Vad vet Anders Jallai om Hans Holmér ?

Av PAUL SMITH

Författaren Anders Jallai är en av dem, som försöker att få en hedersplats i konspirationsfolkets ’Hall of Fame’.

Citat från Jallai:

”Nu kommer jag till ett avsnitt i den här historien där jag tyvärr måste be dig lita på mig. För jag vill inte slakta mina källor. De kanske träder fram själv så småningom. Men de har hört sig för inom Stockholmspolisen under en tid och fått veta; att de flesta i Palmegruppen mycket väl visste att Holmér inte var i Borlänge under mordnatten. Han var i Solna, hos sin älskarinna. (…)

Hans Holmér.

Holmér ljög om Borlänge för att dölja att han var hos sin älskarinna. Palmeutredningen förfalskar uppgifter, som de sedan ger till journalisten Sven Anér som bevis för att Holmér var i Borlänge.

Någon vittnar falskt för att skydda Holmérs älskarinna.”

Är det trovärdigt? Ja kanske om det rört sig om maffian. Fungerade Stockholmspolisen verkligen som en maffia på åttiotalet?

Vad jag vet så skilde sig Holmér någon tid efter Palmemordet. Holmér bodde hos Ebbe Carlsson vid tiden för Ebbe Carlsson-affären men här har jag ingen exakt tidsperiod.

Frågan är enligt Jallai:Skulle polischefen i Stockholm, tillika chef över Sveriges genom tiderna viktigaste utredning, ljuga om var han själv befann sig för att skydda sin älskarinna? Och skulle han göra det ända fram till sin död, mer än tio år senare?

Eller rör det sig om något mycket värre – nämligen att Holmér visste om att Olof Palme skulle mördas den här helgen?

Ja, svara på den och du har kanske svaret på hela mordgåtan.”

Vad vet Anders Jallai om Holmér?

Anders Jallai borde fråga sig om vad Hans Holmér kunde vinna vid att Palme mördades? Svar: Absolut inget.

Om Jallai hade varit inläst, hade han också vetat vad som sedan hände med Hans Holmer:

A. Han förlorade sitt jobb som länspolismästare.

B. Hele hans karriär spolats ut.

C. När hans kontrakt med FN:s narkotikarotel i Wien löp ut vid årsskiftet 1989/90 fick han försörja sig på en förtidspension och på att skriva deckare.

D. Sist – men icke minst: Från att ha varit en celebrity stjärna blev Hans Holmér inom kort tid Sveriges riksfåne! Och altså enligt Anders Jallai: Helt frivilligt!

Anders Jallai

Anders Jallai.

Men det är icke bara Holmérs bristande karriär, som Jallai inte känner till. Tydligen känner han inte heller till Ockams rakkniv:

Den enkla förklaringen brukar vara den sanna förklaringen.

Christer Andersson som gärningsman är den enkla förklaringen.

Till sist: Den 13. september 1991 var jag av mit dåvarande bokförlag inbjuden till en större middag tillsammans med bland andra Hans Holmér. Det var i Danmark och alle c:a 12 gäster var danska – bortset från Holmér självklart.

Jag blev placerat tvärs emot Holmér som en sorts ‘tolk’. Som kvällen gick fram, glömde fler och fler Holmérs närvaro, och då var det jag, som ensam konverserade med honom.

Efter middagen tvekade jag inte på Holmérs psykiatriska diagnos:

Narcissistisk personlighetsstörning.

Richie on March 17, 2016 at 8:15 pm said:

Googlade på Jallai och hittade den här sidan, vill bara påpeka att jag inte uppfattar det som om Holmen* har nåt att vinna på det men att han i romanform menar att det verkar som om Holmen var inblandad i paramilitära hemliga grejer och städa efter bossen och lyda order som rättesnöre och minska skadan på alla spekulatörer i nationellt känsliga ämnen och kanske är det så att Ockams rakkniv fungerar även på hans tes i den meningen att en statsman med hög och inflytelserik stämma dör politiskt och inte av nåt jättecrazy hat av en person bara sådär. I synnerhet då J vill visa att Palme tagit beslut om att låta ryssarna ha teknisk trumf i vattnen och därmed påverka hela norra europa politiskt inte kunde gå obemärkt förbi av hans interna antagonister. Vad vet jag, det är spännande iallafall med alla olika teorier. MVH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *