängde alibiet därför att han inte hade samstemt sit telefoniska vittnesmål, med CA’s, då kan brodern ha tagit hand om vapnet. Men det är en gissning.
Men om han har gjort det, då hade han ingen intresse i att ha det liggande, och då är färjan till Finnland ett perfekt ställe, att bli av med vapnet:
När dem fleste passagererna är berusade, då slänga det i havet mitt på natten
Det hade jag gjort, och det är på den baggrund, att jag gissar.
/PS

Leif Lindblad on July 26, 2020 at 3:03 pm said:

Vedasjön. Jag har funderingar om stugan vid Vedahöjden.
Läser att stugan inte var i Anderssons ägo efter 1999, stämmer det Paul.
Om det stämmer finner jag det osannolikt att Palmevapnet och patroner ligger kvar i stugan efter en försäljning.
Om CA hade förvarat sin 357:a samt patroner i hela 13 år, låter det osannolikt att han skulle låta sin trofe gå förlorad.
CA skulle aldrig få möjlighet att återse sin revolver igen. Det går inte ihop…inte ens med en person som CA.
Vad tror du om dessa iakttagelser Paul?

PaulSmith on July 27, 2020 at 9:33 am said:

CA och hans bror sålde stugan i 2005 – tre år föra att CA begick självmord.
Därför är jag helt ense med dig om, att revolvern sedan dess INTE har varit i stugan – eller i stugans närhet.
Patronerna kan han dock ha slängt i Vedasjön, men det är enbart en gissning från min sida.
Revolvern tror jag att hans bror möjligen kan ligge inne med. Varför?
Därför att det var brodern, som vid ett misstag sprängde CA’s alibi för mordnatten. Han kan då ha hjulpet CA med at gömma den.
Men dem kan alternativt ha slängt den i Vedasjön, som ju betyder “Offersjön” på gammel-nordisk språk.
Själv tror jag dock, att det är mest sannolikt, att revolvern ligger på botten af Bottniska Viken.
/PS

Leif Lindblad on July 19, 2020 at 4:30 pm said:

Hej Paul Smith,

Många intressanta uppgifter om CA.
Kan CA vara Grandmannen? Tydligen hittade man stålbågar hemma hos CA, liknande de som vittne sett.
Ägde CA en “stickad” mössa eller liknade?
Någon slags vildmarksjacka tydligen, eller liknande. Ägde CA en sådan.
Enligt Mårten Palme kan han haft ljusgrå skor (osäkert). Ägde CA ett par sådana?
Finns det grannar, släkt, skytteklubben eller andra som kan styrka hans klädsel.
OM CA såg Palme vid biografens början, har han tagit sig hem och hämtat vapnet och de kläder som fanns att tillgå i garderoben.
// Leif

PaulSmith on August 17, 2020 at 7:07 am said:

Hej Leif,
Jag är övertygat om, att CA är Grandmannane.
/PS

Per Gidlöf on July 13, 2020 at 4:13 am said:

Tack för ditt svar.

Troligtvis måste man fråga äldre tidigare medlemmar av skytteklubben efter denna uppgift. Problemet är väl dock att det finns en viss sekretess runt skytteklubbars medlemmar just eftersom de besitter skjutvapen som kan vara intressanta för kriminella. Men äldre medlemmar från 80-talet borde rimligen kunna ge svar på denna fråga, CA var väl god vän med dåvarande ordföranden om jag inte minns fel.
De som du tidigare frågat vid klubben som fått munkavel av palmegruppen borde nu rimligen inte ha några problem att prata om CA eftersom utredningen lagts ned och blivit offentlig.

Jag menade inte att CA ev. skulle ha konspirerat med Poliser om mordet, mitt intresse rörde mer ifall det fanns en koppling mellan CA och Ö eftersom de båda ägde Winchester .357 Metal Piercing-ammunition.
Även om det nu var en otrolig tillfällighet ifall CA:s vänner inom Polisen faktiskt jagade denne under mordnatten så är det inte e omöjlighet.
Polisman Ö ska ju i förhör ha yttrat att han visste namnet på den som mördade Palme, men han berättade inte vem det skulle kunna vara.

Min fråga rörande Lennart G var mer att denne borde ha förstått att CA skulle ha rört sig i kretsar kring poliser eftersom kaknäs skjutbana alltid har ägts av Polisen. Därför borde det rimligen ha kommit en fråga från Lennart G exempelvis: “så du var vid kaknäs, då måste du ha träffat en del poliser? kan du namnge någon?”
Varför Lennart inte ställde denna fråga (eller om han ställde frågan efter förhöret avslutats) är ju en rimlig fråga att ta upp.
Gjorde han inte det eftersom:
1. Det var för känsligt?
2. Lennart inte visste att Polisen sköt vid Kaknäs?
3. Han kopplade helt enkelt inte CA:s information, eller valde att kolla upp denna detalj senare?
4. Han ignorerade att CA skjutit på Polisens skjutbana.

Vad gäller vapenförsäljningen i Kungsträdgården så framgår det i förhöret vad som står i din bok. Dock så verkar det som att CA har två versioner:
1: Han sitter på uteserveringen och blir där konfronterad av dealern
2. Han flanerar(promenerar) nära uteserveringen och stöter på dealern
Båda scenarion leder till att de kommer i kontakt och börjar prata om vapnet, men tillvägagångssätter för hur de möts är två olika.

PaulSmith on July 13, 2020 at 2:04 pm said:

Jag ser i sista forhören med CA, att en del är i “konferensform”, dvs. icke på bandet.
Ser och så att Lennart G säger – när bandet starter igen – att han säger till CA, att han prater mycket mer fritt, när bandet är slocknat, medan CA är mycket försiktig med sina ord, när bandet kör.
När jag pratade med 2 medlemmer från skytteklubben var det i 2010 eller 2011. Den ena lever tydligen icke längre, medan den andra icke tar telefonen (jag ringde dem kring 2019/20.)
Beträffande Ö, då var dusören relativ snabbt på 50 mio. kr. Därför är han och så forhörd. I mitt danska avisarkiv, kan jag se när. Men inte här i Norra Halland.
Beträffande hur revolvern blev såld:
Där er mycket stor skillnad på 1. och 2. förklaringen.
Jag har sedan 2011 minnst 2-3 gångar varje år googlat orden “knarkhandel” + “café operas uteservering”. Aldrig har jag fåt en enda träff.
Jag har själva varit där dem gånger, jag har varit i Stockholm. Dom fina gamla Østermalms-tanter, som sitter där och drickar kaffe/the av rokoko-porselin, köper icke narkotika.
/PS

Per Gidlöf on July 12, 2020 at 3:11 am said:

Enligt ett av de senare förhören så framgår det att CA besökte Kaknäs skjutbana där han eventuellt tog en bild med sitt vapen i hand.
Kaknäs skjutbana lades ned 1998 och användes åtminstone av Stockholms Försvarsskytteförening, så frågan är om CA ev. hade någon koppling till de poliser som var med i denna förening.
Enligt förhörsledare Krimkommissarie Lennart G så verkar det som att han i förhöret vet vilka det är CA umgåtts med vid kaknäs, eftersom han inte frågar efter dessa. Det är märkligt att man inte grävt vidare om ev. kontakter mellan CA och dessa poliser.
Du som har haft kontakt med Lennart G borde väl kunna fråga denne varför det inte ringt alarmklocka när CA påtalat att han varit och skjutit vid kaknäs?

PaulSmith on July 12, 2020 at 8:35 am said:

Jag har själv tänkt samma sak, jmf. om du går längre neråt på ‘Nyheter’. Då hittar du en uppgift beträffande skjutbanan: “Jan Stocklassas intressanta fynd ­- men han fattar inte betydelsen”.
Jag har frågat ordföranden (eller kanske det var kassören) i Akademisk Pistolskytteklubb beträffande om dem hade tävlat tillsamman med Stockholms Försvarsskytteförening.
Han skrev, att han inte kunne gå så långt tillbaka. Digitaliseringen av tävlingar började först senare.
Men OM dom har tävlat, är det icke omöjligt (säger jag och inte han), att han har pratat med poliser därifrån i.o.m. at CA var en “skicklig skytte” jmf. medlemmer i hans egen klubb.
Då kan dem ha blivit nyfikna och ha pratat.
Betyder det då, att han kan ha lånad dem 2 galna vapen-importöras lägenhet i Regeringsgatan?
Nej, icke enligt vittnet Anki Robrandt och hennes vän.
Dom säger att han fortsatta norrut efter han hade sprunget in i Anki, ovh hun nästan ramlade helt omkull. Dem ville ha set, om han hade sprunget in på trappan til denna våning.
Den lå icke långt norrom krönet David Bagares Gata och Regeringsgatan.
Beträffande Lennart G har han enbart sökt efter fakta, dvs. en bild av revolvern: Ljög han om tidspunktet för när han påstod att ha såld vapnet i Kungsträdgården?
/PS

PaulSmith on July 12, 2020 at 8:12 am said:

Jag har tänkt i samma banor, jmf.:

Uno on June 27, 2020 at 2:53 am said:

Jag tycker att vissa av slutsatserna i boken är helt fel.
Enligt boken ej ordagrant, ett skott, mot “target” ej professionell. En professionell skytt skulle ha tömt vapnet, enligt boken. Dvs bettet sig som en nybörjare och tömt magasinet, kanske även satt ut en annons i dagstidningen, skrikit, svurit eller hoppat att titta på mig där ligger svinet Palme och jag gjorde det. Mest troligt skulle en skytt som är oprofesionell även skjutit först rakt mot huvudet, där offrets klarningsprocent är större än mot det direkt dödande skottet som Palme utsattes för.

Om vi börjar med den verkliga mördaren.
Som talar för ett proffs, enligt mig.
Platsen det kan ha varit flera hittman på olika tänkbara platser, som talar för en större organisation typ att förövarna är ett samarbete mellan Sydafrika och svenska nazister ( det så kallade polisspåret/militärspåret)

Skytten: Platsen. Val av patron, pga möjlig skyddsväst. Antal skott och placering. Betedde sig iskallt, vapnet försvann snabbt, mördaren kontrollera området innan hen lämnade platsen, trodde att Lisbeth var död i och med att hon sjönk ned med Olof..
Utförande, som jag förstått det, mördaren kom fram till offret, tog tag i axeln (i och för sig möjliga DNA spår, idag, fast handske),
för att offret inte skulle röra sig från träffområde, tryckte inte pipan mot offret, skottet ett direkt dödande och OBS bara ett direktdödande skott mot offret, utomstående som hörde skottet visste var skottet kom från.
Skott nr två, mot Lisbeth, är svårare att förklara, fick mer uppmärksamhet, folk runtikring som hört första skottet fick reda på var platsen för första skottet var pga andra skottet som de var uppmärksamma på.
Men tror att mördaren fick för sig att Lisbeth Palme såg/kände igen hen och därmed ville även eliminera henne.
Missen på Lisbeth, tror jag, berodde på att Lisbeth hade turen att röra sig i skott ögonblicket, annars vore träffen, som jag förstått det, på samma ställe som för Olof, dvs direkt dödande.
Med dessa fakta säger vissa att det är en oprofessionell mördare.

I mina ögon som växt upp i en familj, där vapen varit vanliga och där jag även testat att skjuta med en 9mm magnum revolver, vet hur svårt det är, pga rekylen, att skjuta två skott med ett sådant vapen och att även med första skottet skall träffa något.

Jag har fått lära mig att bara skjuta ett skott och det skall vara direkt dödande.
Varför bara ett skott? Det räcker, ingen utomstående vet vem som sköt eller var skottet kom ifrån, skott nr två är som att skriva i tidningen, hej titta på mig jag sköt. I Palme mordet sköts två skott, det är det enda som jag tycker säger emot att det är ett proffs.

PaulSmith on June 27, 2020 at 8:51 am said:

Ja, han var en proff skytte jmf. hans skytteförening och som jag skriver i min bok.
Men han var icke en yrkesmördare, jmf. t.ex. FBI. Då hade han använt en pistol med ljuddämpare, och antalen av vittnen hade varit långt färre. Nu blev det ca. en snes.
Och om han hade varit det, hade Lisbeth P icke överlevt. Det var direkte amatörmässigt: Ett skott, och hon ropar till honom och han är förvirrad i 1-2 sekunder och jogger sen bort!
Mer FBI: En proffs yrkesmördare slutar ALTID med ett eller fler huvudskott.
Den danska motståndsrörelsen under WW2 likviderade drygt 400 Gestapo-tjallare. Dem lärde sig snabbt betydelsen av att sluta med huvudskott.

Leif Lindblad on June 24, 2020 at 2:50 pm said:

Tecknare Sanne T gjorde en originalritning som ni skrivit om tidigare. Denna ritning är skrämmande likt Christer Andersson.
Nu till det svåra. Sanne T säger att hon såg denna man i SMALA GRÄND ca 23.30 som ligger öster om Regeringsgatan.
Finns det några förklaringar till detta, om CA hade för avsikter att ta sig hem.

PaulSmith on June 24, 2020 at 9:48 pm said:

Det är jag, som har resonerat mig fram till, att GM sprang hele vägen til Jutas Backa. Därför att det är logisk.
Men han kan också ha sprungit till vänster av Snickarebacken (se på en karta) och sen igen åkt til vänstra och sen gömt sig i Smale Gränd, där belysningen var mycket minimal.
Sen kan han ha tagit sig tillbaka igen till Snickarebacken och tagit sig ner på Birger Jarls Gatan och promenerat norrut til Odenplan och hem til Helsingegatan.
Detta understöds faktisk var et vittne, en taxichaufför.
/PS

Leif Lindblad on June 23, 2020 at 6:59 pm said:

Tack Paul, jag ska gå igenom uppgifterna om detta. Intressant att Christer Anderssons namn dyker upp allt oftare i olika sammanhang. Tycker att CA fortfarande är ett öppet spår, eftersom CA:s palmevapen är det enda som aldrig lämnats in och alibi saknas. Om det var CA som utförde dådet, varför tog han vägen österut mot David Bagares gata när han bodde i Vasastan? Ser fram emot fler intressanta uppgifter om Christer Andersson. Tråkigt att hans anhöriga lagt locket på…..

PaulSmith on June 23, 2020 at 10:24 pm said:

När han är uppe, springer han rakt fram på Regeringsgatan, där der finns ett bygg-stillas, därför att en husfasad skal renoveras. Stilasen finns enbart på trottoaren, men avspärrar den inte. Man kan gå under den.
Lars Jeppson ser at han byter trottoar – från södra til norra – innan Regeringsgatan, och försvinnar bagom parkerade biler och under stillaset.
När GM er framme vid Regeringsgatan springer han norrut av Regeringsgatan. Vitnefast och bekräftat av den kvinna, han sprang in i (GKB p. 881).
Den vidare väg norrut leder til Odenplan och därifrån är der kort väg till Helsingegatan, där han bodde.
/PS

Leif Lindblad on June 23, 2020 at 10:32 am said:

Någon har skrivit till mig att man gjort en husrannsakan hemma hos Christer Andersson medan han levde, vet du något mer om detta? När gjorde man en undersökning mot CA senast, och var den seriöst utförd?

PaulSmith on June 23, 2020 at 11:29 am said:

Man gjorde inte hus-rannsaken i vanlig bemärkelse, därför att CA icke var åtalad för mordet.
Men han gav tillstånd till en överflatisk rannsakan.
Om du söker på GH i den digitala utgave av Granskningskommissionen, hittar du stället.
/PS

Adam on June 23, 2020 at 1:21 am said:

Vi kan lämna det åsido, jag tycker inte just den detaljen är något som frikänner Engström. Det finns däremot en del annat som tyder på att han är oskyldig. Och framför allt finns det inte mycket som tyder på att han är skyldig.

Är hur som helst nyfiken på om du kommer att fortsätta skriva om Christer A-spåret? Det borde ju finnas en del material att begära ut från utredningen nu, inklusive hans gamla förhör och andra utredningsinsatser (både gamla och nya). Vore kul att se mer detaljer komma ut om Christer A, det är ett intressant spår och det vore framför allt intressant att veta vilka utredningsinsatser som egentligen har gjorts kring honom. Krister Petersson tog ju upp det som ett av de spår de hade jobbat med.

Du har ju säkert sett att det börjat dyka upp saker i medierna kring honom igen. Här exempelvis: https://www.expressen.se/nyheter/han-skot-sig-sjalv-nar-polisen-knackade-pa/

Och hans misshandelsdom från 2005 finns nu ute på nätet.

PaulSmith on June 23, 2020 at 11:33 am said:

Jag har tänkt att översätta 2. reviderte utgava till svenska, och där vill jag självklart lägge mer fram. Jag hade ju icke väntat, att någon ville ta SE på alvar.
/PS

Leif Lindblad on June 21, 2020 at 1:55 pm said:

Tack för ditt svar. Borde man inte söka av tomten vid sommarstugan i Tungelsta med metalldetektor. Den kan också ligga på vinden bakom något isolerat utrymme. Jag tycker det är skrämmande att man inte vänt på fler stenar i fallet Christer Andersson, av den anledningen att han inte lämnat in det “enda” saknade Palmevapnet i området. OM det är Christer Andersson tror jag inte han har kastat det, en trofé är värd mycket för en del helkriminella. Dessutom kan han haft tankarna på att använda det igen. Nu är vi inne på spekulationer, men det finns fler uppslag när det gäller CA.

PaulSmith on June 21, 2020 at 5:05 pm said:

Jag er helt ense beträffande metaldetektoren.
När jag föredrar att ochså söka i Vedasjön är det därför, att det i dag är relativt enkelt.
På dansk tv så jag ett program om amatör-arkeologer:
En sort “undervattens drone” avsökte sjöbottnen och registrerade på en karta, vars der var metall i dynnet och hur metallet så ut.
Dem kunde då se, vars der var små metalldelar, som liknade mynt.
Dessa metaldelar plockade dem sen upp mycket enkelt med en magnet. PÅ dette sättet hade dem fåt upp mycket silver- och guldmynt från vikingetiden och fram. Så mycket att dem i dusör hos Nationalmuseet hade fået “dronen” betalat 3-4 gånger. 🙂
/PS

Adam on June 21, 2020 at 1:44 am said:

Redan den första nyhetssändningen som gick ut (04.00, 1 mars 1986) nämner att Lisbeth blev sårad. Om detta står i Granskningskommissionens rapport så är det fel.

Nyhetssändningen kan ses här: https://www.svtplay.se/video/26894053/extra-rapport-mordet-pa-olof-palme

I övrigt är jag enig med dig om att det inte finns mycket som tyder på att Engström var inblandad.

PaulSmith on June 21, 2020 at 9:49 am said:

Ja, jag så och sändningen nyligen, och bemärkte, att SVT ringde tidigt på morgonen och fick information av en anstäld, förmodligen en läkare eller en sjuksyster.
Bemärkte att TV sa, att “Lisbeth P. hade blivit sårad.”
Ordet “sårad” är en precis medicinsk beskrivning från ett sjukhus.
Om Engström var den iskalla, intelligente psykopat, som mordutredaren Krister P. menar att han var, då hade Engström i polisförhör sagt ungefär såhär:
“Jag pratade med Lisbeth P som sa, att hon och så hade blivit sårad…”
Men det sa han inte. Han så, att hon sa “at hon och så hade blivit skjuten”.
Djävulen sitter i detaljen – icke minst i polisförhör.
PS: Granskningskommissionen säger inget om nyhetssändningen på morgonen. Dem säger, att det gick 10 månaden innan polisen upptäckte, att LP och så hade blivit träffat.
/PS

Leif Lindblad on June 20, 2020 at 11:20 pm said:

CHRISTER ANDERSSON….Har fått upp ögonen och fokus på Christer Andersson som trolig Palmemördare. Mycket har framkommit här bland kommentarerna som är mycket intressant.
1. Kan det vara så att Christer Andersson såg att paret Palme gick på bio. Christer Andersson gick hem till sin bostad inte långt därifrån, hämtade ett registrerat Palmevapen och inväntade Palme efter det att filmen avslutas?
2. Att mörda en statsminister med eget vapen kan också betyda att man innehar en “trofé”, vilket gör att vapnet göms undan.
3. Christer Andersson bosatte sig efter den personliga konkursen ute i en sommarstuga, och KAN det vara så att vapnet kan hittas i anslutning till densamma eller i anslutande sjön?

Trots bristande teknisk bevisning är detta väldigt intressant då Christer Andersson ljugit om sitt alibi, och att han inte var intresserad att berätta om sin revolver.

PaulSmith on June 21, 2020 at 9:36 am said:

Vi är helt ense, och Krister P. sade ju inte mycket om CA vid presskonferencen. Förbryllande lite, faktisk.
Jag skal inte bli förvånad, om revolvern finns i närheten av hans f.d. sommarstuga i Tungelsta.
Vapnet kan även ha kastats i Vedasjön 15 minutens promenad från stugan.
/PS

Fredrik Östlund on June 15, 2020 at 7:05 pm said:

Hej igen Paul!

Tack för ditt svar!

Jag har nu beställt din bok från Danmark, det ska bli mycket intressant att läsa den 🙂

Jag undrar över en sak just nu, som folk på våra Palmegrupper på Facebook frågar om; Christer A dömdes en gång för djurplågeri efter att ha sparkat en grannes hund, visst var det så? Kan du bekräfta detta och i så fall när hände det?

Vet du om Chister A har blivit dömd för något annat, t ex misshandel? Har du något mer information om det?

Tack!
Mvh Fredrik

PaulSmith on June 16, 2020 at 9:53 am said:

Hed Fredrik,
episoden med hunden är omtalad i Granskningskommissionen, p. 877, och det enda jag minns är, att det hände förra mordet.
Men i Expressen 14. juni berätter, att han den 7. juni 2005 dömdes för misshandel av en ung man på Flemingbergs station.
Sommarhälsningar från Halland
Paul S

Ronny on June 12, 2020 at 11:10 pm said:

Har du någon gång försökt att intervjua Christers bror, och om, vad har resultatet blivit?

Jag tänker att han borde, om någon, vara en som vet?
Hur vet man att han inte på något sätt har tex varit delaktig i urstädningen av Christers lägenhet efter hans död. Eller att han någon gång inte har ”öppnat” sig för sin bror?

Jag hade hoppats på att de ”nya” bevisen som skulle presenterats hade med Christer A att göra, och att nyckeln skulle vara från Christers bror?

PaulSmith on June 13, 2020 at 8:25 am said:

Ja, jag har talad i telefon med honom, och han gillade absolut inte, att jag hade “knäkt koden” och hittat frem til namnet på hans bror, hans brors adress söder om Stockholm.
Samtalet blev kort!
Men annars trodde jag – när Stig Engström blev utpekat på presskonferencen – att polisen hade hittat Christer A’s revolver i hans fd sommarstuga, som blev totalt renoverad i sommaran 2019.
Nu kom man med absolut inget! Jag trodde faktisk, att Krister P. var intelligent, men jag tog fel.

Fredrik Östlund on June 11, 2020 at 6:40 pm said:

Hej Paul!

Jag heter Fredrik och har skrivit på denna sida tidigare, kanske en tid sedan nu.

Först och främst, tack för att du som en av få journalister driver tesen om GH som den förmodade mördaren. Jag har följt palmemordet sedan säkert 25 år och var 7 år när statsministern sköts till döds på Sveavägen. Förutom svaga minnen av nyhetssändningar efter mordet och allt runt Christer Pettersson ett par år senare, började jag kanske först som tonåring under 90-talet följa palmemordet mer i detalj och skaffa mig en uppfattning om vad som hände och vem eller vilka som kan ligga bakom.

Jag ska säga det också att vid tiden för PKK-spåret och Christer Petterssons anhållande och rättegång var jag för ung för att förstå och bilda mig en uppfattning. Dessutom fanns vid ett så tidigt skede ett väldigt begränsat utbud av information i Sverige, som t ex dokumentärer, böcker, samhällsprogram som Efterlyst t ex, och framför allt alternativa och sociala medier som idag är en tillgång för informationshämtning.

På 90-talet dök bl a polisspåret, med extremister inom norrmalmspolisen, och senare sydafrikaspåret upp som heta spår i jakten på mördaren. Ett antal dokumentärer gjordes och såklart en mängd tidningartiklar. Även fler och fler böcker skrevs om palmemordet generellt förmodligen vid denna tid.

Jag fann dessa två spår väldigt intressanta och det fanns såklart anledning att tro att det kunde vara på det här sättet. Ibland kopplas de två spåren ihop till ett också; sydafrika med hjälp av svenska poliser. Skillnaden mellan de två spåren dock som jag såg det var att det svenska spåret var utan inblandning av en högre instans, med sydafrika skulle ha varit statssanktionerad, alltså beordrad av högre instans i Sydafrika. Dock så finns det vad jag vet inte ett enda exempel i nutidshistorien på ett mord på en statsman som har beordrats och utförts av ett främmande land. De politiska riskerna är alltför stora, och därför görs sådant helt enkelt inte. Även om motiv eller resurser finns. Ett exempel på ett mord på en statsman som t ex har lett till krig är ju mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo. Detta var kanske inte utfört av annat land, men likväl av en extremist med patriotiska inslag och som ledde till förödande konsekvenser. Sydafrikaspåret, hur intressant det än må vara, fann jag ej sannolikt.

Polisspåret, eller någon sorts konspiration med 2-5 personer med polisiär eller militär bakgrund kunde jag se som en mer möjlig förklaring. Här fanns hatmotiv och resurser, och enligt vissa som tror på övervakning och buggning av Palmes bostad visste de också att de skulle gå ut den kvällen. Problemet med polisspåret var dock att det inte fanns ett enda konkret bevis, eller ens starka indicier som pekade i den riktningen. Det fanns massor av historier om högerextrema inom norrmalmspolisen, inte minst presenterade av SVTs dokumentärprogram Norra Magasinet och Striptease 1992, 1996 och 1999. Jättebra, spännande och informativa dokumentärer men likväl inget konkret som kan binda eller ens ge starka smisstankar mot en eller flera inom den gruppen. Det nämnes olika figurer med extrema åsikter, överdrivet vapenintresse och med stora vapensamlingar och utrustning som smugglats in till Sverige. Ja, de hade sina åsikter och sina intressen, men inget som specifikt märkvärdigt för var och en av de som person som kunde antyda att de eventuellt var inblandade eller utförde mordet.

I brist på annat fann jag ändå polisspåret som det mest intressanta och trovärdiga spåret. Det kunde ju ändå ligga något i det. En eller ett par person med polisiär eller militär bakgrund. Motiv, resurser och tillfälle tack vare övervakning. Men som en kritisk och tänkande person som jag vill påstå att jag är var jag långt ifrån övertygad, kanske till en 60%. Men, det fick så att säga duga tills att något annat var mer övertygande.

Under denna tid på 90-talet fanns det såklart också andra teorier, och ett eller annat spår som också togs upp i media. Christer Petterssons skuld eller oskuld var också något som såklart fortfarande diskuterades vilt, och han blev aktuell igen, 1999, tror jag det var, när den dåvarande palmeåklagaren Jan Danielsson på nytt ville åtala honom med ett par nya vittnen som stöd. Jag är tacksam att det inte blev så. Christer Pettersson är den person som jag absolut aldrig har trott mördade Olof Palme. Men vid ett par tillfällen i ett par korta tidningsartiklar på 90-talet så nämndes också en person som tidningarna gav namnet “dubbelgångaren”, och eftersom jag läste allt som kom om palmemordet så minns jag detta. Han benämndes dubbelgångaren, eller “Christer Petterssons dubbelgångare”, för sin likhet med just Christer Pettersson. Jag fastnade uppenbarligen inte så starkt för detta spår, men det beror också på att det inte sades något alls om bakgrunden till misstanken mot honom. Det handlade i princip om att han hade blivit kallad till ett förhör pga att han inte inkommit med sin revolver till polisen. Punkt. Sedan försvann han uppenbarligen från medias radar.

Som det ju är med saker och ting, och framför allt med information, så vet man ju inte det man inte känner till. Så är det också med Palmemordet. Dubbelgångaren var en i raden av misstänkta personer som kort och snabbt svischade förbi i tidningarna, och vad jag minns så var det knappast några helsidesartiklar i Aftonbladet eller Expressen, utan snarare små artiklar. Kanske nämndes han på SVT eller TV4 men förmodligen inte, då de inte tar upp saker om det inte finns någon starkare misstanke och/eller en gripen person. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan jag inte uttala mig om. Vi hade Svenska Dagbladet hemma och vad jag kan minnas så skrev i alla fall dem inte om honom. Så i princip fanns det extremt litet information om honom, och de flesta kände nog inte till denna person. Kanske att folk hade hört talats om en “dubbelgångare”, men inte varför han var aktuell och vad det handlade om.

Det som är intressant här är att om jag och folk i allmänhet hade känt till mer om bakgrunden till varför dubbelgångaren blev förhörd, hade det blivit ett högintressant spår och åtminstone jag hade blivit väldigt intresserad och misstänksam. Jag förstår dock att polisen ville ligga lågt med och var tysta om det, och det är faktiskt ett gott tecken och också väldigt förståeligt eftersom man ville arbeta i fred med det utan en massa skriverier och sådant. Han var ändå en fortsatt högintressant person för utredarna, även om han därefter knappt förekom i media.

Jag önskar att jag hade tagit reda på mer om denna person, men som sagt, vid den tiden var det inte så lätt. Så livet gick vidare, och dubbelgångaren försvann som en i raden av förhörda personer om palmemordet.

Tills 2011. Då kom inslaget i TV3s Efterlyst om den så kallade “C”. När jag såg och hörde vad de berättade och samtidigt fick se den pixlade bilden av honom fick jag rysningar i kroppen. Den första tanken jag fick var att “shit, här har vi något”. Det som sades i programmet lät mycket intressant, relevant och övertygande. Han framsod som en person som faktiskt kunde vara den som mördade Olof Palme. Efteråt började jag gräva så mycket jag kunde om denna “C” och läste bl a Granskningskommissionens del om honom, och ju mer jag läste desto mer övertygad blev jag. Han föreföll vara en mycket trolig gärningsman, och mycket stämde in på honom. När jag sedan läste allt som du skrivit Paul Smith och slutligen såg den avpixlade bilden av honom fick jag återigen kalla kårar och tänkte omedelbart “han är det”. Här har vi honom, äntligen.

Jag fick samtidigt som jag letade information om “C” också klart för mig att han är identisk med den person som tidigare benämndes “dubbelgångaren” i media. Mycket intressant.

Jag har läst om många spår genom åren, om många misstänkta personer, och haft mina teorier och tankar om hur mordet kan ha gått till och av vem eller vilka. Jag har funderat, vridit och vänt på det hela, varit lite halvt inne på ett spår eller annat, och har med logiskt tänkande och psykologi försökt se vem som kan göra en sådan här sak och vem som inte passar in. Allt måste ju pusslas ihop såklart, och ju fler olika faktorer som stämmer desto starkare blir misstanken. Jag har läst samtliga vittnesmål från dagarna vid och efter mordet, tittat på foton, kartor och inte minst teckningarna från Grand Bio. De sistnämnda teckningarna är förutom mordplatsvittnen de kanske bästa bevisen som finns från morddagen. Och när man jämför åtminstone en av teckningarna med CA, så är det nästan en perfekt matchning som jag ser det. Ingen av mina tidigare misstankar har varit så stark och övetygande som när det gäller CA. Från 2011 och framåt har det varit min 99% övertygelse att detta är rätt man. Det här är mannen som mördade statsminister Olof Palme den 28 februari 1986.

En sak som är ett mysterium för mig med hela den här historien med Palmemordet är att förutom de tidigare palmeutredarna på 90-talet samt utredarna vid tiden för 30 årsdagen 2016(de efterlyste information om enstamstående man boendes i Vasastan vid tiden för mordet), så verkar det bara vara du och Hasse Aro på TV3s Efterlyst, som kända journalister, som tror på och driver detta spår. Så sent som igår kväll på TV4 argumenterade Hasse Aro för spåret “Christer A” i studion, sittandes intill redaktören för Filter. Det är för mig ett oförklarligt mysterium. Varenda gång jag berättar för vänner, bekanta eller kollegor på jobbet om denna CA så slås jag av förvåning av hur många det är som inte känner till det. Det verkar helt enkelt vara så att många inte känner till att det fanns en person i Vasastan som var högmisstänkt för mordet, hade ett antal väldigt starka fakta som talade för honom som gärningsman, saknade alibi mm, och som passade in perfekt.

Det verkar helt enkelt så att svensk media tragiskt nog alltid har uppmärksammat de sensationella historierna. Långsökta förklaringar utan någon substans, och som ständigt handlar om personer alla redan känner till. Christer Pettersson, Bombmannen, sydafrikanska agenter vid namn Williamsson osv, och nu senast Stig Engström. Det är otroligt sorgligt att se hur detta har utvecklat sig, och jag fick nästan ont i magen igår när jag förstod vad som håller på att hända. Nu var det inte bara en tidningsartikel, eller en bok, utan palmeåklagarna själva som pekade ut en gärningsman på extremt lösa grunder och utan någon som helst substans. Sedan skulle hela Sverige “acceptera” detta, som om vi vore totalt dumma i huvudet. Jag fick ont i magen, ångest, och jag skämdes något fruktantsvärt över detta pinsamma utspel. Det som gör saken än värre är att internationell media också bevakade presskonferensen så denna idioti också spreds över hela världen, och orsakar än mer skada. Som svensk skäms man. Och jag lider med Olof Palmes familj och nära som ska behöva stå ut med ännu en skandalös ogrundad förklaring, utan någon som helst bevisning, och som felaktigt pekar ut en människa som inte har med saken att göra. Så skandalöst och tragiskt att man vill gråta.

Jag förstår inte hur sådant här kan hända. Hur kan någon chef i polishuset i Stockholm låta dessa två pellejöns åklagare få sitta där och hålla på. De skämde ut sig själva, och alla oss andra. Varför, Paul Smith, händer detta, att en sådan löst baserad teori om Skandiamannen får fäste? Hela mediesverige har också pratat om och håsat upp detta spår den senaste tiden, och det gick så långt att t o m åklagarna la fram det som förklaring?

1. Vad hände med CA spåret hos Palmegruppen, som uppenbarligen var utredarnas huvudspår, eller iaf ett av dem, så sent som i 2016? Vart tog det vägen, och hur kan det rimligtvis inte vara ett huvudspår?
2. Hur kan spåret om Skandiamannen ha “gått om” CA spåret och blivit mer prioriterat? Har åklagarna förlorat förståndet, blivit manipulerade eller vad har hänt?
3. Varför är det nästan inga journalister, i framför allt Sverige, som driver spåret CA?(förutom Hasse Aro) Vi har också grävande journalister, varför är det ingen som tar tag i detta spår och utreder det? Det är ju nästan en total avsaknad i media.

Om fler i Sverige fick kännedom om CA och bakgrunden till misstankarna mot honom, så borde fler rimligtvis förstå att han mycket väl kan vara gärningsmannen. Av alla de som jag har pratat med och redogjort för denna teori och person, så är det nästan uteslutande alla som blir övertygade om hans skuld. Nästan ingen har kommit senare och sagt att de tror något annat, eller att de nu tror på Skandiamannen.

Det som utspelade sig igår är en stor och tragisk skandal, och jag har svårt att förstå och finna en förklaring till hur det kan gå så här illa. Denna långa utredning som redan har haft sina skandaler och illa skött polisarbete, behövde verkligen inte ännu en skandal och en felaktigt utpekad gärningsman baserat på ytliga sensationella grunder. Jag finner ingen annan förklaring än att de två åklagarna är väldigt inkompetenta och verkar inte alls ha förstått vilken typ av person det är som begår ett sådant här brott. Oseriöst, arrogant och inkompetent.

Tack till dig Paul Smith för att du hittade gärningsmannen, och för att du bedriver denna grävande journalistik. Du gör ett jättebra jobb och nu blir det viktigare än någonsin. Vad du än gör, sluta inte med detta viktiga arbete. Vi måste berätta för svenska folket vem som egentligen mördade Statsminister Olof Palme. Vi måste ifrågasätta och blottgöra dessa dumheter som pågår nu. Vi måste skapa klarhet i detta. Den riktiga mördaren måste fram i ljuset. Sanningen måste fram!

Mvh Fredrik

Ps. Jag ber om ursäkt för ett långt meddelande, och den långa historien med min bakgrund och teorierna. Men jag ville bevisa att jag är en person i jakt på sanningen, och inte en bestämd anhängare av ett visst spår som jag envist fäster mig kvar vid. Jag vill att människor ska tänka, och tänka kritiskt. Jag vill veta sanningen.

PaulSmith on June 11, 2020 at 10:21 pm said:

Du behöver inte att ursäkta för den långa utredningen.
På en del punkt har vi tänkt likedan på olika tidspunkten.
För min del:
1. Först trodde jag, att det var CP, men att polisen enbart hade hittat honom för sent.
2. Då läste jag brødrene Poutiainen och så det väll dokumenterad, at CP var ett försök på justitiemord.
3. Sen trodde jag som Leif GW, att mordet var begått av 3-5 från militær- eller marinkår.
4. Sen läste jag Granskningskommissionens Betänkande och stödde på “dubbelgångaren”, dvs. GH, som han kallades.
5. Det skrev jag en bok om och postade til ca. 50 svenske redaktioner, men utan reaktioner alls!
6. Men en av böckerna måste ha hamnat i en bokantikvariat, därför att jeg en kväll blev ringd upp af “den svenska rösten”, som sa:
“Jag har väntat på den bok i många år. Jag har sekretessbelagd material från utredningen, som du får låna.”
7. Och restan är historia…
Mvh
Paul Smith
PS: Och mitt svenska blev ständigt bättra, som åren gick. 🙂

Petermannen on June 10, 2020 at 11:38 pm said:

Dagens presskonferens var en otrolig besvikelse. Jag hade verkligen högre förhoppningar om att Petersson skulle komma med något mer matnyttigt än den kompletta dyngan som serverades. Om intentionen hela tiden varit att lägga ner utredningen så kunde de bara lagt ner den med motiveringen att det inte går att komma längre, det vore mer ärligt.
Nu har de visserligen haft tillgång till betydligt mer utredningsmaterial än alla andra men det som redogjordes var ju redan väl känt. Hela resonemanget vilar på spekulationer värdiga Warren-kommissionen efter Kennedy-mordet, baserat på “borde”, “torde”, “antagligen”, “kanske” och “förmodligen sannolikt.” Att placera ett vapen i Engströms hand sammanfattades som bäst med att “Han borde ju haft ett vapen med sig när han klev ut ur dörren och ut på gatan” (fritt tolkat/citerat). Jo, visst måste OP:s mördare haft ett vapen med sig, dödsorsaken var ju inte en tegelsten som kastats i bakskallen på offret.
Jag lämnar gärna dörren öppen för Skandiamannen som gärningsman men då vill jag ha betydligt mer än vad som visats och sagts för det kommer som bäst upp till en lätt förvirrad kappvändare till uppmärksamhetssökare som ändrar sin utsago till vad som kan passa bäst för stunden.
Om dagens redovisning är det bästa som “staten” kan ge oss så är det enda rätta att öppna upp arkivens hyllmetrar för seriös undersökning (och x antal dårar), det kan i alla fall inte bli sämre.
GH är fortfarande det mest intressanta uppslaget i min bok.

PaulSmith on June 11, 2020 at 3:21 am said:

Jag håller med.
/PS

Jon E on June 10, 2020 at 9:17 pm said:

Var kan man läsa/lyssna på hur SE svarar mot den framtagna gärningsmannaprofilen?

PaulSmith on June 11, 2020 at 3:20 am said:

Jag citerar det mesta av Olsson & Åsgårds sekretessbelagda Gärningsmannaprofil i min bok ‘Palmes Morder?’, som just har kommit i en ny reviderad version från Bokförlaget Hovedland i Danmark.
Men då får du läsa danska, men det går, som kriminalinspektør Lennart Gustafsson skrev till mig.
Mvh
Paul Smith

Ove on June 10, 2020 at 9:01 pm said:

Hvorfor sier man at ingen så SE på mordplassen?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/70WPM4/palmevittnet-i-nytt-forhor-det-var-inte-stig-engstrom-jag-sag

Er det fordi dette vitnemålet, også for 3 uker siden, ville forkaste alt deres arbeid?

PaulSmith on June 11, 2020 at 3:24 am said:

Vet inte, men en af Palme-efterforskningens största magplaskare är det i alle fall.
/PS

Marc Pennartz on June 10, 2020 at 5:50 pm said:

Vilken chock. Vad var det som jag lyssnade på? En uppsats skrivits i förbifarten av elever på polisskolan? Jag tror inte att läraren skulle ge ett godkänd. Otroligt.

PaulSmith on June 10, 2020 at 6:33 pm said:

Kan icke vara mer enig.
Profileksperten Ulf Åsgård ringde mig, när presskonferencen var slut.
Dem förste 2 ord han sa var: – En skandal!

Magnus Andersson on June 10, 2020 at 2:08 pm said:

Hej Paul! Vad tycker du om dagens presskonferens? Själv är jag fortfarande i chock. Åklagaren och spaningsledaren var ju fyllda med självförtroende när de gick ut i februari med info om dagens “deadline”. Men allt föll ju platt. Inga nya bevis, varken tekniska eller nya vittnen mm mm. Det vilar en förbannelse över den här mordutredningen. Har du engagerat dig och försökt få till en intervju med Krister Petersson eller Hans Melander?
Mvh, Magnus

PaulSmith on June 10, 2020 at 2:43 pm said:

Hej Magnus! Som den snälla dansken jag är, vil jeg inte kommentera dagens presskonferens.
Det överlämnar jag till profilexperten Ulf Åsgård, som ringde strax efter konferencen.
Han sa 2 ord: – En skandal!
Och nej, jag har inte försökt att få en intervju med KP eller HM.
Mvh, Paul

Per Gidlöf on June 10, 2020 at 10:09 am said:

De har FEL man.

De har INTE mordvapnet.

Har de dykt i Vedasjön?
Har de undersökt stugan?

PaulSmith on June 10, 2020 at 12:27 pm said:

Ulf Åsgård har just ringt. Hans första 2 ord: En skandal!

Per Gidlöf on June 8, 2020 at 10:49 pm said:

Okej, då förstår jag vad du menar.
Åsgård kunde alltså ringa in personens karaktär, fastän man inte visste att just en sådan person redan fanns i utredningen.
Det jag syftade på var att det var först i RRV:s rapport 1996 som vi kan läsa att de kopplat samman CA med GMP, alltså att han stämmer väl överens.
Men det kan såklart utredarna ha funnit på innan RRV:s rapport om de fick GMP-rapporten 1994, bara att vi inte kan se materialet då det är hemligstämplat.

Oavsett intressant med vapnet som de funnit. Jag, som du är säker på vem det är. Frågan är vad resten av Sverige kommer tycka….

PaulSmith on June 9, 2020 at 3:22 pm said:

Jag är ganska övertyckad om, att dem kommer med något substantiellt i morgon förmiddag. Dvs. något ballistisk. Mordvapnet kan det och så vara.
CA’s fd. sommarstuga blev ju totalt renoverad i sommern 1999 av nya ägerna, som strax efter sålde den.
Mäcklarens bilder visade att revoveringen hade kostat pengar, dvs. nye panel, WC med reningsverk etc. Staks efteråt sålde dem stugan. I samband med detta kan dem har hittat en Smith & Wesson.
Det skriver jag enbart här, i.o.m. att det är en gissning.
/PS

Adam on June 8, 2020 at 6:21 am said:

Hördu, att Lisbeth blivit lätt sårad av en kula var välkänt av polisen från och med den allra första dagen. Hennes kläder hade kulhål i sig och togs i beslag av just det skälet. Detta var inga hemligheter.

PaulSmith on June 9, 2020 at 3:13 pm said:

Jo, enligt Granskningskommissionen Betänkande gick det 10 månaden, innan det kom till polisens kännedom.
Att hon sa dett till fler på mordplatsen – och så poliser – betöd icke, att dem trodde på henne, jmf. t.ex. Skandimannens vittnesmål.
I.o.m. att jag just nu er i Halland, kan jag enbart citera efter minnet från ett polisförhör med SE: “Hon sa, att hon också hade blivit skjuten, men det var säker enbart något hon sa darför att hon var chockad. Hon sprang omkring utan problem.”
Dessutom: Poliserne på mordplatsen skrev først och främst vittnens namn ner, så dem kunde kontaktes nästa dagen. Det enda man skrev ner där, var vad dem kunde säga om GMs utseende.

Ove on June 6, 2020 at 1:11 pm said:

10.juni skal man altså offentliggjøre det man mener er løsningen.
Hva kan det være for noe?

Vi ser at Thomas Pettersson nærmest garanterer at det er Skandiamannen.
I så fall tror jeg at vi ikke har kommet noe videre.

Men kanskje er hele hensikten nå å få lagt vekk Palme-mordet en gang for alle.
Man kan alltids finne en “patsy”.

PaulSmith on June 9, 2020 at 3:14 pm said:

Jag tyckar vi skal vänta och se.
/PS

Per Gidlöf on June 3, 2020 at 8:37 pm said:

“Nej, det gjorde dem faktisk inte. Det gjorde Ulf Åsgård og Janne Olsson.
Det framgår tydligt av deras sekretessbelagde Gärningsmannsprofil.
Men jag är en av dem få, som vet detta. ”

Du menar alltså att Ulf Åsgård och Janne Olsson har gått igenom utredningsmaterialet innan de gjorde gärningsmannaprofilen?
Jag har själv läst Åsgårds och Olssons rapport från 1994 och kan där inte någonstans se att de pekar på varken Christer A eller ens Christer P.
Faktum är att de inte pekar ut en endaste person, eftersom Gärningsmannaprofilen inte är till för att utreda misstänkta, enbart för att peka i en riktning.
Ifall denna rapport kom 1994-05-09, och Palmegruppen tog kontakt med Christer A. första gången Januari 1994, hur har då Åsgård och Olsson kunnat ta reda på så mycket om Christer A. på bara ett par månaders tid?

PaulSmith on June 3, 2020 at 9:46 pm said:

Nej, självklart står CA inte i profilen. Dem visste ju inte, vem som var GM. Men profilen ledar fram till honom.
Dem gör en profil, som passar på CA på ca. 16 punkt, om jag minns rätt (det står i min bok).
Och för varje punkt uteslutas fler & fler personer, jmf principen för gemensam mängd & del-mängd:
1. En mann, dvs. alla kvinnor uteslutas.
2. Mellom 30 och 50 år (många fler uteslutes).
3. Bor norr om mordplatsen (jävla månge uteslutas).
4. Bor max. 2 km. från mordplatsen (fler uteslutas).
Etc. etc.
/PS

Per Gidlöf on June 3, 2020 at 4:09 am said:

https://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9908/10/palmemordet4.html

PaulSmith on June 3, 2020 at 7:56 pm said:

Nej, det gjorde dem faktisk inte. Det gjorde Ulf Åsgård og Janne Olsson.
Det framgår tydligt av deras sekretessbelagde Gärningsmannsprofil.
Men jag är en av dem få, som vet detta. 🙂
Mvh
Paul Smith

Per Gidlöf on June 3, 2020 at 3:58 am said:

Det var jag som fann denna uppgift om stålbågade glasögon och rock i en artikel från SvD i Augusti 1999, skriven av journalisten P*ter Carlberg.
Jag kontaktade P*ter via mail men han minns inte var han fick den uppgiften ifrån.
SvD kunde inte heller ge mig ett svar, men jag fann nu äntligen rapporten från RRV:

Sandberg, Bo & Skogwik, Christer (1996). Palmeutredningen – en revisionell bedömning SOU 1999:88, s. 33 ff, 892 ff.

Hoppas du kan hämta ut den och läsa uppgiften, för den står där
Mvh.
Per Gidlöf

PaulSmith on June 3, 2020 at 8:04 pm said:

Ja, jag har läst den, och dem bytar hest mitt i elven.
Först är dem mycket kritiska til Åsgård & Olsson, och sen blir dem plötsligt mycket positiva – förmodligen efter att dem har läst om CA.
Mvh, Paul Smith

Magnus Andersson on May 21, 2020 at 8:50 pm said:

Hej Paul!
Jag provar igen med Imgur. https://imgur.com/6V9pNCf
Funkar det inte kanske det har något med landgränser att göra. Men det stämmer som du säger att det borde vara ungefär samma artikel som från Norge och du hittar den säkert i Göteborg. Svenska Dagbladet 1999-08-09.
Mvh, Magnus

PaulSmith on May 21, 2020 at 10:26 pm said:

Hej Magnus!
Inget problem, kort efter mine försök på att öppna linket, fick jag fotokopian i en mail från Marc Pennartz.
Jag efterbehandlade den, printade ut den och inget problem med att läsa den efteråt. 🙂
Jag ser, att nästan alle informationer kommer från Granskningskommissionen bortsett från nyheterna om hans glasögon i stål, rocken och mössan. Dom 2 siste hade jag inte. 🙂
Hälsningar från
Paul S

Magnus Andersson on May 20, 2020 at 10:52 am said:

Hej igen Paul!
Svenska tidningar har ju öppnat upp sina arkiv nu i dessa coronatider. Intresserade av Palmemordet har hittat denna artikel i Svenska Dagbladet från 1999 som handlar om CA. Där skriver de om bl a glasögon, rock och mössa som CA skulle haft även lång tid efter mordet. Nya uppgifter för mig. Jag försöker bifoga länk här.
https://imgur.com/a/9W9o1o7
https://tidningar.kb.se/1767385/1999-08-09/edition/11670/part/1/page/4/

Mvh, Magnus

PaulSmith on May 21, 2020 at 10:28 am said:

Hej Magnus!
Ja, den artikel kände jag inte till. Men litet visste jag, jmf. en fotnot i första publikation av ‘Palmes Morder?’, där jag skriver:

“I en artikel i det norske ’Dagbladet’ fra den 10.8.99, hedder det, at politiet hos den mistænkte (= Christer Andersson, PS) havde fundet samme ’slags briller’, som dem gerningsmanden bar. Hvis oplysningen er korrekt, stammer den fra daværende rigskriminalchef Leif Nylén, som citeres i artiklen.”

Norska Dagbladet har självklart uppgiften från Svenska Dagbladet, men tyvär kan jag inte öppna din bifogade textfil. 🙁
Men jag gissar, att jag kan läsa den innan så længe på Stadsbiblioteket i Göteborg. 🙂
Mvh, Paul S.

Roland on May 13, 2020 at 11:26 pm said:

Det skrivs nu mycket om scandiamannen här i Sverige. Men jag får inte ihop det här med scandiamannens tider. Hur ser du på scandiamannen som det skrivs om nu?. Tids mässigt att springa från MP och sedan höra alla vittnen också det borde han inte hinna med ?

PaulSmith on May 14, 2020 at 8:51 am said:

Scandiamannens tider går inte i hop med, att han skulle vara Gärningsmannen.
Här ett längre citat från min just utgivne 2. utgave av ‘Palmes Morder?’ från Bokförlaget Hovedland i DK.
Jag orkar inte att översätta til svensk:
Thomas Petterssons hypotese:
Kort fortalt går den ud på, at ’Skandiamanden’ Stig Engström, som arbejdede i Skandiahuset tæt ved mordstedet, skød Palme, stak af og siden vendte tilbage og blandede sig med vidnerne på gerningsstedet.
Murphys Lov – dvs. ”alt, hvad der kan gå galt, går galt” – er fraværende i Thomas Petterssons lange ligning, der er som følger:

1) Måske forlod han sin arbejdsplads via en bagdør kl. 21 for at ”drikke middag”. Han havde nemlig et alkoholproblem. Derefter kan han have krydset Sveavägen og set Olof Palme ved Grand Bio.

2) Og han kan måske have smuglet en .357 magnumrevolver ind i Sverige, da han som
ung kom tilbage fra en rejse til USA.

3) Han kan have haft revolveren gemt i et aflåst skab på sit kontor, selvom igen nogensinde har set en sådan.

4) Alternativt kan han – efter han måske forlod sit arbejde ved 21-tiden – være taget hjem med offentlige transportmidler. Her kan han være smuttet ind hos naboen, som var bortrejst. Naboen havde et aflåst våbenskab, hvor der var flere Magnum-revolvere. Han kan have vidst, hvor nøglen var, og lånt en revolver og være taget tilbage igen.
Turen frem og tilbage tager 1,5 time.

5) Ubemærket kan have forladt sit arbejde via en bagdør straks inden kl. 23:00 og være gået til Grand Bio for at myrde Palme, men derefter have ombestemt sig, og være smuttet tilbage igen ad samme diskrete rute.

6) Da han stemplede ud kl. 23:20 for at tage hjem, kan han være gået mod Odenplan – altså mod nord – for at tage bussen hjem til Täby ¬– og efter ca. 150 meter kan han have set ægteparret gå mod syd.

7) Han kan da være vendt om og have fulgt efter dem i sydlig retning.

8) Og han kan da have haft naboens revolver i den lille håndtaske, han beviseligt gik med.

9) Og han kan da have myrdet Palme og være stukket af, for siden at vende tilbage til Skandiabygningen kl. 23:40, hvor han blandede sig med vidnerne.

Hvis ’dokumentaristen’ Thomas Pettersson i stedet havde læst Stig Engströms vidneforklaringer, havde han indset, at Engström var uskyldig.
Da han f.eks. blev afhørt den 25. april 1986 , siger han bl.a. om sin samtale med Lisbeth Palme lige efter drabet:
”… jeg er blevet skudt i ryggen, siger hun [= Lisbeth Palme, PS], men jeg kunne ikke se noget på hende, som tydede på, at hun var blevet skudt i ryggen. (…) Jeg tog det som noget, hun bildte sig ind.”

Men hendes ryg blev strejfet af et skud.
Det blev opdaget, da hun tog sin frakke af på sygehuset. Hendes bluse var blodig, og en sygeplejerske forbandt hende og lånte hende en af hospitalets skjorter.
Der gik 10 måneder, før politiet blev klar over dette. Men hun fortalte altså Engström, at hun var blevet skudt.
Hvordan havde han hørt dette, hvis han allerede var løbet bort fra mordstedet?

per on May 2, 2020 at 4:40 am said:

“ove on April 26, 2020 at 9:04 pm said:
Finner ikke ordet “synftig” her: https://svenska.se/
Men finner det her: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=synftig

synftig betyder troligtvis “snyftig” vilket är samma sak som att man lever fattig (living poor på engelsk)

ove on April 30, 2020 at 7:46 pm said:

“Slik sett vil vel et DNA si all verden.”
Skulle vært: Slik sett vil vel et DNA IKKE si all verden.

PaulSmith on May 1, 2020 at 2:02 pm said:

Ja, ja, men jag fattade meningen i allefall. 🙂

ove on April 29, 2020 at 8:49 pm said:

Men ifølge dette her i alle fall så var han meget aktiv på brottsplassen:
https://palmemordet.fandom.com/wiki/Stig_Engstr%C3%B6m
Då DNA fra ham kan jo da fort ha havnet på OP.
Slik sett vil vel et DNA si all verden.

PaulSmith on April 30, 2020 at 7:45 am said:

Ja, han har sannolikt haft fysisk kontakt med OP jmf hans förklaring i polisforhör den 10. mars 1986:
“Sedan Palme vänts i framstupa sidoläge, frågar Engström, åt vilket håll sprang mannen?”
/PS

ove on April 29, 2020 at 1:43 pm said:

Jeg ser at Aftonbladet (og norske media) går ut med DNA og Palme-saken, og Skandiamannen.
Men hvis han var der like etter drapet, så betyr vel ikke det så mye egentlig med tanke på om han utførte det eller ikke.
Logistikken stemmer vel meget dårlig for Skandiamannen.
Men det blir jo spennende å se hva man offisielt går ut med.
Uansett hvis man går ut med noen som ikke lever lenger, så vil ikke publikum oppfatte det som fasit uansett.
Jeg holder på CA inntil det motsatte er sannsynliggjort til 1-epsilon (spør din kone om det uttrykket 🙂 ).

PaulSmith on April 29, 2020 at 2:42 pm said:

Morderen lagde sin venstre hånd på Palmes skulder, inden han skød.
Måske har man i dag fundet dna-spor på frakken, som jo har været i politiets magasiner siden Palme blev skudt.
Ved at tjekke SE’s fætres og kusiners dna, kan han enten bekræftes eller skrives ud af sagen.
Jeg forventer det sidste.
/PS

ove on April 26, 2020 at 9:04 pm said:

Finner ikke ordet “synftig” her: https://svenska.se/
Men finner det her: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=synftig

ove on April 18, 2020 at 7:00 pm said:

“synftigt” … kunne ha vært “syndigt” ?
https://www.synonymer.se/sv-syn/syndigt

PaulSmith on April 19, 2020 at 8:51 am said:

Det tror jag inte. Det går inte i hop med hans introverte personlighet.
/PS

Peter on April 3, 2020 at 9:33 pm said:

Hur vet du att CA hade nästan 10 miljoner den 27/2 innan börsen rasade? Han vann väl runt 1 miljon på trav 1980. Hade han verkligen lyckats få pengarna att 10-dubblas på 7 år samtidigt som han tog ut pengar att leva för under åren han inte jobbade.

Vet man om han ägde eller hyrde lägenheten vid Odenplan?

PaulSmith on April 4, 2020 at 11:41 am said:

Han hade icke 10 miljoner, när börsen rasade.
Han hade aktier, som enligt börsen den 26.2.86 hade ett värde på ca. 10 miljoner, men dem lå alla som säkerhet för dem banklån, han sen hade köpt aktier för.
Den 27.2. meddelade finansminister K-O Feldt, att beskattningen av aktiehandel skulle fördubblas.
Resultat: Aktiekurserne ramlade ner, och hans aktier hade mindre värde än vad han hade lånat. Det har han förövrigt berättat om till Aftonbladets Anders Johansson i augusti 1999.
Jag formoder, att han antigen ägde lägenheten eller att det var en hyresrätt.
/PS

Magnus Andersson on April 3, 2020 at 12:07 am said:

Tack för svaret Paul!
Kul att kunna ställa frågor till en expert. I Sverige är vi ju många som är fascinerade av mordgåtan. Alf L var en av alla tokiga människor i utredning. Viktor G, Christer P, Stig E, Östling, Skelleftemannen mfl….Sen är det synd att din bok inte uppskattas mer. Leif GW har blivit alldeles för stor, gör väl allt för pengar. Riktigt oproffsigt att han förväxlar Alf L med CA. Lycka till med bokförsäljningen, jag har ett ex, och att du fortsätter forska i CA-spåret.
Mvh, Magnus

PaulSmith on April 3, 2020 at 7:45 am said:

Lite “skvaller”:
Ekstra Bladet, som har ett närt samarbete med Expressen, var först mycket positiva till min bok. Men när dem hörde, att Leif GW “sågade den”, lämnade dem båten.
Men som EB’s journalist sa till mig i telefonen – jag gissar att han var irriterad över ordren ‘uppeifrån’:
“Leif GW har ju fått en tv-bestälning på at skriva en tv-serie om mordet. Kanske är han räd för, att din mördare, CA, förstör tv-serien och dem miljoner han kan tjäna på den?”.
Jag kan minns lite fel beträffande valet av ord, men INNEHÅLLET var som jag beskriver här. 🙂 🙂 🙂

Magnus Andersson on April 2, 2020 at 1:00 pm said:

Tack för svaret Paul!
Ordet ‘synftigt’ tolkar jag som ungefär “tillbakadraget”/”stillsamt”/”enkelt” på svenska. “Tilbagetrukket” kanske på danska eller withdrawn på engelska. Han hade alltså en förmögenhet på minst 10 miljoner SEK då alltså på 1980-talet….Då måste det svida. En diskussion på det svenska forumet Flashback, där CA har en egen tråd (!), tar upp frågan om hur han jagade i skogarna runt Västerhaninge. För att ha jakttillstånd i Sverige är det en ganska omfattande process som dessutom kostar pengar och kräver att man är ett jaktlag. Det kan ha varit annorlunda för 20-30 år sedan. Men CA var väl lite av en rättshaverist så han kanske gick ut och jagade helt utan tillstånd osv. Bara en fundering. Väntar spänt på Krister Peterssons lösning, oavsett hur den blir, bara den blir trovärdig.
Mvh
Ps. Hur blir man “medlem” på den här sidan? Jag hittar inte var man ska registrera sig…

PaulSmith on April 2, 2020 at 3:13 pm said:

Hej igen!
Jag tror, att du har rätt beträffande ordet “synftigt” = “tilbagetrukket”, och jag tror och så, att han har jagat i skogarna utan att vara med i ett jagtlag. Som du skriver: “CA var väl litet av en rättshaverist.”
Min hemsida/blogg här kan man inte bli medlem av.
Jag upprättade hemsidan efter att ‘Palmes Morder’ blev sågat av både Leif GW och den danska tidning Politiken i 2012 (Politiken = Dagens Nyheter).
När jag sen gick in och googlade mit namn och ‘Palmemordet’, då stod Politikens nedsabling överst på
google i Danmark’ och Leif GW’s nedsabling högt uppe på google i Sverige.
Med hjälp från min son, byggde jag sen sidan upp i hösten 2012.
Sedan förstod jag en möjlig orsak till, att Politikens Bo Malthesen sågade boken: Samma år var han ibland kandidaterne til Danmarks högste journalistpris. Ville han hålle en konkurrent ute?
Och Leif GW?
Jag tror, att han hörde fel, när han ringdes upp, och hörde att min GM hade initialerne CA – det kan han ha hört som GA = Gärningsmannsprofil nr. 1, dvs. sjukvårdaren, som skrev brev till polisen om sine “iakttagelser” på Sveavägen på mordnatten.
Det passar med, att Leif GW sa, at “det var en stollepelle från forst till sisst”.
Först när GA blev inkallad för att se videon med bl.a. CP, erkände han, att det var fri fantasi.
Jag minns, att hans förnam var Alf, och jag menar och så, att han sedan tog sit eget liv.
Beträffande ‘palmemordet.eu’ kan man väl säga, att jag som gammal folkhögskolelärare bedriver “folkupplysning”. 🙂 🙂

Magnus Andersson on April 2, 2020 at 9:36 am said:

Hej igen!
Jag har läst din nyupplaga av “Palmes morder?” och tycker den är jätteintressant! För mig är CA nr 1 i jakten på Palmes mördare. Vet du om han verkligen arbetade som grönsakshandlare eller om det kommer från granskningskommissionens betäckning GH? Vore ju lite komiskt om det verkligen var så… 🙂 GW säger ju det i artikeln från Aftonbladet, men om GW vet eller om Aftonbladet citerar rätt vet man aldrig… 😉 CA lär väl ha haft en del andra arbeten innan vinsten på Solvalla? Grönsakshandlare låter för mig som egenföretagare men har ska ju varit anställd? Ursäkta att jag inte kan skriva på dansk.

PaulSmith on April 2, 2020 at 10:17 am said:

I Granskningskommissionen står inget om hans yrke, bortset ifrån, att grundet aktiemarknaden gick uppåt fram til 28.2. 1986, var han i princip 2-cifrat millionär dagen innan Palme mördades, medan han samma morgon i princip var, vad vi i Danmark, kallar “teknisk konkurs”.
Men det enda som står i GKB är, att polisen “avhörde” hans tidigare arbetsgivare:
“Arbetsgivaren hade gjort en notering om att GH (= CA) inte var lämplig att återanställa.” (p. 956)
När förste uttgave av min bok kom i 2012, intervjuades jag af Hasse Aro till ett radioprogram.
Ulf Åsgård var med i samme telefonsamtal, och han sa, att efter vad han mindes, “då levde GH efteråt et ganska ‘synftigt’ liv.”
Jag är icke säker på, att jag uppfattade ordet ‘synftigt’ korrekt. I min stora Svensk-dansk ordbok finns det inte. Men att han kan ha varit självständig grönsaks-handlare efteråt, är möjligen, och jag gissar, att Aftonbladet/Leif GW har fått uppgiften ‘diskret’ av efterforskningsledaren Krister Pettersson.
Men det är en gissning.
/PS

ove on March 31, 2020 at 8:13 am said:

Vet du hvor høy CA var?

PaulSmith on March 31, 2020 at 10:25 am said:

Han var 1,80 m.
/PS

Greger Hancock on March 30, 2020 at 1:08 pm said:

Var hittar man nytrycket av din bok Palmes morder? Försökte hitta på diverse nätbokhandlare men hittade inte.

PaulSmith on March 30, 2020 at 1:14 pm said:

Hej,
jag försökyte just själv och googlade “Forlaget Hovedland”, och stax efter var jag här:
http://hovedland.dk/bog/palmes_morder.htm
/PS

ove on March 28, 2020 at 1:38 pm said:

Hei,
Tenker litt på dette igjen.
En proff ville nok ikke skyte i hodet med Magnum 357, da dette ville føretil at blod ville sprute ut, og man kunne få det på seg.
Men en proff ville kanskje derfor ikke bruke en slik revolver – nettopp av denne årsaken.

her er en sak om blodsprut: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20936481

Magnus on March 22, 2020 at 7:24 pm said:

Hej Paul!
Enligt en artikel i Aftonbladet 28 februari 2020 (betalartikel) verkar det som om Leif GW har ändrat sig.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OpJd3V/gw-om-svaret-pa-palmegatan-en-av-de-tva-ar-det
Citat: ”Någon av de två är det” Leif GW menar att det bara finns två tänkbara personer kvar – båda döda – som kan vara aktuella för det åklagaren ska presentera. Antingen Skandiamannen som det har rapporterats flitigt om i medierna.
Eller den betydligt mindre omskrivne så kallade Dubbelgångaren.
– ”Den andre Christer Pettersson” som han kallas inom utredningen. Han hette också Christer och var grönsakshandlare. Han var inte så glad i Palme. En kväll satt han hemma i lägenheten och lär ha skjutit sönder tv:n när Palme dök upp i rutan, säger Leif GW Persson.

PaulSmith on March 23, 2020 at 8:41 am said:

Hej Magnus!
Ja, jag vet. 🙂
Den nederländsk-svenska författare Marc Pennartz, som har skrivit en bok om Palmemordet, mailade linket åt mig, och jag printade ut det för en säkerhets skuld.
Det finns nu i mit tidningsarkiv. 🙂

Robert Ahlman on March 22, 2020 at 12:30 am said:

Hej Paul,
Har precis läst nytrycket av “Palmes morder” (2020) vilket var oerhört intressant läsning. Speciellt intressant med detaljerna från hans intervju 1999. Tack för gedigen forskning. Är starkt övertygad om att CA är mördaren.

PaulSmith on March 22, 2020 at 9:40 am said:

Hej Robert,
det er jag och så. 🙂
/PS

Matz Jörgensen on March 18, 2020 at 2:58 am said:

Hej!

Jag menar naturligtvis att du flukturerar mellan antalet cafébesök. Jag är själv författare, har läst historia och reagerade på dina olika uppgifter.
CA låter som en i mängden möjlig kandidat, men jag tror inte mycket på att börsens fall skulle kunna utlösa en så kraftig handling.
Många teorier låter bra så länge man tillåter en bruten indiciekedja, men kanske har du rätt. Som halvdansk skulle jag ge dig en favör om utslaget blir CA.

Matz Jörgensen on March 17, 2020 at 12:29 am said:

Skall det vara 750 cafébesök på tio år; 500 cafébesök på 10 år eller 5000 på 10 är? Kanske skall det rent av vara 5000 cafébesök på hundra år. Om det är det senare, bör CA vara i livet och kan lagsökas för sitt påstådda brott!

PaulSmith on March 17, 2020 at 9:07 am said:

På 9-årsdagen för mordet upptäckte polisen, att han just denna dagen besökte Svea Konditori, som låg tvärs över för mordplatsen.
Året efteråt hände det igen, och når polisen talade med personalen på konditorin, sa dem, att han brukade komma 1-2 gånger i veckan och hade gjort det i många år.
Då kan du selv räkna efter, men jag “sjusser” – som man säger på danska – antalet till ca. 750 besök.

Mel on March 16, 2020 at 11:37 am said:

Varför svarar inte leif gw om vad han tror om Christer andersson är mördaren?

PaulSmith on March 16, 2020 at 12:36 pm said:

Jag kan enbart gissa:
Kanske därför att han, när min bok ‘Palmes Morder?’ publicerades i 2012, förnekade han, att CA kunde vara mördaren.
Varför?
Därför han trodde, att jag pekade på helt annan, nämligen en skjukvårder, som het Alf.
Leif GW var altså för snabbt ute, och vil kanske inte “göra en pudel” – för övrigt ett uttryck, som ljuder väldigt roligt på danska. 🙂
/PS

Vicke on March 4, 2020 at 2:20 pm said:

Jag trodde på CA som gärningsman fram tills Krister Petersson förkunnade att en lösning nu ska presenteras. Då insåg jag att man har hittat avgörande bevisning mot en annan GM. CA:s revolver är enligt mig förstörd och kan därför inte hittas.

Om PU nu presenterar en lösning (med vattentäta bevis, typ mordvapnet med fingeravtryck) som inte innefattar CA, utan ex.vis Skandiamannen eller Sydafrika, kommer du då att acceptera denna lösning?

Jag tror att många privatspanare och dylikt kommer att fortsätta hävda “sin sanning” om man inte presenterar mordvapnet.

PaulSmith on March 4, 2020 at 2:59 pm said:

Att CA’s revolver är förstörd, är en STOR nyhet för mig!
Dvs. att den evt, är förstörd har jag hela tiden anset för ca. 30 – 40 pct. sannolikt.
Men ATT den är förstörd, vet jag INGET om.
Beträffande uttrycket “vattentäta bevis” incl. fingeravtryck (!), då kräver jag inget fler indicier än vad som finns i Granskningskommissionen p. 955-60 samt 978ff, den sekretessbelagda ‘Gärningsmanns-profil’ samt dom nya uppgifter som kom från CA’s skytteklubb i 1999.
Ja, och vad Marc Pennartz kom med i januari i år från den hyresgästförening, ‘Berget’, där CA påstod att han bodde.
Det var lögn: Han har ALDRIG bot där, men som Pennartz skriver:
“Vid att jonglera med falska adressen förvandlade CA Palmemordet till ett nästan perfekt mord.”
Enligt den danske försvarsadvokat (H) Niels Schou finns där i min bok från 2012 tillräckligt indicier till, att han i Danmark ville bli dömd för mord vid ett nämdemanns-ting.
Til sisst: Man behöver inte heller revolvern i Sverige. Ni har nemligen och så fri bevisföring – men självklart vil man icke resa åtal mot en död man.
PS: Förövrigt er kriminalkommissarie Jan Olsson, Ulf Åsgård, kriminalinspektör Lennart Gustafsson, och min ‘whistleblower’ från PU icke “privatspanare”.
3 av dem är poliser och Åsgård är profilekspert.

Per G on March 4, 2020 at 1:57 am said:

Hej.
Du skrev på Facebook för 2 veckor sedan att din bok skulle komma ut om 2 veckor.
Var finner jag den? Jag har följt palmemordet i över 10 år och aldrig varit så säker på vem som är mördaren innan jag läste dina uppgifter.
Jag känner själv ett par som bor bara några hundra meter ifrån stugan där han bodde, de var på middag hos ett annat par som kände denna familj.
Var finner jag den nyreviderade boken? Köper den ASAP.
Mvh.

PaulSmith on March 4, 2020 at 8:40 am said:

Hej Per
Boken blev försenad grundet dels sjukdom och dels ett dödsfall i bokförläggarens närmaste familj.
Men han ringde mig i lørdags (29. februari) och sa, att den nu hade gått till tryckeriet.
Jag sender dig en mail, när den är ute.
/PS

Marc Pennartz on February 27, 2020 at 2:39 pm said:

Daniel Ganser citeras ofta, till exempel också av Gunnar Wall, men det han skriver om de mord i Belgien som Stay Behind skulle ha begått är rena spekulationer. Detta handlar om en serie olösta mord som också kan ha begåtts av våldsamma brottslingar. Bevis på sådana Stay Behind-aktiviteter i Belgien har aldrig hittats.

Greger Hancock on February 25, 2020 at 6:01 pm said:

Är CA vänsterhänt?

PaulSmith on February 26, 2020 at 8:36 am said:

Förmodligen inte.
Enligt fler vittnen höll han vapnet i höger hand.
/PS

ove on February 18, 2020 at 8:14 pm said:

Hei.
Jeg har ikke tenkt så mye på saken nå. Leser i Norges største avis VG at Krister Peterson mener man skal ha en avklaring før sommeren (NRK-TV har en sak om det nå) også.
https://vgd.no/samfunn/aktuelt/tema/1860800/tittel/palme-drapet

ove on January 2, 2020 at 9:27 am said:

Ok. Men er det noe nytt i utredningen om Palme-mordet? Eller har alt stoppet opp?

PaulSmith on January 3, 2020 at 3:43 pm said:

Ingen aning.
Det vet enbart Palmegruppen.

Jesper on December 18, 2019 at 9:22 pm said:

Har ej fått tag i din bok men har två frågor som jag hoppas att du kan besvara 🙂

Vad är det för utredning som “motsäger” att CA var hemma och sov vid mordtillfället?

Var CA verkligen så lik CP? För på det enda kända fotot är han det ju knappast. Såg han annorlunda ut på 80-talet?

PaulSmith on December 19, 2019 at 9:21 am said:

Hej
I uppgiften om at han var hemma och sov vid mordtillfället fattes en detalj: Han sa tillmed att han hade influenza, och enligt Granskningskommissionens Betänkande (1999) blev denne uppgift motsagt av “annan utredning”.
Vilken skriver dem inte. Men jag gissar, att det var hans f.d. svägerska, som kom med uppgiften.

Beträffande om “CA verkligen var lik CP”, är jag ense med dig om, at det var dem inte, men CP menade det. Kanske därför att han på mordtidspunktet sniffade mycket kokain, och det kan som bekant göra missbrukare paranoide.
Men det fanns än en fantombild, som byggde på en falsk förklaring, men att den var falsk upptäckte polisen först en del år senare. Och där är han mycket lik CP.
/PS

Jerry on December 14, 2019 at 10:39 pm said:

Tjena Paul, ett par frågor från en oinsatt lekman:

Vet vi vilken “annan utredning” som motsade att CA låg hemma sjuk under mordkvällen?

Vad är din teori att det dröjde ända fram till 2008 innan CA tog livet av sig. Han borde rimligen ha känt sig mer jagad runt 1996 än vad han gjorde 2008.

Kan vi avfärda samtliga walkie-talkie-anmälningar (även de gjorda före uppmaningen) som påhittade eller irrelevanta? Uppgifterna om att afrikaans/tyska talats kring Sveavägen på mordkvällen? Om Sydafrika i dag är det hetaste spåret, hur passar då CA in i den ekvationen? En gärningsman som Gunnarsson skulle definitivt kunnat agera åt en annan makt, men skulle CA det?

PaulSmith on December 16, 2019 at 6:52 pm said:

Hej Jerry,
nej, det finns inget som motsäger detta. Han är den enda, som levererer denna uppgift.
Sist han avhördes av polisen var i 1999.
Sedan ble han mer depressiv enligt hans broder. Orsaken kan ha varit, att hans mama dog, men det är en gissning.
Men den utlösande faktor var med största sannolikhet, att polisen knackade på hans dör mitt på natten. Han visste ju inte, att det var “vanliga poliser”, som kom, därför att hans yngre broder var bekymret över, att han inte kunne ringe upp honom. Kanske trodda han, att han skulle arresteres.

Beträffande walkie-talkier vet i vi i dag, att Sveriges stay-behind gruppe, hade övning siste fredag i varje måned, där dom tränade med WT.
För att göra det mer meningsfullt, övade dem i områden, där narkotika-handel pågick. En av dem hade kontakt till en narkortika-polis och om dem så något intressant, rapporterade dem vidare til denne polisen.

Sydafrika är nog inget het spår.
Dem hade minst en agent i Sverige i samband med, att Oliver Tambo (mener jag det var) från ANC besökte Sverige kring 15. februari och träffade Palme. Men Sydafrika hade altid en agent i ett land, som fick besök från ANC.
Jag har inte set någon polis-rapport om afrikaans-talande folk på Sveavägen på mordaftonen.
Om Palme blev skjuten av en sydafrikan, hade han nog varit proff, att han hålt käften, mens han gick på Sveavägen.
En proff smälter ihop med dem andre på gatan. Han pratar inte et främmande språk.

Varken CA eller Gunnarsson kunde agera för en främmanden makt.
CA blev bemärkt av en snes vittnen.
Gunnarsson satt på café och pratade högt med allt och alle om hur ‘Palme var en idiot’ etc.
En proff glider i hop med väggen. Han bemärks inte.
/ Paul S

Robert Acedius on October 9, 2019 at 2:54 pm said:

Hej, Paul. Jag skulle vilja veta Christer Anderssons fullständiga namn. Jag har lyssnat på poddarna med Dig och Tobias. Det har varit mycket upplysande och jag har fått mitt livs aha-upplevelse. Tack för det. RA.

PaulSmith on October 9, 2019 at 6:51 pm said:

Hej Robert,
CA’s fullständiga namn är: Anders Christer Henning Andersson.
Hälsningar, Paul S

Rickard on October 8, 2019 at 1:27 pm said:

Hej

Finns din bok på svenska? Eller kommer den ut på svenska snart?

PaulSmith on October 9, 2019 at 7:23 am said:

Nej, den finns inte på svenska.
Jag vil göra en svensk version och. evt. finansiera den själv. Men först har jag en annan bok, som jag skal göra färdig.
/PS

ove on September 1, 2019 at 8:18 pm said:

Din kilde sier at han kunne bli straffet om han snakket med deg…
Av hvem?
– hvorfor skulle myndighetene straffe ham?
– og CA kan jo ikke gjøre noe mer?
– straffes av andre i klubben, men hvorfor?
– var da CA den som utførte det på oppdrag fra andre eller?

Din kommentar om at kunne bli straffet, som han sa, hva kunne dette bety?

PaulSmith on September 3, 2019 at 8:58 am said:

Enligt svensk (och dansk) lag, får en polis, som är med i en brottsutredning, inte ge informationer till utomstående, som han/hon får tillgång til.
I fallet CA blev CA aldrig åtalat. Därför är ALT beträffande honom sekretessbelagt till år 2026.
Min insider kunde alltså bli dömd vid en svensk domstol i.o.m. att HEN gav mig tillgång till sekretessbelagt material, nämligen:
“Jan Olsson og Ulf Åsgård: The Murder of Olof Palme. Crime Analysis and Offender Profile”, Swedish National Criminal Investigation Service, Stockholm, 1996.
/Paul S

Chr on August 29, 2019 at 8:54 pm said:

Hej

Då beställer jag fram dessa dokument, men behöver lite info från dig, så kontakta gärna mig eposten.

PaulSmith on August 29, 2019 at 9:07 pm said:

Hej Christian!
Huddinge Kommun har svarad beträffande bouppgörelsen, och dem har postat mitt önske om obduktions-rapporten vidare til rette myndighet.
I morgon vil du få bo-uppgörelsen på mail.
/Paul

Björk on August 13, 2019 at 12:22 am said:

Hej Paul

Jag tänker att det skulle vara intressant att beställa fram Christer Andersons dödsbo-utredning från kommunala arkiv. Dessa är offentliga handlingar. Har du läst utredningen som efter Christer A”s självmord ?

PaulSmith on August 13, 2019 at 11:19 am said:

Hej Christian,
det lyder som en bra idé. Jag har 2. reviderade utgava av ‘Palmes Morder?’ färdig, och den skal komme til februari nästa år om inte polisen hittar CA’s revolver innan.
I 2. utgava av boken kan dessa uppgifter medtages.
/Paul

Spanare on August 7, 2019 at 5:21 pm said:

Har fördjupat mig i Palmemordet det senaste året och har aldrig trott att Christer P var mördaren, utan mer på en internationell konspiration. Efter att ha läst Gunnar Wall, Thomas Petterson, lyssnat på podden Palmemordet m.m. och nu även läst den här bloggen så är jag inne på en ensam gärningsman, men inte helt säker på vem. Mycket lutar åt CA men jag vet för lite om honom, och det finns föga att hitta på nätet, för att jag ska kunna vara helt säker.

Klart är i alla fall att den som tror på CP som gärningsman är grundlurad och/eller intellektuellt ohederlig.

PaulSmith on August 7, 2019 at 9:01 pm said:

Tyvär är jag nog den enda, som har en hemsida, som enbart sysler med Christer Andersson. 🙂
/Paul Smith

Ove on July 30, 2019 at 10:18 am said:

Er det noe nytt i saken?

Hvis en type som CA utførte dette så er nok revoleren kastet en sted.
Da må man prøve å sette seg inn i et tankemønster som passer til ham.
En slags “educated guess”.

Hvis det var en konspirasjon med profesjonelle, hva da?
Da ville jeg sørget for at den ble ødelagt, saget i stykker, smeltet om eller noe slikt, slik at den ikke eksisterte mer.
Hvis jeg hadde hatt en ledende rolle i en konspriasjon ville dette vært en viktig del av planen.

Marc Pennartz on July 18, 2019 at 12:51 pm said:

Om jag som holländare kan läsa och förstå Palmes Morder?, då är det väl inget problem för svenskar. Det är inte swahili. Jag undrar fortfarande om revolvern inte ligger in Vedasjön, nära CA:s stuga. Det låter inte orimligt om man har läst gärningsmannaprofilen.

PaulSmith on July 18, 2019 at 1:22 pm said:

Håller med om, att man borde dyka i Vedasjön.
/PS
NB: Förövrigt är swahili inte så svårt heller: Har glömt det mesta sedan jag kunde litet på slutet av 70-talet, men några ord minns jag:
Cykel = bicikeli, stations-förståndere = stasha masta & flygplan = aeropleni. 🙂 🙂 🙂

Anders on May 2, 2019 at 9:12 am said:

Min sluttsats är att han sålde revolveren tidigare än han säger, att han sålde revolveren på 80-talet medan han fortfarande var hyresgäst. Revolveren är mordvapnet, mördaren är killen som köpte revolveren. Christer Andersson trodde mördaren skulle komma tillbaka till mordplatsen och satt därför och väntade på honom vid mordplatsen. När polisen kom hem till Christer Andersson, trodde han polisen hade hittat mordvapnet och att han skulle få uppleva detsamma som Victor Gunnarsson och Christer Pettersson och tog därför sitt eget liv.

Christer Anderssons revolver är mordvapnet, men han är inte mördaren. Tur för honom, att dom inte hittade vapnet medan han levde. Han hade fått livstidsstraff för något han inte hade gjort.

Killen som sköt Olof kan få 50 milijoner om han lämnar in vapnet och säger att han hittade den någonstans, alla kommer att tro Christer Andersson var mördaren, inte killen.

PaulSmith on May 2, 2019 at 9:53 am said:

Vid en telefonsamtal med polisen den 11. januari 1994 uppger han, “at han av ekonomiska skäl hade sålt vapnet under hösten 1992 till en yngre man som han träffat på en uteservering vid Café Opera. Köparen, som var av sydeuropeisk härkomst ville först sälja narkotika.”
Och vidare berättar han, att han inte var “intresserad av detta med de hade i stället börjat prata om vapen.”
Resultat: Christer A säljer dagen efteråt sin revolver till mannen, jmf. Granskningskommissionen p. 955.
Denne förklaring är mycket långsökt efter min värdering, men enligt min poliskälla var han “intelligent”.
En intelligent person ville ha sagt, att han hade såld vapnet INNAN mordet. Och icke göra ett minnesfel på minst 8 år som samtidigt gör honom til huvud-mistänkt!
Dessutom: Om du säjer nej till en knarklangare, som vil sälja narkotika, då är langaren strax borta. Han börjar icke att prata om vapen – eller något annat för den del – med dig.
Så dum är en knarklangare icke.

Tora Holst, pensionerad åklagare on April 26, 2019 at 12:16 am said:

Hej, har äntligen fått tag i din bok. Det skulle vara värdefullt att få den på svenska. Undrar hur det går med e-boks projektet?

PaulSmith on April 26, 2019 at 7:06 am said:

Hej, det går framåt, men litet sakta, därför att nya uppgifter har kommit till sedan 2011, när jag skrev.
T.ex. uppgifterna från kriminalinspektör Lennart Gustafsson om CA köp av 5 stk .357 metalförstarkta magnumpatroner. Eller professor James W. Clarkes rapport til Granskningskommissionen, som han sendte till mig, när han hörde om CA.
Men den kommer.
Mvh/PS

Karin on April 23, 2019 at 9:44 pm said:

Hej! Tack för ditt gedigna arbete du gjort. CA verkar trolig. Vill köpa din bok “Palmes morder” på svenska helst. Jag har förstått att en e-bok kanske kommer. Men jag önskar en pappersbok. Jag tror den skulle sälja bra då den är lika seriös som Inuti Labyrinten enligt min mening. Så vet du det. Tack.

PaulSmith on April 26, 2019 at 7:02 am said:

Hej Karin,
Jag förstår dit önska om en pappersbok. Själv föredrar jag papper.
Min bokförläggare har försökt att sälja den till ett par svenska förlag, men utan succés.
E-boken drat litet ut, därför att nya uppgifter har kommit till sendag jag skrev i 2011. Boken kom ju i 2012, og blev strax sågat av Leif GW.
Varför? Därför att han trodde jag pekade på en små-tokig sjukhjälpare som het Alf Lundin.
Och när Kung Leif har pratad, då rätter journalistkåren in – bortset ifrån Anders Johansson på Aftonbladet och Hasse Aro på tv.
Mvh/PS

Mats Andersson on April 9, 2019 at 3:10 pm said:

Har inte du idiotförklarat Lisbeth? Hon har ju sett Christer Pettersson mörda sin make.

PaulSmith on April 9, 2019 at 3:18 pm said:

Nej, hon TRODDE, att hon så honom, men det gjorde hon inte.
Hon var enligt den amerikanske professor i vittnespsykologi, Elisabeth Loftus’ forskning, nog brottsplatsens sämste vittne.

PaulSmith on March 19, 2019 at 12:02 pm said:

Stefan B. skrev nyligen:
No way, this isn’t the murder…

När jag ville publicera det, aktiverade jag en fel knapp på datorn, och dem 5 ord var – pist – borta!
Men här är dem. 🙂
/PS

stefan brandt on March 17, 2019 at 6:10 pm said:

No way, this isn`t the murder…

Johan on March 15, 2019 at 12:00 am said:

Intressant läsning, men man fick ju huvudvärk av alla stavfel.

PaulSmith on March 15, 2019 at 9:29 am said:

Så skal du bare klikke over på den danske version.
Der er ingen stavefejl. 🙂 🙂 🙂
/PS

Peter Lundqvist on March 10, 2019 at 10:04 am said:

Erik Åsard bara en i raden av alla politiska grindvakter för ett genomkorrupt system, som belönas av det samma för sin pavlovska lojalitet. Erik Åsard är en mycket vänlig och tillrättalagd man tycker konspiratörerna. Eller som jag hellre skulle välja att uttrycka saken, en nyttig idiot.

PaulSmith on March 10, 2019 at 1:31 pm said:

Jag har läst Erik Åsards bok ‘Det Dunkelt Tänkte’ och vil enbart kalla honom för lat:
När han utpekar Christer Pettersson som sannolik gärningsman, bevisar det, att han icke har orkat att läsa Granskningskommissionens Betänkande. Och Devlin-kommissionens arbete i London känner han tydligen inte till heller.
Men Lars Krantz?
Han är – med en dansk formulering – totalt bimmelim. 🙂
/PS

PJ on February 28, 2019 at 2:09 pm said:

Tack för intressant läsning.
Möjligen långsökt p.g.a tidshorizonterna, men har utredningen bortfört eventuella samband med Carl Fredrik Algernons död (självmord) Jan -87 i tunnelbanan och ev. Cats Falks död Nov -84 ?
Under förutsättning att man tittar på den gemensamma nämnaren ur ett vapenexport perspektiv.
/PJ

PaulSmith on February 28, 2019 at 3:27 pm said:

Beträffande Algernon vet vi, att Palme var förbannad över, att Bofors via et bolag i Singapore sålde vapen til Iran samtidigt med att han var fredsmedlar mellem Irak & Iran, som hade ett krig på gång.
Da skulle Irak kanske vara så förbannad, att dem mördade Palme?
Nej, det tror jag inte: I Mellen Östen var det ett vanligt beteende att spela dubbelspel och Irak fick vapen från USA på den tiden: USA & Irak var uofficielt allierade därför att USA hatade Iran pga. av icke minst ockupationen av USA-ambassaden tidigare i Teheran.
Iran då? Nej, varför mörda deras vapenförsäljare?
Bofors då? Dem visste, att Palme var skit-förbannad över att dem bröd svensk vapenlagstiftning och sålde till en krigsförande makt.
MEN: Samtidigt hjalp Palme just på den tiden Bofors med en jätte vapenaffär till Indien. Indiens Prime Minister Gandhi informerade Palme om dem franska erbjudande beträffande artilleri-piecer. Palme informerade sen Bofors, och Bofors kunde då bli billigare än dem franska vapenförsäljare.
Ergo: Enbart fransk vapenindustri kunne vara intresserade i Palmes död, men när mordet hände var vapenhandeln med Indien ok. Bemärk att just Gandhi var huvudtaleren vid Palmes begravning.
Dessutom: Varje vapenaffär på denne nivå är inficered av mutor och korruption – men icke av mord.
/PS

Ove on February 16, 2019 at 9:42 pm said:

Det med dobbelgjenger er meget interessant.
Her, i det norske Dagbladet, nevnes en pirat-taxisjåfør som var helt sikker på at det var CP som stod ved Palme.
Vitnet Lars så skytteren på rimelig nært hold, han så ham ikke tydelig, men i profil, og sier at måten han beveget seg på ikke passet på CP. Lars så jo ofte CP i det daglige.

Dette er sterke indisier.
Noen mener at de ser CP, en annen sier at han ser X i profil og at det fra det fysiske ikke er CP.
Samtidig sier man i Aftonbladets artikler at CA kan minne om CP – en slags dobbeltgjenger.
Lars var bare noen få meter unna den som løp.
Vi kan jo ikke forvente at LP skulle ha et klart bilde av mannen, slik som det skjedde.
De fleste ville bli helt satt ut, og hun vel nærmest prøvde å jage vekk den som prøvde livredning – en ikke helt uventet reaksjon der og da i kaoset.

Jo, jeg er enig i at CA framstår som No 1 kandidat…
Kanskje er det enkelt som dette…

https://www.dagbladet.no/nyheter/pirattaxisjafor-skrasikker-pa-hvem-som-drepte-palme/62901588
https://www.expressen.se/nyheter/lars-sag-mordaren-natten-palme-dog/

PaulSmith on February 16, 2019 at 10:50 pm said:

Lennart Gräntz vittnesmål kom 27 år efter mordet, och är därför enligt vittnespsykologin värdelöst.
OK, han säger själv, att han pratade med Thure Nässén, och TN säger, att LG var “mycket trovärdig”.
Men Nässen ville vel enbart “redde sig egen røv”, som vi säger i Danmark:
Han förstörde utredningen med sitt försök på justitiemord emot CP.
Ressourcer som kunde har varit använt mer konsruktivt.

ove on February 16, 2019 at 2:56 pm said:

Fant denne fra Aftonbladet i 1999.
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9908/11/palmemordet.html

PaulSmith on February 16, 2019 at 5:04 pm said:

Ja, jag har också en fotokopia i mit arkiv. 🙂

Gustav on February 4, 2019 at 6:45 pm said:

Bodde han inte i en lägenhet i Huddinge?
Det var väl där polisen knackade på när han sköt sig själv?

PaulSmith on February 4, 2019 at 8:39 pm said:

Lägenheten lå i et höghus i Trångsund och jag har gissat, att Trångsund är i Huddinge kommun, men jag kan ha gissat fel.
Jag är ju dansk, men har varit både vid huset och vid hans begravningsplats.

Ove on February 3, 2019 at 7:52 pm said:

I don’t want to boost your ego – but I think you might be right about the murderer…

Jo, det utsagnet fra Østling er interessant.
Hvorfor det?
Jo, sett ut fra pistolklubbene og at han var avbildet med en spesiell hilsen med armen og hånda…
Det kan jo da vise at noen hadde utført noe som en del andre var fornøyde med.
Men kanskje ikke så smart å si mer.

Jo, jeg ville vel utført attentatet på en annen måte og jeg ledet en profesjonell konspirasjon.
Det hele koker ned til en person som CA eller politiet (som hadde mer info om diverse), ikke noe utenlandsk.
Men en perfekt konspirasjon er å få det til å se ut som noe helt annet, da kan man få oppmerksomheten rettet mot noe annet.

Jeg husker du skrev da vi diskuterte tidligere at du trodde at Krister Peterson (eller myndighetene kan vi si) ville komme med hvem det var – gjerne på dagen for drapet.
Tror du at det vil skje om noen få uker, eller er det for tidlig, eller…?

PaulSmith on February 3, 2019 at 7:55 pm said:

Hvis Krister Pettersson åbner op for posen i år, vil det sikkert ske omkring den 28. februar – altså på årsdagen for mordet.

Ove on February 2, 2019 at 7:51 pm said:

OP var på feil sted til feil tid. Det var da kanskje også CA.

1. Motiv
Ja, mange har drept for mindre sum med penger.
Jeg tror nok ikke at han hadde en plan som gikk ut på drepe OP, men at det hele utviklet seg ut fra en
situasjon hvor han da så OP og LP alene ute en vinterkveld. Det er ikke usannsynlig at han hadde med seg våpenet og at han handlet i impuls (som var drevet av et hat) der og da. Selvsagt kunne han ha gått hjem og hentet våpenet, men da ville han vel måttet vente til filmen var slutt, om han så dem før filmen. Gikk han først hjem etter filmen så kunne han jo ha mistet dem av syne.

2. Våpen
OP kan ha blitt skutt med en annen slik revolver som ikke var registrert i Sverige eller som kom fra utenfor Sverige.
Men hvis CAs våpen er den eneste som ikke er blitt testet, så er det et godt argument for det var mordvåpenet, også sett ut fra andre forhold.

3. Alibi
Det er jo spesielt at en slektning sier at han ikke var hjemme på dette tidspunktet.
Hadde de bare sagt at de ikke visste eller var sikre, men de sier at han ikke var der.
Det er også et sterkt indisium på at han er dem som skjøt.
Også da sammen med at han hadde kjøpt de spesielle patronene.

4. Vi så ikke drapet, det er ikke på film, men samlet sett begynner jeg å se at han er en meget sterk kandidat til å være gjerningsmannen. Kanskje er det så enkelt som dette.

Noen sier da Skandiamannen, som også synes tvilsomt ut fra logistikken som du har beskrevet ut fra Stickholm gater.
Ser nå at noen peker på Jacob Thedel…(fiktivt navn for morderen), men at dette skal være nærmest bombesikkert ut fra materiale etter Stieg Larsson. Her handler det vel også om en konspirasjon eller da Sør-Afrika-spor.

Jeg har ikke lest dette, men jeg lurer på om du har noen tanker rundt akkurat dette.
Jeg regner med at du har vurdert det litt.

PaulSmith on February 3, 2019 at 12:14 pm said:

Hej,
Hvis du klikker ind under “nyheter/ nyheder”i bjælken øverst på siden, behandler jeg Stocklassas bog om Jacob Thedel m.fl.
Det er nyhed nr.4. i rækken.
Jeg har læst den.

BET on January 28, 2019 at 3:49 pm said:

Vet man vad eller var Christer Andersson jobbade med. Han måste ju jobbat någonstans även om han vid tillfället var arbetslös.

PaulSmith on January 29, 2019 at 11:54 am said:

Det enda jag vet, är vad som kan läses i Granskningskommissionen (p. 957):
I 1980 hade han vunnit en stor summa pengar på spel.
Sedan har jag hittat ut av, att det var 1 mio. kr. på travbanen i Solvalla.
Dessa pengar ingick i ett aktiebelånings-cirkus, där han blev ständigt rikare och rikare (på bankens papper i allefall).
Men när regeringens annoncerade en fördubbling av avgiften på aktiehandel, rasade börs-kurserna och han var i principen konkurs.
Vi vet också, att en f.d. arbetsgivare hade ett notat om, at han ALDRIG igen skulle få anställning hos honom.
Vi vet också, att han senare fick skatteskulder, men selve din fråga kan jag inte svara säkert på.
Men jag gissar – men det ÂR EN GISSNING – at han i bland har fåt pengar av sin mamma.
Han bodde ju husfritt i föräldrarnas sommarstuga sedan hästen 1987. Efter mammans död i början af det nya årtusind, säljs sommarstugan, vilket väl också har get pengar.
Om han har fåt social pension, vet jag inte, men OM han hadde, kunde det ju förklara mycket kring din fråga.

Ove on January 26, 2019 at 1:25 pm said:

Hei,
Dette var interessant med disse patronene. Det styrker din teori om CA. The 5-year-gap om revolveren sier jo egentlig at argumentet om husleien (hyran) var noe han fant på der og da for å ha noe å si.

PaulSmith on January 26, 2019 at 3:44 pm said:

Hej!
Jeg kan kun være enig!
Paul S

Lars-Erik Svahn on December 16, 2018 at 10:31 am said:

När ska Christer Andersson ha sålt sin revolver?

PaulSmith on December 16, 2018 at 12:19 pm said:

Han påstår, att det var i hösten 1992.
Orsak: Han var efter med hyran til sin lägenhet.
Svaghet i argumentet: Han flyttade från sin lägenhet i augusti 1987.
Sedan bodde han husfritt i föräldranas sommarstuga i Västerhanninge.

Lennart Gustafsson on November 25, 2018 at 10:41 am said:

Hej, mitt namn är Lennart Gustafsson f.d. kriminalinspektör i Rikskrim Palmegrupp. Kom att att jobba med mordet i 32 år innan det blev pension. Var bland annat den polis som kom att arbeta med Christer Andersson som enligt mig var en bättre kandidat såsom Olof Palmes baneman. Vill upplysa dig om att Hasse Aro har en podcast på radio där jag hösten 2018 blev intervjuad om just CA. Lämnade nya uppgifter om CA och hans medlemsskap i den skytteföreningen han var medlem i.
Har din bok blivit översatt tio Svenska?

PaulSmith on December 2, 2018 at 12:25 pm said:

Hej!
Ja, jag upptäckte dig när du i Polistidningen var intervjuat i januari 2016 och jag förstod, att det var du, som bl.a. skrev sammanfattningen om ‘GH’.
Tackar för informationen om Hasse Aro, som radio-intervjuade mig i 2012, när boken ‘Palmes Morder?’ kom ut. Tyvär sågade Leif GW boken direkt – utan ens ha haft den i handen.
Min gissning: Han blev ringt upp och hörde, att jag pekade på én från Gärningsmannsprofilen, och han har då hørt “CA” som “GA” – och har sen trott att jag pekade på profil nr. 1, dvs. skjukvårdaren Alf L.
Men jag vil nu söka efter Hasse Aros podcast. Jag var min stuga i Norra Halland och hörde hans genomgång och intervju med Jan Olsson.
Beträffande översättning jobbar jag just nu tillsammans med en svensk om att göra en e-bok på svenska. Ja skal låte dig få besked, när den är färdig. 🙂

Stefan on November 16, 2018 at 12:48 pm said:

1. Varför säger Christer att han sålde vapnet på 90-talet om han skulle vara mördaren? Hade vapnet hittats hade han ju då erkänt att han ägde det 86. Hade han sagt att han sålt det -85 hade det varit lättare att bortförklara. Finns det vittnen (från ex. skytteklubben) som sett vapnet efter -86 i Christers ägo? Eller har han helt enkelt uppgett att han sålde vapnet det datum han gömde det?

2. är det säkerställt att Palme var på TV vid den tidpunkten då Christer sköt mot TVn? om grannarna polisanmälde händelsen borde man ju veta ganska exakt när det hände.

PaulSmith on November 16, 2018 at 3:54 pm said:

1. Jag vet inte, varför han sa, att han sålde vapnet i hösten 1992.Det var, vad han sa.
När AftonbladetsAnders Johansson frågar till dette, säger han ju, att om polisen hade kommit tidigare, hade han haft vapnet, men nu trodde han icke längre, at dem var intresserad i vapnet pga.den långa tid.
Om det finns vittnen från skytteklubben, som har set det efter 86, vet jag inte. Jag hade ett avtal med et medlem, som utmärkt mindes CA. Jeg åkte till Stockholm för att träffa honom, men han ringde 20 minutter innan vårt möte och sa, att han kunde straffes, om han pratede med mig.

2. Enligt Granskningskommissionens Betänkande var Palme på TV-rutan, när han sköt, och enligt min källa inom Palmeutredningen, er ALT, vad som står i GKB om CA sant.

Jeg tillägger: Han säger han sålde vapnet på Cafe Operas Uteservering till en sydlänning & knark-handlare. Den förklaring är en dum kliche. Kan någon tro på det?

Jonas Nordin on November 2, 2018 at 1:49 pm said:

Hello,
I almost knowing erything wort knowing abut the murder of Olof Palme (including that Christer Andersson Washington the murder). Byt i don’t knowing the name of the konditorie that Christer Andersson used to visit (at the murder site).
Irritating.

Do you know it?

PaulSmith on November 3, 2018 at 10:08 am said:

No, I have tried to figure it out, but with no succes. 🙁
Paul S

Bjorn Hjalmarsson on October 6, 2018 at 6:28 pm said:

Hi,

I want to get in contact with Paul Smith regarding his book om Palmes Mördare. Jag har försökt att beställa den i Sverige men det har inte gått. Finns det möjlighet att beställa den som e-book, man kan då översätta till svenska..

Med vänlig hälsning

Björn Hjalmarsson

PaulSmith on October 6, 2018 at 6:32 pm said:

Hej Björn,
jag är övertyget om, att du kan beställa den hem från ett svensk bibliotek, som då låner den från Danmark. Då kan du ta en fotokopia och evt. översätta den.
Hälsningar
Paul Smith

Jonas on September 21, 2018 at 10:54 am said:

Hasse Aro om Christer Andersson del 1 av 2

https://podcasts.nu/avsnitt/fallen-jag-aldrig-glommer-med-hasse-aro/4-biografmannen-palmemordet-del-1

PaulSmith on September 21, 2018 at 4:39 pm said:

Tackar Jonas!

ove on September 3, 2018 at 9:42 pm said:

Hei igjen,
Jeg synes at dette har vært så interessant at jeg har bestemt for å anskaffe meg denne boken, se lenke.
http://hovedland.dk/bog/palmemordet.htm

Jeg liker som deg å prøve å gå i dybden på saker og ting.

Bare et lite spørsmål: Hva er “gøglebilleder”? 🙂

PaulSmith on September 4, 2018 at 4:56 pm said:

Det kommer från det gamla latinske ordet “simulakrum”, som betyder något i riktning af “gyckelbilder” – måste det vara på svenska.
Tror jag. 🙂

Ove on July 27, 2018 at 2:08 pm said:

Din kommentar av 26.juli, 2018, 8:37 am.

Av sterke argumenter mot CP er jo typen revolver og CPs sannsynlige uerfarenhet til å avfyre skuddene slik de ble avfyrt.
Men da kan man jo si “pure luck” om det, men det vil man jo ikke.

Joda, WW2 er én sak.
Da var det én bevegelse mot mange tystere for en stor okkupasjonsmakt.
Så det var naturlig at man lærte og ga kommando om hvordan det skulle skje.
Samfunnsforholdene var jo helt forskjellige fra Sverige anno 1986.

Her er målet kun én person, OP.
Og om det var en liten engere gruppe i polisen / paramilitær, så bedrev de ikke drap i stor stil heller.
Vi har generelt alt fra ‘novice’ til ‘master’.
Novisene ble oftest att, mens mesterne sjelden eller aldri.
Hadde man god opplæring innen politi eller militært, så ville sjansen for å komme seg unna være større enn hos en tilfeldig amatør.
Og som sagt, hodeskudd med den amunisjonen ville mest sannsynlig gi blodsprut på GM.
Nå kom jo blodet via munnen som et resultat av skuddvinkel og hva som ble truffet.
Slik sett var det ‘master’.

Ja. LP ble skadd, et streifskudd.
Skuddet er godt det, men dersom hun reagerte litt uventet en brøkdel av et sekund ville det være nok.
CPs skudd nr 2 ville sannsynligvis truffet en fugl e.l…
Men en fra polisen / paramilitær som ikke er en trent drapsmann kan ikke uten videre forventes å reagere som en slik en,
når det tross alt er landets statsminister og frue man skjøt på.

Husk at CA skal ha skutt i stykker sin TV da han så OP på skjermen.
Han begikk også selvmord da politi ringte på dørklokka.
Ikke nødvendigvis en som har stålkontroll i dramatiske situasjoner.
Så han kunne også ha skutt vilt (altså mye) mot OP og LP for å kvitte seg med et vitne.
En mer proff ville kanskje velge å forlate stedet hurtigst mulig.
Du skriver jo selv at et vitne så GM stådende og se på dem et par sekunder (sikkert +-).
En rolig CA som vi ser ellers ble krakilsk?
Mulig, men veier like mye mot ham som for ham.

Vel, selv innen polisen / paramilitære kunne det jo finnes noen som mislikte CP av diverse grunner.
Sterkt nok til å ville rydde ham av veien.
Det er mye merkelig.
Du kjenner jo til 22.juli 2011 i Norge og drapene på 69 på Utøyda og 8 i Oslo.
Selv i dag er det mange overlevende som mottar drapstrusler.
Mange av truslene er sikkert bare idioter som morer seg, men hvem vet om det ikke finnes noen som mener alvor?

Vel – vi er i alle fall enige om at det er nærmest usannsynlig at CP var GM.
Hellr ikke at Skandiamannen var det.
Der er vi enige!

Til slutt – tror du at vi vil få en klar uttalelse fra de svenske myndighetene om de har sikre bevis for
hvem som skjøt OP?

PaulSmith on July 28, 2018 at 8:13 am said:

Ressler sagde alene “pure luck” vedr. skuddets effeltivitet. CP kommenterede han ikke, da han ikke havde hørt om ham. Han kommenterede alene udfra mordstedets vidneforklaringer.
Nej, du har ret. Grupper indenfor politi/militær begik heller ikke drab “i stor stil”. De begik hverken mord eller drab.
Det nærmeste vi kommer er dels nogle narko-betjente, som tævede en narkoman til døde i en celle. Men det var ikke hensigten. Og så var der en stor og tung politimand, som sad så længe på en ung ballademagers brystkasse, at den unge mand blev kvalt. Jeg kender ikke andre tilfælde.
At nogle fra politi/militær så pludselig skulle have myrdet Olof Palme, tror jeg ikke på. Beviser mangler.
At CA begik selvmord blev forudsagt af profileksperten James W. Clarke allerede i 1998, da Palmekommissionen bad ham om at se på materialet fra mordstedet.Det gør den type gerningsmand ofte: De har rundet de 30 år og den succes, de ventede i livet er udeblevet: Det er så “politikernes skyld”. Breivik falder ind under den kategori, mere præcist kategori II, hvor gerningsmanden blander politik ind i sine argumenter.
Af Clarkes bog fremgår det, at kun ca. 25 % af mord og mordforsøg på USA-præsidenter & præcisentkandidater og Martin Luther King blev begået af politiske grunde.
Resten blev begået af folk, der var særlinge i større eller mindre grad, og disse kan inddeles i 3 grupper.
Kort sagt: Jeg tror ikke på, at en proff gruppe ville “gå nye veje” og eksperimentere med likvideringsmetoder, når det drejer sig om at myrde OP. Jeg tror, de ville vælge den sikre metode: GPU/KGB-metoden, som også mafiaen på Sicilien anvender og den danske modstandsbevægelse anvendte.
Jeg har læst adskillige beretninger i Peter Øvig Knudsens bog “Efter Drabet”, hvor gamle modstandsfolk fortæller om deres likvideringer. Jeg mindes ikke, at hovedskud skulle give problemer med “blod på tøjet”.
Dernæst: For en proff gruppe måtte det være klart, at Palme-parret var på vej hjem. De boede i Gamla Stan, hvor gadebelysningen er mildest talt elendig pga. fredningsbestemmelser.
Gamle Stans meget mørke gyder er det perfekte sted at myrde fremfor på Sveavägen, som er fuldt oplyst, og hvor 22 mennesker straks bemærkede, hvad der var sket.
Ja, jeg er sikker på, at den nuværende efterforskningsleder Krister Pettersson kommer med en løsning. Det har han annonceret.
Mit gæt: Omkring den 28. feb. næste år.

Ove on August 4, 2018 at 3:15 pm said:

“Pure luck” er jo et argument man ikke kan argumentere mot.
Det betyr jo: Slik var det bare…
For all del, hver dag motbevises det vi kaller for det vanligste og det vi forventer.
Men noen vil også bruke “pure luck” som et argument for at CP var den som avfyrte revoleren.

Jeg tror vi normalt kan forvente blodsprut på den skyter i hoder fra 3 meter og mindre med en slik magnum 357.
Det er også brukt som argument i en sak hvor man ut fra det krev de dødsstraff (hva som ble resultatet vet jeg ikke).
Vi har også en historie, om endog spesiell, om en 33-åring som skjøt seg selv i hodet samtidig med 2 slike revolvere.
Gjengitt på PubMed.
Han fikk jo denne blodspruten på hendene.
Så det er rimelig sannsynlig at man ville fått “back blow blood stains” ved å drepe med 357 i hodet fra “close range”.

CA begikk jo selvmord da politiet ringte på døra mange år etter drapet.
Var han i politiets mistanke før?
Vel, 25% tilsier per se mindre sannsynlighet enn større sannsynlighet.
25% er jo relativt mye, for her handler det jo om en bevisst handling og ikke bare tilfeldigheter.

Med proff tenker jeg ikke egentlig på en profesjonell leiemorder man henter inn.
Men mer noen som har erfaring med våpen og trent til å utfære handlinger på politi- eller militærmåte.
Ok, CA hadde jo en viss erfaring med våpen, men likevel ikke den typen jeg tenker på.

Vel, du har gode poeng i at stedet var godt opplyst og mye om CA.
Men så vet vi vel også at 22 personer vil avgi forskjellige forklaringer, kanskje tildels veldig forskjellige.
GM ble jo aldri tatt.

Det blir spennende hva Krister Pettersson sier om hvem som var GM.
I’m not gonna bet aginst you :).
Vi er enige om at det ikke var CP.
Det var nok heller ikke Skandiamannen – det virker mest som en dårlig film.

ove on July 22, 2018 at 1:00 pm said:

Om man forstår norsk :).

Jeg tenker på de 2 argumentene mot “polis”.
1. De ville ha skutt ham / dem hjemme fordi han hadde ikke vakter der.
2. Vitnet som løp etter ble ikke skutt.

1. Hvem visste at han ikke hadde vakt hjemme?
Var det allment kjent?
Eller visste bare politiet / myndighetene det?
Dersom dette ikke var allment kjent, så ville de som kjente til det kunne bli mistenkte.

2. Hvor ble det av gjerningsmannen?
Vet noen det med sikkerhet?
Anta at det var en nr 2 som skulle dekke opp den som skjøt, så ville det jo kanskje ikke være nødvendig å skyte dette vitnet før ved et gitt tidspunkt.
å skyte dette vitnet. Og noen ville også kunne se nr 2, etc. etc.

Så, jeg vet ikke hvem som drepte OP, nå sier du CA, mens jeg nyligen så at svensk TV4 (?) er like overbeviste om Skandiamannen, som jo ikke er den samme som CA.
Jeg sier heller ikke at det var noen i “polisen”, men de 2 argumentene som nevnes utekukker jo ikke dette.

Btw, meget interessant dette nettstedet :).

PaulSmith on July 22, 2018 at 3:05 pm said:

Hej Ove
Livvagterne vidste, at han aldrig havde livvagter på bopælen. Livvagterne kom fra Säpo. Selvfølgelig kan alt tænkes, incl. den hypotese, som du opstiller, men jeg tror blot ikke på den. Dernæst: Et skud mod kroppen kan man sagtens overleve.
Det opdagede “amatørerne” i Holger Danske fra 1943-45, når de likviderede Gestapo-agenter. Og så måtte de begynde forfra.
I Jylland har det illegale politifolk, som dræbte Gestapo-folkene. De sluttede altid med flere hovedskud. Kommunisterne i BOPA gjorde det samme. Det lærte de i Den spanske Borgerkrig. Her er altså et “erfaringsmateriale” på 400 dræbte Gestapo-meddelere.
Gerningsmanden forsvandt, dér hvor Regeringsgatan slår et knæk til højre ved Jutas backa. Formentlig fortsatte han mod nord, og længere fremme smelter Regeringsgatan og Birger Jarls Gata sammen, og dér kan han smelte sammen med de mange fredags-berusede svenskere og lige så stille spadsere hjem.
Skandiamanden tror jeg ikke et sekund på. Det skyldes bl.a. at den rute, han skulle have taget efter Jutas Backa og tilbage til mordstedet, hvor han så “blandede sig med vidnerne” er ALT for lang.
Årsag: Brunkeberg Ås, som er en del af Stockholmsåsen, deler Stockholm i to dele her. Den løber jo næsten nord-syd, og Sveavägen er på den vestlige side, mens Regeringsgatan ligger på den østlige side. Åsen er et langt klippemasiv, hvorfor det faktisk er lettest at komme igennem via den tunnel, som begynder ved Tunnelgatans østlige ende. Men den var låst af den pågældende aften.
Mvh
Paul Smith

Ove on July 23, 2018 at 9:30 pm said:

Jeg tenker litt på skyteepisoden.
Den er jo profesjonell.
– skuddet rettes øverst i rygg en vinkel som ødelegger virvel nr 5 og store blodårer inn til hjertet og ut fra hjertet.
– OP blør sterkt gjennom munnen
– et hodeskudd ville jo kunne føre til at GM fikk mye blod sprutet på seg
– jeg ser ditt poeng med hvordan svikere i krigen ble drept (backup), men er det nødvendigvis helt sammenliknbart hvor målet her er 1 (eller 2) og ikke en okkupasjonsmakt?
– vi vet jo heller ikke om det var en som dekket, men som vurderte situasjonen at det ikke var nødvendig å stoppe det vitnet som løp etter GM

Jeg mener at det som skjedde ikke avskriver proffer, men at det heller ikke avskriver en slik som CA.

Men – jeg skal bruke tid på å lese så mye som mulig av det du har skrevet om saken. 🙂

PaulSmith on July 24, 2018 at 8:28 am said:

Ja, bagefter kan det se professionelt ud. Men det kan også være “pure luck”, som FBI-eksperten Robert Ressler påpegede, hvorefter han henviste til anden del af aktionen: Skuddet mod Lisbeth Palme.
Det strejfede hendes ryg, hvorefter hun ser op og råber: “Vad håller ni på med!?”.
Han ser på henne, drejer runt og løber bort.
Her havde en professionel skaffet dette vidne af vejen. Hun var jo det eneste vidne, han syntes at have bemærket.
Ressler tillægger, at efter første skud, var “gassen gået af balonnen”. Hans had aftager straks efter han har skudt mod sit primære hade-objekt. Sådan plejer den type gerningsmænd at agere.
En professionel ville ikke hade Palme. For ham var mordet blot et stykke arbejde. Endnu en dag på kontoret så at sige, og til dette arbejde hører, at et centralt vidne også skal gøres tavst.

Ove on July 26, 2018 at 5:02 pm said:

“Pure Luck” kan man ikke avskrive, det er sant, men hvor sannsynlig er det?
Med “proff” tenker jeg ikke nødvendigvis på en såkalt leiemorder, men mer på noen som visste hva man gjorde.
Ordet proff er nok ofte blitt brukt fordi alternativet jo har vært CP som var mer “brusehode” (impulsiv og uberegnelig).

Hvis GM var noen fra “polisen” eller andre miljøer som er nevnt, så ville man jo kunne ha kombinasjonen dyktighet + hat.
Slik betraktet, en “proff” vs CP.
Og LPs vitnemål har man jo også stilt spørsmål ved om flere ting, og alt er jo ikke konsekvent der heller.

PaulSmith on July 26, 2018 at 8:37 pm said:

Vedrørende “pure luck” var der mange eksempler på dette i Danmark 1943-45:
3-4 skud mod kroppen, men alligevel overlevede Gestapo-stikkeren og kunne give en beskrivelse af gerningsmændene.
I Århus var den første Gestapo-agent en grønthandler, som hed Jäger.
Han blev skudt flere gange i maven, men døde først et par dage senere, og kunne derfor beskrive modstandsfolkene.
Da ambulance-folkene bar ham ind i bilen, jamrede han: “Åh, jeg dør!”.
“Det er fandme også meningen”, svarede redderen fra Falck.
Men derefter udgik der ordre fra modstandsledelsen i Århus om, at alle likvideringer SKULLE afsluttes med hovedskud.

PS: Ja, man kan stille spørgsmålstegn til visse dele af Lisbeth Palmes vidneforklaring, men IKKE, at et skud strejfede hendes ryg. Da hun tag frakken af på sygehuset, opdagede en sygeplejerske blodet, som var trængt gennem hendes bluse.
Sygeplejersken konstaterede at hun havde et langt strejfe-sår henover ryggen – “som et piskeslag” – og forbandt hende og gav hende en ren bluse.
Morderen skød altså mod hende, men formentlig fordi hun og Palme gik arm i arm, trak Palme hende med sig ned i faldet. Var det ikke sket, kunne hun være kommet alvorligt til skade eller måske blevet dræbt.
Ergo: Han skød mod hende, men konstaterede, at hun levede i bedste velgående: “Vad håller ni på med?”. Her havde en proff. gjort sit arbejde færdigt.
Den sætning har hun selvfølgelig godt kunne huske. Hun råbte den selv. At hun DEREFTER – da Palme er døende/død – kommer i chock og blander ting sammen, er noget andet.
Endelig: Det er vidnefast, at han stod et par sekunder og så på Lisbeth og den døende/døde Palme. Hun sad på knæ. Hun levede altså. Alligevel drejede han langsomt om og begyndte at løbe væk, skønt hovedvidnet levede i bedste velgående.

PPS:Jeg har aldrig forstået den dybere mening med, at svenske politifolk skulle myrde deres statsminister.
Der findes ikke nogen, der er så fanatisk lovlydige som svenskere. I 1986 var det endnu mere udtalt. 🙂

Ove on July 22, 2018 at 7:52 pm said:

Kolonne 1 = parameter
Kolonne 2 = CP

Kolonne 3 = CA

Hvis impulshandling: 0,6 – 0,4
Hvis planlagt handling: 0,3 – 0,7
Evne bruk av skytevåpen: 0,1 – 0,9
Antatt hat til OP: 0,4 – 0,6
Egen dødsmåte: 0,3 – 0,7
Vitner om mann som løp vekk: 0,3 – 0,7
LP’s vitnemål: 0,9 – 0,1
Domstolene: 0,3 – 0,7

Utregnet ved Bayesian Inference blir sannsynligheten
CP 5%
CA 95%

PaulSmith on July 22, 2018 at 7:57 pm said:

Intressant!
Min hustru og jeg er på vej til sommerhuet i Halland. Hun er fhv. matematiklærer, så jeg vil vise hende dine beregninger, når vi er der. 🙂 🙂

fredrik on July 19, 2018 at 12:31 pm said:

Det pratas om att stay behind skulle vara inblandade i mordet.
Stig Engström var ju själv involverad i den rörelsen, kan det vara så att han mycket väl visste vem mördaren var?
Hans beteende på mordplasten kanske bara var ett sätt att förvilla alla och ge mördaren ett duktigt försprång

PaulSmith on July 19, 2018 at 3:25 pm said:

Hej fredrik,
läser man Daniel Gansers bok “NATO’s Secret Armies, Operation Gladio and terrorism in Western Europe”, 2005, är det klart, att Stay Behind begick mord på politikere i Grekland, Italia och Tyrkiet. Dessutom stod dem bak många terroraktioner mod “vanligt folk” för at destabilisera landet, tex. bomben i väntesalen för 2.klass passagerare på Bologna Centralstation.
Men längre norrut, som i Belgien och Vesttyskland, stod dom enbart bak några enskilde – men likavel hemska – mord på helt vanligt folk, men dem mördade ingen politikare.
Nord för den danske gränsen syftade dem enbart med spionage emot kommunister och ‘vänter-ister’. Men ingen mord eller terrorism.
Därför tror jag inte, at dessa Medel-Svensson’er och grå-sosser i Sveriges Stay-Behind plötsligt skulle få den radikala idé att mörda Palme.
Ergo tror jag inte heller, att Skandia-mannen visste något alls.
Han var på väg hem och fick sitt livs upplevelse. 🙂

rolf jacobson on May 28, 2018 at 3:35 pm said:

Intressant !
Jag satt i T-banetåget som stod ganska länge på Hötorgets T-banestation.
En man som påminner om denne kom in och ställde sig med ryggen och liksom försöker göra sig osynlig vid ett av dörrparen, kanske mellan 23:20 och 23:30. Mannen uppträder som om han inte vill bli sedd och möter mig med en hotfull blick.
Jag kände att han liksom sa “Om du röjer mig så tar jag ihjäl dig”. Han åkte med tåget söderut och jag noterade att han var borta vid T-bana Medborgarplatsen.
Jag tror han håller något i högerhanden innanför rocken. Jag har berättat detta några ggr för plamespanarna.
Signalementet jag kommer ihåg var att mannen hade ett högt hårfäste.

Jan jonasson on May 26, 2018 at 7:27 pm said:

Helt fel när det gäller nr på s&w revolvern. Absolut inte ett 357 revolver nr möjligtvis 38 special. LP kunde vidare höra och föra samtal efter skotten vilket hon aldrig kunde gjort om en 357 avlossats på det av ståndet. En 357 revolver ger ringningar och smärta i öronen på minst 10-15 avstånd. Enda sättet är att de nära vittnene hade hörselkåpor eller att det var ett annat vapen. Att koppla dessa kulor till en pistol är omöjligt då de bara går att skjuta i revolver sammt två märken av pistoler som är extremt vanliga och mycket opraktiska. Jag skjuter mycket sk magnum skytte på min fritid är även instruktör i skytte och vapen mekaniker.

PaulSmith on May 26, 2018 at 7:54 pm said:

Nej, inte alls fel, jmf. profileksperten Robert Ressler från FBI.
Han blev interviewet av Granskningskommissionen:
“Ressler noterade att Lisbeth Palme inte hört något skottljud i sin närhed. Detta var enligt Ressler ett känt fenomen, som även hade ett namn: “auditory exclusion”.
Det förekommer nämligen att personer som varit med om skottlossning under stress rapporterar att de med säkerhet inte hört något ljud. Det gäller även polismän. Ressler uppgav även ha upplevt detta själv, då han en gång av missatg avfyrat ett vapen: han såg hålet i väggen och kände krutröken men hörde aldrig något skott”.
Citat: Gransningskommissionens Betänkande, p. 905.

Monica Meurling on May 26, 2018 at 5:23 pm said:

“Den 25 april förhörs han för siste gång, och kan till exempel berätta, att Lisbeth Palme bl.a. sa: ”… jag har blivit skjuten i ryggen…”
Ja, mördarens skott nr 2 hade träffat henne långs ryggen. Det upptäckte polisen först ett halvt år senare, men Stig Engström fick uppgiften av Lisbeth omedelbart efter.”

Det här var skumt. Hur kunde LP berätta för SE att hon blivit skjuten i ryggen?
Ett faktum som polisen/utredare visste först 6 månader senare!
Talar det inte snarare för SE som GM? Han visste att han skjutit mot LPs rygg.
LP visste inte det . Dessutom var hon i “hysterisk chock” enligt samstämmiga vittnen utom påstådda vittnet SE som påstod att hon var sansad nog att lämna uppgifter till honom.

PaulSmith on May 26, 2018 at 6:03 pm said:

Visste Lisbeth Palme icke att hon var skådat?
Polisförhör med Lisbeth P den 1. mars kl. 15.35:
“Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det “brände til på ryggen”.
Ergo: Hon vistte det.
Att polisen icke funderer ytterligare över dette, förvånar mig inte med tanke på polisens agerande.
Läser man SE’s första vittnesmål var hon icke i “hysterisk chock”, när han pratade med henne. Nej, det är icke alls konstigt. Det bliver hon först ganske kort efteråt, när hon upptäcker, at Olof P er död/döende.
Bemärk: Stig E lämnade Sveavägen 44 klockan 23,20. Det är vittnesfast med fröken Ur och stämpelklockan som “vittnen”, jmf Rikskriminalens Tilläggsprotokoll B, A2, p. 43.
Mordet händer klockan 23.21 – +/- 10 sekunder, jmf Granskningskommissionens Betänkande p. 183.
Enligt Google Mapps tar det knappast 2 minut för SE att komma fram til korsningen, men han var där förinan, därför att han SPRANG för att nå sista tåget til Täby.
Ergo: Lisbeth P’s “hysteriska chock” hade inte infunnet sig, när han var där – men strax efteråt.

Jon E on May 26, 2018 at 9:00 am said:

Förstår att problemet med den här förklaringen ligger i hur Engström kan både vara vittne och mördare på samma gång. Jag har inte läst Filter än, men vilken förklaring ger de till hur Engström planerade mordet? Såg han Palme vid biografen och bestämde sig för att gå hem och hämta sitt vapen?

PaulSmith on May 26, 2018 at 9:23 am said:

Hej Jon E
Jeg har inte läst Filter heller, men enbart Aftonbladets referat.
Men när du frågar, har jag hittat det första polisförhöret med Engström fram. Det är från 10. mars:
“Fredag den 28/2 1986 klockan 23.19 stämplade Engström ut från sin arbetsplats på Skandia, Sveavägen 44. Vid senare kontroll med fröken Ur har det konstaterats att stämpeluret gick 1 minut för sakta. Rätt tid skall således vara 23.20. När Engström lämnade Skandia var han kläd enligt följande…” (…)
“När Engström ca. 5-6 sekunder senare ( = efter han har hört skotten, Paul S) kom frem till korsningen Tunnelgatan – Sveavägen uppmerksammade han en man som låg på gatan. Engström tänkte först, att det var någon från “A-laget”. På huk bredvid mannen var en äldre kvinna, vilken senare visade sig att vara Lisbeth Palme. Vidare en ung kvinna och en ung mand…”
Vad Filter menar, vet jag inte, bortset ifrån att dem måste mena, at SE gick omkring med en .357 Magnumrevolver i fickan på sin arbetsplats på et försäkringsbolag. 🙂 Men polisens protoll har dem tydligen inte läst.
Mvh
Paul Smith

Jon E on May 26, 2018 at 11:43 am said:

Det är just den bristen på förklaringar som gör att de flesta spåren inte kan tas på allvar. Hur kan en person som Engström kliva ut på gatan från sin arbetsplats för att några minuter senare avrätta någon med revolver på öppen gata. Jag kan inte detaljerna i förloppet men det hänger inte ihop rent logiskt. C Andersson däremot. Det förloppet känns mycket mer rimligt. En nedgången person som ogillar samhället, vänstern, Palme. Går spårlöst omkring i området. Ser Palme utanför bion. Uppbringar tillräcklig ilska för at bestämma sig. Noterar att Palme inte har livvakter. Vet att han har tid på sig att gå hem och hämta vapnet. Återkommer till bion med vapnet. Följer efter. Avvaktar tills dess att det befinner sig så lite folk som möjligt i närheten. Noterar att Palme är påväg mot T-banenedgången. Pang.

Nu har jag köpt Filter och ska sätta mig ned och läsa. 🙂

PaulSmith on May 26, 2018 at 12:17 pm said:

Jag kan kun istämma!
God helg!

Jon E on May 27, 2018 at 9:17 am said:

Har läst Filter nu.

Anta att SE är mördaren som efter skotten sprang uppför trappan, ned till Nalen och sedan vänster på Regeringsgatan för att sedan göra sig tillräckligt informerad om att ingen följer efter honom och därefter återvända till sin arbetsplats där han larmar händelsen som ett vittne. Eftersom han senare hördes som vittne så borde det bygga på dels uppgifter han lyckats ta del av genom att återvända till brottsplatsen samma kväll, media och sina egna upplevelser när han skjuter Palme. Det kan ju förklara hans märkliga vittnesmål?

Anta att SE inte är mördaren utan just det förvirrade vittnet som tittar på klockan när skotten bränner av utan att notera dem, som pratar med Lisbeth, som beter sig märkligt när han jagar efter poliserna bort mot Luntmakargatan, som överhör ett vittne och som vill notera att uppgifterna handlar om hans egen klädsel. Varför finns det ingen som noterat hans närvaro på platsen under de första minuterna på mordplatsen? Det enda som talar för det var ju uppgifterna om en man som stod och pekade på militärt vis, men som senare förklarades vara BMW-mannen.

Anta att SE varken är vittne eller mördare utan enbart det störande moment i undersökningen som kommer med upplockade fragment från mordkvällen. Hur skulle han tillgodogjort sig dessa detaljer utan att vara varken mördare eller huvudvittne?

PaulSmith on May 27, 2018 at 9:41 am said:

Jag vil framföra 2 moment til:
1) Man kan följa Grandmannens färd från Grand innan filmen ‘Brödrene Mozart’ tog slut kl. 22.07 och fram till at han står på det västra hörn av Tunnelgatan – Sveavägen. Den placeringen förklarar och så, varför minst 2 vittnen menar, att han kanske kom från reklampelaren nära Sveavägens bilbana.
2) Jag förstår att SE sköt med pistol, men har inget set om, att han sköt med revolver. Och skott nr. 2 visar att mördaren var en tränad revolverskytte, jmf. FBI-experten Robert Ressler till Granskningskommissionen p. 906-907.
Det var Christer A och så.

Andrew Dayton on April 11, 2018 at 8:59 pm said:

Hi Paul, this quote is from your own site:

“He tells Anders Johansson that the reason for him to sell the gun was that he was behind with his rent for several months, gotten reminders and was going to be knocked down. This was the reason why he sold his revolver in the autumn 1992. This makes no sense. Christer Andersson had already moved out of the apartment in Hälsingegatan on the 18th of August 1987. Basically he lived with his parents but Olof and Astrid Andersson hardly ever gave their own son any reminders”

As you can see he sold his gun before August 1987 and certainly not autumn 1992, more likely autumn 1995. The reason why he visited the confectionery, was that he was hoping to see Olof Palme’s murderer, the guy he sold the revolver to. Just like you, he was trying to solve the murder.

Who saw him after the murder with exactly the same revolver (serial number 61575) ? Don’t you think the police would have stopped investigating him if that was the case ?

Andrew

PaulSmith on April 11, 2018 at 10:40 pm said:

No, I can’t se that.
I can only see, that he is lying.
At least one member in the Academic Pistol Club had seen him with his gun AFTER Palme was murdered in february 1986.
I had an agrement with this guy and was going to meet him in Stockholm in oktober 2011, but the day before the police said to him, that he was not allowed to talk with me, and he backed out.
Between the lines – but not very well hidden – the police officer Lennart Gustafsson told Aftonbladet 30 years after Palme eas killed, that he had his gun AFTER the killing.
If Andersson had been smart, he would have said, that he had forgotten his gun in an underground train BEFORE the police in the summer of 1989 announced, that ALL Smith & Wesson .357 Magnum should be tested.
Here he made his great mistake.

Andrew Dayton on April 10, 2018 at 7:58 pm said:

Hi there Paul

Christer Andersson wasn’t Olof Palme’s murderer. Christer Andersson killed himself because he thought the polis had found the gun that killed Olof Palme. (The revolver he sold to Olof Palme’s murderer before February 28, 1986 ) He lied about what year he sold it, because he didn’t want to get involved.

Andrew

PaulSmith on April 11, 2018 at 2:28 am said:

It does not make sense:
Olof Palme was killed en 1986.
Andersson told the police, that he sold the gun in 1992.
If he did not want to get involved, he would have said, that he sold it BEFORE Palme was killed. Not 6 years AFTER!
But then he had a new problem: The members of his shooting club, Academic Pistol Club. They could remember, when it was the last time, they saw him with the gun, and that was AFTER Palme was killed.

Henrik on March 24, 2018 at 1:42 pm said:

Hej,
Christer Andersson känns “rätt” på många sätt. Om det var så att han njöt av att återvända till mordplatsen så måste man anta att han aldrig gjorde sig av med mordvapnet och att han inte slängde vapnet i någon sjö. Den känslomässiga kopplingen till vapnet lär i så fall vara alltför stark. Man kan fundera på om det finns bra ställen nära sommarstugan på Vedahöjden 13 i Tungelsta att gömma ett vapen. Någonstans där borde vara det logiska stället.

mvh
Henrik

PaulSmith on March 25, 2018 at 10:22 am said:

Jag håller med, och vil tillägga, at CA gick mycket på jakt i trakten.
Själv har jag också en sommarstuga i ett skogsområde i Sverige. Inom en radius på 3-5 km. känner jag området mycket väl, ock jag skulde icke ha problem med att gömma en revolver i närheten av min stuga på ett ställe som med största sannolikhet aldrig blev upptäckt.
Jag tror däremot inte, att den finns på själva CA:s tomt i.o.m. att polisen gjorde hus-ransaken på Vedahöjden 13 den 17. januari 1995.

Kata on March 22, 2018 at 7:40 pm said:

Läste nyss att CA uppgav i förhör att han sålde vapnet till en person han bedömde ville “stila” med revolvern. Vet man om CA har gett en fylligare beskrivning av den påstådda köparen av vapnet? Utseende? Namn? Vart och när affären ska ha ägt rum? Hur hittade CA köparen? Var det en bekant? Han kan ju knappast ha annonserat liksom. Vart brukade CA hänga när han var ute i city? Pubar? Musikställen? Cafeer? Vilka intressen hade han? Förutom skytte då vilket jag också läste nyss.

PaulSmith on March 23, 2018 at 3:22 pm said:

I Granskningskommissionens Betänkande från 1999 ges en fylligare beskrivning av CA från p. 955-960.
Köparen – om nu en sådan finns i verkligheten – träffade han på Café Operas uteservering i Kungsträdgården. Han sålde knark, enligt CA, och var “sydlänning”. Vapnet sålda CA nästa dag på den ö, där Moderna Museet ligger. Enligt honom själva…
Svagheten vid den förklaringen?
Att revolvern aldrig har dykt upp. Köparen kunde ju lämna den till polisen via en advokat, och om en test visade, att det var mordvapnet, kunde advokaten hämta 50. mio. kr. vid kassa 1, och sedan ge pengerna – minus sallär – till ‘sydlänningen’.
Enligt min källa inom utredningen var CA en introvert person utan vänner, och han hängde enbart ut på ett konditori som inte finns längre. Det lå på Sveavägen just nord om Tunnelgatan på den västra sida. Dit kom han 1 -2 gånger i veckan och hade en bra utsikt til mordplatsen.
Annars gick han mycket på jakt i områden kring Västerhanninge.

Jonas Nordin on March 14, 2018 at 3:16 pm said:

Hello,
I am 100 % sure that Christer Andersson is Olof Palmes killer. He is the perfekt candidate.
Why is he ignorered by Swedish media?
Palmehate, 357 magnum with 6 tums Pipe, a perfect signalement, 1.85 lång (perfekt), No alibi, lies about his alibi, Lives 15 minuters from crime scene, Robert Resslers profile (a 100% match) osv

PaulSmith on March 14, 2018 at 5:59 pm said:

Hey Jonas Nordin,
I agree with You, and I guess, that the explanation is ‘cultural’. We are in Scandinavia, where Sweden like to be the oldest and most clever brother:
I am 1/4 Swedish, and I speak the language and have had a summer house in Sweden for more than 30 years:
So I think, that the Swedish press don’t like the idea, that i Dane has solved the case.
Only if I had been a Norwegian, it would have been even Worse! 🙂 🙂 🙂

Jim on March 9, 2018 at 12:47 pm said:

Har några kända dykningar gjorts på skeppsholmsrevolvern vid sjön vid CAs föräldrars sommarstuga av polis eller privatpersoner ännu?

PaulSmith on March 9, 2018 at 3:36 pm said:

Om det har hänt, har jag inte hört eller läst om det.
Mvh
Paul S.

Jimmy on March 3, 2018 at 10:07 am said:

Hej Paul ! Jag undrar om du känner till något om Christer Pettersson vän, skåderspelaren, som bodde på smala gränd ? Han sökte ju skydd hos honom efter bajonettdådet 1970, så jag undrar om du vet om skådespelaren bodde kvar där när Palmemordet begicks ?

Mvh

PaulSmith on March 3, 2018 at 12:23 pm said:

Hej Jimmy,
det var bugtalaten Randelli med det borgerlige namnet Curt Ottosson.
Han föddes i 1907 ock dog i 1974.
Mvh
Paul S.

PaulSmith on February 28, 2018 at 10:46 pm said:

Har netop set udsendelsen.
Det måske mest bemærkelsesværdige er, at i 1994 udkom Kari & Pertti Poutiainens bog “Inuti labyrinten”.
I denne bog kan du læse næsten alt, hvad SVT1 oplyste om i udsendelsen vedr. Thure Nässén.
Det nye var:
1) At Nässén engang i en retssag havde erkendt at have stjålet en guldring.
2) Selve båndet, hvor der lokkes med 50 mio. kroner.
3) At der blev manipuleret endnu mere ved vidnekonfrontationerne, end hvad de to matematik-lærere Kari & Perti fandt frem til. Jeg kendte kun tilfældet med Lisbeth Palme.
Mvh
Paul S

kjell bengtsson on February 27, 2018 at 5:54 pm said:

Hej!

När Lisbeth Palme kommer till vittneskonfrontationen är hela upplägget riggat i förväg: mördaren finns i rummet. Så är det ju inte alls.

En annan sak: nästan alla vittnen talar om en fladdrande rock under mördarens flykt. Min fråga: äger Christer Pettersson överhuvudtaget en lång rock och går han vanligtvis omkring i en sådan??

Man ville få CP fast till varje pris då han saknade alibi för kvällen. På så sätt skulle Sverige sova lugnt i framtiden.

Men det blev det motsatta i stället!

PaulSmith on February 27, 2018 at 6:56 pm said:

Korrekt!
Och när man läser vad som fanns i CPs garderob, fanns ingen rok, som kunne fladdre.
CP gick med en jacka av svart läder.
Mvh
Paul Smith

Jon E on February 24, 2018 at 7:13 pm said:

Jag vet inte var man ska ställa frågan men kan du förklara hur det förhåller sig med ifall mördaren väntade vid Dekorima eller följde efter hela vägen från Grand?

PaulSmith on February 27, 2018 at 7:07 pm said:

Läser man dom vittnen, som så ‘Grandmannen’, när han gick efter Palme-parret, då gick han förbi Korvkiosken, men gick enbart halvägs över Sveavägen vid ljus-signalen just efter Korvkiosken. Där stannade han upp och gick tillbaka, medan Palme-parret så på Sari-affärens butiksfönster.
Fördmodligen blev han räd för att mörda Palme vid Sari, därför att 3 punkare i “högt humör” var på väg emot korvkiosken. Deras beteende kunde han inte förutsäga.
I stället gick han söderut på ‘Grand-sidan’ av Sveavägen till Tunnelgaten, där vittnet X-lund så en man som stod på hörnet och stirrade emot norr – dvs. mot Sari-affären. Det hänte ca. ett minut föra mordet. Denna mannen var förmodligen mördare.
Mvh
Paul S

eric.radstam@gmail.com on March 5, 2018 at 12:36 am said:

Hej, tack för en väldigt intressant hemsida! Jag tror helt klart att det var CA som låg bakom mordet. Jag har en fråga, vem är vittnet X-lund? Kan man läsa det vittnesmålet någonstans?

/Eric

PaulSmith on March 5, 2018 at 8:46 am said:

Hej Eric
X-lunds namn står i Olsson & Åsgårds sekretessbelagda Gärningsmans-profil, som jag fick låna i en månad mot högtidligt at love följande:
1) Icke fotokopiere den i.o.m. att det kunde avslöja, VEM som hade lånat ut den. (Förmodligen fanns där material i pappret, som ville få det att ändra färg vid hög varme.)
2) Vittnen, som icke fanns i Förundersökningen och som hade “ovanliga namn”, fick jag anonymisera.
X-lund var et sådant vittne.
För skojs skuld sökte jag namnet på en hemsida med alla svenskars adress. Jag minns, at det enbart fanns 2-3 personer i Sverige med namnet – jag hade ju både förnamn och efternamn. Nu har jag faktisk glömt namnet, men det slutade med “lund”. Detta var i 2012. Hade jag fortfarende kommet i håg det, hade jag inte kunnet uppge det – jmf. mitt löfte till min ‘insider’ inom polisen.
Mvh
Paul S

Jagge on January 14, 2018 at 11:39 pm said:

Kan tyvärr inte hitta boken där. Sedan vore det väl besvärligt att läsa på danska. Har du ingen svensk eller engelsk version?

PaulSmith on January 15, 2018 at 9:39 am said:

Nej, boken finns enbart på danska.
Men jag kan berätta, at när den svensk-nederlandska journalist Marc Pennartz kontaktade mig, gjorde han det EFTER att ha läst boken på danska.
Han upptäckte till sin förvåning, att dansk inte var svårt att läsa.
Jag vil lägga till: Det är enbart, när det pratas, att dansk är en halssjukdom. 🙂

Jagge on January 14, 2018 at 12:13 am said:

Har det varit tal om att söka efter vapnet i Vedasjön? Och hur kan man få läsa boken Palmes Morder?

Jon E on February 24, 2018 at 7:00 pm said:

På vilken adress i närheten av sjön bodde hans föräldrar?

PaulSmith on February 27, 2018 at 7:11 pm said:

Sommarstugan fanns på Vedahöjden 13 i Tungelsta.
Mvh
Paul S

PaulSmith on January 14, 2018 at 6:41 pm said:

Den svensk-nederlandske journalist Marc Pennartz har kommit med förslag om att söka efter vapnet i just Vedasjön.
Om polisen har gjort det, vet jag inte.
Om du vil läsa min bok, kan du kanske övertyga dit lokale bibliotek till at skaffa den hem från ett dansk bibliotek.
En annan möjlighet är kanske att beställa den på http://www.antikvarnet.dk.
Hälsningar
Paul Smith

Lars S on August 17, 2017 at 9:13 am said:

Hej,

Kolla nr 31 i GKs rapport fr 1999. Den här mannen borde kollats upp mkt mer. För mig låter han mkt
misstänkt, speciellt med operation näsan dec 1986. Liknar Christer P, sambons beskrivning av hans
uppträdande på morgonen och senare, samt inget alibi för mordkvällen.
Vet du om mannen kan vara samme, Mirko Vuksic, som dyker upp i GKs rapport på flera ställen?

mvh Lars S

PaulSmith on August 31, 2017 at 11:14 am said:

Hej Lars,
jag är nu tillbaka i Danmark, och kan hålla med om, at ärendet kring Nr. 31 inte har varit behandlat med särskild stor professionalism. För nu att vara lite ironisk.
Om det är korrekt, att nr. 31 har varit till middag i ABF-huset på mordkvällen – just bredvid Grand Bio om jag minns rätt – då borde han inte kunne undvika ett förhör.
Beträffande Mirko V., tror jag inte, att det är samma mann i.o.m. at Mirko V. blev förhört i Montenegro, om jag minns rätt.
Hälsningar
Paul S.

PaulSmith on August 26, 2017 at 10:31 am said:

Hej Lars,
jag är inte i DK just nu. När jag är hemma, tittar jag närmare på nr. 31 i GK.
Hälsningar
Paul S

Lars S on August 16, 2017 at 7:13 pm said:

Hej Paul,
Har hela tiden tyckt polisen gjorde ett stort misstag, när man ej följde upp GH och den eftersökta
revolvern, som han senare sa sig sålt. Christer A en av de två, tre kandidater jag har.

Tror att du som jag läst GKs rapport, men förutom GH, hajade jag till för nr 31 i listan på ensamma
gärningsmän. Kan ej dra hela historien här, men handlar om en man, lik Christer P, som varit borta
hela natten enl sambon, suttit på en restaurang nära mordplatsen, sa han. Blev aggressiv och konstig,
började dricka alltmer alkohol. Ingen på en fest mannen skulle varit på, kunde bekräfta detta.
Dessutom plastikopererade han näsan strax före jul 1986!
Anders Helin la ärendet ad acta 1995. Ett misstag tycker jag.
Frågade PU om dom kunde säga ngt om denne man möjligen var Mirko V, men ärendet var under
förundersökningssekretess.
Vad tror du om detta spår?

adam on January 28, 2017 at 4:04 am said:

Hej Paul,
vid diskussioner om Palmemordet, till exempel på detta forum, hänvisas det ofta till Gärningsmannaprofilen som togs fram av Olson och Åsgård efter den mall som utvecklats av FBI. Många verkar välja att betrakta denna som en slags “facit” mot vilket man kan värdera sina olika teorier om vilken som kan tänkas ligga bakom mordet. Rekommenderar denna artikel http://www.newyorker.com/magazine/2007/11/12/dangerous-minds av Malcolm Gladwell, krönikör vid The New Yorker, som ger en intressant inblick i svårigheterna med “profilering” samt den alltför stora vikt som (han anser) givits till denna teknik.

PaulSmith on January 30, 2017 at 8:25 pm said:

Hej Adam!
I 1948 hade vi i DK ‘Dubbelt mordet på Peter Bangs Vej’.
Her var danska polisen like så “professionel” som svensk polis på Sveavägen anno 1986.
För några år sedan shickade en dansk journalist alla fotografierne från mordplatsen til en profilekspert från FBI. FBI-mannen hade självklart aldrig hört talas om detta danska dubbelt mord.
FBI-eksperten tittade på fotografierna och gjorde en profil som passade 100 pct. på en mordmisstänkt, som dansk polis tyvär var allt, alt för länge om att hitta frem till.
Denna mannen hade for övrigt i bland levererad teorier om mordet til journalister, därför att han hade varit “goda vänner med parret”, som han sa!
Hälsningar
Paul S

Mattias on January 24, 2017 at 10:21 am said:

Hej,

Rätta mig om jag har fel, men Lars Jeppson står söder om Barackerna medan Stig E säger att han ser Lars J norr om barackerna. Således går väl inte deras vittnesuppgifter ihop?

Tack ändå för din teori om CA, vilken jag tycker är otroligt intressant.

Mvh

Mattias

PaulSmith on January 26, 2017 at 12:22 pm said:

Hej Mattias
Det är korrekt, men läser man hans 30 sidors vittnesmål, finns det många detaljer, där går i hop med dem andra vittnen.
Tyvär har han talad med en reporter jmf. protokoll av 10. mars:
“… men jag har talat med en tidningsreporter som är helt övertygad om att förhållandet är omvänt, vittnet Lars är till höger och mördaren har sprunget till vänster. Därför vet jag inte om det är vittnet Lars eventuelt, eller om det eventuellt är mördaren jag har sett.”

Hälsningar
Paul S.

adam on September 26, 2016 at 2:22 pm said:

Hej Paul,

tack för en bra sida om Palmemordet. Men det där antalet besök på konditoriet måste nog ha blivit fel. 5000 besök på 10 år skulle innebära fler än ett besök om dagen. Det kanske ska vara 500 gånger vilket stämmer bättre med 1-2 per vecka.

PaulSmith on October 1, 2016 at 7:24 pm said:

Hej Adam!
Tackar mycket för dit påpekande. Det måste har varit sent på natten, när jag kalkulerede!
🙂 🙂 🙂
Mvh
Paul Smith

Henke on August 29, 2016 at 11:44 pm said:

Jag hittade efterlyst avsnittet som raderades från youtube.
Hoppas att det uppskattas.

http://www.viafree.se/program/samhalle/efterlyst/sasong-42/avsnitt-4

Någon som vet vilket vapen som Leif GW provskjöt i vintras/våras? Kan det ha varit CA:s revolver?
//Henke

PaulSmith on August 30, 2016 at 9:13 pm said:

Nej, det var det inte.
Den svensk-hollandska journalisten Marc Pennantz frågade strax efter provskjutningen via mail Palmeutredningen, om polisen fortfarende sökte S & W .357-vapnet med fab. nr. 61575.
Han fick svar från utrederna, att det gjorde dem fortfarande.
Ergo: Det var INTE Christer Anderssons vapen.
Vem som ägde det vapen, som Leif GW fick testat, vet jag inte.
Paul S.

Perre on July 27, 2016 at 2:31 am said:

Kritiken mot gärningsmannanprofilen var väl att den inte tog hänsyn till det politiska klimatet?

Annars tror jag mycket på CA!

Jag ska köpa dina böcker.

PaulSmith on August 6, 2016 at 10:38 am said:

Jo, det gjorde den rent faktisk, jvf min översättning till danska från profilen. Men dette citat finns ochså i Granskningskommissinens Betänkande – och det finns fler:

”Ved tiden for mordet fandtes ingen kendt svensk terroristorganisation, men aktive sympatisører til flere udenlandske terrorbevægelser boede i landet. Endvidere kan man naturligvis tænke sig uspecificerede motiver med rødder i det, som vi har sammenfattet i begrebet Palmehadet (min kursivering, PS). Sådanne motiver kan have inspireret en eller anden indenlandsk gruppering af særpræget (= udda) karakter. En sådan gruppering kan endda have knyttet udenlandske kontakter med meningsfæller eller organisationer med sammenfaldende interesser. Således er det i og for sig tænkeligt, at en konspiration kan have iscenesat mordet og alle muligheder fra statsstøttet terrorisme over mere idealistiske terrorgrupperinger til mindre professionelle, i hvert fald mindre erfarne, nationale grupperinger må med i betragtningerne. Desuden kan man ikke helt udelukke muligheden for en konspiration organiseret af en udenlandsk efterretnings- eller sikkerhedsorgan.”

Göran Ernström (0704-15 75 30) on June 28, 2016 at 9:02 pm said:

Hej Erik!

Jag har har precis läst din bok “De dunkelt tänkta”., på det stora hela en utmärkt intressant läsning.
jag blev dock frågande inför ett par saker. När jag läser de empiriska delarna i boken får man lätt bilden av att du anser att bevisläget mot Oswald är likvärdigt med bevisläget mot Petersson, är det rätt tolkning?
Nu kan jag inte Kennedy-mordet på något djupare plan men utifrån din beskrivning av bevisningen mot Oswald så är det enligt mig en milsvid skillnad i jämförelse med bevisläget mot Petersson.

Jag har läst merparten av förhören från mordplatsvittnena i Palmemordet i sin helhet och tycker därför inte det är det minsta konstigt att Petersson frikändes. Mitt kanske främsta argument är att Lisbeth initialt säger sig inte sett mördarens ansikte medan du hänvisar till vittnesmål ett par år senare när hon refererar till hans stirrande blick.
I det avseendet tycker jag nästan du faller offer för samma problematik som du problematiserar i din bok, dvs att du medvetet eller omedvetet låter vissa omständigheter/uppgifter få större tyngd än andra i din redogörelse.

Jag har lagt åtskilliga timmar åt att studera Palmemordet, Personligen finner jag det mindre troligt att Petersson är gärningsmannen och då främst utifrån att han passar dåligt in i de initiala beskrivningarna från mordplatsvittnena.
Det minnesbild hos Lisbeth som så småningom klarnar är antagligen bilden av en skräckslagen (och därmed stirrande) Björman.
Huruvida mordet är utfört av en ensam galning eller är frukten av en konspiration vågar jag inte ens spekulera om.

Jag undrar också i din research hur mycket vikt du la vid granskningskommissionen “sammanfattningar” och till hur stor del som originalförhören från mordplatsvittnena utgjorde i din beskrivning av mordet och gärningsmannen?
Du får mer än gärna ge mig en kommentar på detta….

Stort tack på förhand

Vänligen
Göran

Tony on April 11, 2016 at 7:19 pm said:

Paul.

Anser du inte att det är märkligt att proffs som skall mörda en statsminister

1. Låter ett välplanerat mord se proffsigt genomfört ut
(tex mörda statsministern och rikets första dam i lägenheten)
2. Inte raderar spår efter sig
3. Inte tar över utredningprocessen och utser en syndabock

Syftet med ett proffsigt genomfört mord är just att det ska se slumpmässigt ut?

PaulSmith on April 13, 2016 at 7:54 pm said:

Nej, jag tycker – som FBI’s Robert Ressler (GKB, p. 900 ff.) – att en proff. inte använder en .357 Magnum-revolver. Ljudet drar strax till sig uppmärksamheten
En proff. använder en pistol med ljuddämpare.
Dernäst: En proff hade haft en “täckningsnings-mann”. Dvs. én som förhindrar, att någon springer efter GM. Det var sådan den danska mottståndsrörelsen betedde sig, när dem sedan hösten 1943 til 4. maj 1945 likviderte drygt 400 Gestapo-tjallare.
Om mordet hade varit professionellt, levde Lars Jeppson icke i dag.

Kristina on April 10, 2016 at 12:49 pm said:

Kan mördaren ha gömt sig på Nalen, då ett Rehab för missbrukare ? Låg på Regeringsgatan ? Är Nalen med i utredningen ?

PaulSmith on April 10, 2016 at 2:14 pm said:

Nej, det är inte sannolikt i och med att Nalen finns söder om David Bagares Gata – om jag nu minns rätt.
Och sissta vittnet som såg mördaren var Anki Robrandt. Han sprang in i henne så hon ramlade. Och det var i Regeringsgatan just nord om David Bagares Gata. Och mördaren fortsatta nordut.

Richie on March 17, 2016 at 8:15 pm said:

Googlade på Jallai och hittade den här sidan, vill bara påpeka att jag inte uppfattar det som om Holmen* har nåt att vinna på det men att han i romanform menar att det verkar som om Holmen var inblandad i paramilitära hemliga grejer och städa efter bossen och lyda order som rättesnöre och minska skadan på alla spekulatörer i nationellt känsliga ämnen och kanske är det så att Ockams rakkniv fungerar även på hans tes i den meningen att en statsman med hög och inflytelserik stämma dör politiskt och inte av nåt jättecrazy hat av en person bara sådär. I synnerhet då J vill visa att Palme tagit beslut om att låta ryssarna ha teknisk trumf i vattnen och därmed påverka hela norra europa politiskt inte kunde gå obemärkt förbi av hans interna antagonister. Vad vet jag, det är spännande iallafall med alla olika teorier. MVH

Ingemar Ormarker on March 11, 2016 at 9:24 pm said:

Googlade på “Christer Anderssons alibi”. Helt blank ruta. Varför?
Är det av hänsyn till CA:s anhöriga som det inte händer något?

PaulSmith on March 13, 2016 at 10:11 am said:

Tackar för informationen!
Jag måste har gjort nånting fel, när jag redigerade.
Men nu har jag ett link til Aftonbladets Anders Johanssons interview med CA.
Jag har efteråt en kommentar till interviewen, där jag påpekar, att hans alibi blev ‘sprängt’ av et medlem av hans familj.
Denna uppgift har jag från Granskningskommissionen p. 960.
PS

Jan on March 3, 2016 at 12:29 pm said:

Ang. Sydafrikasporet.
En ting er rygter og konspirationsteorier(faktisk næsten det eneste man kan finde om emnet) fra visse om, at Sydafrika skulle stå bag mordet på Olof Palme. Men i den reelle virkelige verden, havde apartheidregimet så så meget at vinde på Olof Palmes død, at det ligefrem er tænkeligt, at de skulle have ønsket hans død forvoldt ved et mord? Omend Palme var en stærk modstander af regimet og Sverige støttede ANC med penge. Der var vel mange andre lande også, som gik med i kampen mod apartheid, og som boykottede Sydafrika. På den måde stod Olof Palme vel ikke alene.

Sven on March 1, 2016 at 3:05 pm said:

Jo. En annan sak är att folk – inklusive Knoll och Tott (!) – verkar ha svårt att hålla mer än två-tre saker i huvudet samtidigt. Uteslutningsmetoden, som folk klarar, säger ju då att om det inte var CP, så måste det vara en konspiration.

För egen del: jag var relativt ovetande om den här CA, trots att jag efter närmare eftertanke vet att jag sett en film på TV för länge sen om den här figuren. Men genom att CA-spåret ej tröskats i media, så fungerade även min begränsade hjärna på det typiska sättet: jag väntade mig också att få höra om GW kommer med något nytt i kväll i Veckans brott om Syd-Afrikaspåret! Sådant som inte upprepas i media finns ju inte. Oavsett om förväntningen alltså är förgäves/fåfäng (en variant av vanligt förekommande självbedrägeri), så är det också en stor del av psykologin (eller masspsykosen) kring palmemordet. Vi vill så gärna ha en rimlig förklaring och kunna gå vidare.

Det är samma sorts önskan om att ha en enkel förklaring som ligger bakom de extremt förenklade kognitiva modeller av hjärnans funktion som nu florerar inom neuropsykologin. Lika illa var det förstås på 80-90-talet då en extremt förenklad förklaring av psykiska störningar skapade Quickskandalen. Det är ju mycket lättare att få anhängare till en teori bland verksamma psykologer om den är enkel, än för en som kräver vidareutbildning. Samma gäller säkert inom alla empiriska vetenskaper, där mätproblemen är stora.

Min erfarenhet som fd filosofilärare (bl a en period på komvux) är att folk ofta förväxlar implikationer och ekvivalenser med orsak-verkan, t ex att “Om det regnar, så tar jag paraply” betyder att försatsen “orsakar” eftersatsen. Men jag tar ju paraplyn av en anledning, t ex beroende av ett övervägande, en vana eller kanske en tillsägelse. Man verkar alltså förväxla “orsak” och “anledning”.

Inom neuropsykologin så är det vanligt att man tolkar observationer av aktivitet på ett visst ställe i hjärnan som orsak till det beteende som man samtidigt observerar. Där har vi ytterligare en läsning av orsak-verkan, dvs att det tecken på något som går att observera direkt ses som orsak och inte bara som ett tecken av många på att något händer. Men det som händer kan ju givetvis också bero på det som experimentpersonen gör. Allt går ju så snabbt mellan olika delar av hjärnan. Till sist är det nästan bara en del EEG-baserade undersökningar som man kan luta sig på.

Inom rättspsykologin har man faktiskt hittat en typisk EEG-baserad potential som uppkommer helt automatiskt vid igenkänning, dvs om testpersonen känner igen ett fotografi eller videoklipp av en miljö som den tidigare sett, så ser man denna typiska kurva. Det har skrivits väldigt lite om detta fenomen, som borde kunna frikänna åtalade personer i de fall de faktiskt påstår att de inte känner igen en brottsplats. Likaså kan det vara ett indicium om en misstänkt person säger sig inte känna igen brottsplatsen trots att den typiska igenkänningssignalen (potentialen) finns där. Givetvis i så fall inget bevis för att personen ifråga utfört en viss handling, bara att den uppenbarligen känner igen miljön.

Sammanfattningsvis: bra att polisen tar hjälp av statistiker (GW Persson), men åtminstone inspektörerna borde gnuggas ordentligt i logik. Inom parentes kan jag säga att jag vikarierade på PHS på 80-talet och fick då stor respekt för de inspektörer (En Svensson t ex) som vi delade några lektioner med. Tyvärr var det så på 80-talet att det fanns en grupp som kallade sig “vittnespsykologer”. De lade nästan all vikt på hur en vittnesberättelse kom till, men de var oftast väldigt dåligt utbildade inom perceptions- och minnespsykologi. De lite mer kunniga psykologerna var också onödigt timida när de framträdde i rätten.

Sven on March 1, 2016 at 1:34 pm said:

Knoll och Tott, :D!

Sven on March 1, 2016 at 1:30 pm said:

Jag kan inte minnas någon mer omfattande konflikt mellan Olof Palme och poliskåren vid mitten av 80-talet. Det som verkligen talar emot att någon liten sammansvetsad grupp inom SÄPO skulle ha något otalt med Palme är ju att han uppenbarligen mycket ofta gav de säkerhetspoliser som hade till uppgift att skydda honon ledigt. Livvaktsskyddet var ju nere på en mycket låg nivå.

Det finns inom vänstern, dvs både vänstersossar och vänsterpartister, en märklig avoghet gentemot poliser i största allmänhet och ordningspolisen i synnerhet. Den avogheten kan bottna i en samhällsuppfattning som ligger nära vänstern: anarkismen. Men bland kommunister/vänstersossar finns också en uppfattning att polisen tillhör en folkförtryckande organisation inom den kapitalistiska staten, dvs att den a priori är något man bör bedriva klasskamp gentemot. Denna avoghet göder misstänksamhet. Ur misstänksamhet och ren paranoia kan vilka rykten som helst spridas.

Men innan man överhuvudtaget börjar spekulera, så borde den spekulative kanske ange något tänkbart motiv. Skulle Palme på något sätt ha missgynnat någon grupp inom polisen? Avundsjuka och uppfattningar om orättvis behandling kan ju göda hat. Men polisfacket har ju ofta lyckats väl i sin strävan att slippa jobba helger/nätter och liknande fackliga krav. Man gör ju också sitt bästa för att slippa omorganisationer typ närpolisverksamhet.

Kanske Palme på något sätt försökte hindra ambitiösa poliser i deras arbete? Frustration är ju en annan motivationsfaktor bakom angrepp på en “övermakt”? Men bland vilka andra än relativt nyblivna poliser kan man iaktta sådan frustration?

När det gäller Leif GW Persson så är hans strävan främst att plocka poäng hos den stora allmänhet som kan vara missnöjd med polisen vad gäller dess förmåga att klara upp brott. Men han har sällan på senare tid, som den kriminolog han är, riktat särskilt mycket kritik mot polisen vad gäller mängdbrottslighet. Om han stod upp och sa att polisfacket har för stor makt, så skulle det bli ett ramaskri. Ändå är det väl där skon klämmer. Hela hans inriktning har varit att ge sig på mer eller mindre svårutredda mordfall, dvs sådant som har en medial genomslagskraft.

Att han nu hamnar på samma sida som Lambertz är ytligt sett verkligen konstigt. Lambertz har ju kapitalt gjort bort sig i allmänhetens ögon i Quickskandalen, medan Persson visade sig ha rätt där i sin sakliga skepticism. Vet Leif GW Persson något om poliser med hat mot överheten under 80-talet som han inte nämner i Veckans brott eller i krönikor i kvällspressen? I så fall borde han redovisa det, annars blir det svårt att begripa vilket motivet för en polis att döda Palme skulle ha varit.

Till sist: det har varit stimulerande att ta del av den här hemsidan!

PaulSmith on March 1, 2016 at 1:48 pm said:

Tackar! 🙂

Sven on February 29, 2016 at 8:44 pm said:

Bestickande. Även Anders Bering Breivik var en enstöring, i alla fall flera månader innan Utöya, dock med en tydlig psykopatisk läggning, vilket framgår av Åsne Seijerstads bok. Frågan är om inte de allra flesta mördare som ger sig på folk de inte känner är psykiskt störda på något sätt.

Leif GW Persson, med sin bakgrund som kriminolog (en sorts sociolog), presenterar i allmänhet en väldigt grund analys så fort han kommer in på rättspsykiatriska frågor. Det som talar emot politiska konspirationer i Palmeärendet är att det inom alla politiska fraktioner finns en konkurrens om positioner. Om man ändå ska söka efter en politisk konspiration, så är det väl i så fall bland dem som kunde tänkas tjäna på att få Palme röjd ur vägen: socialdemokraterna. Och hur länge skulle en sådan konspiration hålla? Inte särskilt länge.

Den lite mer banala förklaringen, typ Syd-Afrikaspåret, är alltför fantasifull. Vad skulle en politisk fraktion i Syd-Afrika tjäna på att undanröja Palme 1986? Inte mycket.

PS. Jag är också filosofiskt utbildad förutom att jag är forskare i ett empiriskt ämne

Niklas on March 4, 2016 at 1:02 pm said:

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/vittnesmal-forsvarar-rattslig-losning-inte-narmare-mordaren-maste-vara-lik Enligt fd juristprofessorn i processrätt Anders Stening är “Sydafrikateorin lika tilltalande av politiska skäl, som den är tvivelaktig av polisiära” och – “Slumpbilden är den fullkomligt överlägsna, att någon råkar få syn på Palme, och kan räkna ut att han snart kommer att gå ut från den där bion, säger Stening som anser att polisens huvudhypotes, att dådet utförts av en ensam galning, är mycket rimlig.”

PaulSmith on March 1, 2016 at 9:31 am said:

Hej Sven,
ja, ett problem kring debatten om Palmemordet är just, att för få debattörer har en filosofisk utbildning.
Det är varningen från Aristoteles, som dem inte har hört tales om:
“Om det regnar, blir gatan våt”.
Gatan är våt. Betyder det då, att det har regnat? Icke nötvendigvis, därför då sluter vi från en BI-IMPLIKATION (= det våte gatan) tillbaka till implikationen (= regnet). Gatan kan vara våt av andra orsaker.
Missen i mordern form:
Om en konspiration mörder Olof Palme, är han död.
Palme är död – ergo är det en konspiration!
Dumheter!

Sven on February 29, 2016 at 6:00 pm said:

Hej!

Intressant. Konstigt att man hört så lite om det här i media. Började läsa om fallet igen efter att Stefan Löfvén uttalat sig. Hans uttalande var märkligt mtp att kanske tre personer sett en annan person än Christer Pettersson, vid containern, ovanför trappan och ett till ställe däruppe. Likaså att CP är frikänd. Vittnet vid containern kände CP och uppgav för polisen att det inte var CP. Teckningen stämmer ju inte heller in på CP och inte heller det tredje vittnets beskrivning (Hon intervjuades i TV4 igår).
Själv trodde jag länge att det var någon missnöjd sosse (Dalaupproret) eller någon missnöjd bonde (LRF var ju sk-tförbannade på regeringen vintern 1985-86).
Den här teorin (Christer Andersson) är ju avsevärt mer logisk.

Josef Boberg on February 24, 2016 at 1:14 pm said:

Blir det någon förlösning av Palmemordet på 30-årsdagen den 28 februari 2016 ?

PaulSmith on February 24, 2016 at 3:54 pm said:

För mig så långt som att Palmeutrederna nu för första gången offentligt går ut i Aftonbladet och pekar på Christer Andersson.
Dock utan att namnge honom.

Jon E on February 23, 2016 at 11:30 pm said:

Paul,

Ensam mördare, stundens ingivelse, promenadavstånd hem, genuint Palme-hat, depression, självmordet. Allt pekar mot CA.

Men vad är huvudskälet till att utredningen inte lyckades ta det här spåret längre än till att avskriva det och varför avskrevs det?

Jon E

PaulSmith on February 24, 2016 at 3:52 pm said:

Hej Jon E,
Det är inte avskrivit. Man hoppas fortfarende att hitta CA’s Smith & Wesson.
Annars är huvudskälet till, att man inte hittade CA i tid 3 primärorsaker:
1) Hans Holmer bortkastade ett helt år med att jaga kurder!
2) Ture Nässen bortkastade ytterligare lång tid med att bedriva jakt på CP.
3) Efter CPs friande slösade man ytterligare tid bort på att jakta CP.
Paul

Olle Reimers on February 13, 2016 at 5:51 am said:

Hej Erik,

jag heter Olle Reimers, student 1961 i Sundsvall, jur kand Uppsla universitet 1967, advokatfirman Chrysander 1971-1976, Uplandsbanken 1976-82 därefter egen företagare. Bosatt i Uppsala 1963-1990. Norrlands Nation.

Jag ville berätta detta om mig själv eftersom vi kanske har stött på varandra i vimlet vid tillfälle.

Hur som helst; under de tre senaste åren har jag ägnat i genomsnitt 3 timmar om dagen att närmare studera bevisningen kring mordet på JFK samt kring attackerna den 11 september 2001.

Jag har blivit vän med Ronie Berggren på Facebook och lyssnat till er senaste podcast om Hillary Clinton och om konspirationsteorierna. Trevligt och intressant för den som inte är så insatt.

Jag skulle vara intresserad av ett tankeutbyte kring konspirationsfrågorna eftersom jag själv efter mina djupdykningar känner mig ganska övertygad om vad som är rätt, fel och osäkert. Som gammal advokat har jag koncentrerat mig på sådant som kan bevisas och dragit slutsatser av det. Spekulationer i olika riktningar har jag lämnat därhän.

Jag har ännu inte läst din bok men jag kommer givetvis att köpa den.. Kunde den beställas på Amazon? Jag bor utomlands så jag måste gå den vägen.

Hoppas på en kontakt och ett bra tankeutbyte.

Hälsningar

Olle

Tobbias on January 21, 2016 at 4:08 pm said:

Punkband från Örebro har gjort en låt om mordet http://youtu.be/2GM5zJKt91w

PaulSmith on January 22, 2016 at 12:45 pm said:

Tacker,
även jag har litet svårt vid att förstå texten, men det kan bero på, att jag är dansk. 🙂
Hälsninger
Paul Smith

Josef Boberg on January 9, 2016 at 12:17 pm said:

Fortsatt all lycka till med Dina värv !

PaulSmith on January 10, 2016 at 8:09 pm said:

Tacker!
Paul S.

Josef Boberg on December 17, 2015 at 9:57 am said:

Sven Anér frikänner Christer Pettersson på den här videon https://www.youtube.com/watch?v=OqkT_55fzVQ

Josef Boberg on December 17, 2015 at 9:49 am said:

Tankeväckande information, verkligen…

adam on November 22, 2015 at 4:43 pm said:

Hej Paul,
tack för en bra hemsida med mycket intressant läsning. En fundering kring “det andra skottet”:
Du, och många andra, hävdar ju att det andra skottet, dvs det som snuddar Lisbets rygg bevisar att GM var en van skytt eftersom en revolver “drar” åt höger när hanen spänns med avtryckaren. Det skulle alltså vara frågan om en van skytt som siktar på Lisbet. Min fråga: kan man inte lika gärna tänka sig att det handlar om en ovan skytt som siktar på Olof också med det andra skottet? Alltså, att revolvern drar åt höger och att han då istället nästan träffar Lisbet som ju går till höger om Olof sett från GM:s position.

PaulSmith on December 1, 2015 at 10:15 am said:

Tänktbart, ja.
Och beträffande ‘van’ eller ‘ovan’, då var han iallafall ovan som ‘hitman’, jmf. att fler vittnen beskriver, hur han efter dem 2 skott, verkar förvirrad ett sekund eller två.
Det verkade som om han först nu skulle fatta ett beslut om hur han vidare skulle agera.
En proffs hade inte agerat så.

Anna Ståbi on July 15, 2015 at 6:11 pm said:

Hej! Jag är nybörjare inom detta ämne. Jag har bara läst Gunnars Walls bok samt sett de dokumentärer om Palmemordet som finns att se på Youtube. En sak har blivit klar för mig. Det tycks finns många besynnerliga ting kring mordet och kring spaningen/utredningen.
En sak undrar jag mycket över. Kanske vet du? Varför säger man i den första nyhetssändningen efter mordet (Extra Rapport kl 4 samma natt), att Palme sköts framifrån med två skott, men senare säger man bakifrån med ett skott.
Och är det sant att Palmes kropp försvann i ett och ett halvt dygn från platsen där den obducerades, och senare dök upp på Skogskyrkogården i en bil? Eller att platsen där Palmes kropp obducerades bombhotades, och därför utrymdes under många timmar?

PaulSmith on August 9, 2015 at 9:30 pm said:

Hej Anna Ståbi,
beträffande det första, då så man säkert så på nyhetssändningen, därför att media inte visste, att skott nr. 2 hade snuddat Lisbeths rygg. Och att man sa, att Palme hade skötts framifrån berodde på, att obduktionen av självklara orsaker ännu inte hade offentliggjorts.
Beträffande det det sisste, då tror jag, att du kan glömma det. 🙂
Hälningar
Paul S.

Lars-Erik Svahn on April 15, 2015 at 9:28 am said:

Trots allt så finns konspirationer och en del av dem har bekräftats . Men i och med att de är hemliga så vet inga utomstående något, men en del av de som anar något börjar fantisera. Ibland för att de lurar sig själva och ibland med ett politiskt syfte.

Det skulle inte alls förvåna mig om Eugene de Kock var inblandad i MOP. Birgitta Wennerlings teckning tillsammans med Mårten Palmes vittnesmål från ABF-bokhandeln visar i vart fall att någon med liknande signalement sågs där vid Grand efter bion.

Sökte konspiratörer bland vana mördare som tyckte illa om Olof Palme så kan Eugen de Kocks namn mycket väl blivit aktuellt. Dessutom så besökte de Palmehatande nazist-poliserna Sydafrika och kan mycket väl ha haft kontakt med och kanske lejt de Kock.

PaulSmith on April 16, 2015 at 9:20 am said:

Jag tror gerna, att Sydafrika önskade Palme död. Men varför shicka en gm, som gorde allt för att exponera sig, jmf. vittnet Hubert F’s vittnesmål?
Det är väl ganska sammanfattande för mannens beteende:

“Mannen ställde sig sedan att titta på Grand genom en liten ruta i busskuren. Han tittade ej i riktning mot kommande buss. Under nästan hela tiden F. väntade på bussen såg han mannen gå omkring, förbi Grand och titta in, titta upp på Kammakargatan, åter ställa sig i kuren, titta på F., som för att se vad denna var för typ och sedan återgå till att spana mot Grand. (…) När F.s bus kom hade nästa föreställning börjat [ = filmen makarne Palme så, PS], mannen åkte ej med bussen.

F.s intryck var att mannen spionerade på någon kvinnlig bekant, som var ute med någon annan.” (Förundersökningen mot Christer Pettersson, Protokoll III:1, p. 39).

Hade Sydafrika verkligen inte mer professionelle folk?

Stefan on March 15, 2015 at 12:43 pm said:

Roger ringde inte Sigge under mordkvällen. Inspelningen är från en annan kväll o fifflad med. Roger var så nitad denna kväll att det enda han mindes var att han åkt polisbil. Från den dagen då Thure ville ha hans vittnesmål så mindes han mer än vad en vanlig nykter människa skulle ha kommit ihåg…och detta flera år efter! Och innan han dog sa han att han själv varit på plats vid dekorima…Roger var en hjärndöd knarkare som lurades att säga vad de ville och lockades av belöningen…Ett stort jävla skämt. Skandal

PaulSmith on March 16, 2015 at 4:34 pm said:

Det håller jag med dig om, Stefan!
Et citat från min bok:
Ved hjælp af Thure Nässéns forhørsmetoder er Roger Östlund hukommelse ændret fra intet til noget, hvilket ellers i følge de gamle græske naturfilosoffer skulle være umuligt. Det var det også, viste det sig senere i landsretten (= hovrätten).

Ulf on December 18, 2014 at 12:09 pm said:

Finns inget vittne eller annan bevisning som visar att CA var vid Grand eller Dekorima mordkvällen. Bara för att man saknar alibi eller hade motiv betyder inte det att man mördade Palme. Fanns många som hade motiv att mörda Palme men som är oskyldiga till mordet.

PaulSmith on December 18, 2014 at 12:18 pm said:

Ja, Christer Pettersson t.ex., jmf. en enig Svea Hovrät.

Ulf on December 18, 2014 at 12:00 pm said:

Äldre vittnesmål är inte alls värdelösa, hade de varit det så hade inte åklagarna lämnat in resningsansökan 1997. Det hade inte blivit rättegångar mot CP 1989 heller om de varit det. Det var fel att det krävdes tyngre bevisning i det här fallet än alla andra.

PaulSmith on December 18, 2014 at 12:53 pm said:

Nej, orsaken till, att man krävde tyngre bevis var, att en polis i England hade blivet skjuten på nära håll på 70-talet, men överlevde. Sedan anhåll man en mann från Bulgarien och polisen svor i rätten på, att mannen från Bulgarien var den skyldiga: “Jag glömmer aldrig det ansikte”, sa han, och den polis, han var tillsammans med, sa det samma.
Några år efter hittar man pistolen, som användes vid brottet. Den tillhörde en man från Rumänien och han erkända, att han var GM, vad han ochså visade sig att vara. Det fanns ingen likheter mellan dessa två män. DÄRFÔR förstod man i civiliserte länder, att det icke räckte med en utpekning a la Lisbeth Palme. Enbart utpekninger från folk, som direkt kände GM förinnan, kunde användas. Annarrs krävdes ochså tekniska bevis. Svea Hovrät bevisade att Sveriges var et rättssamhälle.

Ulf on December 18, 2014 at 2:09 pm said:

Devlinkommissionen fick aldrig något genomslag i praktiken. Både före och efteråt har personer blivit dömda pga vittnesbevisning. Minnesforskarna- professor Lars Göran Nilsson m.f.l. påstår motsatsen dvs att Lisbet borde minnas mördarens ansikte eftersom det var central information. Lisbet såg mördaren i ansiktet under flera sekunder, bra belyst på mordplatsen, hon hade bra syn, var frisk och nykter till skillnad mot t ex vittnet Björkman som var full. Björkman var inte tillförlitlig.

PaulSmith on December 18, 2014 at 4:40 pm said:

Nej, men icke desto mindre menar Ulf Åsgård, samt sakens första åklagare Svensson och Hans Holmer att hon blandade i hop GM och Björkmann. Och det vara sig om han var beruset eller inte. Dernäst: Innan hon gick till vittneskonfrontationen, sa åklagaren Jörgen Almblad, att den misstänkte var alkoholist. Hennes kommentar:
”Man ser jo strax, vem som är alkoholisten”, jmf. Granskningskommissionen, p. 728. Då var det inte svårt att peka på Christer!

Ulf on December 18, 2014 at 11:58 am said:

Spaningsledningen och åklagarna har hela tiden haft tillgång till sekretessbelagt material och de kom fram till att CP var mördaren. Tingsrätten dömde CP för mordet och många relevanta fackmän anser att han var mördaren. De flesta säger att det blivit en fällande dom med ett annat mordoffer och att man slarvade med det formella när det gäller Lisbet som gjorde att hovrätten friade. Hade inte polisen och åklagarna gjort det hade det sannolikt blivit en fällande dom även i hovrätten. Resningsansökan 1997 visar att det fanns mycket bevisning mot CP. Det borde blivit en rättegång i Hd. Gärningsmannaprofilen kommer snarare fram till att en sådan typ, person som CP stämmer inte på mördaren. Om CA varit mördaren så hade han blivit gripen och åtalad. Det mesta tyder på att han var oskyldig till Palmemordet eftersom det saknas konkreta bevis från Grand och mordplatsområdet från 28/2 1986 och då är det fel att peka ut honom som mördaren.

PaulSmith on December 18, 2014 at 1:00 pm said:

Jag var på Sveavägen i hösten 2011. Fler gånger. Om jag förnekar detta, vem kan då bevisa, att jag var där?
Ingen. Betyder det då, att jag inte var där? Bara för att det inte kan bevisas?
Nej, Christer Andersson hade blivit gripen och åtalat om polisen hade hittat honom i rätt tid.
Vad tyder på, att han är oskyldig? Inget. Finns det beviser för en fällande dom? Nej, han påstår att ha såld sin revolver till en narkotika-langare av sydlansk ursprung.
Om du tror på den, då har du ett intellektuelt problem. Varför inte sälja revolvern legalt? Om han inte hadde nogåt att vara räd för? Han kom INTE i kriminelle kretsar. Han kom enbart hos sin mamma och sin bror.

Ulf on December 18, 2014 at 2:15 pm said:

Det är du som intellektuellt problem som påstår att en oskyldig var Palmes mördare. Nej, CA hade inte blivit gripen och åtalad eftersom han var oskyldig till Palmemordet. Om vittnen sett dig och pekat ut dig när du var vid Sveavägen 2011 så visar det att du var där. Om ingen såg dig så kan du inte bevisa det om du inte tagit foton m.m. från Sveavägen.

PaulSmith on December 18, 2014 at 4:30 pm said:

Jag har aldrig påstått at Christer Andersson är mördaren. Jag säger, att han är den mest sannolika GM i polisens material. Icke mer. Du påstår däremot, att en man, som ät friat av en enig Svea Hovrätt är mördare. Nej, rätten säger, att han är oskyldig.
Beträffande Sveavägen: Du fatter fortfarande inte, att man inte kan binda en man helt utan kompissar och vänner till Sveavägen efter 9 år. Men därför kan han likeväl ha varit där. Det kan bara inte bevisas.

Ulf on December 18, 2014 at 3:42 am said:

Kan hålla med om att Cedergren m.f.l. t ex Roger Östlund inte är idealvittnen etc men de har ändå vittnat mot CP. Östlund såg CP vid Grand när han pratade eller stod vid telefonen där. Roger kände också CP sedan tidigare. Man ska komma ihåg att till och med hovrätten skrev att det fanns: “en betydande sannolikhet” att CP var vid Grand vid 23-tiden mordkvällen. Det kan man inte vifta bort heller. Det var grundat även på Lars Erik Erikssons vittnesmål. Han satt och väntade i sin bil precis utanför Grand vid 23-tiden. CP påstod att han inte hade varit det (inte så konstigt om han ljög) men han saknade alibi.
Cedergren var en knarkhandlare och hade revolvrar, men att han ändrade sig i slutet av sitt liv och ville berätta sanningen tycker inte jag låter osannolikt. Han var väl antagligen rädd för CP tidigare och det kan man förstå. Han gjorde även ett lögndetektortest som visade att han inte ljög. De är i.o.f.s. inte 100%.

PaulSmith on December 18, 2014 at 10:10 am said:

Fel igen:
Pia E. såg samme film som Palme-paret. Efter filmen väntade hon på bussen vid bus-stoppet just söder om Grand och på samma sida av gatan, jf. Förundersökningen, Protokoll III:I, p. 191.
Hon följde makarna Palme med ögonen intill dem er nästen framme vid korvkiosken. Då avbryts hon av Roger Östlund som kommer söder ifrån. Östlund kontakter henne for att få eld på en cigg. Sedan kommer Östlund i slagsmål med några punkare och skär sig på en kniv. Samtidig körer två ambulanser med sirener på gång mod nord ad Sveavägen. I den ene var den döde Olof Palme, mördat kl. 23:21:30.
Bussen ankom omkring kl. 23:28, och Pia körer bort, medan Roger gick till Grand och ringde till Sigge. Där påstår han att se Christer Pettersson som har ”bråttom”: Tydligt därför att han ska mörda Palme.
Men då var Palme redan död!
Östlund gav faktisk Pettersson ett alibi, men Gestapo-kloningen Thure Nässén ändrade på alla klocke tider, så justitiemordet kunde ta form.

Ulf on December 18, 2014 at 12:05 pm said:

Som sagt även hovrätten kommer fram till att det fanns: “en betydande sannolikhet” att CP var vid Grand kl 23 mordkvällen. Oavsett vad du vill eller tror så tyckte även hovrätten det.

PaulSmith on December 18, 2014 at 12:19 pm said:

Om Östlund har rätt, då fanns Christer Pettersson sig vid Grand ungefär samtidg med att Palme blev märdat.

Ulf on December 18, 2014 at 2:20 pm said:

Du missar att det finns fler vittnen är bara Roger Ö. Roger Ö kände CP sedan tidigare och pekade ut CP som den man som stod precis utanför när han pratade i telefon inne på Grand mellan kl 23:15- 23:21. Polisens avlyssning avslöjar tiden och den är inte manipulerad. Den som påstår det har inte alla hästar hemma. Vittnet Lars Erik Eriksson pekade ut CP som den man som hade stått utanför Grand vid 23-tiden mordkvällen. Ljubisa pekade ut CP som den man som gick bakom Palme utanför hans gatukök. CP är den mest sannolike mördaren, inte CA eller någon annan.

PaulSmith on December 18, 2014 at 4:25 pm said:

Och du missar, att Östlund icke hadde en aning om, vem den kompis var, som han enligt Ture Nässen såg vid Grand. Först den 25. januar 1989 lysnnar dett för Östlunds ”minne”. Då hör han nemligen, att Christer Pettersson är fängslet för mordet, och då fatter han, vem det är, som Nässén vil ha, at han “ska komme i håg”!
Rena GPU-metoder!

Ulf on December 18, 2014 at 12:03 pm said:

Att påstå att polisen medvetet manipulerat tiderna är bara trams, konspiratoriskt skitsnack.

PaulSmith on December 18, 2014 at 12:29 pm said:

Nej, polisen har inte medvetet manipulerat, men det har Ture Nässén. Pia E., som igenkännte Roger Östlund bland 1.300 dias såg honom komme emot Grand ungefär samtidg med, at Palme var framme vid korvkiosken. Östlund kom söder ifrån dvs, från den kommande mordplats. Hon sa, att han var alene, men Nässén innbillar Östlund att han var tillsammans med en kompis. En fritt uppfunnen kompis, som skulle vara Christer Petterson.
Sedan fifflade Nässén det sådan, att han nu stället såg kompisen vid Grand, och Pia sopades bort. Nu het det sig, att Östlund hade kommit från Sigges bostad i Tegnérgatan; alltså ÖSTER i från. Hur faen kan en person både komma från SÖDER och från ÖSTER PÅ SAMMA TID? Det fixas vid att ta bort Pias vittnesmål om att Roger kom soderifrån. Nu kom han bara. Inget snack om vars ifrån!
Fy faen för manipulation!

Ulf on December 18, 2014 at 12:02 pm said:

Det är du som har fel. Roger Ö ser CP när han står vid telefonen kl 23:15-23:21. Polisen avlyssnade nämligen Cedergrens telefon som Roger pratade med.

PaulSmith on December 18, 2014 at 12:44 pm said:

Roger Östlund var bevisligt i slagsmål vid Grand busshållplats samtidg med, att ambulancen med den döda Palme kör forbi, jmf. Pia Es vittnesmål. Efteråt pratar han i telefon och påstår att ha set Christer Pettersson.
Han kommer söder ifrån innan slagsmålet.
Han han inte både snacka i telefon från 23:15-23:21 från Grands telefon och SAMTIDIGT komme gående söderifrån och samtidigt vara i slagsmål med punkerna.
Telefontiden er polis-fusk, jmf.att många i Grands forje har sett honom prata. Men fler av dessa kan kombinere Östlunds telefon-snack med tider på när filmar slutade. Dem anstälda var i vana med att titta på klocken. Alla säjer att han pratade kl. 23:30 – eller senare. Ingen såg honom föra Pia och då var Palme vid korvkiosken.

Ulf on December 18, 2014 at 2:28 pm said:

Palmes ambulans kör inte förbi busskuren kl 23:15 eller kl 23:21. Då stod Roger Ö inne i Grand och pratade i telefon med Cedergren. Däremot körde ambulansen till Sabbatsberg tidigast kl 23:28 dvs många minuter senare. Roger Ö hade efter samtalet med Cedergren gått ut från Grand och bråkat med punkarna.

PaulSmith on December 18, 2014 at 4:17 pm said:

Kan du inte läsa? Palmes ambulans kör förbi, när Östlund är i slagsmål med punkarna. Först ÄFTERÅT går han till bion och ringer. 7 personer har sett honom vid telefonen efter kl. 23:30. Ingen – absolut ingen – har set honom på den tidspunkt du påstår. Och Grands forjé är faktisk icke stor. Och Östlund var i ett tilstånd, där han var en kille man bemärkte.
Telefontiderne är fusk och svindel och om du gör dig den omaka, att beställe hem hele forundersökningen från Polisen (= pris 5.600, kr.) då kan du läse. hvilken skitstovel Ture Nässén är. Man kan följa hans fusk från avhöring till avhöring. En skamplät för svensk polis!

Ulf on December 18, 2014 at 2:06 pm said:

Telefontiden är inte alls polisfusk- återigen skenar fantasierna och konspirationsteorierna iväg för dig.

PaulSmith on December 18, 2014 at 4:42 pm said:

Att en förfalskning av tidpunkten kan ha hänt, antyds av Granskningskommissionen, p. 792.
Nej, sanningen är konkret. Och ingen – absolut ingen – har sett Östlund vid Grands telefon före efter kl. 23:30. Och igen: Han var en person man absolut inte missade den afton! Som vi säger i Danmark: Skide fuld og på rulleskøjter!

Ulf on December 18, 2014 at 2:04 pm said:

Roger Ö stod pratade i telefon inne på Grand kl 23:15-23:21. polisen avlyssnade Cedergrens telefon. Han såg CP då, mordet skedde kl 23:21 inte kl 23:15. Senare var han utanför och bråkade med andra

Ulf on December 17, 2014 at 9:29 pm said:

Klamis bevisteoretiska analys från 1990 visar att det var svårt att fria eller fälla CP. http://www.smakprov.se/bok/mordet-p%C3%A5-olof-palme/hannu-tapani-klami/isbn/9789176781876 Klami var professor i allmän rättslära. Han går igenom bevisen mot CP. Sedan tillkom mer bevisning i.o.m. resningsansökan 1997.
Professor, kriminologen Jerzy Sarnecki anser också att CP var mördaren. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kriminolog-en-av-svensk-kriminalhistorias-samsta-polisinsatser_920571.svd

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:24 pm said:

Ja, ja, men följande kunde dem inte veta – det publicerades först i augusti 1999:
Granskningskommissionen, s. 959-960:

1) GH [= Christer Andersson] var vid tidpunkten för mordet bosatt på bekvämt gångavstånd från mordplatsen.
2) Han var innehavare av en Smith & Wesson .357 Magnum med sex tums pipa.
3) Han är en erkänt skicklig skytt.
4) Han har visat sig ha detaljkundskaber utöver det vanliga om Palmeutredningens olika skeden.
5) Han har fått minst två kallelser 1990 men säger inte komma ihåg detta.
6) Hans förklaring om omständigheterna kring försäljningen av vapnet 1992 är föga plausibel.
7) Han har uppgivitt att han var sängliggande hemma dagarne före, under och efter mordet. Detta motsägs av annan utredning.
8) Hans utseende, hållning och sätt att röra sig uppvisar förbluffande överensstämmelse med uppgifterna om Olof Palmes baneman.

Ulf on December 18, 2014 at 3:27 am said:

Finns indicier mot CA men om nu Polisen förhört honom flera ggr utan att ens kunna binda honom till mordområdet 28/2 1986 så tyder det på att han var oskyldig. Det finns inga konkreta bevis mot CA som binder honom till Palmemordet. Tycker det är fel att peka ut honom som Palmes mördare.

PaulSmith on December 18, 2014 at 10:20 am said:

Han hadde t.ex. skjutit sin tv sönder med sin .357 magnum, när Palme var på tv-rutan. Något sådant har Christer Pettersson mig bekannt aldrig gjort.

Ulf on December 17, 2014 at 8:54 pm said:

Björkman ställde sig direkt inne i porten när första skottet avlossats och då stod mördaren kvar bredvid Lisbet och de såg varandra i ögonen under flera sekunder. Björkman stod inne i porten, mördaren stod vid Dekorima bara några meter från Lisbet. Sedan började han röra på sig men enligt vittnet Morelius så gick mördaren delvis runt makarna Palme innan han jobbade, lunkade i väg in i gränden. Mördaren var kvar på mordplatsen i ca 10-20 sekunder, han joggade inte iväg direkt efter andra skottet. Vittnesmål är inte alls värdelösa efter två-tre år, men är inte lika säkra som strax efteråt. Tingsrätten dömde CP för mordet och om vittnesmålen varit värdelösa hade de inte gjort det. Konstigt att de ställer högre beviskrav i det här målet än i andra. Med ett annat mordoffer hade det blivit en fällande dom även i hovrätten.

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:56 pm said:

Citat: “Med ett annat mordoffer hade det blivit en fällande dom även i hovrätten.”
Hoppas jag verkligen inte, jmf. vad jag tidigera har skrivit om felaktiga vittnes-identifikationer.

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:53 pm said:

Citat: “Med ett annat mordoffer hade det blivit en fällande dom även i hovrätten.”
Hoppas jag verkligen inte, jmf. vad jag tidigera har skrivit men gerna återupprepar:
Mer än 100 personer, som föra 2003 var dömda för grove brott, är sedan blivit frigivna och rensat grundet icke minst DNA-bevis.
I mer än 75 procent av fallen var justitiemorden förorsakat av felaktiga vittnes-identifikationer, jmf., Gary L. Wells & Elizabeth A. Olson: ’Eywitness Testimony’, Annual Review of Psychology, 2003, 54, p. 278.

Ulf on December 17, 2014 at 11:50 am said:

Om du läser i Granskningskommissionen så kom CP upp tidigt i utredningen men sjabblades tyvärr bort av Holmér m.f.l. Hade de utrett honom ordentligt redan våren 1986 och gripit honom så hade han sannolikt blivit dömd även i hovrätten. Lisbet pekar ut CP med 100% säkerhet, ingen tvekan om det. Hon nämner bara att två st till har liknande drag som nr 8, men det är inte samma sak som att hon är osäker. Minnesforskaren Lars Göran Nilsson anser att Lisbet borde kommit ihåg mördarens ansikte eftersom minnet fungerar automatiskt. Vittnespsykologen Astrid Holgersson kan man ifrågasätta. hon skrev våren 1998 att mycket i Riksåklagarens resningsansökan pekade på Victor Gunnarsson. Att hon ansåg det är märkligt och tyder inte på kompetens.

Ulf on December 17, 2014 at 9:22 pm said:

Minnesforskaren, professor Lars Göran Nilsson som var hovrättens expertvittne blev intervjuad av DN 2001. Där säger han att han blev feltolkad av hovrätten vilket kunde gjort att de underkände Lisbets vittnesmål.

Citat från intervjun med Lars Göran Nilsson i DN 25/10 2001:

“Svea hovrätt gjorde flera felbedömningar i samband med Palmemordet. Minnesforskaren Lars Göran Nilsson var expertvittne i rätten men han blev misstolkad på avgörande punkter. Detta kan ha påverkat bedömningen av Lisbet Palmes vittnesmål, säger han.”
“Han hade en känsla av att hovrätten redan på förhand bestämt sig för hur den skulle döma.- Den tog bara upp en liten del av min rapport och drog fel slutsatser om den aktuella minnesforskningen, säger Lars Göran Nilsson.”

“Men rätten valde en egen “sunt-förnuftsuppfattning” om minnets funktion- utan förankring i det aktuella forskningsläget. Rätten spekulerade i vad Lisbet Palme kunde minnas och inte minnas säger Lars Göran Nilsson”. “När DN tar kontakt med Lars Göran Nilsson berättar han att rätten missuppfattade hans rapport. Det handlar om skillnaden mellan hur minnet hanterar “central” och “perifer” information. Hovrätten menade att det centrala för Lisbet Palme var att hennes make låg skjuten på trottoaren. Hon visste inte att den person hon först vände sig till för att få hjälp vad gärningsmannen. Därför kan hon “i det läget inte rimligen haft någon anledning att registrera detaljer i mannen utseende; det centrala för henne var ju att skaffa hjälp till sin skadade make” ansåg hovrätten. -Rätten feltolkade forskningsrönen. När Lisbet Palme tittade bort mot den man som stod närmast henne var ansiktet viktigast- det var den centrala informationen i just detta ögonblick och den minns man.” “All forskning visar att minnes fungerar automatiskt. Det är inte så att man i den stunden bestämmer sig för att den här mannens ansikte ska jag minnas- eller glömma bort.”

“Så när Lisbet Palme pekar ut Christer Pettersson är detta inte särskilt konstigt?” – Nej, inte alls. hon kanske inte minns vilka kläder han hade eller andra igenkänningstecken, det är perifer information i minnesbilden. Men ansiktet, det borde hon ha en klar uppfattning om. Det är centralt i just den minnesbilden”. “Vi har ofta bättre bättre minnesbilder av dramatiska händelser. De är ofta unika och minnet skapar därför mycket specifika ledtrådar, som är effektiva under lång tid. Risken att minnesbilden blandas ihop med andra intryck är liten. Den ursprungliga minnesbilden påverkas inte av senare intryck”. “Lars Göran Nilsson menar att rätten misstolkat den aktuella forskningen kring “förvanskade och oförvanskade minnesbilder.- Det går egentligen inte att tala om förvanskade och oförvanskade minnesbilder. minnet fungerar inte så att en människa bara lagrar ett fotografi i hjärnan. Bra ledtrådar kan aktivera minnesbilden och dåliga ledtrådar kan göra att bilden förblir oåtkomlig”.

Varför har då inte Lars Göran Nilsson tidigare berättat offentligt om detta? – Jag var kallad som minnesexpert till rättegången och såg det inte som min uppgift att på eget initiativ offentligt kritisera den legala hanteringen av fallet. Inför kollegor och vänner berättade jag om min kritik. Men frågan hamnar i ett annat läge när Ulf Dahlsten nu tar upp den i sin nya bok”.

“Kan man minnas?” Visst är det möjligt att Lisbet Palme minns ansiktet på den man som fanns på mordplatsen, anser minnesforskaren Lars Göran Nilsson. Han anklagar Svea hovrätt för spekulation”.

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:34 pm said:

Mer än 100 personer, som föra 2003 var dömda för grove brott, är sedan blivit frigivna och rensat grundet icke minst DNA-bevis.
I mer än 75 procent av fallen var justitiemorden förorsakat av felaktiga vittnes-identifikationer, jmf., Gary L. Wells & Elizabeth A. Olson: ’Eywitness Testimony’, Annual Review of Psychology, 2003, 54, p. 278.

Ulf on December 18, 2014 at 3:24 am said:

Man kan inte generalisera som du gör och säga att alla som pekat ut CP har fel. Du var väl inte själv med på mordplatsen eller vid Grand på mordkvällen så du kan veta det? Om nu poliser, åklagare, minnesexperter, jurister, kriminolog, och tingsrätten m.f.l. anser att CP var mördaren så måste man erkänna att det är hög sannolikhet att det var så.

PaulSmith on December 18, 2014 at 10:24 am said:

Jag kan nämna lika så många, som menar att han är oskyldig. T.ex. Svea Hovrätt för att nämna den mest väsentliga.
Eller Professor James W. Clarke, som är expert på hotbild emot top-politikare och av samma orsak konsult för US Secret Service.
Likesom Ulf Åsgård och krminalkommissarie Jan Olsson har Clarke haft tillgång till sekretess-belagt material. Det händte, när han I 1998 var konsult för Granskningskommissionen.
Clarkes uppfattning beträffande Olof Palmes gärningsmann:
”Kära Mr. Smith,
Jag har just återläst min rapport, just postat [= till Danmark], for första gången sedan den skrevs i 1998.
Du och jag är ense om, att gärningsmannen bestämt var en suicidal Type II subjekt med vissa Type III karakteristika. Det syns för mig, att Christer Andersson nästan helt säkert är mördaren.
Bästa hälsningar, James W. Clarke”

PaulSmith on December 17, 2014 at 5:14 pm said:

Polisen fick ett tipp om Christer Andersson efter mindre än 2 veckor om jag minns rätt.
Han sjabblades alltså också bort.
Och motsatt CP lever CA upp till dem 3 klassiska krav inom en mordutredning:
1) Motiv. Han manade att Olof Palme var orsaken till, att han på morgonen den 28 februari 1986 förlorade million-vinster han hade gjort i aktiehandel.
2) Mordvapen. Han havde licens till en Smith & Wesson .357 Magnum. Fabrikations-nummer: 61575. Polisen söker den fortfarande.
3) Möjlighet. Bodde i närheten av Grand och försökte att ljuga sig till et alibi. Et medlem av hans familj sprängde hans alibi.

CP klarar enbart av nr. 3: Möjligheten.
Dessutom: I den sekretessbelagda gärningsmansprofil kan man följa GMs färd från Grand Bio till mordplatsen. 2 vittnen från Grand var dem, som har set honom mest tydligt. När dem såg en bild på CP, sa dem, att honom var det inte.
Dom sjabblades också bort från mordutredningen.

Ulf on December 17, 2014 at 5:47 pm said:

Tycker du har fel återigen. Det är din påstådda gärningsman- CA som ingen sett i mordområdet eller Grand mordkvällen. Däremot så är det många som sett CP vid Grand och mordområdet 28/2 1986. Cedergren gav CP en magnumrevolver strax innan mordet så visst kunde han ha haft en magnumrevolver tiden för mordet. Dessutom har vi ett par st som sett en revolver hemma hos CP tiden för mordet, läs resningsansökan igen. Motivet kan vara CP relation till bombmannen som du måste känna till. Dessutom hade han en hotfull, hatisk inställning till socialdemokratin och Palme. Finns flera som hört honom uttala sig fientligt mot dem. Bara läsa i Granskningskommissionen s 716-717: Vittnet Sigrid M uppgav vid förhör samma dag (den 27 december 1988) att hon i slutet av september 1988 observerat en man som hon igenkänner som
Christer P på perrongen till pendeltågstationen i Rotebro. (Idenfifierad
genom foto i den finska tidningen Huvudstadsbladet). Hon gick bakom
honom ut från stationen, då han råkade i affekt på grund av en låst dörr och
utbrast något om ”jävla Olof Palme” – ”jag tycker det är bra att Palme är
död” (eller ”jag tycker det är bra att Palme är skjuten”). ”Jag har skjutit
honom och jag ångrar ingenting” (eller ”man ska ingenting ångra, och vore
han inte skjuten skulle han skjutas en gång till”.
Vittnet Anders R uppgav vid förhör den 19 januari 1989 att han på
Sollentuna pendeltågsstation ”för några år sedan” lade märke till en man,
som han igenkänner som granne till honom själv. Mannen skrek en massa
osammanhängande ”svordomar mot den svenska regeringen”. Anders R
minns inte om något speciellt namn nämnde. (Anders R bodde då på Kung
Hans Väg 35 i Rotebro.)

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:49 pm said:

Nej, när man först upptäcker honom efter 9 år (vilken inkompetens!!!) finns där ingen grund till att fråga folk om dem kommer i håg honom. Hovrätten vill inte acceptera så gamla vittnesmål. Det sa dem tydligt i CP’s friande dom.
Vem var set Christer Pettersson vid Grand?
Roger Östlund har sagt det, men han tänkte enbart på 50 mio kr. Ingen andra har sett honom där.

Ulf on December 18, 2014 at 3:20 am said:

Det är bara att läsa domarna och resningsansökan så får man fram alla vittnen som sett CP vid Grand kl 21 och vid 23-tiden och mellan Grand och mordplatsen, vid Dekorima och efter mordet efter trapporna. Det finns inget vittne som sett CA vid Grand eller mordplatsområdet mellan 21 och 23:21- fakta. Du spekulerar bara.

PaulSmith on December 18, 2014 at 10:29 am said:

Ingen vittnen har blivit frågat om dem har set Christer Andersson på mordplatsen. Av logiska orsaker: 9 år efter mordet är deras vittnesmål utan betydelse. Dessutom: Varför fråga dem, när man ville dölja Christer Andersson existens? Det hade varit pinsamt om svenske offentlikeheten hörde om honom samtidig med att man försökte att fixa ännu en rättegång emot Christer Pettersson.

Ulf on December 17, 2014 at 2:03 am said:

Lisbet har inte förväxlat mördaren med vittnet Anders B. De 3 som var på mordplatsen var mördaren och makarna Palme. Björkman hade ett helt annat signalement än mördaren- var rundlagd, tjock, hade mörkt helskägg, hade ljus, gulaktig mössa på sig och stod dessutom inne i en port när mordet begicks. Mördaren hade inget mörkt helskägg. Lisbet sade att han saknade mustasch, och CP saknade mustasch vid tiden för mordet, men hade en senare under konfrontationerna vinter 1988-89. Lisbet berättar i polisförhör våren 1986 att mördarens hår gav ett brunaktigt eller cendré-brunt intryck, varken blond eller svartmuskig. Det tyder på att mördaren inte hade någon mössa på sig på mordplatsen i.a.f. Man förväxlar inte personer som ser helt olika ut.

PaulSmith on December 17, 2014 at 9:13 am said:

Enligt polisens rekonstruktion fans Anders B. ca 7 meter ifrån paret Palme, när Palme mördades. Likasom dem var han på Sveavägens trottoar.
Han blev först stående med front emot Lisbeth Palme.
Polisens profilekspert, Ulf Åsgård er icke i tvivel: ”Det er helt tydligt, at hon förväxlar mördaren med Anders B.”
Åsgårds uppfattning delades också sakens första åklagare KG. Svensson, jmf. Bröderna Poutiainen p. 438, där dem citerar från Svenssons förklaring till Juristkommissionen p. 53-54. Även Hans Holmer tvekade inte på detta.
Lisbeth Palmes beskrivning går fint i hop med polisens fotografi av Anders B. Det finns i Förundersökningen, III:2, s. 123.
Nej, Anders B stod INTE inne i en port när mordet begicks. Det gjorde han först efteråt, när han fattade, att ett brott hade hänt och GM var på väg bort.

Ulf on December 17, 2014 at 11:40 am said:

Anders B ställde sig inne i en port när skottet avlossades, inte på mordplatsen. Lisbet har inte förväxlat Björkman med mördaren som såg helt annorlunda ut. Lisbets beskrivning av mördaren våren 1986 stämmer inte överens med Björkman, snarare CP. Lisbet har inte pekat ut Björkman som mördaren dvs personen som stod närmast henne direkt efter skotten. När seriösa mordutredare och åklagare började utreda så kom man fram till rätt gärningsman.

PaulSmith on December 17, 2014 at 5:26 pm said:

Nej, han flydde in i porten efter dem 2 snabbe skott.
Varför skulle han fly innan att hann vistte, att det var ett brott?
Det hände ju så snabbt, att han inte ens kunde nå in i porten i tiden mellan skott 1 och skott 2.

Per on September 12, 2017 at 1:01 am said:

Det du beskriver är en praktisk omöjlighet. Om Björkman stått i porten under HELA händelseförloppet så måste han stått där från början, redan innan första skottet gick.

PaulSmith on September 12, 2017 at 7:02 am said:

Björkman har inte alls stått i porten under hele händelseförloppet. Det framgår tydligt av hans vittnesberättelser till polisen:
Han sökte sig först in i porten efter det första skottet. När första skotten kom, stod han på trottoaren ca. 5-7 meter bakom Palme-parret.
Som han sa: – Han sökte skydd.

Ulf on December 18, 2014 at 3:55 am said:

Om man ser två personer framför sig bli beskjutna med en magnumrevolver så lär man nog förstå att ett allvarligt, grovt brott har begåtts. När skotten avlossas tar han skydd inne i porten, han springer inte fram till mördaren och makarna Palme utan står där och trycker under hela förloppet. Björkman var berusad så hans vittnesmål är inte tillförlitligt.

PaulSmith on December 18, 2014 at 9:29 am said:

Enligt Björkmanns förklaring till polisen 3 timmar efter mordet, trodde han först att dem 2 skott var “påsksmällare”. Det tog han inte på alvar. Det gjorde han först när Lisbeth skrek på nogåt han uppfattade som “utlandsk” och Palme ramlade.
Först när GM hadde tagit sig inn på Tunnelgatan sökte han “porten”.
Dernäst: Åk til Sveavägen och se “den port” där han “stod och tryckte sig”.
Det är ingången till Dekorima, och dörren var låst, självklart. Icke mycket plats att “trycka sig på”. Dessutom: Björkmann har icke i något vittnesmål sagt, att han stod där “och tryckte sig”. Varför skulle han det? Han var utanför fara, i och med att GM var på Tunnelgatan.
Sveacägen-Tunnel-gatan er faktisk en gatu-korsning.
Han hadde 1. parkets utsyn til den döande Palme och den skrikande Lisbeth.

Ulf on December 18, 2014 at 3:51 am said:

Björkman var inte på mordplatsen, efter första skottet tog han sin tillflykt till porten och stod då där och tryckte. Lisbet såg honom också, men hon har inte pekat Björkman som mördaren dvs personen som stod närmast dem direkt efter skotten. Det är inte så konstigt eftersom Björkman och mördaren såg helt annorlunda ut både när det gäller utseende och kroppsligt. Dessutom hade Björkman en ljus, gulaktig mössa på sig vilket inte mördaren hade. Lisbet beskrev mördarens hårfärg som brunaktigt eller cendré-brunt. Om han hade haft en mössa på sig hade hon inte kunnat beskriva mördarens hårfärg överhuvudtaget. Mycket i hennes beskrivning av mördarens utseende från polisförhören våren 1986 påminner mycket om CP. Vittnet Inge Morelius såg att mördaren och Lisbet kollade varandra i ansiktet, ögonen under flera sekunder. Det står i tingsrättsdomen från juli 1989.

PaulSmith on December 18, 2014 at 9:35 am said:

Fel igen:
Från polisens telefon-forhör med Anders Björkman 3 timar efter mordet:
”Plötsligt hörde Björkman två smällar som låt som ”påsksmällare” ifrån sällskapet framför honom på en 3 meters avstånd och ser då hur den person, som går i mitten plötsligt sagner ner på gatan, samtidigt som kvinnan som går längst ut skriker något som Björkmann uppfattade som utlandsk språk.”
Dvs: Björkmann hör vad han uppfattar som 2 påsksmällare. Menar du verkligen, att han är så räd för den förste “påsksmällen”, att “tog han tillflykt till porten”?
Tror du inte, att han venter till han fatter, att det är ett alvarligt brott?

Ulf on December 18, 2014 at 3:14 am said:

Björkman flydde in i porten direkt efter första skottet. Mördaren stod kvar vid Dekorima och det i ca 10-20 sekunder. Lisbet har haft möjlighet att studera mördaren i flera sekunder och ansiktet minns man efter en traumatisk händelse- det centrala enligt minnesforskarna. Du får tro vad du vill men inte var CA Palmes mördare i.a.f. Det mesta pekar på CP som mördaren och med ett annat mordoffer hade det blivit en fällande dom även i hovrätten. Detsamma säger de flesta poliser, åklagare, advokater, minnesforskare m.f.l. som har relevant yrkeskunskaper. Privatspanare kommer mest med en massa fantasier, konspirationsteorier utan bevisning.

PaulSmith on December 18, 2014 at 10:41 am said:

Nej, Börkman flydde icke direkt in i porten efter det första skottet. Han trodde det var en påsksmällare. Det samma trodde han om skott nr. 2.
Om Christer Andersson inte var Palmes märdare, varför lurade han då polisen med en falsk adress? Den falske adresse fanns på Huggarvägen 9 i Västerhaninge, jmf. mit telefonsamtal med Arkivgruppen, Skatteverket, den 27.2.12.I verkligheten bodde han i sin mors sommarstuga. Därför fick han icke 2 kallelser och en påminnelse från polisen kring provskjutning av sin .357 Magnum. Smart kille.

Ulf on December 17, 2014 at 6:01 pm said:

Direkt efter skotten flydde Björkman in i porten, Han blev inte stående bakom Palme i någon minut. Personen som stod närmast Palme var mördaren vid Dekorima och enligt Lisbet var det CP och inte CA. Dessutom hade mördaren och Björkman helt olika utseende. Ingen av domstolarna eller senare åklagare och mordutredare, poliser har påstått att en förväxling skett. Det var därför utredningen gick åt fel håll i början, man bortsåg från Lisbets vittnesmål konstigt nog. Fantombilden borde också gjorts utifrån hennes minnesbild och inte av en person som kanske inte ens sett mördaren (sk tecknerskan). Lisbet påpekar också 8 mars 1986 att fantombilden var felaktig. Sedan blev hon inte riktigt förhörd förrän 25 mars och det kan man inte skylla på henne- det var Holmérs fel. Lisbet beskrivning av mördaren våren 1986 påminner en hel del om CP:s utseende. CA var lite lik CP måste jag erkänna, men Lisbet har inte sagt i efterhand att det var CA hon såg på mordplatsen. Finns väl inga andra vittnen heller från Grand, mordområdet som sett CA där när Palme var vid Grand, när mordet skedde vid Dekorima eller efter mordet.

PaulSmith on December 17, 2014 at 7:53 pm said:

Enig: Han blev “inte stående bakom Palme i någon minut.” Men enligt hans vittnesmål såg dem varandra i ögonen i några sekund. När GM äfteråt flydde, sökte han sig til Dekorimas port, jmf polisens rekonstruktion.
Annars: Det framgår tydligt av Hovrättens dom, att om man vill åklaga någon i framtiden, då krävs tekniska bevis. Hovrätten vill inte acceptera vittnesmål efter så många år. Dem är värdelösa.
Därför har polisen inte frågat någon vittnen (mig bekant) om dem känner igen CA från mordnatten.
I stället har utrederne gjort ALLT för att dölja Andersons existens.
Inte märkvärdigt: Han borde ha avhörts efter nio dagar – och inte nio år!
Han fanns på listen över dem 600 person som hade legal tillgång till en .357 Magnum i Stockholms len – och han bodde nära Grand.

Ulf on December 16, 2014 at 4:35 pm said:

Lisbet Palme var ett bra vittne, nykter, utbildad psykolog, nykter, frisk m.m. Dessutom var det bra belyst på mordplatsen, mördaren och Lisbet kollade varandra i ansiktet i flera sekunder enligt Lisbet och andra vittnen t ex Inge Morelius. Enligt hovrätten expertvittne, minnesforskaren och professorn Lars Göran Nilsson borde Lisbet kommit ihåg mördarens ansikte- det centrala direkt efter skotten när hon sökte efter hjälp. Då fanns bara Olof, Lisbet och mördaren vid Dekorima. Perifer information som t ex vilka skor mördaren hade kanske hon inte kom ihåg, men ansiktet var central information. Det centrala kommer man ihåg bättre i en traumatisk situation, perifer sämre. Hovrätten missbedömde helt Nilssons vittnesmål tyvärr. http://www.aftonbladet.se/ledare/article10235351.ab http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10234846.ab “I boken beskriver han också hur hovrätten på avgörande punkter feltolkat minnespsykologen Lars-Göran Nilsson, rättens expertvittne.
– Den tog bara upp en liten del av min rapport och drog fel slutsatser om den aktuella minnesforskningen. Rätten valde en egen “sunt förnuft-uppfattning” om minnets funktion – utan förankring i det aktuella forskningsläget, säger Lars-Göran Nilsson till Dagens Nyheter”.

PaulSmith on December 16, 2014 at 8:30 pm said:

Vittnet PW berättade, att Lisbeth P. just efter mordet “flinade”, och han sa då till henne (han visste icke att hon var LP) att detta väl icke var något att flina av, jmf polisens förhör av P.W. den 27.3. 86, Förundersökningen, Protokoll III:2, p. 426.
Detta tyder icke på att hon var ett “bra vittne”.

Ulf on December 16, 2014 at 9:40 pm said:

Har aldrig hört talas om att hon flinat direkt efter skotten. Säkert en missuppfattning/feltolkning av det vittnet m.f.l.

PaulSmith on December 17, 2014 at 12:15 am said:

Per W. 27 mars 1986 til kriminalinspektörerna Håkan Ström & Gunnar Olsson.Andra vittnen har talat om, att hon var “hysterisk”, vilket väl icke är konstigt. Men mänskligt.

Ulf on December 17, 2014 at 1:19 am said:

Direkt efter skotten var inte Lisbet hysterisk utan sökte hjälp. Det finns andra vittne som inte uppfattade Lisbet som hysterisk, man bör vara objektiv. Då såg hon mördaren som bara stod några meter därifrån. Inge Morelius, Lisbet själv m.f.l. säger att de hade ögonkontakt, hade ansiktena emot varandra under flera sekunder. Efteråt har hon pekat ut CP som den personen dvs mördaren. Expertvittnet i hovrätten- Lars Göran Nilsson, minnesforskare och professor anser att hon kunde minnas ansiktet för det var det centrala direkt efter skotten när hon sökte hjälp. Tyvärr missuppfattade hovrätten honom eller nonchalerade för de drog helt fel slutsatser av hans minnesforskning av traumatiska vittnen, minnen. Alla blir väl upprörda efter ett mord och mordförsök, men att man inte skulle komma ihåg mördaren efteråt tror inte jag på, snarare tvärtom dvs att man i de flesta fall lär minnas det. Lisbet var nykter, frisk, god syn. Bra belysning var det också på mordplatsen m.m.

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:34 am said:

Vid konfrontationen gör Lisbeth Palme flera jämförelser mellan Pettersson och 2 andra i raden, nr. 9 och nr. 11, innan hon utesluter dessa till fördel – eller snarare nackdel – för Christer P.
Vittnespsykologin har observerad, att vittnen, som gör den sortens järnställningar – och inte enbart utpekar en bestämt i raden – begår många fler misstag och oftare utpekar en fel person, jmf. Jmf. Gary L. Wells & Elizabeth A. Olson: ’Eywitness Testimony’, Annual Rev. Psychol., 2003, 54, p. 284.
Hos samme vittnespsykologer kan man s. 290 läsa, att inom vissa polisavdelningar görs en vittne-konfrontation nästan utan grunn, medan man andra ställen först gör det, när man har indicier pekande emot en misstänkt. I polisdistrikt där man gör en ’line-upp’ vid den minsta anledning, händer där nio gånger så många felaktige utpekningar, jämfört med dem mera seriösa politisdistrikt.
När Christer Pettersson blev linet upp, fanns ingen indicier.

Ulf on December 16, 2014 at 4:25 pm said:

Christer Pettersson är med hög sannolikhet Palmes mördare. Skott nr 2 visar snarare att mördaren var en ovan skytt- han missade henne på ca 1 meters avstånd och en proffsmördare hade inte lämnat kvar ett huvudvittne så där. Han hade skjutit ett tredje skott mot Lisbet. Att träffa Olofs rygg på 10-20 cm avstånd kan alla göra, krävs bara rätt psyke för det .

PaulSmith on December 16, 2014 at 8:04 pm said:

Når bl.a. Hans Ölvebro träffade FBI’s experter i början av 90-talet, menade FBI att GM hade ”en militär bakgrund”:
Orsaken var skott nr 2.
I och med att skott nr 2 avlossas omedelbart efter nr. 1, måste revolverns hane ha blivit spänt vid att pressa på avtryckaren, som samtidigt får revolverns tromla till att snurra runt. Detta för med sig, att mynningen drar till högra i skottögonblicket, och duktiga skyttar vrider da handen emot vänstre. Dem klämmer ett skott av.
Hade den allt annat än revolver-kunnige Christer Pettersson avlossat mordvapnet, hade han rivet skott nr 2 av, och rekylen hade fört med sig, att skottet hade dragit uppåt och emot högre i förhållande till siktpunkten. Projektilen hade förmodligen träffat ett hus i 2-3 etages höjd på den andra sida av Sveavägen men inte Lisbeth Palme.
Erfarna skyttar pressar emot. Det var just vad GM gjorde. När FBI fick höra, att svensk arme icke användar revolver, sa FBI: Då måste GM ha frekventerat en skytteklubb.
Christer Andersson var medlem av Akademiska Pistolskytteklubben och var enligt klubbens medlemmar en ”duktig skytte”, jmf. Granskningskommissionens Betänkande på. 955-960.
Menar man, att C. Pettersson är GM, då måsta man berätta om, vilken skytteklubb han hade varit medlem av. 😉

Ulf on December 17, 2014 at 1:47 am said:

http://www.government.se/content/1/c4/12/44/9bb90f1c.pdf Står mycket intressant i GK. De tar bland annat upp att det var olyckligt att Polisen under Holmérs ledning lyckades sjabbla bort CP det första året. Jag tror att CP hade blivit fälld även i hovrätten om de hade utrett honom ordentligt redan första året och det hade blivit rättegång redan 1986 eller 1987.

s 759 ff 6.1.9 Sammanfattande anmärkningar
Utredningsåtgärder i anslutning till mordet
“Det inledande spaningsuppslaget mot Christer P framstår som mycket
illa skött.
Utredarnas uppmärksamhet riktades tidigt mot Christer P. De operativt
ansvariga prioriterade själva uppslaget högt (jfr den återkommande
anteckningen ”Pri 3” på spaningsuppslagen). Christer P var dessutom
”känd” hos kriminalpolisen och hade därvid en från utredningens
synpunkt intressant kriminell bakgrund. Likväl dröjde det en dryg
månad – en mycket lång tid i detta skede av utredningen – innan
uppslaget kontrollerades. När så skedde utfördes förhöret, i vart fall av
dokumentationen att döma, på ett oprofessionellt sätt. Framför allt
underlät man att slutföra kontrollen. Inhämtandet av uppgifter från
Christer P själv var rimligen bara första steget i utredandet av hans
förehavanden. Den enda åtgärd som nu vidtogs kom i praktiken att bli
så gott som meningslös. Med tanke på den vikt ingångsuppgifterna
tillmättes är det svårt att förstå hur uppslaget kunde ad acta-läggas på
ett halvfärdigt underlag. De uppgifter Christer P lämnade gav ju honom
på intet sätt alibi, tvärtom, de innebar att han vistats i mordkvarteren
under mordkvällen. De uppgifter han lämnade lämpade sig väl för fortsatt
utredning, t.ex. förhör med Sigvard C, som redan fanns i utredningen.
Ett mer energiskt arbete hade sannolikt lett utredarna till Ulf
Sp, som då hade kunnat höras betydligt tidigare än vad som blev fallet.
Förutsättningarna att reda ut uppgifterna kring Christer P:s återkomst
till bostaden hade då varit väsentligt bättre än de var två och ett halvt år
senare”.
“Att utredarna missade möjligheten att på ett tidigare stadium utreda
Christer P:s förehavanden på mordkvällen är som sagt utomordentligt
olyckligt. Detta gäller självfallet oavsett vilket resultat utredningen
skulle ha lett till, dvs. oavsett om misstankarna mot Christer P skulle ha
försvagats eller stärkts. Det hela är som vi ser det inte ett utslag av det
kaos som i många delar obestridligen präglade polisarbetet under den
första tiden. Detta hade kunnat vara slutsatsen om ingångsuppgifterna
avseende Christer P blivit liggande outredda. Men nu bedömdes de
faktiskt, och uppslaget prioriterades samt ledde till åtgärder. Utredningen
begåvades till och med med litet tur genom att Ulf Sp dök upp
”bakvägen”. Men ändå sjabblades Christer P bort. Spaningsarbetets
uppläggning, utredningsmaterialets redan då stora omfattning m.m. har
naturligtvis sin betydelse för att detta kunde ske, men det framstår ändå
som ett obestridligt faktum att det rent polisiära utredningsarbete som
uppslaget föranledde sköttes på ett oskickligt sätt.
Denna mot polisarbetet kritiska bedömning måste i sin tur sättas in i
sitt sammanhang och ges rätt proportion. Det var självfallet inte möjligt
att vid utredandet av det första uppslaget angående Christer P se vilka
konsekvenser bristande noggrannhet och felbedömningar skulle få just
i detta ärende; det fanns i och för sig inget som fick just uppgifterna om
Christer P att påtagligt höja sig över många andra uppslag som var
värda att kontrolleras. I den meningen skulle det kunna sägas röra sig
om otur att just detta uppslag kom att hanteras bristfälligt. Det
förutsätter dock att hanteringen i övrigt låg på en annan och högre nivå.
Men mycket talar för att den inte gjorde det; det finns gott om exempel
på brister i det kriminalpolisiära rutinarbetet under de första två
utredningsåren”.

PaulSmith on December 17, 2014 at 9:42 am said:

Granskningskommissionen skriver t.ex. också beträffande Christer Andersson [= GM-profil nr 8, eller GH] p. 969:
”Det förhållandet att en innehavare av ett vapen av den eftersökta typen vid kontakt med polisen anmäler att detta inte längre finns tillgängligt måste vara just en sådan reaktion som en provskjutningsaktion är åsyftad att framkalla hos en gärningsman eller någoin som på annat sätt är inblandad. Som framgått av redovisningen i kapitel 3 var ett av syftene med att inkalla vapeninnehavare för provskjutning just att fremkalla avslöjande reaktioner. Det är därför synnerligen anmärkningvärt at Palmeutrednigen, efter att i januari 1994 dels har hört GH:s [= Christer Anderssons] förklaring till varför han inte hade vapnet i behåll, dels ha fått kännedom om att han vid tidpunkten för mordet befann sig ensam i en lägenhet på 15 minuters promenandsavstånd från mordplatsen, inte företog några dokumenterade utredningsåtgärder förrän efter ett helt år, i januari 1995.”
Kommissionen skriver s. 960: ”Han [= Christer Andersson] har uppgivit, att han var sängliggande hemma dagarna före, under och efter mordet. Detta motsägs av annan utredning.”

Ulf on December 18, 2014 at 3:31 am said:

Ok, kan erkänna att det var fel av Polisen att inte utreda CA vidare, men det är inget bevis för att han var Palmes mördare. Det finns inga bevis för att han var vid Grand kl 21 och vid 23-tiden eller vid Dekorima kl 23:21 28/2 1986.

PaulSmith on December 18, 2014 at 10:17 am said:

Nej, och där finns heller ingen bevis för att han inte var på mordplatsen, jmf. att han är utan alibi – även han forsökte att ljuga sig till ett..
Christer Andersson var utan vänner och hade mycket få bekannta i Akademiske Pistolskytteklubben. Vem skulle då efter 9 år kunde bevittna, att han hade varit där?

Ulf on December 16, 2014 at 9:51 pm said:

Inget av det du säger motsäger CP som mördaren. Det finns uppgifter i Resningsansökan 1997 att CP hade en magnumrevolver hemma hos sig tiden för mordet. Cedergren påstår sig ha gett CP en magnumrevolver strax innan mordet, finns uppgifter att CP skjutit revolver med bombmannen Tingström och CP hade varit värnpliktig i några månader som ung. Det andra skottet visar att mördaren var en ovan skytt som missar på ca 1 meter.

PaulSmith on December 16, 2014 at 11:59 pm said:

1) Om man läser samtlige vittnesmål från Förundersökningen Protokoll II:3 rör det sig om 44 vittnesmål från CPs umgänge. Enbart en person har hört ett rykte om, at CP hade OP-mordvapnet hemma.
15 vittnen slår fast, att dem aldrig har sett skjutvapen hos CP. Dem övriga omtalar inget om saken, men fler slår fast, att CP enbart använda knivar.
Sigge Cedergrens svägerska var sjuksköterska och icke en del av missbrukare gänget kring Cedergren. När Sigges bror i hösten 1986 visade henne en revolver, som han dolde för Sigge sa han, ”att vapnet är av samme fabrikat, som Olof Palme blev mördad med,”
När hon sedan i Expressen såg en bild av en Smith & Wesson .357 Magnum, konstaterade hon, att likheten var tydlig, jmf polisförhör med Sigge Cedergrens svägerska den 26 oktober 1988, Förundersökningen, Protokoll II:2, p. 652-653.
Därmed faller påståendet om, att Christer Petersson hade stulit detta vapen innan Palme-mordet.
Desutom vill jag citera min poliskälla: ”Lita inte på Sigge, han är på alla sätt en fullkomlig upålitlig person.”
2) Beträffande resningsansökan från 1997: ”Vittnet” hade nog ögonen fastnat till tanken om 50 Mio kr.
3) Javisst, CP var ca 4 månaden i armen, men svenska armen har inte tromla-revolver. Därför kan CP inte ha tränat med en sådan i lumpen. Och enligt FBI krävde skott nr. 2 en del övning.
4) Att GM missade skott nr. 2 beror förmodligen på, att Olof och Lisbeth gick i armkrok, och att han därför drog henne med sig ner i fallet. Hade revolverns pipa varit riktat 2-4 grad mer åt vänster hade kulan gått rakt igenom Lisbeth från sida till sida och förmodligen dödat henne med tanke på den tunga kalibern.
Nu snuddade skottet i stället hennes rygg.
5) En annan förklaring kan vara, att ”he had blown his bubble” efter skott nr. 1 och därför var rätt likgiltig med skott nr. 2. Det menar f.d. FBI-expert Robert Ressler jmf Granskningskommissiomnen p. 900 – 916.

Ulf on December 17, 2014 at 1:34 am said:

I Resningsansökan står det fler än en som sett revolver hemma hos CP. Bara för att han inte visat det för andra betyder inte det att han inte hade en revolver hemma. Vore snarare konstigt om han hade visat sin revolver för alla han kände. Cedergren hade gett en Magnumrevolver till CP innan mordet alt. att han stal en revolver hos Cedergren på mordkvällen mellan kl 21 och 23. Finns flera personer som hört CP uttala sig fientligt mot socialdemokratin och Palme t ex vittnet Sigrid på en tågperrong och en fd granne till honom m.f.l. Bara för att han inte varit känd att använda skjutvapen gör honom inte mindre sannolik som Palmes mördare. En amatör begriper till och med att han behöver ett skjutvapen och inte en kniv om man han ska mörda någon på snabbaste sätt. Man måste se vad vittnena säger och det är flera personer som pekat ut CP som den man som varit i Grandområdet och mordområdet på mordkvällen. Du kan inte påstå att dem har fel. Skott nr 2 är snarare bevis på att skytten var ovan- läs gärningsmannaprofilen m.m. Att missa ett skott bara 1 meter ifrån en person som är stilla är inte proffsigt, snarare amatörmässigt. Lika amatörmässigt att vara omaskerad, inte skjuta mot huvudet, valet av vapen utan ljuddämpare väckte stor uppmärksamhet och att vara kvar rätt länge på mordplatsen. Mördaren var med störst sannolikhet en amatör. Som jag skrev så var promenaden hem oplanerad. Palme hade flera andra alternativ och under promenaden hem så valde de hux flux att korsa Sveavägen efter gatuköket, vilket gjorde det svårare för mördaren naturligtvis eftersom han var tvungen att improvisera. Mördaren kunde inte veta att Palme skulle gå förbi Dekorima kl 23:21. Det visste inte ens makarna Palme när de stod utanför Dekorima några minuter tidigare.

PaulSmith on December 17, 2014 at 9:57 am said:

Vi är ense om, at GM inte var en proffs yrkesmördare. Men vi är oense beträffande om han kunde hantera en magnum-revolver. Som FBI påpekade, då kräver det övning at “pressa emot” rekylen, när man skyter utan att spänna revolverns hane [heter det så på svensk?] först.
CP var inte medlem av någon skytteklubb och ingen har set honom träna med en magnum-revolver.
Christer Andersson var däremot medlem av en skytteklubb. Han ägde också den enda legala .357 Magnum-revolver, som fanns i Stockholms Len på mordtidspunkten OCH som INTE har blivit provskjuten.

Ulf on December 16, 2014 at 9:47 pm said:

Mördaren missade Lisbet med det andra skottet fast han bara var ca 1 meter ifrån- proffsigt? Nej, snarare dåligt skjutet. Han lämnade kvar huvudvittnet fast han såg att hon levde, han var omaskerad och kvar ganska länge på mordplatsen. Mördaren kunde inte veta i förväg att Palme skulle gå förbi Dekorima kl 23:21- det var oplanerat. Likaså var promenaden hem oplanerad. Dessutom gick de plötsligt över Sveavägen för att kolla i skyltfönster på andra sidan- Sari och ev. något mer. De kunde åkt taxi, fått skjuts av livvakter, åkt tunnelbana eller följt med Mårten hem från biografen Grand. Finns fler vittnen än bara Lisbet som pekat ut CP vid Grand, mellan Grand och mordplatsen (gatuköket) och efter mordet. Mördaren var inget proffs, med hög sannolikhet var det CP som var mördaren, Detsamma har Stockholms tingsrätt, Polisen, Åklagarna, minnesforskare, advokater, kriminologen Sarnecki m.f.l. sagt.

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:56 am said:

Polisen?
Inte alla poliser jmf. kriminalkommissarie Jan Olsson. Den 15. maj 2001 sa han bl.a. till Aftonbladet:
”Mördaren är psykopat och en ensamvarg”
Han bodde i kvarteren nära mordplatsen på Sveavägen – och bor kanske fortfarande kvar. Han är nu mellan 55 och 60 år och högerhänt.
En mycket ensam människa, en ensamvarg. Det var han som mördade Olof Palme, säger kriminalkommissarie Jan Olsson till Aftonbladet.
Kriminalkommissarie Jan Olsson, en av Sveriges mest erfarna mordplatsundersökare, fick i uppdrag av Palmeledningen att skapa en gärningsmannaprofil av Olof Palmes mördare.
I snart tio år har han och psykiatriker Ulf Åsgård arbetat med gärningsmannaprofiler. De kartlade till exempel medlemmarna i Militärligan innan den avslöjades.
Profilen på lasermannen var redan klar när John Ausonius greps. Den stämde exakt.
I dag går Jan Olsson för första gången ut offentligt med nya uppgifter om vem som mördade Olof Palme:
– Det kan kan vara en helt annan person än Christer Pettersson som sköt Palme.
Christer Pettersson överklagade den fällande domen till hovrätten, där han frikändes.
Ur mellan 15 000 och 20 000 dokument, med bland annat förhör med en rad vittnen från mordplatsen, har Jan Olsson och Ulf Åsgård byggt upp en profil på mördaren.
De valde att arbeta brett och sökte nya infallsvinklar.
– Vi hittade denne ensamme mördare.
Jan Olsson beskriver mördaren som en man fylld av hat.
Av en ren tillfällighet såg han paret Palme gå på bio och gick hem och hämtade sin stora revolver, en .357 Magnum. Han väntade tills bion var slut och följde efter. Utanför dåvarande Dekorima sköt han.
– Nu eller aldrig , tänkte han, tror Jan Olsson.
Mannen måste ha känt till området och flydde därför uppför trapporna till Malmskillnadsgatan.
– En yrkesmördare skjuter flera skott, hela magasin, säger Olsson.
Det gjorde inte Olof Palmes mördare. Han sköt bara två skott.
– Han stoppade sedan ner revolvern i en liten väska och en rad detaljer kring hela händelseförloppet pekar på att han inte var en proffsmördare.
Mannen som sköt kan i dag vara socialt anpassad i samhället och lever troligen utan skuldkänsla. Han har sannolikt ett oansenligt arbete.
– En känslokall psykopat.
Ulf Åsgård, Hans Ölvebro och Jan Olsson har besökt FBI:s profilproffs för en granskning av vad svensk polis kom fram till.
– FBI är också övertygade om att han är en ensam mördare.

Ulf on December 17, 2014 at 9:04 pm said:

CP fick en magnumrevolver av Cedergren (enligt Cedergren själv i slutet av sitt liv) och du kan inte med 100% säkerhet påstå att det var Sucksdorfsrevolvern. Dessutom kunde det varit så att CP gick in och stal en magnumrevolver hos Cedergren mellan kl 21-23. Det är det som Palmeåklagarna påstod i rättegångarna mot CP. Cedergren hade inte bara ägt en magnumrevolver utan flera. Fotot du tänker på är från april 1986, inte februari och som jag skrev så hade mördaren en blå täckjacka och om det stämmer ser man rundare, kraftigare ut än utan jacka. Dessutom har inte Lisbet påstått att mördaren var tjock m.m. Hon sade snarare direkt efter mordet att mördaren såg spänstig m.m. ut. Och ja en smalare CP som joggar iväg kan ha uppfattats så, men det viktiga är att hon pekat ut honom. Fanns vittnen som påpekade att CP såg rundare, tjockare ut två år senare än han gjorde i februari 1986. Bevisningen skulle räcka i nästan alla andra mordfall för fällande dom. Det räckte i tingsrätten men inte i hovrätten konstigt nog. Faktum kvarstår- ingen har pekat ut CA som mördaren eller Grandmannen så det blir bara spekulationer från din sida.

PaulSmith on December 17, 2014 at 10:40 pm said:

Min poliskälle: Lita inte alls på Cedergrenw påtåenden. Han var på alla sätt en upålitlig person.

Ulf on December 17, 2014 at 5:51 pm said:

CP var inte mycket smal tiden för mordet, men han kan ha varit kraftigare ett par år senare, men enligt Lisbet m.f.l. hade mördaren en blå täckjacka som gjort att han kunde ha sett större och kraftigare ut än han var. Finns inga vittnen från Grand eller mordplatsområdet 28/2 1986 som pekat ut CA däremot CP. Slutsatsen måste då bli att CP är mer sannolik som mördaren än CA.

PaulSmith on December 17, 2014 at 8:06 pm said:

I min bok finns en bild på s. 72, som knark-spanarna tog på CP ett par månaden efter mordet.
Det är en mycket small kille.
Om CP är mer sannolik, då måste du först lösa problemet: Vars fick han en .357 Magnum ifrån?
Inte från Sigge.
Sigges revolver är sannolikt hittat i och med att det säkert var det stulna Suckdorfs-vapen. I oktober 2002 blev detta vapen hittat, jmf. Dagens Nyheter, 20.10.2002.

Ulf on December 17, 2014 at 11:45 am said:

Den person du beskriver kan lika gärna vara CP. Han hade också möjlighet, motiv och kunde haft tillgång till rätt revolver i februari 1986. Lisbet m.f.l. har pekat ut CP som mördaren, inte Björkman eller Christer Andersson.

PaulSmith on December 17, 2014 at 5:23 pm said:

LP påpekade att, GM var relativ kraftig. Detta passar på CA, men inte på CP, som var mycket, mycket small på mordtidspunkten. Det dokumenterar en spaningsbild, som narkoti-polisen tog på CP i våren 1986. På den tid levde han nästan enbart av amfetamin. Men när CP blev linet upp för konfrontation, hade han just lämnat fängelset ocg hadde fått en sul på kroppen, jmf. konfrontationsbilden. Men den 28.2.86 var CP mycket small.
CAs fd. svägerska sa däremot om CA, att han var stor och kraftig.

evalisa on December 4, 2014 at 12:57 am said:

Men brukade det inte stå en ABAB utanför porten i Gamla Stan när Palme var hemma? Har för mig att man såg en sån vakt ofta och då visste man att det var precis där Palme bodde.

PaulSmith on December 5, 2014 at 9:02 am said:

Nästan korrekt, men enbart nästan:
Det fanns en – eller ibland två – ABAB-vakter vid bostaden, när Palme blev trakasserad av medlemmar från ‘Europäisk Arbetar Parti’, EAP. Men enbart i dessa fall.

Max on November 3, 2014 at 2:29 pm said:

Leif GW vet inte heller att belgiska utredningen efter “de Bende van Nijvel”, som mördade 28 människor mellan 1982 och 1985, omfattar 1,2 million sidor och växer fortfarande.

PaulSmith on November 3, 2014 at 3:13 pm said:

🙂

Jan Pierre on October 28, 2014 at 11:11 pm said:

Fylking har rätt. Christer Pettersson sköt Palme, vare sig du gillar det eller inte.

PaulSmith on October 30, 2014 at 7:54 pm said:

OK, men då får du berätta, vars CP hade lärt sig att skjuta med en .357 Magnum-revolver. Skott nr. 2, som snuddade Lisbeths rygg, dokumenterar, att mördaren var en trånat revolver-skytte. Just som Christer Andersson, som forövrigt är den enda, som lever upp till dem 3. klassiske M-ord i en mordutredning: Motiv (= hämnd), Mordvapen (= han hade licens till den enda Smith & Wesson .357 magnum i Stockholms Läm, som INTE är provtestat) och Möjlighet (= bodde 20 minutters ormenar frpn Grand ocg försökte att ljuga sig till ett alibi).
Kom igen ! 🙂

karlå on March 4, 2016 at 11:05 pm said:

CP övade med revolvern ute på Ingarö hos Tingström några månader innan mordet.

PaulSmith on March 7, 2016 at 10:49 am said:

Ja, om han nu gjorde det… Men vilket bevisvärde har det? Inget.
Nej, gå til Sveavägen:
Alle vittnen, som berättar om Grandmannen, berättar och så, at han var “bullig” eller liknande ord för “kraftig”.
Präcis som CP var det, när Lisbeth såg honom på vittneskonfrontationen.
CP hade just kommit ut från fängelset och hade blivit ‘halv-tjock’.
MEN: 28. februari 1986 var CP en av dem smalaste män i Stockholm. Då levde han stort det enbart på amfetamin, och narko-polisens bilder från den tid ljuger inte. Han var smal – mycket smal.

Matte on October 8, 2014 at 10:42 pm said:

Otroligt lik Palmes mördare

Mattias on August 28, 2014 at 1:27 pm said:

Nu är jag inte fullständigt inläst på Christer Andersson-spåret men vad jag spontant kan säga så är det nog det mest intressanta jag läst i Palmefallet vid sidan om Landsförrädarspåret. Men, dock tycker jag att det andas lite för mycket indicier och ingen teknisk bevisning och det gör mig fundersam och tveksam. Samtidigt tror jag att många gånger är den enkla förklaringen (ensam gärningsman) är den rätta. Vad är din uppfattning om varför man låtit honom komma undan utredningen bortsett från ett par förhör?

Sen anser jag att om mordet utfördes av en ensam person så måste denne haft tur som en tokig för att komma undan längs flyktvägen, med tanke på att Malmskillnadsgatan och området däromkring “kryllade” av poliser som “parkerade bilar” och gud vet vad.

Finns dina böcker på svenska alternativt på engelska?

/Mattias

PaulSmith on August 28, 2014 at 5:26 pm said:

Hej Mattias,
man kan vel säja, att CA var en “het potatis” när han äntligen dyk upp i utredningen efter 9 (!) år.
Kanske därför har polisen inte varit speciellt intresserad av att prata om honom. Oavsett om han är GM eller inte, då skulle han ju ha varit avhört mycket, mycket tidigare. Nej, mine böcker finns enbart på danska, och om du då vill försöka att läsa detta granne-språket, då vill jag enbart rekommendera min senaste boken, som har flest fakta-informationer.
Mvh

Radoslav Djurdjevic on August 26, 2014 at 12:24 pm said:

Vapnet Magnum Smith&Wesson 357 kommet från Arne Sucksdorfs vila, stulen Magnum, Billy Höijer var vän med Hans Holmer, Sigge Cedergren, Christer Petersson, Bombmanen, ….och Hans Holmer hade sin bostad nära Sveavägen, allt var proffsigt planerat, spanningen av Palme var med Walkie-Toki och finns inte politiskt vilja att lösa detta mord på Sveriges Statsminister Olof Palme.Med latin ursprung: ” NON LEGE ARTIS “.

Uffe on July 18, 2014 at 8:51 am said:

Hej Varför ska polisen mörda Olof Palme? Ingår det i polisen jobb att mörda statsminstern? Nej det gör det ej sen kanske inte alla Palme men steget är långt att döda OP. Sen hade de åkt dit om de hade mördat OP för även polisen läcker o nu pratar vi om ett mord på CHEFEN!!! OLOF PALMES mördare heter CHRISTER PETTERSSON

VT on March 10, 2015 at 12:15 pm said:

Varför detta förtroende för polisen? Känner du till Palmes kopplingar till CIA/KGB? Känner du till de i hans närhet som hade kopplingar åt dessa håll? Känner du till förslaget om polisens civilstatus under ockupation? Motivbilden för bruna/mörkblå män i militären,säpo och polisen blir tydlig och bilden av palme som landsförrädare var vida spridd inom dessa. Rädslan av vad Palmes Moskvabesök kunde få för konsekvenser väcker också frågetecken kring patrioters motivbild.. Jag tycker motivbilden är så pass intressant att det är ett under att det inte undersökts noggrannare, sen att utredningen skötts som den gjort väcker också frågor. Att länspolismästaren utser sig själv till spaningsledare och ljuger(bekfräftat av hotellet) om var han var på mordnatten samt alla frågetecken runt vissa individer från vaktdistrikt1 (norrmalmspolisen,basebolligan). Den eventuella spaningen mot palme långt innan mordet är också intressant och vittnesuppgifterna om walkietalkies borde utredas betydligt grundligare. Jag tycker namn som Christer Andersson, Östling, Holmér, Stefan Svensson, Thomas Ekesäter, Christian Dalsgaard och eventuella personer inom säpo och försvaret ska utredas närmare samt diverse organisationer vissa av dessa kan knytas till. Hela polisspåret IHOP med landsförrädarspåret måste utredas, men det kommer aldrig hända, fanns inget intresse från varken polisen eller politiker att mordet skulle lösas om det pekade åt det konspiratoriska hållet.

PaulSmith on March 10, 2015 at 8:23 pm said:

Ja, allt det känner utmärkt till. Det beskrivs ganska nogrant i min bok ‘Palmes Morder?’.
Men djävulen sitter i detaljen: T.ex. WT-männen.
Om det hade varit ett insider job, hade GM visst om, att när Palme hade ledigt hemma i Stockholm, då hade hans livvakter också ledigt. ALTID!
En – eller snarare 2 – GM hade då tagit sig in i hans lägenhet, när han var på bio. När Palme-parret kom hem, hade dem 2 GM mördat dem i lägenheten med pistoler med ljuddämpare, och morden hade först blivit upptäckt måndag morgon/förmiddag.
Vad ett gäng WT-män skulle göra i den förbindelse fatter inte jag. Dra till sig uppmärksamheten?
Men jag tror gerna, att det fanns poliser, som drömde om att mörda Palme. Men dem var så jävligt dumma, att alle visst om det inom max 48 timmar! 🙂

PaulSmith on July 18, 2014 at 11:44 am said:

Ja, ja, jag håller med om, att den sannolikaste mördare heter Christer till förnamn.
Men efternamnet är nog Andersson: Han hade motiv (= pengar), mordvapen (= licens till en Smith & Wesson .357 Magnum, fab.nr. 61575 – och fortfarende ICKE testat) samt möjlighet (= bodde i närheten av Grand och saknar alibi).
Skott nr. två, som snuddade Lisbeth Palmes rygg, viser, att gm ICKE var Christer P.
Gm hade lärt sig att att “klämma emot” rekylen i skottögonblicket. Den slags lär man sig i skytteklubber.
CP har aldrig frekventerad en skytteklubb. Det var däremot CA. Han var kännt som en dyktig skytte i Akademiaska Pistolskytteklubben.

Radoslav Djurdjevic on July 13, 2014 at 5:18 pm said:

Faktum är att Hans Holmer har varit den 28.februari 1986 i Stockholm.Planeringen och organiseringen av mordet på statsminister visar att han ligger bakom med Billy Höijer, torped som har själv ärkänt att detta var han som avlösade detta två skott mot Olof Palme och mot Lisbeth Palme den 28.februari 1986 på Sveavägen i Stockholm.
Tyvär finns inte politisk vilja att lössa detta mord som pekar utt direkt inblandning av enskiljda poliser.

Lars-Erik on June 1, 2014 at 12:41 pm said:

Nog för att Christer Andersson är en person som tycks ha haft möjlighet och motiv för att mörda Olof Palme, men hur ser du på alla indicier som talar för att det var en konspiration? Då tänker jag på WT-observationer, förhandstips om mordet och de mordplaner som tycks ha smitts under hösten 1985 (t.ex då Lars-Christian Bergh tillfrågades av polisen Dan Klöfverskiöld om denne ville skjuta Palme).

Se t.ex:
http://iesho.blogspot.se/2014/05/13-nagra-iakttagelser-om-walkie-talkies.html
http://iesho.blogspot.se/2014/05/12-barbro.html

PaulSmith on June 3, 2014 at 8:03 am said:

Ganska kort:
Jag tror gerna, att någon kan ha konspirerad, men att CA då kom först.
Men jag tror inte, att en proffessionel konspiration hade mördat OP på öppen gata med många vittnen.
Jag fatter inte heller vad WT-män hade att göra. Palme var ju altid utan livvakter, när han hade ledigt.
Varför då icke knocka på hans dör och mörda honom och Lisbeth i lägenheten med en pistol med ljuddämpare?
Då hade brottet förmodligen först upptäckts måndag morgon eller förmiddag.

emmapersson on April 24, 2014 at 7:51 pm said:

Suckdorffvapnet blev inte funnet 2002. Och är inte funnet än idag vad jag förstår.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/palmeutredare-omvarderar-vapenfynd_70386.svd

PaulSmith on April 25, 2014 at 7:46 am said:

Hej Emma,
tackar för uppgiften, som jag icke från mitt danska utsiktspunkt, hade bemärkt.
I articklen i DN framgick, att det rörde sig om Suckdorfsvapnet.
Om Suckdorfsvapnetvapnet fanns i Sigge Cedergrens lägenhet på mordtidspunktet, då var det nog samma vapen, som Sigges svägerska bemärkte i Sigges sommerstuga i hösten 1986. Cedergrens svägerska var sjuksköterska och icke en del af missbrukerna i Cedergrens umgänge. Hon berätter, att Sigges bror viste henne en revolver, som han öppenbenbart döljde for at hjälpe Sigge.
När hon sedan i Expressen så en bild av en Smith & Wesson .357 Magnum, konstaterte hon, att likheten var förbryllande, jmf. Förundersökningen mot Christer Pettersson, Protokoll II:2, p. 652-653.

Daniel on April 22, 2014 at 12:23 am said:

Hej Paul

Skulle vilja att du tog en titt på en av de målningar som konstnären Birgitta W som tidigt målade bilder av den man hon sade sig sett utanför biografen Grand på mordkvällen. Du hittar en bild på denna länk gunnarwall.wordpress.com och se om inte den bilden påminner relativt mycket om den Christer Andersson vars bild du här visar.
//Daniel

PaulSmith on April 22, 2014 at 8:05 am said:

Hej Daniel,
Jag har gjort det, och du har rätt.
Men inte bara det: Jag upptäckte också, att den andra tecknaren från Smala Gränd så en man, som närmast är obehaglig lik CA – och här får man komma i håg, att bilden på CA är från 1992.
Mordet var som bekannt i 1986.

nils wetterlind on February 26, 2014 at 3:24 pm said:

If I understand correctly, this man was a policeman at the time of the murder?

PaulSmith on February 26, 2014 at 3:33 pm said:

No, he was not. He tried to make a living by buying & selling on the financial market.
But he did not have much success and blamed Olof Palme for that.
If You activate the American flag at the top of the homepage, You can read about him in English.

Fredrik Östlund on January 10, 2014 at 5:31 pm said:

Hej! Tack för en mycket intressant websida och en väldigt intressant teori om en mycket tänkbar gärningsman. Jag har länge trott på Polisspåret eller Sydafrika, men efter TV-programmet Efterlyst inslag i TV3 2011 om denna person har jag svängt om totalt. Jag har läst så mycket jag kunnat om honom och känner mig nästintill övertygad om att han är gärningsmannen.

Men nu en fråga; hur ska man få tag i mer material om den här personen “CA”? Det finns ju inte så mycket på internet, det är i princip Granskningskommissionens material om honom och sedan det som går att läsa på den här sidan. Det måste finnas mer, och det skulle ju vara mycket intressant att t ex se fler bilder på honom, bl a i helfigur, från profilhåll osv och hur han såg ut år 1986. Var hittar jag fler bilder och mer information om denna person? Finns det många bilder på honom i din bok? Hur beställer jag i så fall den?

Tack, och Med vänlig hälsning Fredrik

PaulSmith on January 11, 2014 at 9:38 am said:

Hej Fredrik!
Beträffande bilder, kan jag inte hjälpa. Det enda jag har, är det som finns på framsidan av min bok. Det är ett pass-foto från 1994.
Vad som annars finns av bilder, är i familjens ägo.
Om du kan läsa danska, då finns där i boken ‘Palmes Morder?’litet mer uppgifter om CA, som inte finns på min hemsida – eller i Granskningskommissionens material.
Annars har polisen självklart säkretesbelagd material, men det frisläps först om ca. 35 år. 🙁
Vänliga hälsningar från DK
Paul Smith

Tommy on September 20, 2013 at 4:47 pm said:

Cool med nyheter på Palmemordet.eu 🙂

Dennis fromberg 14 Malmö on September 6, 2013 at 10:56 am said:

Det måste varit en stalker. Eller en insider

Inga-Stina Westman on July 31, 2013 at 9:38 pm said:

Men herregud. Vilken trolig teori. (men för enkel och självklar för att vara sensationell.) Och där stod vi med våra konspirationsteorier!

Lars Andersson on June 8, 2013 at 6:31 pm said:

Hej,

Antalet privatpersoner som ägnar sig åt Palmemordet på något slags kritisk och/eller journalistisk basis går att räkna på ena handens fingrar, men en av dem verkar definitivt vara du.

Jag förstår att du redan har en tydlig bild av vem som var mördaren, men jag skulle ändå vilja höra vad du tänker kring det så kallade Harvardärendet, detta märkliga sammanträffande som aldrig klarlagts och som Granskningskommissionen ansåg kasta en skugga över mordutredningen.

Du får väldigt gärna läsa min sammanställning av utredningen i detta ärende, som det återges av Granskningskommissionen, och komma med tankar och funderingar:

http://palmemordet.net/

PaulSmith on June 14, 2013 at 8:00 am said:

Hej Lars Andersson,

min första spontana tanke var ju, att det var Sigge Cedergrens flickvän Annie F., som hade varit inne i datorn och hämta Palmes taxeringsuppgifter. På uppdrag av Sigge. Men jag har nu läst hennes förklaring till polisen. Den finns i Förundersökningen mot Christer P, och är på 18 sidor. Hon säger, att hon lämnade jobbet i Länsrätten kl. 16.40, och jag tror henne. Dels verkar hon hederlig, och dels har hon et alibi. Hon var på en spelklubb, när Palmes taxeringssak raderades bort.

Därför gissar jag – men det är en gissning – at det är en små-tokig sosse, som har tagit bort uppgifterna. I missförståt loyalitet gentemot Palme.

Tidpunkten är helt tillfälligt som så mycket annat här i livet. Jag har inte fantasi till att se, hur ett relativt banalt taxeringsärinde skulle ha ett samband med mordet. Jag har haft ett ärende med dom danska taxeringsmyndigheter av nästan samma storlek, men jag lever fortfarende! 😉
Mvh
Paul Smith

Erik on April 26, 2013 at 6:50 am said:

Om detta skulle vara en konspiration av något slag, vilket jag tror så finns det nog flera anledningar till det. För det första tror jag det kan vara nånting i den svenska lagen son förbjuder publisering , men det är jag osäker på. För det andra så kan ju vitten dementera Christer A’s inblandning. Nu har utredningen lyckats få ett dussin vittnen att ändra sina uppgifter, därför kunde CP dömmas. Förstår du problematiken om det slängs in ett till ansikte? Jag tror dom bara försöker få oss att tro det är en ensam galning. Locket på så att säga.

PaulSmith on May 1, 2013 at 8:30 am said:

Hej Erik,
sanningen är konkret. Du skriver:
“Om detta skulle vara en konspiration av något slag, vilket jag tror…”
Det resar frågan: Vilka konkreta personer står bakom konspirationen? Kan du ge några namn?
Mvh

Samuel Durgedurg Andersson on April 2, 2013 at 6:33 pm said:

Ingen vet det riktiga svaret förutom mördaren själv. Han kan ha ingått i en större grupp. Men det är lika lätt att bara fel person ser paret Palme i fel tidpunkt. och förfölja dom på avstånd. Bor han dessutom nära så behöver han bara promenera hem och hämta vapnet. svårare än så behöver det inte vara.

Christian Vennerød on November 2, 2012 at 12:08 am said:

hei Paul
Her var det overbevisende materiale om ditt artige liv. Men det mangler et par tvilsomme nordiske prosjekter som du ser ut til å ha glemt.
1. At du var forlegger. Du ga ut på Husets Forlag en norsk suksess av en tiulling med samme navn som meg: “Arbeid mindre – lev mer!”
2. At du nesten ble statlig dramatiker på “Dramaten” i Stockholm sammen med den samme tvilsomme nordmann. Avtalen var såvidt jeg husker i boks, men så fikk teatersjefen sparken.
Lykke til med alle dine nye prosjekter!
Christian Vennerød

PaulSmith on November 2, 2012 at 12:49 pm said:

Hej Christian!
De har ret. Jeg var piratforlægger på sørøverskibet Forlaget Afveje – men officielt var det nu min hustru Ullas.
Turen til Kungliga Dramaten husker jeg som en rigtig hyggelig tur, hvor sensommervejret var helt fantastisk!
Ærgerligt at teaterchefen Lasse Pöysti fik sparket kort efter.
Ellers var vi blevet dramatikere på Ingmar Bergmanns gamle teater!
Paul S.

Per Aage Brandt on October 9, 2012 at 10:16 am said:

Hej Paul,
sikke en flot side, tillykke med den. Jeg husker tydeligt Ingemar Johansson, men vidste ikke, I var familie. Vi deler kærligheden til Nils Ferlin! Min mor var fra Gotland, Klintehamn, så baltisk-svensk er egentlig mit modersmål. Vi er så vendt tilbage til kilderne –
Bedste hilsen, Per Aage

PaulSmith on October 6, 2012 at 10:14 am said:

Hej Lars,
som du ser, hade Palme stort set aldrig livvakter, när han hade ledigt:

http://www.palmemordet.eu/konspirationsteorier/livvakterna/
Mvh
Paul Smith

Lars Johansson on October 5, 2012 at 3:03 am said:

Hej Paul,
detta är precis den bild av mördaren statsmakterna vill att du ska ha. Den kan inte leda till att man börjar snoka i opassande sammanhang.
Man har på tvivelaktig grund en teori om hur mördaren ser ut och hur han fungerar socialt. Den kommer lätt att begränsa utredningen. Alternativet är att försöka klarlägga hela händelseförloppet. Som jag ser det är telefonavlyssning modus operandi, hur galna förövarna är kan man komma fram till i ett senare steg…men nu blir fallet nog nedlagt av brist på tekiska bevis, p g a att brottsplatsundersökningen var misskött.

PaulSmith on October 6, 2012 at 12:57 pm said:

Hej Lars,
om “detta är precis den bild av mördaren statsmakterna vill har att jag ska ha”, värför gör dem då allt för att dölja Christer Anderssons identitet?
Jan Olsson taler ju inte heller sannt om Anderssons ålder, men gör honom äldre.
Mvh
Paul Smith

Lars Johansson on October 5, 2012 at 2:41 am said:

Jag har skickat det följande till bl.a. Sveriges största tidningar, men där gäller säkert den politiskt korrekta uppfattningen, d v s att Christer Pettersson var gärningsmannen, beslutat – inofficiellt – i god demokratisk ordning, även om han nu inte var där.

Det konstiga med Palme-mordet är:

Hur kunde mördaren veta att Palme skulle gå ut just den kvällen? (Det beslöts efter 18.00.)

Hur kunde han veta att Palme inte fått någon livvakt?

Hur kunde han veta att Palmes skulle gå på bio?

Hur kunde han veta att Palmes skulle se just Bröderna Mozart på Grand, Sveavägen?

Hur kunde han veta att de inte skulle ta taxi?

Och att de skulle gå på sena föreställningen – så han skulle slippa stå och frysa i två timmar.

Den enda förklaring som verkar sannolik är förstås telefonavlyssning.

Jag har inte läst Sven Anérs böcker, så jag vet inte om anledningen till att han pekar ut Anti Avsan som gärningsman är att denne hade varit narkotika-spanare, en verksamhet som sedan 60-talet involverade att bugga langares telefoner.

I Stockholms Försvarsskytteförening fanns också landets kanske främste expert på avlyssning av radio- och telefontrafik, flitigt anlitad som konsult när det gällde data- och kommunikations-säkerhet (bl.a. av Televerket).

Andra medlemmar i den illustra föreningen var väl mindre hemma i elektronik och AXE-växlars funktion, men duktiga när det gällde vapen.

Ni kan ju fråga någon om det är möjligt för en ”buggare” att stoppa samtal till ett bestämt number – detta syftande på Olof Palmes svårigheter med att fixa livvakt den aktuella kvällen.

Försök tillämpa lite vanlig logik nu! Så här enkelt är det nog, även om de förhör som borde hållas knappast kan bli så problemfria.

Om det inte skulle vara så allvarligt hade fallet blivit en fars vid det här laget. Man väntar sig nästan: ”Frånsett det, fru Palme, vad tyckte ni om filmen?” (Fritt efter Mrs Lincoln-interrvjun.)

En kommentar på Anérs bloggsida säger att buggnings-experten I G var bortrest…möjligt, men vet vi det? F ö var hans närvaro knappast nödvändig.

Christian on February 28, 2013 at 12:35 pm said:

eller så var det en ingivelse för stunden som fick någon att skjuta statsministern.

Om det var en lejd mördare.
i) Varför stod han och väntade där han kan bli identifierad? (om nu detta stämmer)
ii) Varför skjuter han i brösthöjd istället för i nacken eller huvudet som har högre dödlighet än när du skjuter i kroppen?
iii) varför använde han en sådan grov kaliber (om det nu verkligen var en 357 magnum) som är svårhanterlig?

Micke on August 9, 2015 at 5:47 pm said:

i) Svaret är nog att mördaren hade en sådan “backup ” att han inte skulle kunna bli indentifierad
ii) Säkrare att skjuta någon i rakt genom ryggraden och ut i bröstet än nacken och huvudet.
iii) Mördaren var nog ett proffs och grov kaliber var väl ingen nackdel då dödligheten är mycket stor.

PaulSmith on August 9, 2015 at 9:44 pm said:

I) Om det var en proffs, då hade han väntat i lägenheten på makarne Palme och hade haft en pistol med ljuddämpare. Palme hadde ALDRIG livvakter, när han hade ledigt i Stockholm. (Dubbelt)mordet hade då först upptäckts kanske så sent som måndag morgon/förmiddag.
Och GM hade inte varit ensam, men dom hade varit två. Sådan gör dem som är proffs: KGB, Cosa Nostra & dom illegale danska poliser, som likviderade Gestapo-tjallare i Danmark from 1943-1945. Kommunisterna i BOPA uppträdde på samma sätt i DK.
II) KGB, Cosa Nostra och dem danske illegala polisar håller inte med om detta. Det finns faktisk en orsak till, att soldater bär hjälmar.
III) Mördaren var inte proffs, jmf. punkt I, men om det var Christer Andersson, då vissta han, hur man handterer en Smith & Wesson .0357 Magnum, jmf. Granskningskommissionens Betänkande på. 955-960. På just denna punkten var han proffs.
Paul S.

Saxon on August 22, 2016 at 10:00 am said:

Att gå in i lägenheten och att dra på sig en massa dna var nog inte att föredra för (GM) Att ta 357 var nog för att inte tappa hylsor . Frästen serie nummret på Christers 357 61575 kan det inte vara. Det måste vara bokstav kommination före siffrorna

PaulSmith on August 25, 2016 at 9:15 am said:

1) Svensk polis hade inte ens hört talas om dna i 1982. Det var först senare att man kom på detta.
2) Hylsorna har man god tid till at plocka upp efter sig, om man använder en pistol med ljuddämpare.
2A) Man kan och så ha själva pistolen i en platpåse och enbart har pipan till at sticka ut. Då blir hylsorna i plastpåsen.
3) En professionel ville inte använda en .357 Magnum i lägenheten. Magnum-patroner är längre än vanlige patroner, därför att det finns mer krut i hylsen. Det ger ett så högt ljud, och grannar vil nog börja att fundera.
När Christer Andersson sköt sin tv-ruta sönder, därför att Palme var på tv-rutan, ringde grannar straks til polisen och CA fick sin Smith & Wesson .357 i vapenvård för en stund. Tyvär var stunden för kort.
4) Det var polisen som uppgav fabrikationsnumret 61575 i TV3 ‘Efterlyst’ den 25.2. 2011.
Om där finns bogstav föra siffrorna, får du ta den fråga upp med Palmeutredningen. I samband med 30. års dagen för mordet, fick journalist Marc Pennantz information från Palmegruppen om, att polisen fortfarande söker en S&W .357 med detta fab. nr.
5) Kan du hitta mer hår i suppen?

PaulSmith on September 21, 2012 at 2:48 pm said:

Hej SCL,
vedr. det du skriver om metal-detektoren, skal du vide, at der i Landsrettens frifindelse af Christer Pettersson, blev skrevet tydeligt, at HVIS man i fremtiden ville rejse anklage mod nogen for Palmemordet, var det ikke nok at komme med vidner. Man ville have tekniske beviser.
Årsag: Engang i 80’erne kom en engelsk politibil forbi en mand, som var i færd med at tømme en parkeringsautomat for mønter. Han stak af i en stjålet bil og politiet satte efter. Bilen kørte i grøften og han flygtede henover en mark. De to ubevæbnede Bobby’er løb efter, og manden stoppede op og skød den ene i skulderen, hvorefter gerningsmanden slap bort.
Senere blev en bulgarer, som tømte parkeringsautomater, anholdt, og (vistnok) 7 vidner udpegede ham, deriblandt betjenten, som blev skudt i skuldren fra ret kort afstand.
Denne betjent sværgede i retten på, at det var bulgareren, som havde skudt, og manden fik 10 års fængsel: “Jeg vil aldrig glemme hans blik, da han skød!”
Nogle år senere fandt man gerningsvåbnet hos en kriminel rumæner, og han tilstod senere, at det var ham, der havde skudt betjenten, og bulgareren blev løsladt og fik erstatning.
Sagen vakte opsigt i juridiske kredse og spørgsmålet om vidners “troværdighed” ved line-ups kom på tale.
På baggrund af den engelske sag, gjorde den svenske retsformand gældende, at man forlangte tekniske beviser efter så mange.
Derfor turde politiet ikke at bede om en dommerkendelse til at ransage Anderssons bopæl. Måske ville man ikke få den. Så hellere den “halve løsning” med at undersøge bopælen, som man fik lov til af Andersson.

Vedr. spørgsmålet om hvorvidt ‘Den svenske Stemme’ har sagt mere, end jeg skriver, vil jeg formulere det sådan:
To gange har jeg stillet et spørgsmål, hvor han forsøgte at formulere et svar, men derefter stoppede med den begrundelse, at hvis han sagde mere, kunne hans identitet afsløres.
Disse spørgsmål kan jeg selvfølgelig ikke gå ind på.

Mvh
PS

admin on September 21, 2012 at 2:10 pm said:

Kære SCL,

Paul har svaret dig herinde 🙂

http://www.palmemordet.eu/palmemordet/mordaren/

Mvh
Erik

SCL on September 21, 2012 at 12:23 pm said:

Hej Paul

Skrev et par spørgsmål til dig forleden dag, men har ikke set noget svar herpå endnu.

Jeg har haft stor fornøjelse af at læse din bog “Palmes Morder?”. Det eneste jeg savner er, at “den svenske stemme” måske kunne have fortalt lidt mere.

Jeg tror mig at have læst næsten samtlige konspirationsteorier omkring palmemordet. Og jo mere man dykker ind i dem jo mindre “klog” og mere frustreret bliver man.

Da jeg læste din bog, syntes jeg, at der var nogle brikker der faldt på plads. Jeg synes, at din teori er det bedste bud jeg har hørt endnu på, hvem der kunne være Palmes morder. Som jeg har skrevet før giver det rigtig god mening, hvad du skriver. Og det er bestemt et realistisk tænkt scenario. Og indicierne synes jo at hobe sig op mod denne her mand

Det ærgerlige er jo, at man aldrig har kunnet bevise noget mod denne her mand, om han nu var skyldig.

Jeg læste til mit shock i Granskningskommissinens Betænkning i går, at man ihvertfald på den tid, da betænkningen blev lavet, end ikke havde gjort sig umage med at ransage Christer Anderssons bopæl eller som der stod i betænkningen at herunder gå ud med en metaldetektor for at se, om han skulle have gemt mordvåbnet et sted på sin bopæl. Man troede ikke at man havde ret til at ransage mandens hjem udelukkende på en mistanke. Ej heller selv om det burde have stået lysende klart at her var noget man burde have gravet dybt i.

På den måde kan jeg godt forstå, at konspirationsteorierne florerer. Svensk politi har lavet så mange graverende fejl i udredningen – af den her mand blandt andet.

Men stor ros til dit arbejde. Tak for at sætte fokus på et yderst interessant spor i mordudredningen, som ellers nok ville have være forsvundet i forglemslens tåger – ihvertfald de næste mange år.

Med venlig hilsen

SCL

P.S. “Test” skrev jeg fordi jeg ikke var sikker på, om min besked var blevet læst.

Paul Smith on September 21, 2012 at 8:15 am said:

Hej CSL.
undskyld det lidt sene svar, men jeg var i Sverige uden Granskningskommissionens Betænkning (= GKB).

Vedr. min “99 pct.s sikkerhed”, så blev tallet slynget ud i radiosamtalen med Hasse Aro, hvor jeg blev overrasket over, at han ville vide om jeg var “fuldstændig sikker på”, at “C” (navnet må af mærkelige årsager vistnok ikke offentliggøres i Sverige) var morderen.
Som (fag)filosof er jeg principielt aldrig 100 pct. sikker – det har jeg lært af filosofihistorien. Altså sagde jeg 99 pct., fordi jeg tænkte, at hvis jeg blot sagde, at jeg var så sikker, som man nu engang kan blive, kunne det blive udlagt som om jeg var “usikker” eller måske ikke spor sikker.
Men når du læser bogen, vil du se, at jeg på intet tidspunkt udpeger ham som 100 pct. gerningsmand.

Men ellers er det tydeligt, at Andersson var en varm kartoffel for efterforskerne, da han endelig dukkede op.
Efter den første telefonsamtale, rejste man sigtelse mod ham for brud på våbenloven pga. det ulovlige våbensalg. Faktisk en alvorlig forbrydelse, som normalt ville give fængselsstraf. Folk får jo ikke våbentilladelse for siden at ustraffet kunne sælge deres våben til f.eks. HA eller Bandidos.
Sigtelsen rejstes den 17. januar 1994, men anklagemyndigheden “glemte” at rejse sagen, som jo ellers var en ren tilståelsessag. Måske ville man dække over egen uduelighed:
Hvorfor kom han ikke ind i Palme-efterforskningen noget før?
Men først da Gerningsmandsprofilen foreligger i starten af 1995, opdager man, at Christer Andersson på en række punkter passer på profilen. Hvor mange siger GKB ikke, men jeg siger 15 punkter, fordi jeg (ulovligt) har lånt HELE den engelske “FBI-udgave” af Olsson & Åsgårds “Gerningsstedsanalyse og Gerningsmandsprofil”.

Vedr. husransaningen i sommerhuset:
Den var resultatløs, men Andersson har jo også haft oceaner af tid til at skaffe våben og patroner af vejen, og når det drejer sig om f.eks. “avisudklip” eller lignende, skal du huske på – som også FBI’s fhv. profilekspert Robert Ressler sagde til GKB (p. 900-912) – at nogle af de efterforskningstiltag, som blev anbefalet af FBI, var irrelevante. Nemlig dem, som knyttede sig til sexforbrydelser og seriemordere:
Palmes morder var ingen af delene. Derfor behøvede han ikke at samle på “effekter”. Ressler kalder ham en “autoritets-morder”, der som regel myrder en “autoritet”, når gerningsmanden er mellem 35 og 40 år gammel. Det kan man lave statistik på i USA (!).

Men helt ret havde Ressler alligevel ikke:
Andersson besøgte op til to gange om ugen kondittoriet, som lå skråt overfor mordstedet. Det kunne en sex-morder også have fundet på.

Læser du Aftonbladets interview med Christer Andersson fra 1999, virker det, som om Andersson har læst brødrene Poutiainens bog “Inuti labyrinten. Om mordet på Olof Palme” fra 1994. Den er på næsten 900 sider.
Bogen argumenterer ret overbevisende for en konspiration med en række politifolk bag. Den overbeviste f.eks. mig om, at politiet, stod bag, da jeg i sin tid læste deres grundige bog – men kun indtil jeg fortalte om politi-teorien til en anden (fag)historiker, som sagde: “Hvis der virkelig var så mange politifolk indblandet, var det jo ingen konspiration, men en revolution.”
Så da jeg læste om Christer Andersson (kaldet GH i GKB), så jeg straks, at her var en langt mere sandsynlig forklaring. Også fordi disse politi-teorier aldrig har fået substans.
Da jeg så læste Olsson & Åsgårds rapport på 156 sider, blev jeg så sikker, som man nu kan blive i mit fag.
Eller for at citere Leif GW Persson: Tre personer kan kun holde på en hemmelighed, hvis de to er døde.

Om andre er enige med mig. Ja, Ulf Åsgård er jo, selvom han kun vil kalde Andersson for “C” eller “GH”. Siger han Anderssons navn, kan han blive straffet.
Men jeg har hørt via Samuel Andersson, at flere pensionerede politifolk fra en forening af sådanne, er enige med mig. Men de må jo også være godt trætte af at læse om, at det var “politifolk”, som myrdede Olof Palme. Bare fordi svensk politi (dengang) var inkompetente, betyder det jo ikke, at de også var mordere.
Mvh
Paul Smith

CSL on September 16, 2012 at 11:29 am said:

Hej

Jeg har læst din bog om Palme-mordet (“Palmes morder?”) og må sige, at det bestemt er én af de mere plausible teorier omkring mordet jeg har læst. Så meget, at det faktisk ikke skulle undre mig, om du har ret i din teori. Indicierne synes jo at hobe sig op omkring denne mand, Christer Andersson. Jeg synes, at de ting du kommer frem med i din bog giver god mening.

Èn ting jeg dog hæfter mig ved er, at man aldrig synes at have fundet nogle fysiske beviser/indicier mod denne mand – måske fraset hans lighed med Olof Palmes banemand og det manglende mordvåben. Derfor er jeg også forundret over, at du tør være så meget som 99 % sikker på, at han er Olof Palmes morder. Eller ved du noget, som læseren af din bog ikke ved?

Jeg går ud fra, at man på et tidspunkt må have haft ransaget hans bopæl i kraft af de meget bestyrkede mistanker man havde imod ham (altså længe før selvmordet). Har man f.eks.fundet klæder, som var lig dem grandmanden/morderen bar? Har man fundet avisudklip eller lignende omkring Palmemordet? – jeg mener, at Granskningskommisionens betænkning nævner noget om, at gerningsmanden vil kunne tænkes at samle på udklip om Palmemordet. Ja sådan kunne jeg fortsætte – du ved nok, hvad jeg mener. Har man fundet noget graverende på mandens bopæl?

Trods årelang overvågning har denne Christer Andersson ej heller på nogen måde ført os til mordvåbenet. Altså bliver det kun indicier man har mod denne mand, omend de må være nok så mange.

Kan han have været kløgtig nok og have haft selvkontrol nok til at holde lav profil?

Tør jeg være så frimodig at spørge, om nogen har reageret på din seneste bog om Palme-mordet på en måde, så at det bestyrker dig i dine mistanker om, at han er morderen?

Håber at du har tid og lyst til at kommentere på mit indlæg. Og det er selvfølgelig op til dig, hvad du har lyst til at svare på.

God vind fremover.

Med venlig hilsen

CSL

PaulSmith on October 15, 2019 at 2:22 pm said:

Hej Robert,
jag har försökt att svara via din mail, men det funkar inte…
/PS