Advokaten Pelle Svensson – och revolvrars beteende

Av PAUL SMITH

Advokat Pelle Svensson.

Advokat Pelle Svensson vil resa åtal mod den svenska stat, för att få utbetalat de 50 millioner kr., som är utlovat i dusör. Det berättade han i SVT4 den 21. december.

Han har nämligen löst fallet: När Christer Pettersson satt i fängelset med bombmannen Lars Tingström, hade dem ett sexuellt förhållanden. Och Lars Tingström hatade Palme, varför CP mördade statsministern, när han fick chansen.

Djävulen sitter i detaljen

Svensson vet inte, att mördaren hade rutin med att hantera en tung .357 magnum-revolver, jmf. FBI’s profilexpert Robert Ressler [1]:

”…på grund av spänningen i situationen klämde gärningsmannen ett skott även mot Lisbeth Palme.”

Bemärk ordet klämde.

Här måste man förstå, att et säkert (= 100 % kontrollerad) skott klämmes av, medan ett förhastat (eller panisk) skott rives avVid det kontrollerade skott påverkas vapnets mynning icke av den professionella skytte

Vid det andra medför ’avrivningen’, at pekfingern ”drar” i vapnet, så at mynningen i samband med rekylen i skottögonblicken dras mod höger och uppåt. [2]

Robert Ressler.

Christer P hade utan problem träffat Olof Palme, i och med att hanen ved det förste skott förmodligen var spänt.

Men i och med att skott nummer två mod Lisbeth kommer strax efter och snuddar hennes rygg, är hanen nu blivit spänt vid att trycka på avtryckaren, som får revolverns tromle till at snurra runt. Den professionelle klämmer emot, jmf. Robert Ressler.

Om den alt annat än revolver-kunniga Christer Pettersson havde avfyrat mordvapnet, havde han rivit skott nr. to av.

Rekylen och den roterande tromla havde förorsakat, att skottet var dragit uppåt och emot högra i förhåll till det önskade träffpunkt – Lisbeth Palme – och projektilen havde träffat ett hus i 2 – 3 etages höjd på den andra sida av Sveavägen.

Skal Pelle Svenssons påstående ha ben at gå på, måste han först uppge namnet på Christer P’s skytteklubb. Lärde CP att skya med revolver i den svenska armé? Nej, den svenske armén använder enbart pistoler.

En ’särpräglat person’ – men en duktig skytte

Vad sade kamraterna i Akademiska Pistolklubben om revolverskytten och den dokumenterade Palme-hatare Christer Andersson? De kamrater, som havde set honom ta del i tävlingar med sin .357 Magnum-revolver?

Svar: Att han var ’särpräglat person’ – men en duktig skytte[3]

Noter:

[1] Jmf. Robert Resslers förklaring till Granskningskommissionen Betänkande, p. 906f.

[2]  Jmf. Advokat (H) Niels Schou, som är tidigare tävlingsdeltagare med revolver.

[3]  Jmf. Granskningskommissionens Betänkande p. 958.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar