“Likvideringsexperten” Inga-Britt Ahlenius

AV PAUL SMITH

Palmes mördare var en arg amatör

Nya uppgifter om Christer Andersson i 2. utgava av boken från mars i år.

När det rör sig om bokföring, är Inga-Britt Ahlenius – tidigare chef för FN:s interna revision – en expert. Men när det kommer till hur man professionellt likviderar en annan människa – t.ex. Olof Palme – då vet hon inget, jmf. hennes debatt-artikel i Dagens Nyheter sisst i januari 2013. Her pekar hon på folk från dem hemliga militära Stay-behind grupper, som möjliga gärningsmänn.

I Paul Smiths faction-deckare ‘Opklaringen af et meget omtalt mord’ från 2005 planerer Stay-behind gruppen ‘Sveaborg’ att döda Olof Palme, men enstöringen Christer Andersson kommer först, vilket forklarer en del konstiga händelser på mordnatten.

Men Sveaborg mördade icke Palme. Dem var nämligen professionelle och det var Palmes mördare absolut inte: Ett skot emot Palmes kropp och sen ett som snuddade Lisbeth Palmes ryg. Professionellt?

Nej, en arg amatör!

Därför, glöm allt om polisspåret, jmf. följande:

Polisen Einar Sørensen med täcknamnet “Leif” (Leif = Likvidering) var ledare för L-grupperna i Jylland. Han deltog aktivt i likvideringen av minnst 15 Gestapo-tjallare.

Professionelle var nämligen likvideringsgrupperna i Jylland under 2 Världskriget. Från hösten 1943 till maj 1945 dödade den danska motståndsrörelsen drygt 400 Gestapo-tjallare.

I Jylland var L-gruppernas medlemmar enbart poliser, som levde under falsk namn och identitet.

Enbart i Århus  likviderade dessa poliser från januari 1944 och fram till krigets slut drygt 40 tjallare och andra danska, som jobbade för Gestapo.

Dem var så effektiva, att Gestapo i Århus en månad innan befrielsen försökte att få ett avtal om vapenstillestånd med L-grupperna.

Gestapo fick inget svar. L-grupperna litade icke på Gestapo och fortsatte med att likvidera alla i Århus, som jobbade för den hemliga tyska polisen.

Gestapo flyttade in i Polishuset i Århus efter tyskernes arrestation av danska polisen i september 1944. Polishuset blev en fästning, som Gestapos anställda till sist inte turde lämna av frykt för L-grupparna. Dom sov i cellerna på natten.

Gestapo slutade de facto med att funka i Århus – Danmarks näststörsta stad.

I stället svarade dom igen med psykopatisk terror:

‘Peters-gruppen’, som enbart lydnade SS, mördade 12 personer i Århus. Offren var kände för att inte “gilla tyska idéer”.

Petersgruppen

Guldsmedegade efter SS-gruppens terror-bomber. I Søndergade och Nørregade händte det samma.

Samtidig placerade terror-gruppen en sen kväll den 22. februari 1945 kraftiga sprängladdningar i Århus’ affärsgater:

Guldsmedegade, Søndergade och Nørregade.

Det kostade ochså 12 döda samt 33 svårt skådade.

Varför var poliserna så effektiva att ockupationsmakten svarade igen med terror?

Dels kunde dem skjuta, men icke minst visste dem om, att man alltid fick sluta en likviderings-uppgift med ett huvud-skott.

Kommunisterna i BOPA, som likviderade 10 procent av tjallarna, slutade också alltid med ett huvudskott. Det lärde dem sig i Spanska Inbördeskriget.

Men det hade Olof Palmes mördare ingen aning om. Ett skott mot kroppen och sen ett som snuddade Lisbeth Palmes rygg.

Gestapo-tjallaren Gunnar Siim likviderades av Einar Sørensen på Hotel Hattenæs medan orkestret spelade. Sørensen sat vid bordet bredvid Siims och drack en öl. Han resta sig och sköt Siim två gånger i huvudet. Vid tjallarens bord sat ochså 3 tyska officerer, men Sørensen kalkulerade med, att dom inte kunde få sina pistoler upp av hylstret innan han var ute av lokalet. Sørensen kalkulerade rät.

En professionell? Från den militära Stay-behind organisation ‘Sveaborg’? 

Eller en polis och därmed et polisspår?

Nej, en amatör – och glöm samtidigt allt om polisspåret.

I polisens material finns faktisk en ”arg amatör”, nämligen Christer Andersson som omtalas i Granskningskommissionens Betänkande (1999) p. 955-960.

Han var medlem av Akademiska Pistolklubben i Stockholm. Men där lär man enbart skjuta. Icke att likvidera.

Christer Anderssons Smith & Wesson .357 Magnum är den enda relevanta revolver, som fanns i Stockholms-området på mordtidspunkten, som inte är testat.

Christer Andersson är också den enda i polisens material, som lever upp till dem klassiska 3 krav i en mordutredning:

1) Motiv – han menade att Palme var orsaken till hans ekonomiska problem.

2) Mordvapen.

3) Möjlighet – Christer Andersson fattar alibi för mordkvällen. Ett famiiliemedlem sprängte hans alibi.

Läs William av Occam, Ahlenius: Varför söka en komplicerad förklaring, när där finns en enkel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *