Aftonbladets 12 konspirations-demagoger

AV PAUL SMITH

När 12 ”debattörer” i Aftonbladet dokumenterade deras totale brist på insyn i Palmemordet, skrev historikern Paul Smith strax ett svar. Det hade inget intresse, vilket inte förvånade historikern (& filosofen) Paul Smith:

KejserKrantz

En Palmemords-expert måste självklart vara svensk.

Om några i Sverige utropar sig till ”experter”, då förhäxar ordet ”expert” förståndet, jmf Wittgenstein.

Men läs HC Andersen. 12 ut av 13 experter har ingen kläder på sig alls!

Här avslöjas sådana 12 ”experter”:

Jag är Gunnar Wall tacksam att han för nästan 10 år sedan gjorde mig uppmärksam på ‘Granskningskommissionens Betänkande’ [GB] från 1999 om Palmemordet.

På p. 955-960 kan alla läsa om vem som med största sannolikhet mördade Olof Palme: ”Gärningsmannaprofil nr. 8”.

Enbart namnet fattades: Christer Andersson.

Christer Andersson

Christer Andersson.

Andersson är med största sannolikhet ”Grandmannen”, som är bemärkt av sammanlagd en snes vittnen – varav 7 vittnesmål fortfarande är sekretessbelagda.

Hans färd från Grand kan följas fram till mordplatsen.

Att där är osäkerhet om hans färd dem sista ca 130 meter, betyder icke, att han inte har promenerad dem.

Menar man något annat, måste han ha försvunnit rakt upp i luften c:a 30-40 meter efter att han passerade makarna Palme vid butiken Sari på Sveavägen.

Mon icke att han fortsatta med at gå söderut till Tunnelgatan?

Vil man införe Harry Potter-hokus-pokus för att ta bort “Grandmannen” från mordplatsen?

Aftonbladets ’12 debattörer’

Aftonbladet

Nu vil 12 ‘debattörer’ (Sic! – alle över 5 års ålder är debattörer) jmf. Aftonbladet 13. mars 2013 gå till botten med ”alla tänkbara scenarion”.

Man kan undra sig över, att två f.d. ledamot i Granskningskommissionen är med i kören.

Dem bör veta, att FBIs f.d. profilexpert, Robert Ressler, i GB p. 905-907 delar

Jan Olsson

Jan Olsson.

åsikterna i Jan Olsson og Ulf Åsgårds The Murder of Olof Palme. Crime Analysis andOffender Profile, Swedish National Criminal Investigation Service, Stockholm, 1996 (svensk: 1994). Mordet var inte professionelt. 

Ressler i Gransknings-kommissionen:

RobertRessler

Robert Ressler.

1) Valet av vapen och ammunition. En magnumrevolver med sex tums pipa skulle aldrig användas i ett professionellt sammanhang.

Vapnet drar till sig uppmärksamhet dels grundet ljudet och dels grundet sin storlek.

Det finns små pistoler, som kan användas med ljuddämpare, som är minst lika effektiva.

2) Skottets placering. En professionell skulle ha placerat skottet i offrets bakhuvud.

3) Att Lisbeth Palme inte dödades.

Skottet mot henne var vårdslöst och går inte ihop med ett professionellt agerande.

4) Valet av plats var högst olämplig eftersom det fanns så mycket folk och bilar omkring.

ulf

Ulf Åsgård.

Till Resslers åsikter kan tilläggas, att Olof Palme aldrig hade livvakter på sin trappa eller i lägenheten, jmf. Jan Olsson och Ulf Åsgård.

Dem konstaterar, att han aldrig hade livvakter, när han var hemma.

Detta hade professionella självklart visst om och hade därför ringt på Palmes dör och dödat makarna i lägenheten med en pistol med ljuddämpare. Eller tagit sig in och väntat på att dem kom hem.

Dubbelmorden hade då tidigast upptäckts nästa morgon.

400 likviderade Gestapo-tjallare

Flammen

Flamman: Bent Fauerschou-Hviid.

När den danska motståndsmannen ”Flamman” utförde sina två första likvideringar av Gestapo-tjallare, ringde han på vid bostaden och sköt dem i entrén.

Sammanlagt likviderade den danska motståndsrörelsen drygt 400 Gestapo-tjallare från hösten 1943 till maj 1945.

Stikkerlikvidering

Gestapo-tjallare likviderad med huvudskott.

I Jylland var likviderings-grupperna poliser som levde under falsk namn och identitet.

Dessa poliser var väl proffs.

Dem slutade alltid en uppgift med ett eller fler huvudskott.

Kommunisterna i BOPO dödade ca 40 tjallare och slutade också alltid med huvudskott.

Det lärde dem i Spanska Inbördeskriget.

Var Palmes mördare professionel?

Olof Palmes mördare en proff? 

Nej, en arg amatör som passar på gärningsmannaprofil nr. 8 (= Christer Andersson) som är den enda i materialet som lever upp till dem tre klassiska M-krav i en mordutredning:

Christer Andersson.

1) Motiv: Menade att Palme var orsaken till hans finansiella problem.

2) Mordvapen: Hade vapenlicens till en Smith & Wesson .357 magnumrevolver, som han sedan skaffade sig av med.

3) Möjlighet: Et familjemedlem sprängde hans alibi.

Han hade tidigare skjutit sin TV sönder. Palme var på TV-rutan, när han sköt.

Av Anders Johansson

Anders Johansson.

Man kan också tillägga, som Aftonbladets Anders Johansson i augusti 1999 upptäckte, at mannen lurade folkbokföring och polis med en falsk adress.

Christer Andersson bodde i sin mamas sommarstuga. Det visste Folkbokföringen inget om.

Bl.a. därför fick han inte polisens tre brev om provskjutning av sin revolver.

I verkligheten bodde han i sin mammas sommarstuga.

FBIs Robert Ressler menade också, at mördaren var självmords hotat.

Ressler fick rätt om Christer Andersson var gärningsmannen:

Han begick självmord i augusti 2008.

Hur kan de 12 “experterna” då skriva, att ”I själva verket vilar teorin om en ensam gärningsman på ett bräckligt underlag”?

Konspirations-demagogerna skriver också om ”den rad vittnen som har beskrivit att mördaren mötte Olof Palme och hans hustru strax innan skotten avlossades.”

Det rör sig om tre personer där den ene var berusad.

Det är inte märkvärdigt, att man sent på kvällen uppfattar några folk, som går nära till varandra på en trottoar på en relativt öde gata som ”ett sällskap”.

Ta t.ex. Ljubisa Ns vittnesmål från korvkioskens drygt 6 timmar efter mordet:

”N upplevde det hela som om Palme hade sällskap med de två första samt den sista mannen i sällskapet [= Grandmannen, PS]”.

Men det var inte ett sällskap. Fråga Mårten eller hans dåvarande flickvän. Fråga vittnet Pia. E vidd busshållplatsen. Eller fråga Lisbeth: Makarna Palme gick ensamma från Grand.

LisbethP

Lisbeth Palme.

Om detta ”möte” faktisk har ägt rum kan klaras upp ganska enkelt: Fråga Lisbeth!

Till sist: Ett vittne från Sveavägen är konstigt nog inte omtalad:

”Engström lämnade Skandiahuset, vilket ligger mellan Tunnelgatan och Adolf Fredriks Kyrkogata, på Sveavägens östra sida. Han gick i riktning mot Tunnelgatan. Engström gick med raska steg, nästan halvspringande (…) han hade bråttom till tunnelbanan.

När Engström var ca 20 meter från korsningen vid Tunnelgatan hör han en smäll. Han reagerar inte särskilt för detta, utan tolkar det som en smällare eller avgasknall. När Engström 5-6 sekunder senare kom fram till korsningen Tunnelgatan-Sveavägen uppmärksammade han en man som låg på gatan.”

Engström tycks inte att ha bemärkt något “mötesscenario”. Är det orsaken till, att han är “glömt bort”?

PS: Dom 12 “experter” är Wilhelm Agrell, Inga-Britt Ahlenius, Roy Andersson, Lars Borgnäs, PC Jersild, Göran Lambertz, S. L .Petersson, Birger Schlaug, KG Svensson, Jörn Svensson & Gunnar Wall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *