Rättsmediciner Kari Ormstad

Av PAUL SMITH

Konspirations-teoretikerna hänvisar gärna till rättsmediciner Kari Ormstad, som obducerade Palme. Hon menade, att det var professionellt at avlossa bara ett skott emot kroppen – och icke emot huvudet:[1]

Kari Ormstad

”Ryggtavlan är stor och den rör sig inte så väldigt mycket. Huvudet snurrar ju så här.

Man tittar på något, man böjer sig framåt, man skakar på skallen.

Dels är den liten, dels er den mer rörlig och dels är det ganska stora möjligheter att man överlever ett skott i huvudet.

Det skall prickas väldigt bra för att man med säkerhet inte skall överleva.”

Varför bär soldater hjälm?

Ja, for offret, som träffas i ett avstånd av få decimeter!

Med et projektil som är nästan 9 millimeter tjockt, vill et offer som har tur, överleva som förtidspensionär.

Icke som statsminister.

Där finns faktisk en orsak till, at soldater bär hjälm, och Christer Andersson var känt som en duktig skytte.

Christer Andersson.


Kristian Hansen

KristianHansen

Icke alla läkare delade Kari Ormstads uppfattning jmf den danska motståndsmannen Kristian Hansen.

Han hade bl.a. till uppgift under den tyske okkupationen av Danmark att likvidera Gestapo-tjallare i Odense:[2]

”Läkarna havde berättat för os, att vi skulle ge dem et skott bak högra eller vänstra öre, om de började att resa upp sig.

Én gång sköt vi näsen av en SS-man, där kallades Jens Lyn, och efteråt sa läkarna till os, att de icke orkade att lappa ihop dom skitstövlar – vi måste se till att döda dem ordentligt.

Huvudet var det säkraste ställe.”

I motståndsorganisationen BOPA hade man inga svårigheter med at träffa tjallare eller andra landsförrädare i huvudet, jmf. den rapport som BOPA-ledare Eigil Larsen i oktober 1943 fick från två sabotörer:[3]


Schalburgfolk terroriserer Köpenhamns civilbefolkning

”Vid Kongens Nytorv träffade vi två Schalburgfolk [= danska SS-folk].

De kom gående med et par kvinnor. (…)

När vi kom till Bredgade, enades vi om at knalle dem ned.

Vi (…) kom fram till dem vid Kongens Have, där vi drog vapnen och gav dem varje ett skott i nacken.

De störtade omkull utan ett ljud.

Kvinnorna, där var tillsammans med dem, gav icke ett lyd från sig [av rädsla, PS], när vi försvann.”

Professionella sluter med huvudskott.

Det gjorde Palmes mördare icke.

Därför: Glöm allt snacket om ett militär- eller polisspår.


[1] Jmf den sekretessbelagde delen av Marjasin-kommissionens avhöring av Kari Ormstad.

[2] Jmf Peter Øvig Knudsen: Efter drabet, p. 330.

[3] Jmf Morten Møller: Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann, Gyldendal, 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *