Lars Krantz: Kejsar av Konspirationens Land

Konspirations-mästaren Lars Krantz

Journalisten Stefan Lindqvist sammanfattade i Helsingborgs Dagblad journalisten och tv-producenten Lars Krantz’ (1926-2010) mest bisarre konspirations-teori. Han hade fler.

KejserKrantz

Vem blir den näste Konspirations-Kejsare?

När Krantz levde var han Kejsaren av Konspirationens Land.

Teorin:

”Lisbeth Palme och sönerna.
Teori lanserad av den före detta tv-producenten Lars Krantz som på en Rotary-träff 1998 sa “eftersom det bara fanns en person som stod där, nämligen Lisbeth Palme, vågar jag påstå att det var hon som sköt”. Påstår att sonen Joakim också var med på ett hörn, utklädd för att förvilla vittnen.”

Krantz

Lars Krantz på mordplatsen.

Lars Krantz lever inte längre. Andra försöker nu att erövra den ledige kejsar-tronen.

Tillbaka till Krantz’ konspirationsteori, där han skriver:

”Antag att Olof Palme i slutet av 1985 började planera sin egen hädanfärd. Antog vidare att han avvisade tanken på självmord. Vad skulle han i så fall vidta för åtgärder? Han skulle se till att Lisbeth och hans pojkar fick en tryggad framtid. Det har kommit till min kännedom att han vidtog sådana mått och steg vid årsskiftet [1985-86, PS]. Om detta får framtida utredningar bringa klarhet. Vidare skulle han se till att hans eftermäle blev vad han önskade. Han skulle gå till historien som en vit man.”

Krantz fortsätter:

”Står vi inför att verkligt drama, et genomtänkt, noga förberett och välregisserat skeende, som omfattar mordet, begravningen, polisutredningen och historieskrivningen? Där första akten omfattar planeringen och tar säg fyra månader, där andre akten, själa mordet, är över på några minuter och där tredje akten med spaningsledningens pseudo utredning tar ett år. – – – Så här långt är författaren i så fall identisk med huvudrollsinnehavaren och heter Olof Joakim Palme.”

Professor Erik Åsard från Uppsala Universitet skriver:

Åsard2

Erik Åsard är en mycket vänlig man.

”Här möter vi embryot till en hypotes, om man kan kalla den så, som alltså gå ut på att Palme av privata och politiska skäl ska ha iscensatt sin egen död i ett välregisserat drama på Sveavägen. (…) Uppslaget utgår från några helt osannolika antaganden som Krantz bara framkastar men inte gör minsta ansträngning för att verifiera. Skrivningen om att han har fått kännedom om Palmes vidtagna ”mått och steg” är ett klassiskt försök att övertala läsaren utan att säga något i sak. Krantz vill ge sken av att sitta inne med viktig information, men försöket faller platt till marken eftersom han inte förevisar någon källa. Den efterföljande hänvisningen till ”framtida utredningar” vill insinuera att det skulle finnas någon sak att utreda, men inte heller det förmår författaren att göra troligt. Hela idén baseras på gissningar som aldrig beläggs och inte heller görs till föremål för någon sammanhållen analys.”

Paul Smiths enda kommentar: Erik Åsard är en mycket vänlig man.

Men han har rätt.

Källa: Erik Åsard: Det dunkelt tänkta, Konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme, Ordfront, Stockholm, 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar