Mårten Palme såger Leif GW Persson

Mårten Palme riktar hård kritik mot polisprofessor Leif GW Perssons teori om att Olof Palmes mördare skulle ha en bakgrund inom polisen, säkerhetstjänsten eller militären. Samtidigt frågar sig åklagaren Kerstin Skarp hur Leif GW Persson ”plötsligt har blivit polis, åklagare och domare”.

Det skrev Sydsvenska Dagbladet den 23 februari 2011 på nätet. Och dom fortsatte:

Inför 25-årsdagen av Palmemordet har polisprofessor Leif GW Persson i flera sammanhang lanserat sin egen teori om mördaren, bland annat i en krönika i Expressen och i SVT-programmet Veckans brott som sändes igår kväll. Missbrukaren Christer Pettersson – som dömdes för mordet i tingsrätten men friades i hovrätten – är osannolik som gärningsman, anser Leif GW Persson.

– Allt vi vet om denna gärningsman tyder på en helt annan typ av människa än Christer Pettersson, säger han till SvD.

Leif GW Persson menar att det bör ha varit en betydligt mer organiserad person som sköt statsministern. Han är övertygad om att mördaren fortfarande lever och att han hade en eller flera medhjälpare.

– Jag ser framför mig en person som har en verksamhet inom militär, polis eller säkerhetstjänst. Han är också stark motståndare till Olof Palme politiskt.

Leif GW Persson grundar sin teori bland annat på ”hur vittnen beskriver den här personen och framför allt hans beteende”. Men vice riksåklagare Kerstin Skarp, som leder förundersökningen om Palmemordet, tycker inte att man ska fästa större uppmärksamhet vid Leif GW Perssons teori än vid någon av alla de andra teorier som har förts fram om mordet.

Paul Smiths kommentar:

Här begår Leif GW en klassisk miss: Därför att mördaren betedde sig ganska sansat, kan

Christer Andersson kunde väl också agera sansat?

man icke sluta sig fram till, att han kom från polis, Säpo eller militären. Andra kan vel också agera sansat? Om nu Christer Andersson var mördaren, då vet vi, att han var “intelligent och manipulerande”. Han kan alltså också – enligt Leif GW’s egna premissar – vara gärningsmannen.

Sydsvenskan fortsätter:

– För att kunna göra en sansad bedömning måste man ha tillgång till i alla fall en stor del av utredningsmaterialet. Jag förstår inte varför Leif GW Persson plötsligt har blivit polis, åklagare och domare, säger Kerstin Skarp.

Samtidigt går Olof Palmes son Mårten Palme till hårt angrepp mot att Leif GW Persson lanserar en teori som kopplar mördaren till polisen, säkerhetstjänsten eller militären.

”Han saknar helt stöd för sin hypotes i händelserna kring mordplatsen. Han går i exakt samma fälla som Hans Holmér och PKK-spåret: han letar efter någon som med hans sätt att tänka har starka motiv för att begå mordet”, skriver Mårten Palme i ett mejl till SvD.

Ludvig Wittgenstein

Paul Smiths kommentar:

Här viser Mårten Palme, att han säkert kunde bli en utmärkt lärare i formel logik [= Frege och Wittgenstein], vilket Leif GW Persson nog icke kunde bli.

Sydsvenskan fortsätter:

Åklagaren Kerstin Skarp betonar att polisen har arbetat med ett stort antal spår i utredningen. Sedan Högsta domstolen 1998 avslog en resningsansökan mot Christer Pettersson har Palmegruppen inte i någon stor utsträckning ägnat sig åt att utreda misstankar mot honom.

– Vi har knappt jobbat med honom sedan 1998 men har fortsatt bedriva en förundersökning. Det tycker jag talar sitt tydliga språk, säger Kerstin Skarp.

Hon förklarar också att Leif GW Persson är välkommen att kontakta Palmeutredarna om han har uppgifter som kan bidra till en lösning av mordet:

– Om det har framkommit något nytt förväntar jag mig att professor Persson vänder sig till utredningen.

Paul Smiths kommentar:

Jag istämmer helt med Kerstin Skarps kommentar, och lägger till: Sanningen är konkret. Kom med något konkret, Leif GW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *