Thomas Petterssons livfulla fantasi

”Efter 1998 föll Clarkes insatser mer eller mindre i glömska tills journalisten Paul Smith tio år senare upptäckte att hans beskrivning av gärningsmannen stämde väl in på en skuggfigur i Palmeutredningen.

Ingen knöt denna person till brottsplatsen, men som ett utslag av omvänd bevisföring skrev Paul Smith 2010 en bok där mannen pekas ut som Olof Palmes mördar.”

Citatet är från Thomas Petterssons bok ’Den osannolika mördaren – Skandiamannen och mordet på Olof Palme’.

Historikern Paul Smiths kommentar:

James W. Clarke

Jag utgav boken ’Palmes Morder?’ i 2012 –  och icke i 2010 som ‘dokumentaristen skriver – men visste då absolut inget om professor James W. Clarkes existens.

Av samma logiske orsak finns hans namn icke i boken.

Det ledar fram till frågan:

Varför omtaler Thomas Pettersson sig som ‘dokumentarist’?

Fatter han icke ordets betydelse?

Nej, jag upptäckte Clarke året efter och tog kontakt.

Jag upptäckte Clarkes bok ca. ett år efter att ‘Palmes Morder’ blev utgiven.

Han postade sin sekretessbelagda rapport till mig samme år.

Först då visste jag om hans arbete för Granskningskommissionen (GK).

Nej, jag fick inspirationen till ’Palmes Morder?’ efter att ha läst icke minst Granskningskommissionen p. 955 – 960 & 968 – 970.

Thomas Pettersson borde läsa p. 955-960 & 968-970 i Gransknings-kommissionens Betänkande.

Om Thomas Pettersson hade gjort det samma, hade han kanske aldrig skrivit sin bok.

Jag ser, att boken ’Palmes Morder?’ finns på hans litteraturlista.

Då kan han ju passande läsa Aftonbladets Anders Johanssons intervju med skuggfiguren p. 128 – 132. 

”Skuggfiguren” som lurade Folkbokföring och polis med en falsk adress på en våning, som inte fanns!

Figuren’ är den enda i polisen material, som lever upp till dom tre  ’M-krav’ inom en mordutredning:

Motiv, Mordvapen och Möjlighet.

En sak til:

I alla åren efter mordet kom han 2-3 gånger i veckan på ett konditori på Sveavägen, som låg tvärs över för mordplatsen.

Där satte han och stirrade på korsningen Sveavägen – Tunnelgaten, där Palme mördares, jmf. GK. Ca. 750 besök blev det till, innan polisen upptäckte det – icke minst tack vara ett förslag från FBI’s specialister.

Knöt det icke honom till Mordplatsen?

På sida 113 skriver Thomas Pettersson:

”Gärningsmannaprofilen blev ett verktyg för att sortera det digra utredningsmaterialet. Hans Ölvebro plockade fram 86 personer som sattes upp på en lista för kontroll, men återigen utan resultat.”

Det är som man ser det:

Bland dessa 86 fanns 6 möjliga gärningsmän, som beskrivas i GK p. 945 – 972.

Alla 6 har ett motiv till mordet, men 5 av dem kan antigen icke leva upp till kraven om snabbt att få tag på ett mordvapen – eller och så har dem ett alibi, och kan då icke ha haft Möjligheten. 

På sida 139 skriver Thomas Pettersson:

”Men viktigast av allt: till skillnad från andra mordteorier rymde denna en person (= Stig Engström, PS) som  bevisligen befunnit sig på brottsplatsen. Det enda frågetecknet rörde vad han egentligen hade gjort där.”

Svar: Han var på väg hem och gick emot Tunnelbanan. Sen stannade han på mordplatsen likesom många andra vittnen.

– Elementärt, min kära Doktor Wattson!

Tillfället gjorde, att Stig E. Kom till mordplatsen straks efter mordet på Palme, och det blev hans öde.

Sedan kunde han aldrig sluta prata om mordet, och det tröttnade folk på, som åren gick. Supandet tog till, frun lämnade honom och till sist tömde han ett glass piller.

Vad är då Thomas Petterssons bevis? Döm själv:

1. Han lämnade kanske arbetsplatsen via en bakdörr kring kl. 21 för att ’dricka middag’ – Engström hade ett alkoholproblem – och kan då ha krossat Sveavägen och set Olof Palme vid Grand.

2. Han kan ha haft en .357 magnumrevolver i ett skåp på jobbet – även att ingen någonsin har set en sådan.

3. Eller han kan kanske ha smugglat en .357 magnumrevolver in i Sverige, när han kom ung kom hem från USA.

4. Eller han kan alternativt – när han kanske så Palme vid Grand – ha åkt med offentlig transport hem och tagit sig in hos grannen, som var på semester. Resan fram och tillbaka tar 1,5 time. I grannens källare fanns ett låst vapenskåp med flera magnum-revolver. Han kan ha varit medveten om nyckelns plats och lånat mordvapnet.

5. Och han kan obemärkt igen ha lämnat jobbet via dörren på Skandia-byggnadens baksida strax innan kl. 23 och gått till Grand Bio för att mörda Palme, men ha beslutat om sig.

6. När han stämplade ut kl. 23:20 för att gå hem, kan han ha gåt emot Odenplan för att ta bussen till hemmet i Täby, och kan då ha set makarna Palma gå Sveavägen söderut.

7. Han kan då ha svängt om och följ efter dom.

8. Och han kan då ha haft grannens .357 magnumrevolver i sin handväska.

9. Och han kan då ha mördat Palme och ha sprunget i väg och kan sen ha återkommit till Skandia Byggnaden kl. 23:40.

10. Ja, man KAN tänka sig till mycket!

Konklusion:

“Som ett utslag av omvänd bevisföring skrev Thomas Pettersson 2018 en bok där Stig Engström pekas ut som Olof Palmes mördar.”

PS: Om du läser danska, kan du ytterligare läsa mer om Stig Engströms oskuld på detta link:

 http://palmemordet.dk/2018/05/24/stig-engstrom-haenges-ud-som-morder/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *